Mit jelent az újjászületés?

Üzenet a pásztoroknak
ISTENNEK NINCS SZÜKSÉGE RÁTOK

 

Átírat:

Üzenet a világ pásztorainak
ISTENNEK NINCS SZÜKSÉGE RÁTOK!

magyar felirat:
http://www.szabadgondolat.wordpress.com

Az elmúlt hónapokban,
amióta elindítottam ezt a csatornát,

kaptam néhány kérdést
tapasztalt lelkészektől.

Az egyikük közel volt már
a nyugdíjazáshoz.

Mélyen meghatódtam, mert
némelyikük úgy kezdte a levelezést,

hogy úgy érzi, hosszú éveken
keresztül be volt csapva.

Hamis evangéliumról prédikált,

amely soha nem volt összhangban
Jézus tanításával.

És nem értette meg, hogy az
miként formálhatja át az ember életét.

Felvillanyozott a gondolat,
hogy még egy tapasztalt lelkész is

csapatot válthat, és azt a munkát
végzi majd, amivel Krisztus megbízta.

Viszont egy adott ponton túl
minden alkalommal csalódnom kellett.

Hadd meséljek erről.

Lépésről lépésre mindegyikük
felajánlotta számomra, hogy segít nekem
(ez kedves tőlük),

de ugyanazt a felekezetet felhasználva,
amelyről korábban bevallotta, hogy sehova
nem vitte őt az elmúlt években.

Az volt az ő általános feltételezésük,
hogy most már megtalálták az igazságot,

vagy legalábbis az igazság
azon részét, amire szükségük volt.

Így hát nem kell mást tenniük, mint
visszamenni a gyülekezetekbe,

hogy elmondják a közösségnek,
amit megtudtak.

(Valószínűleg egy kissé tapintatosabban,
mint ahogyan én tenném.)

Igen, ezt is megértem…
Hisz az volt a hivatásuk (karrierjük),
hogy vallásos vezetők voltak.

Így azt feltételezik,
hogy a vallásos vezetői pozíciójuk az,
amit felajánlhatnak Istennek.

00:01:26,892 –> 00:01:30,215
És ez az a pont, ahol becsúszik a hiba.

Lehet ebben némi igazság, de nem tudom
figyelmen kívül hagyni Jézus találkozását

egy akkori vallási vezetővel.

Egy vallási vezetővel, abból az egyházból,

amelyet az Írások szerint
az Isten hozott létre.

Ez volt Isten lehetősége arra,
hogy az igazságot a vallásos
szervezeten belül hirdessék.

De mit tett Jézus?

Ez az ember, Nikodémusz, a zsidók egyik
vezetője bevallotta,

hogy valami olyant látott Jézusban, amit
az ő kollégái figyelmen kívül hagytak,

vagy amivel szándékosan
szembeszegültek.

Nikodémusz nem úgy jött Jézushoz,
mint aki megtagadta a farizeusokat.

Nem. Ő inkább amolyan békítőnek
gondolhatta magát,

azt remélve, beleviheti Jézust abba,
amit ő és a társai csinálnak,

annak érdekében, hogy
mindenkinek jó legyen.

Elvégre Nikodémusz és társai az akkori
egyház teljhatalmú elöljárói voltak.

Jézus pedig az utcán végezte a munkát,
hivatalos felhatalmazás nélkül.

Voltak neki is követői,
de a legtöbben ingatagok voltak.

Csak egy néhányuk volt tanult,
és egyikük sem volt “vallásszakértő”.

Nikodémusz úgy érezte, hogy meglátott
valamit Jézusban, amit a többiek nem.

Valamit, ami hasznos lehet a zsidó nemzet
számára, és talán még Jézus számára is.

Szóval, mi is volt Jézus első szava
Nikodémuszhoz,

mielőtt még bármit mondott volna?

Azt mondta, “Ne vedd rossz néven, Niki,
de ha nem kezdesz mindent elölről
(mint egy újszülött),

nem fogod meglátni azt a királyságot,
amelyről beszélek.”

Tessék??
Minden újrakezdeni?

Hé! Tudta Jézus egyáltalán,
hogy kivel beszél?

Ez az ember a zsidók egyik főembere volt.

Egy köztiszteletnek örvendő rabbi.

A Szanhedrin tagja.

Mi ez az újrakezdés-dolog?

És amit Nikodémusz mondott ezen a titkos,
éjszakai találkozón, nagyon hasonlít ahhoz,

mint amit a lelkipásztorok mondtak nekem.

Azt mondják, egyetértek azzal, hogy
valami nem stimmel a felekezetekkel.
Hiszen te is megláttad ezt.

Ki kell küszöbölnünk a hibát!
Te meg én, együtt. Van is ötletem erre.

Van egy fizetett pozícióm,
ahonnan hirdethetem.

Ismerek befolyásos embereket.
Dolgozhatunk velük együtt.

Nem mind rosszak.
Meg tudjuk javítani őket.

“Nem, nem! Ez a te királyságod, Niki,
nem az Istené!”

Ezt mondaná Jézus.

Azt mondaná, “Isten terve
radikálisan különbözik a tiédtől.”

“Te a régi iskolát képviseled.”

“Te Izrael vezetője vagy. Ezért nem látsz
mást, mint az izraeli királyságot.”

Jézus egy teljesen más dologról beszélt,
amit Ő úgy hívott, hogy Isten országa.

Egy teljesen új mérkőzésről.

Hasonlóképpen, az összes lelkipásztor
csupán az intézményesített egyházat
képes látni.

Vagy az ő kis részecskéjét az
intézményesített egyházból.

Ez jelentette számukra az életet.

Ez volt a megélhetésük
hosszú éveken keresztül.

Azt hiszik, hogy ha elég tapintatosak,
még több ajtó megnyílik előttük.

Hogy a megújulás megtörténhet az
intézményen belül is.

És ők lesznek annak mozgatórugói.

Mit is látok én?

Attól tartok, újabb reményteli
idealizmust látok,

amelyet bekebelez, majd kiokád magából
az a könyörtelen rendszer,

ami szó szerint halálra kínozta,
és kínozza ma is Isten Fiát,

ha minden az ő módszere szerint
megy tovább.

És még látok valakit, aki nem áll készen
arra, hogy gyermekként jöjjön Krisztushoz,

és mindent újrakezdjen.

Vallási dolgokban ezek a pásztorok olyanok,
mint a gazdag ifjú a materiális dolgokban.

“Milyen nehéz – mondaná Jézus – azoknak,
akik vallási vezetők, elengedni a vallást,
hogy valóban újjászülethessenek.”

Mindnyájan azt hiszik, hogy tanultak abból,
amit Jézus és az Ő szedett-vedett
legénysége tett.

Ekképp csak annyit akarnak magukhoz venni
az igazságból, hogy visszamehessenek,

és eladhassák azt a kollégáiknak
és a gyülekezetnek.

Egy idősebb pásztor a következőt írta.

“Ezen a címen megtalálod a könyveimet.
Olvasd el ezeket. Több könyvet is írtam már.”

Hé! Nem te vagy az a pásztor, aki egy
néhány napja azt írta, hogy nem értette
meg Jézus tanítását és az élet dolgait?

A könyveid, drága barátom, csak azt
tartalmazhatják, amit AZELŐTT tudtál,
mielőtt bemutattalak a Biblia Jézusának.

A vak hogyan vezethetné a világtalant?

Egy másik azt mondta. “Ugyanazt
fogom csinálni, amit te csinálsz.

Ismerek nagyon jó embereket a gyüliben.

Meggyőzhetem őket, hogy
indítsunk el egy jótékonysági mozgalmat.

Nagy dolgokat teszünk majd “Istenért”, és
még el sem kell adnunk a házunkat ezért.”

Elindítani egy jótékonysági mozgalmat?
Ezt mondta volna Jézus?

Nem azt, hogy “Add el, amid van,
és oszd el a szegényeknek”?

Nem, nem! Nem mindent. Épületekre
van szükségünk, és ingatlanokra.
(Ez a legújabb Nikodémusz-verzió)

Bízz bennem. Tudom, hogyan kell csinálni.
Ismerem a megfelelő személyeket ehhez.

De mielőtt túl messzire mennék,
hadd emlékeztesselek benneteket,

hogy az a hiba,
amit a pásztoroknál látunk,

az önmaguk és a saját birodalmuk
iránti megszállottság,

nem csupán a pásztorok hibája.

Mindannyiunknak van valami
tálentuma, hobbija, karrierje, birtoka,

családja, valamilyen képzettsége.
Mindenki tartozik bizonyos csoporthoz.

Ezért mi azt feltételezzük, Isten
fel fogja használni ezeket a kis részeket,
hogy létrehozzon egy (segély)szervezetet,

amelyet a lakóhelyünkhöz,
birtokolt dolgainkhoz és
az ízlésünkhöz szabva fog kialakítani.

Ezért nincs szükség arra, hogy
bármit is elengedjünk.

Felejtsük el, hogy
Isten látja a teljes képet,

hogy van neki egy “saját” családja,
egy saját királysága, saját terve,
amelyet meg akar valósítani.

Amit mi akarunk, az, hogy felhasználjuk
Jézust a saját birodalmunk,

a saját szervezetünk,
a saját hírnevünk építésére.

“Istenem, kérlek, jöjjön el az én országom!”
Így imádkozunk.

És egy szempillantás alatt meggyőztük
magunkat, hogy Isten az,

aki azt mondja nekünk, szüksége van
egy szakácsra a helyi gyorsétkezdében,

és már évek óta keres valaki olyant, mint
mi, hogy milliomos sztárrá formálja őt.

Nagyon gyakori félreértés az,
hogy ha mindenről lemondasz,

Isten elvezet valakihez
a saját környékeden,

a saját gyülekezetedben,
a saját családodban,

vagy valahova a te közeledben,

hogy ti ketten beseperjétek
a szomszédságot a Mennyországba.

A legtöbb embernek fogalma sincs arról,
hogy milyen nehéz bárkit is találni,

aki készen áll lemondani mindenről
Krisztusért, az igazságért.

Azt mondanám, hogy a legjobb esetben,
ma a Földön minden ötvenezer ember közül

talán csak egy az,
aki igazán követi Krisztust.

És tapasztalatom szerint általában két-
háromszor annyi emberrel kell találkozni,

amíg egyetlen ilyen személy felbukkan.

Az a feltételezés, hogy igazi
“Krisztus-követőt” csinálhatunk
minden barátunkból és családtagunkból,

rejlik a munkahelyen történő
bizonyságtétel mögött, nemde?

Autószerelőként dolgozol. És egy
tucatnyi autót kell megjavítanod naponta.

Valószínűleg nem fogsz tudni
beszélni az összes tulajjal.

És akikkel szóba állsz, azokat
valószínűleg jobban érdekli,
hogy mennyibe fog kerülni a javítás.

Ennek ellenére, te azt képzeled,
hogy egy napon

Isten felhasználja ezt a munkahelyet,
és odavisz hozzád valakit, aki
majd Krisztus követője lesz általad.

aki majd a nyakadba borul
egy ilyen társalgás közepette.

Ezért tett oda téged, nemde?

Te nem is azért vagy ott,
hogy pénzt csinálj. Egyáltalán nem!

Te azért vagy ott,
hogy bizonyságot tegyél Istenről.

Még az is lehet, hogy be tudsz csempészni
egy néhány kiadványt, vagy
Bibliát a váróterembe.

És ki tudja, hány százan válnak
Krisztus-követővé a szolgálatod által,

ha az egész életedet így fogod eltölteni.

Sajnos, ez nem több, mint egy téveszme,
egy egocentrikus nagyzási hóbort.

Ez csupán a jó öreg, intézményesített
kereszténység utáni másnaposság,

miszerint mindenki keresztény, aki valahol,
valamikor elmondott egy rövidke imát,

egy díjmentes rituálé keretén belül,
hogy megváltást nyerjen,

és azután visszament pénzért dolgozni.

Vajon tényleg ez lenne Isten terve?

Vajon tényleg keresztény autószerelőkre,
keresztény tévériporterekre,

keresztény szalagmunkásokra
lenne szüksége Istennek?

Drága testvérek, Isten arra készül, hogy
egy teljesen új világot hozzon létre.

Egy olyan világot, amelyet a legtöbben
még sosem láttatok.

Bízzatok benne! Amire neki a történelem
mostani momentumában szüksége van,

olyan emberek, akik maguk mögött tudják
hagyni a régi világot, és

elmennek mindenhova, hogy megmutassák,
miképpen fog kinézni ez az új világ.

Ezen felül élünk és szeretünk.

És követjük Krisztus tanítását.

Még akkor is, ha volt egy olyan pozíciód,
ahol azt mondhattál, amit csak akartál

emberek millióinak minden nap,

amíg nem tudod megmutatni az életeddel,
hogy a bizalmad nem a pénzben van,

és nem vagy a “pénzért dolgozás”
mentalitásának rabja,

megcsonkított, hatástalan és hamis
lesz az üzeneted.

És az embereknek egy erőtlen
Jézust fogsz bemutatni,

aki arra is képtelen,
hogy megetesse őket,

nemhogy egy bomlásban levő
holttestet támasszon fel.

Kérdezd Billy Grahamet!

Vagy bármelyik kollégáját.

Mindannyian egy felhígított, szánalmas,
hamis evangéliumot hirdetnek,
amelyet ők hoztak létre.

Még véletlenül sem Krisztus tanítását.

Az Ő szavaival
nem lehettek volna sikeresek.

Az üzenetet meg kellett változtatni,
hogy elérjék azt, amit elértek.

A keserű igazság az, hogy Istennek
nincs szüksége sem rájuk, sem
az ő kompromisszumukra.

Sokkal hasznosabbak lehettek volna
Isten számára,

ha mindent elengedtek volna,
és hagyták volna, hogy átformálja őket

Krisztus igazi tanítása.

És még azt akarjátok elhitetni velem,

hogy megtaláltátok a módját, miszerint
rávegyétek a hitehagyott egyházat,
hogy elfogadja az igazságot

a ti kapcsolatotok által,
a ti tapintatos beszédetek által,
és a ti lenyűgöző képességetek által.

Mások pedig azt akarják elhitetni velem,
Istennek szüksége van rájuk
abban a bizonyos iskolában,

hogy azt a rengeteg diákot közelebb
vezessék az igazsághoz;

vagy a kórházban,
ahol a betegeket gondozzák,

egy olyan pozícióban, amelyre bármelyik
pillanatban kerülne másik jelentkező,
mihelyst megürülne.

Azt akarod elhitetni velem, hogy Isten
azért helyezett oda, ahol éppen vagy,

mert még több krumplitermesztőre,
még több telemarketingesre,

még több kamionsofőrre
van szüksége?

Azt mondod, szüksége van rád, hogy
beszélj róla a helyi mini focicsapatnak,
amelynek az edzője vagy?

…Vagy, hogy beszélj róla
a szülői értekezleten?

…Vagy a helyi sakk-klubban?

Te lennél a föld sója azáltal, hogy ott
maradsz, ahol éppen vagy,

és szinte semmit sem teszel másképp?

Ha más nem, hát az angyali mosolyod
megnyeri a világot Krisztus számára.

Sajnálom, emberek, de tényleg szükséges,
hogy újjászülessetek.

És ez csak akkor történhet meg, ha
elengeditek a saját kis királyságotokat.
(Teljes egészében!)

És tiszta lappal indultok.

Vágjátok el az összes köteléket.
Váljatok meg teljesen az igénytől.

És úgy hallgassátok Jézust,
mint egy kisgyermek.

Őt nem érdekli a ti feltételezett
szakértelmetek,

az eddigi jótéteményetek,

a barátaitok és a kapcsolatotok.

Csak akkor születhettek újjá, ha
úgy fordultok Jézushoz, mint egy gyermek;

ha úgy hallgattok rá, mintha senki más
nem létezne ezen a világon.

Ha teljes lényetekkel
engedelmeskedtek neki.

Erre van szükségetek.

Enélkül még csak meg sem pillanthatjátok
azt a királyságot, amelybe Jézus meghívott.

Ebben biztosak lehettek!

Krisztusnál vannak az örök élet szavai.
Ki máshoz mehetnénk?

Csak miután ezt megértitek,
indulhattok el az újjászületés irányába,

hogy meglássátok, ami most még
láthatatlan, a Mennyországot.

Készen állni Krisztus eljövetelére,
mint a menyasszony,

aki várja az ő tökéletes vőlegényének
megérkezését.

Ez az, amit nem értett meg
Nikodémusz.

Csak egyszer hallunk róla még
az evangéliumban,

ahol gyenge kísérletet tesz arra,
hogy ragaszkodjon Jézushoz.

De a kollégái elhallgattatják.

Ja, és végül segített eltemetni Jézust,
miután a kollégái megölték Őt.

Hadd térjek ki egy kis részletre,
mielőtt befejezem ezt a videót.

Egyesek valószínűleg ezt fogják gondolni.

“Azt akarod mondani, hogy te vagy az
egyedüli, aki jól csinálja?”

“Miben különbözöl azoktól a pásztoroktól,
akiket kritizálsz?”

Őszintén szólva, ezt nehéz megválaszolni.

Azt próbáltam tanítani ezen a csatornán,
hogy meg tudod csinálni egyedül.
Nincs szükséged rám.

Viszont Istennek sincs rád szüksége.

És ezt próbáltam elmagyarázni
ebben a videóban.

Amíg mindannyian meg nem értjük ezt,

nem kerülhetünk abba az állapotba,
hogy Isten bemutasson minket egymásnak.

Neked nincs szükséged rám!
Nekem nincs szükségem rád!

De mindkettőnknek szüksége van
Jézus tanításaira, a “szegletkőre”.

Nem az én könyveimre
vagy a te könyveidre!

Nem az én barátaimra
vagy a te barátaidra!

Csupán Jézus tanítására.

És itt van nekem egy picinyke előnyöm.

Amíg a többiek építették
az intézményeket, a templomokat

és az emberi doktrínát az évek folyamán,

én Krisztus tanítását népszerűsítettem,

és megpróbáltam beültetni
azt a saját életembe.

Az egyedüli igaz barátaim azok,
akik szintén alárendelték magukat
Jézus tanításának.

Az én családom tagjai azok a személyek,
akik engedték magukat széttörni
Krisztus beszéde által.

Az egyedüli valós projektem az,
amelyben olyan személyek vesznek részt,

akik Jézus tanításának engedelmeskedve
teszik azt, amit tesznek.

Tehát, igen! Felelősségre vonom
a világ összes pásztorát!

A több ezer keresztény felekezetet.

És teszem ezt egy maréknyi emberrel,

aki száz százalékig átadta az életét
Jézus Krisztusnak.

Ha majd találkozol ilyen emberekkel,
meg fogod érteni, miről beszélek.

És a hamisítványok
többé nem fognak lenyűgözni.

Bízom abban, hogy néhányotoknak
része lesz abban a kiváltságban,

hogy egy napon találkozik
egy olyan személlyel,

aki mindent feladott Krisztusért,

és aki az életének minden percét
az Ő tanításának engedelmeskedve éli.

Ahogy Lukács mondja az evangéliumában,

ilyen emberek járták a vidéket Jézussal,

megmutatva az embereknek,
hogy milyen a Mennyország.

Pontosan ez az, amit a világnak
látnia kellene ma is.

És te is része lehetsz ennek.

Itt a címem. Ha kérdésed van,
lépj velem kapcsolatba.

hogy együtt tapasztaljuk meg
azt a földrengető forradalmat,

ami ebből az egyszerű, de ritka
engedelmességből származik.

Béke legyen veled!

eredeti videó:
youtube: A Voice In The Desert

magyar felirat:
http://www.szabadgondolat.wordpress.com
korrektúra: Ili

Reklámok
Categories: Minden | 3 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

3 thoughts on “Mit jelent az újjászületés?

 1. Bingi

  Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.
  Jn 17,15

 2. Bingi

  Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.
  Jn 17,15

 3. Bingi

  A farizeusok és a törvénytudók ellenben semmibe vették az Isten szándékát, s nem keresztelkedtek meg.
  Lk 7,30
  😦
  Ma olvastam ezt a szentírási részt.
  Nem lehet olyan magasra emelkedni Isten ismeretében, ahonnan ne lehetne a mélybe zuhanni. 😦
  Péter apostol példája vigasztal.

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.