Posts Tagged With: jezus

Jézus és Mária üzenetek

A Mária üzenet, mely megíratta a következő sorokat:
„Drága gyermekek, azért jövök hozzátok és hívlak benneteket, mert szükségem van rátok, szükségem van tiszta szívű apostolokra. Imádkozom, de ti is imádkozzatok, hogy a Szentlélek alkalmassá tegyen és vezessen, megvilágosítson és betöltsön benneteket szeretettel és alázattal. Imádkozzatok, hogy kegyelemmel és irgalommal töltsön be titeket, s akkor meg fogtok érteni engem gyermekeim, meg fogjátok érteni fájdalmamat azok iránt, akik nem ismerték meg Isten szeretetét. Akkor segíteni tudtok majd nekem, világosságom lesztek, Isten iránti szeretetetek meg fogja világítani azok útját, akiknek van szemük, de nem akarnak látni. Azt szeretném, hogy minden gyermekem lássa Fiamat. Azt szeretném, hogy minden gyermekem megélje az Ő Országát. Újra hívlak és kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akiket Fiam meghívott, a papokért. Köszönöm nektek.”

Egyre égetőbb a téma, amiről úgy éreztem, jó lenne egy néhány gondolatot megosztani a szabad gondolatok követőivel: Jézus és Mária üzenetek. Az interneten valósággal hemzsegnek ezek az üzenetek, melyek zöme rendszerint Medjugorjeből érkezik.
Kérlek, ne érts félre. Nem kételkedem abban, hogy az ember kaphat üzeneteket a “szellemi szférából”. Sokan azt állítják, hogy egyenesen a Szűzanyától hozzák a postát, vagy az ő egyszülött fiától, Jézustól. Ezen a ponton egy kicsit nem árt elgondolkodni, egy néhány egyszerű kérdést feltenni:
– Honnét tudja az üzenet hordozója, hogy Jézustól illetve a Szűzanyától jön az üzenet? Amikor neki megjelent, volt nála személyazonossági (buletin :))?
– Egész pontosan melyik festőnek az alkotását látta szemei előtt, amikor az üzenetet kapta?
Na de nem is ezek a legfontosabb kérdések ebben a témában.
Szerinted, kedves olvasó, ha Jézus vagy az ő édesanyja üzenni szeretne az embernek, aláírná az üzenetet? Szerinted neki szüksége van rá, hogy az üzenetet, melynek feltehetően a tartalma a fontos és nem az írója, az ő nevével azonosítsák? Szerinted ő, az isteni bölcsesség képviselője mit szeretne? Azt, hogy megértsd az üzenetet, vagy azt, hogy higgy benne, mert Jézustól vagy az ő édesanyjától származik? Kérlek légy óvatos! Ne ess a tekintélyelvűség csapdájába! Medjugorje is egy tekintély-fogalommá vált a keresztény világban, melyet álnok módon fel lehet használni a gyarló, tudatlan hétköznapi halandók megtévesztésére. Valamikor állítólag valóban történtek ott olyan dolgok, melyek az emberi értelem határán túl vannak, ami akkoriban meglehetősen kényelmetlenül érintette az egyházat. Az egyház meg a régi bevált szokás szerint, mivel nem győzhette le, rátelepedett, kisajátította, a saját szolgálatába állította őt.
Lásd, hogy hús-vér földi halandók állítják, hogy üzenetet hoznak tőlük, mert tudják, hogy ami az ők nevükben jön, az számodra szent és megkérdőjelezhetetlen.
Jézusnak sokkal kevésbé van szüksége a nevére, mint azoknak, akik azt eszközül használva megvezetnek, manipulálnak téged!
Ha ezen sorok írója -bár még távol áll a jézusi állapottól- tudja, hogy tartalmukat nem azonosíthatja egy földi halandó nevével, nincs szüksége rá, hogy ezek a gondolatok az ő nevét fényezzék, Jézusnak miért lenne szüksége rá, hogy aláírja az üzeneteket, ez által áthelyezvén a hangsúlyt az üzenet tartalmáról, annak küldőjére? Tényleg azt hiszed, hogy a mindenható egy olyan hamis én által irányított lény, mint te vagy?
Kérlek, ne hagyd magad megtéveszteni! Az emberfeletti, az isteni üzenetek megértésének egyetlen eszköze a szabaddá válásod. Lásd mi ejti rabul figyelmedet, vedd észre mi az amihez ragaszkodsz, mi az, amitől félsz. Tarts önvizsgálatot! Találd meg felebarátodban (ellenségeidet beleértve) önmagadat.

Ne feledd, hogy ha az önismeret útját járod, HOZZÁ közeledsz, ha meg gyarló hétköznapi halandók szavaiban hiszel, dogmákhoz ragaszkodsz, TŐLE távolodsz!

Kapcsolódó írások: A tekintélyelvűség csapdájában (https://szabadgondolat.wordpress.com/2012/09/10/napi-szabad-gondolat-het/) Hogyan lett Jézusból Krisztus (https://szabadgondolat.wordpress.com/2012/08/22/mesterbol-gyilko/)

tudatosabb napokat!

“egy Szabad Gondolat”

Reklámok
Categories: Minden | Címkék: , , , , , , , , , , | 15 hozzászólás

Hogyan lett Jézusból Krisztus?

Kedves olvasó!

A következő meglehetősen súlyos tartalmú film előtt kötelességemnek érzem ismételten felhívni a figyelmed arra, hogy önmagában semmi sem jó vagy rossz. Mindent a viszonyulásunkkal/hozzáállásunkkal  teszünk jóvá illetve rosszá. Ez a film nagyon nagy segítség lehet egy ébredező elme számára, mely úgy döntött, hogy elindul a tisztánlátás az élet mélyebb értése útján. Viszont egy ragaszkodásokkal teli emberben még nagyobb harcokat indíthat, melyek önmaga megsemmisítésének eszközei lehetnek.

Röviden: 

Noha sokunkban ez nem is tudatosul, a kereszténység törvényei, tanításai az évezredek során világszerte beépültek az emberek értékrendjébe, életébe. A legtöbben (99,99 %) nem is veszik észre, hogy környezetüknek köszönhetően ők is a keresztény egyház törvényei szerint élik az életüket, melyek jelen vannak mindenben, ami hatással lehet az emberi elme “fejlődésére”. Ha hajlamos voltál mostanig azt hinni, hogy a  vallás csak a templomon belül található, akkor emlékeztetlek, hogy annak törvényei és sémái jelen vannak már a óvodában is. Az iskolákban úgy szintén. Emberi életek millióit kioltó háborúk zajlottak és  folyamatosan zajlanak ezen ártatlannak hitt ideológiák leple alatt. Szinte nincs is olyan megmozdulás, olyan esemény, olyan néphagyomány, melynek lényegét nem itatnák át ezek a Szentírásból származó ideológiák. Ekképp talán ki is jelenthetjük, hogy világunk ?több mint fele még akkor is keresztény, ha nincs megkeresztelve. A törvényszéken is a Bibliára esküszünk. Mire? A Bibliára, egy olyant Szentnek mondott Írásra, mely állítólag egy olyan ember történetét hívatott bemutatni, akinek életének több mint 80 százalékáról e könyv nem tud semmit.
Kedves Olvasó, ha a következő film tartalmából semmi más nem ragadná meg a figyelmedet, akkor csak azt a kérdést tedd fel magadnak, hogy mennyire állhat közel ez a kevesebb mint 20 százalék az ő teljes valóságához.

ÉS A RÉGI FELHÍVÁS:

Ne higgy semmiben, amit ezen az oldalon látsz vagy olvasol. Ez, amiről itt szó van, nem lehet a hit kérdése! Nem akarunk újabb dogmákat, az elmét a tisztánlátás fényétől elzáró hitrendszert teremteni. Nem szeretnénk azt, hogy a cseberből a vederbe kerülj. Egyetlen cél, hogy TE megtaláld, megértsd valódi önmagad, és az által a lét működését, azt a rendet, mely mindent körülölel, és ekképp te magad is a fény forrásává válj.
Ha a döntést meghoztad, hogy a tisztánlátást, a létezés értését, az ébredést választod, akkor csak azt fogadd el, amiről úgy érzed, hogy már érted, miről szól. De hangsúlyozom. MÉG AHHOZ SE RAGASZKODJ AMIT MA ÉRTENI VÉLSZ, hisz az élet folyamatos változásban van, és amit igaznak gondolsz ma, az holnapra (talán) elveszíti igazát. Ha valamihez hozzáláncolod magad, akkor megölöd önmagadban a változás, a fejlődés lehetőségét, tehát önmagadat.

Ha úgy érzed, értetted a film lényegét, üzenetét, oszd meg másokkal is, hogy oldja az emberi elmére nehezedő évezredes sötétséget. Miután megnézted a filmet, javaslom lapozz vissza a Vallás Rövid Történetéhez, melynek sorai még a film megnézése előtt íródtak. 

A felirat egyelőre még a javítatlan verzió. Így ha hibát vélsz felfedezni benne, hálás lennék érte, ha egy üzenetben, az oldal alján található lehetőséget használva, megírnád. Kérlek nevezd meg az általad felfedezett hibát, és az időpontot, melynél azt észlelted.

Kívánom, hogy a film lelki épülésedet szolgálja!

MÁSODIK RÉSZ

További filmek: Szabad Gondolat Filmek

Categories: Minden | Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , | 44 hozzászólás

Jézus a gyilkos

DSC_2167 A minap bekapcsoltam a televíziót. Azt kellett tapasztalnom, hogy egyre intenzívebben megy az emberek térítése most már a tévékészülékek segítségével is. Döbbenet, hogy mennyire megtesznek mindent annak érdekében, hogy az ember lemondjon önmagáról. De miért teszik ezt? Többen már ki is találtátok, többen már rég tudjátok a választ. Lehet-e azt az embert manipulálni, aki megtalálta igaz önmagát, aki az „Istent” nem magán kívül, a felhők mögött keresi, hanem önmagában? Lehet-e azt az embert az orránál fogva vezetni, aki figyel a belső hangra, és nem arra parancsra építi az életét, hogy „hinni kell!”?

Ha van bűn, én azt nevezném a legnagyobb bűnnek, hogy kitalálták a bűn fogalmát. Odaadták a bűnt az embernek. Elhitették vele, hogy ő bűnösnek született. Ehhez természetesen társították a „rossz” fogalmát. Majd elhitették, hogy a „rossz” elől menekülni kell a „jó” felé. Természetesen előre definiálták az Isten fogalmát is számunkra, akihez segítségért mehetünk, akitől feloldozást kapunk a bűn vagyis a „rossz tettek” súlya alól. Így jutottunk oda, hogy egy életen keresztül csak „jót” akarunk, jók akarunk lenni. Nem vesszük észre, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mi az a „jó”! A „jó” fogalmát másoktól fogadtuk örökbe. Előre megfogalmazták számunkra, hogy mi a „jó”.

Kedves olvasó, tudnod kell, hogy te azé vagy, aki a „jót” adja neked, akitől az általad elfogadott jó származik. Ha én számodra hitelesen és meggyőzően újra definiálom a „jó” fogalmát, te az enyém leszel. Egész pontosan az én szolgám leszel! Kérlek, most gondolkodj el, hogy ki az, aki megmondja neked, hogy mi a „jó”, mert ő a te urad, és te az ő „rabszolgája” vagy.

Egyre több inger érkezik, mely arra késztet, hogy ezt a bejegyzést megírjam. Nem tudom tovább bent tartani. Egy fiatal hölgy az Isten és az Ördög világáról beszélt nekem, azzal a céllal, hogy megértesse velem, hogy ezt a világot az Ördög irányítja, és Isten az aki, megmenthet engem az Ördög kezei közül. Azt mondtam neki, hogy nyisd ki a szemed, és lásd, hogy a Lucifer amelyről beszélsz, amely ellen harcolsz benned van, épp úgy mint az Isten aki megment téged tőle. Ha az ember a vak hitet választja a megértés helyett, és elfogadja azt az Istent aki a felhők mögül néz rá és ítélkezik istenfélő teremtménye tettei felett, megteremti vele együtt Lucifert is. Az ő vak hite nélkül sem az Isten haragja, sem a Sátán csábítása nem létezhetne. Igen, van gonosz a világban. De fontos látnunk, hogy azok teremtik meg ezt a gonoszt, akik elfogadják annak ellentétét. Az Isten nem létezhetne az Ördög nélkül, és fordítva. Ennél fogva a rossz sem létezhetik a jó létezése nélkül! Ezért látnunk kell, hogy mi vagyunk Lucifer aki elől menekülünk! Mi teremtjük meg őt az ellentétével egyszerre.

A veszély forrása Vallásos/hívő szemszögből nézve a világot, annak történései, eseményei kizárólag két kategóriába sorolhatók: jó és rossz, avagy Ördögtől származó jelenségek, valamint Istentől származó jelenségek. Más szóval: minden ami jó, az Istentől származik, és minden ami rossz az Ördögtől ered. Miért veszélyes ez a dualizmus? Röviden és tömören azért, mert felmenti az embert a felelősség súlya alól! Ha valami rossz dolog történik, azért rögtön az ördögöt és általa önmagát hibáztatja. Úgy érzi, hogy nem volt annyira jó, hogy Isten vigyázzon rá. Ezért az ember még jobban törekszik arra, hogy jó legyen. Előveszi a vallás vagy egy más ideológiák által kínált sémát, és megpróbál még jobb lenni. Sablonos imának nevezett mondókát ismételget egymásután többször azt remélve, hogy ha ugyanazt ismételgeti több százszor, Isten majd segíteni fog. Ekképp sajnos nem ad alkalmat magának arra, hogy megértse mi, miért történik. Számára mindenre válasz Isten és az Ördög. Minél elvakultabban hisz az ember, annál kisebb az esélye, hogy megértse, hogy ő maga a teremtő, ő az aki megteremti a „jót” és a „rosszat” egyaránt. Korábbi írásaimban részletesen és érthetően kifejtettem, hogy nincsen rossz és nincsen jó. Nagyon sok fogalmat az ember talált ki olyan dolgokra, amelyeket nem ért.

Ha az ember figyelme a helyén van, könnyen megértheti, hogy minden tapasztalásra egyaránt szüksége van. Legyen az jó vagy rossz. Erre mondja a szentírás, hogy az Istent szerető embernek a rossz is a javára válik. Te is találkozhattál már azzal a felismeréssel, hogy jó volt a rossz. Amikor megtörtént, kényelmetlen volt, ellenkeztél, küzdöttél vele. De mostanra már látod, hogy milyen nagy szükséged volt rá. Ezért ismétlem folyamatosan magam, és igyekszem hangsúlyozni a figyelem fontosságát. Ha a figyelmed a helyén van, ismered és gyakorlod a léttel szembeni alázatot, akkor minden rossz dolog megmutatja jó szándékát. Előbb régi rossz dolgok nyernek értelmet az életedben, majd a jelen rossz dolgai is polaritást váltanak. Rájössz, hogy mindennek, de abszolút mindennek ami történik, ami történhet oka van. Figyelemmel, csenddel, és alázatos „imával” eljuthatsz oda, hogy egyre rövidül a történés és a megértés közötti idő, mígnem odáig jutsz, hogy bármikor bármi történik, már egyből tudod, hogy miért történt. Nem vagyok jós, nincsenek látomásaim, de már előre látok bizonyos dolgokat amelyek be fognak következni. Attól fogva, hogy gazdagságom a szabadidő, a csend, és a figyelem, a kis képek melyeket láttam és látok, folyamatosan elfoglalják helyüket a nagy képben, mígnem az teljessé válik. A nagy kép időtlen. A nagy képben benne van a múlt a jelen és a jövő is!

Hogyan is lesz Jézusból gyilkos? Erre a választ a fentieket figyelembe véve, könnyen kitalálhatod. Azok számára akik hisznek egy bizonyos -féle jóban, minden amire nem húzható rá annak sablonja, az rossz. Példa: ha én nem fogadom el, Jézust mint Isten fiát, az én megváltómat, akkor én nem lehetek jó. Kizárt dolog, hogy én „jó dolgot” műveljek anélkül, hogy ne feleljek meg annak a bizonyos sablonnak. Akár a fejemre is állhatok. Ha olyant teszek, ami jónak számít, lehet, hogy az Ördög cselszövéseként fogják emlegetni. Meg van határozva a jó (az istentől való jó) fogalma. És aki nem illik bele a sablonba, az egyértelműen csak rossz lehet. A rossz a jó ellentéte. Más szóval: ellensége. És már meg is van a két csapat a háborúhoz. Ha te jó vagy, és én nem vagyok olyan mint te, akkor én csak rossz lehetek. Minden harc, minden konfliktus, minden háború a jó és a rossz harca. Az előbb mondtam, hogy akik megteremtik a jót, azok teremtik a rosszat is. Tehát az, aki megteremti a jót, az indítja a háborút. Erről szólt az összes keresztes háború. Jézus szent nevében (a jó nevében) emberek millióit mészárolták le, égették el máglyán, mert aki nem illet bele a sablonba, gondolkodni, fejlődni mert, és azt tisztán ki is nyilvánította, az a rossz, a gonosz, az ördög bélyeget kapta, és kivégeztetett! Ezért írtam már többször is, hogy én nem akarok már jó lenni. A jó egyetlen külső definíciójának sem akarok megfelelni. Én csak emberként szeretnék élni emberek között, emberi módon együtt, egységben, szeretetben. A vallások ismételten hangoztatják, hogy a rossz ellen harcolni kell. A felhívás mellé természetesen adják a jó és a rossz definícióját, hogy a harcos tisztán lássa, ki az akit meg kell változtatni, esetleg a jó nevében megölni. 

Nem tudom mennyire sikerült tisztán és érthetően kifejtenem, hogy válik Jézus, akinek életművét én is tisztelem, mert értem és érzem a gyilkosság eszközévé.

Egy másik fontos dolog, melyet többször említek: a maga szemszögéből mindenki jó. Tehát mindenki a jóért harcol. A rossz meg az, aki ellen a harcot folytatja a jó. Csak azt felejtjük el, hogy a rossz is a maga szemszögéből a jóért harcol. Az angol cikkben azt hangsúlyoztam, hogy az összes háború szent, mert mindenki a jóért harcol. A szent jelzőre azért van szükség, hogy az ember felmentse magát a felelősség alól. Ő ugyan ezreket legyilkolt, de a jóért, egy szent ügyért tette. A keresztény gyülekezetek folyton azt bizonygatják, hogy az iszlám, a hinduizmus, a buddhizmus a rossz. Példákat hoznak fel, hogy keresztelkedik át a muzulmán kereszténynek. Persze az olyan példákról nem tesznek említést, amikor a keresztény tagadja meg kereszténységét, hogy Jézus útmutatásai helyett Mohamed tanácsait kövesse. Ezeket a példákat a muzulmánok emlegetik gyakran. Saját weblapjaikon folyton az ilyen nagy megtérésekről beszélnek. Ha megszomjazik a megtért bűnös, hát inni adnak neki saját forrásaikból ügyelve arra, hogy még véletlenül se egy másik forrásból oltsa szomját.

Embernek születtél. Értelmet és szívet kaptál. Használd! Gondolkodj, elmélkedj, érezz! Ne az légy amit elvárnak tőled. Az légy aki vagy, aminek születtél: egy egyedi, megismételhetetlen, gyönyörű emberi lény, “Isten” legcsodálatosabb teremtménye!

Több jelzést kaptam, hogy jó lenne egy előadást tartsak az itt olvasható gondolatokról. Ezért úgy döntöttem, hogy miután megjelent a lap ötödik száma, tartok egy néhány Szabad Gondolat bemutatót, melyet megfűszereznék a kilenc hónapos ázsiai zarándoklat fényképes élménybeszámolójával. Mindenhova örömmel megyek, ahol szívesen látnak, ahonnét jelzés érkezik, hogy szeretnének egy „Szabad Gondolat estet”. Holnapután (November 13.-án) szülővárosomban, Gyergyószentmiklóson lesz egy képes élménybeszámoló délután egy órai kezdettel. A többi, majd ez után.

Ha tetszenek a fenti gondolatok, és fontosnak tartod, hogy másokhoz is eljussanak, kérlek oszd meg a linket.

Categories: Elmélkedések | Címkék: , , , , , , , , , | 14 hozzászólás

a telefonbeszelgetes

A minap felhiv Buddha a mobilon es mondja:

El kell meselnem a tegnap delutant. Atjon hozzam a baratom Jezus egyet
tevezni. kibontok egy egy  Hargitat (sort), melleje tokmagot ontok egy
tanyerba, kenyelembe helyezzuk magunkat es bekapcsoljuk a televiziot,
hogy megnezzuk mik a hirek nalatok embereknel.
Neztuk az Euro News, CNN t egy darabig. Mit latunk?

-Haborut mindenfele
-Kapzsi embereket akik tobbet es tobbet akarnak az anyagiakbol.
-Versengo embereket, akik bizonyitani akarnak nagyon valamit.
-Hires embereket akik betegesen keresik a hirnevet.
-Diktatorokat akik ujabban nem loport hasznalnak az uralkodas es az elnyomas eszkozeul hanem egy uj tudomanyt a pszichologiat.
-Embereket akik megtagadjak emberi mivoltukat. Robotta fejlesztik magukat
-Embereket akik jokat szexelnek es soha nem szeretkeznek.
-Embereket akik zsaroljak egymast. Modern rabszolgakat es rabszolgatartokat.
-Embereket akik nem tudjak elviselni egymas massagat. Akik szeretetrol beszelnek de nem ertik azt, nem ertik azt.
-Embereket akik fajdalmat okoznak egymasnak a szeretet neveben.
-Embereket akik olnek a szabadsag es demokracia neveben. (megkerlek
blue magyarazd el nekem mit ertetek ti a demokracia alatt mert
kerdeztem Jezust es azt mondta, hogy meg akkor sem volt demokracia
amikor o volt a foldon. Igy feltetelezem, hogy akkor sem volt, amikor
en voltam ott)
-Jotekonysagi intezmenyeket, amelyek segitenek az embereknek lepest tartani a korral modern autot venni.
-Konyvesboltokat amelyek bezarjak az ajtoikat.
-Embereket akik felnek az igazsagtol. Felnek megszerezni es felnek tovabbadni azt.
-Ugynevezett chippeket is latunk, amelyek bizonsagi okokbol kerulnek az emberekbe es az emberek utleveleibe.
-Embereket latunk akiket terroristaknak titulalnak es kivegzik oket a
szabadsag oltaran (te blue ti tenyleg azt hiszitek, hogy gyilkolassal
lehet veget vetni a gyilkossagoknak?)
-Embereket latunk akik megvaltast varnak tolunk es azoktol akik mar reg
nem vagyunk kozottetek. Holott az elejen leszogeztuk, hogy az embernek
szabad akarata van szabad valasztasa.
-Vezetoket akik azzal zsarolnak titeket, hogy altalunk lesztek
megbuntetve ha nem mondtok le magatokrol a szabadsagotokrol. Meg tolunk
kaptok jutalmat ha lemondtok mindenrol amivel a teremtes ajandekozott
meg titeket. Megkerdeztem Jezust. Azt mondta ilyent o nem mondott, de
valoban kituno eszkoz az emberek zsarolasara az emberek idomitasara.
-Agressziv, eroszakos  embereket lattunk, akik nem tudnak beszelni de kitunoen kezelik a fegyvereket
-Embereket akik beszelnek a szeretetrol de nem ertik es nem is gakroljak azt.
-Hamis profetakat lattunk akik jol ertenek a szamigalashoz es a
manipulaciohoz es igazsag cimszo alatt becsapnak ember tomegeket.
-Bunteto intezmenyeket lattunk amelyek ketrecben tartjak az embert addig amig nem idomithato.
-Embereket lattunk akik nem tudnak vesziteni. Mindig gyozni akarnak.
-Embereket akik semmibe veszik a termeszet torvenyeit.
-Embereket akiket elnemitanak mert ha beszelnek az karos a tarsadalomra.
-Apakot lattunk akik a gyerekeiket jogasznak, kozgazdasznak, es orvosnak idomitjak.
-Gyerekeket lattunk akiknek nem adtak meg a lehetoseget, hogy sajat eletuket eljek az apak elete helyett.
-Gyerekeket lattunk akikkel megertettek, hogy az amit o akar az karos,
az nem jovedelmezo es anyagi csodhoz vezet es raadasul meg szegyen is.
-Szabomestereket lattunk akik ugyetlen orvosi munkat vegeznek es csuszo penzt fogadnak el ugyetlen szolgaltatasaikert.
-Orvosokot lattunk akik ugyetlen cipesz munkat vegeznek: a cipo talpa
leesik egy par nappal a javitas utan. Es a varrasnal nagyon
kenyelmetlen.
-Ugyeszeket lattunk akiknek a pere mindig nyer.
-Ugyvedeket lattunk akik mindig veszitenek.
-Boldogtalan embereket lattunk akik nem sikeresek annak ellenere, hogy kovettek a szabalyokat
-Irigyeket lattunk akiknek faj mas sikerenek a latvanya de tul
kenyelmesek hogy tegyenek barmit is sajat sikerukert. Es ha tesznek is
valamit, azert teszik, hogy ne maradjanak le, hogy versenyben
maradjanak.
-Szegeny orszagokat lattunk ahol az emberek eheznek, amely elelmet exportal hogy fegyvereket vasarolhasson.
-A foldet lattjuk amelynek az a neve, hogy szeretet az a jelszava, hogy
demokracia es szabadsag, ahol nem elik a szeretetet csak beszelnek
rola, nem elik a demokraciat csak beszelnek rola es nem elik a
szabadsagot csak beszelnek rola es folyamatosan azt hiszik hogy
beszelni rola, egyenerteku azzal, hogy megelni azt.
-Papokat lattunk akik bort isznak es vizet predikalnak.
-Politikusokat lattunk akik demokraciarol beszelnek es onkenyuralmat gyakorolnak.
-Embereket lattunk akik ezt nem latjak.
-Embereket lattunk akik semmiert nem felelosek
-Embereket lattunk akik azoktol varjak a felelosseg valalasat akikre
biztak a sorsukat a teljes jovojuket annelkul, hogy barmit is
megkerdojelezzenek.
-Embereket akik a kenyelmukert mindenukrol lemondanak.
-Embereket akik a kis jeleket nonszensznek nevezik, a nagy jeleket (a tragediakat) meg igazsagtalansagnak es istenveresenek.
-Embereket akik komunistakat, zsidokat, arabokat hibaztatnak.
-Embereket lattunk akik soha de soha nem hibasak es ezert soha de soha nem is felelosek a rosszert.
-Embereket akik ujra elkezdenek gondolkodni a rabsagban vagy a haboru utan.
-Embereket akik addig monika showt neznek.

-Lattunk keves igaz szeretot, lattunk romantikusokat akik mar mar nevetsegesnek tunnek.
-Lattunk nehany termeszetkedvelot.
-Lattunk nehany embert aki a maban el.
-lattunk egy parat akinek semmi nem igazsagtalan.
-lattunk egy parat akik szeretik a csendet szeretik a zenet szeretik a szineket
-Lattunk egy parat akiknek faj a szivuk amikor a televiziot nezik.
-Lattunk egy parat akik sirnak amikor latjak mire kepes a gyulolet amit szeretetnek neveznek.
-Lattunk egy parat akik lemondanak mindenrol es mindenuk megvan.
-Lattunk egy parat akik azt mondjak, hogy mekkorat tevedtem….es milyen jo hogy ezt most ilyen tisztan latom.
-Lattunk egy parat akik kivancsian megismerkednek egymassal es egy hatalmas lehetoseget latnak az ismeretsegben.
-Lattunk egy parat akik szeretnek egyutt lenni egymassal megosztva a
gondolatokat az oromet az etelt a bort es a desszertet egymassal.
-Lattunk egy parat akik nem irigyek.
-lattunk egy parat akik nem akarnak elsok lenni, legerosebbek lenni, leghatalmasabbak lenni.
-Lattunk egy parat akiknek nem kell semmi es mindenuk megvan.

Nehany ora tevezes utan azt mondja Jezus: baratom, eleg volt a
dramabol! szeretnek egy kis vigjatekot nezni, egy kis romantikat, filmet
a szeretetrol. Megy nalad az Animal Planet?

blue

Categories: Elmélkedések, Minden | Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás

Működteti a WordPress.com.