Okkult iskolák és gyakorlatok Székelyföldön és a Kárpát-medencében

 

Szempontok, amelyek alapján megkülönböztethető a hamis New Age ezotéria Krisztus tanításaitól

Megjegyzés: az alábbi összeállítást egy hét évig tartó intenzív igazságkeresés tapasztalatainak, megfigyeléseinek, és az azokból származó megértéseknek az  összesűrített kivonata. Őszintén bízom benne, hogy mindenki, aki elolvassa, inspirációt és bátorságot tud meríteni belőle a továbblépéshez.

A legfontosabb ismertető jele a hazugságokkal és a részigazságokkal megtévesztő New Age tanoknak, az, hogy Krisztus tanításait mindig felületesen emlegetik, oly módon, hogy a hangzatos, a fülnek tetsző dolgokat kiemelik a szövegkörnyezetből. Ezáltal piacosabbá, eladhatóbbá teszik az általuk képviselt „spirituális” irányzatot.
Ha egy spirituális kurzuson a következőket hallod, szinte biztos lehetsz, hogy a megtévesztés áldozata vagy, ki pénzért olyan tanokat vásárol magának, melyek súlyos károkat okozhatnak a lelkében, és melyektől nagyon nehéz lesz megszabadulni:

– Ti is Istenek vagytok!
– Mustármagnyi hittel hegyeket mozdíthattok!
– Bármit kértek, megadatik!
– Isten bennetek lakik.
– Ne ítélj, hogy ne ítéljenek! Stb.

Aki őszinte igazságszeretet által fűtve megismerte valamennyire Krisztus urunk beszédeit, és meggyőződött arról, hogy azok tényleg a Teremtőnktől származnak, tisztában van vele, hogy az volt az Ő egyik legfőbb tulajdonsága, hogy gyűlölte a hazugságot és szerette az igazságot. Nem akart haver lenni mindenkivel. Nem akarta belopni magát mindenki szívébe, hanem határozottan megszidta, és megdorgálta azokat, akik a zsarnokoskodás és a félrevezetés szándékával hazug tanokkal butították az embereket.
Ez olyannyira igaz volt rá, hogy az Úristen megdicsőítette, azaz megdicsérte őt azáltal, hogy az Ő jelenlétében nagy csodákat tett az emberek között: gyógyított, halottakat támasztott fel, végül pedig visszahozta Őt is a halálból, hogy akik hallották az Ő tanításait, és hittek benne, teljesen meggyőződhessenek arról, hogy, minden, amit mondott, igaz, hogy az ő beszédei az élet igéi.

Kedves olvasó! Nagyon fontosnak tartom már a legelején kihangsúlyozni, hogy ezt a gondolatcsomagot nem a megvetés és az ítélkezés szándékával teszem közzé, hanem azért, hogy aki igazán éhezi és szomjúhozza az igazságot, és hisz abban, hogy az a “tudomány”, melyről az a Krisztus beszélt, kit a Teremtőnk feltámasztott a halálból, szabaddá tehet, ne ragadjon le olyan részigazságokat tartalmazó hangzatos New Age tanok mellett, melyek szellemi vakságot, ekképp súlyos lelki és fizikai gyötrelmeket hozhatnak számára.
Teljesen biztos vagyok benne, hogy ez a bejegyzés ellenszenvet, rosszabb esetben kevélységet, még rosszabb esetben gyűlöletet fog ébreszteni minden egyes személyben, ki még mindig benne van az itt felsorolt spirituális irányzatok valamelyikében. Főképp akkor, ha már sok időt, pénzt és energiát fektetett az általuk képviselt elméletek és technikák elsajátításába. Minden józan gondolkodású ember számára magától értetődő, hogy minél több időt és energiát fordítunk egy hazugság elsajátítására, annál nehezebben fogjuk tudni belátni, hogy be vagyunk csapva, minden erőlködésünk hiábavaló volt. Miért? Azért, mert, mint ahogy az anya élete árán is megvédi gyermekét, úgy az üzletember is, ha kell, élete árán is megvédi befektetését. Sokakat annyira megviselhet a veszteség, hogy képesek végezni az életükkel, amikor találkoznak azzal a szomorú ténnyel, hogy a befektetésük adott értelmet az egész életüknek. Ugyanilyen szituációba kerül mindenki, aki miután sokáig hitt a hazugságokban, hirtelen találkozik az igazsággal.

A legelső, ellenszenvet keltő hír azok számára, kik még mindig benne vannak valamilyen spirituális mozgalomban, az lehet, hogy Krisztus egyértelműen kijelentette, hogy minden igazi érték, ami az örökkévaló Istentől adatik, AJÁNDÉK: “Ingyen vettétek. Ingyen adjátok”.
Amikor először kiküldte tanítványait az emberek közé, a következőket mondta:
“Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Mt 10:8)
Láthatjuk, hogy a legtöbb megtévesztő ezoterikus „tudomány” minden igazságot szerető ember számára már ezen a ponton lelepleződik, és elbukik. És jóformán még semmit sem szóltunk a mester, mély, életet adó és életet megtartó tanításairól.

Figyelmeztetlek tehát, kedves olvasó, hogy ha még mindig pénzt, időt és energiát fektetsz valamilyen önmegváltást kínáló New Age tudományba vagy technikába, a következő sorokban nagyon meg fogsz ütközni, és meg fogsz rám haragudni. Viszont ha ez az ára a szabadulásodnak, hát legyen! Hisz ebben az életben csak egyetlen dolog számít: aki igazán vágyik rá, hogy megismerhesse Teremtőnk tervét, megszabaduljon minden olyan hazugságtól, mely szellemi vakságot, testi rabságot, lelki romlást okoz milliók számára. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a most következő sorokban annál kevésbé fog megütközni egy személy, minél kevesebb hamisság van benne, mert én annak beszédére és segítségére támaszkodok, ki engem is kihúzott a világ sötétségéből. Most már nem szégyellem bevallani, hogy amikor a Jóisten megmutatta nekem az igazságot, olyan sok hazugság volt bennem, hogy durván megütköztem, szó szerint lebetegedtem. Testileg-lelkileg tönkrementem. Lázadtam, erőlködtem, harcoltam. Egy szóval mindent megtettem, hogy megvédjem azokat a hazugságokat, melyeket mint ékes trófeákat összegyűjtögettem a világból.
Őszintén bízok benne, hogy az alábbi sorok nem csupán haragot fognak kiváltani az olvasókból, hanem megértést is. És lesznek, kik őszinte hálát fognak érezni, mert általuk megszabadulhatnak olyan hazugságoktól, melyek hosszú időn keresztül elrabolták és felemésztették életük energiáját.

Szomorúan tapasztalom, hogy a legtöbb new age tanokat népszerűsítő személy, bár gyakran emlegeti a nevét, NEM ismeri, és nem is nagyon szándékszik megismerni Krisztust. Mély tisztelet a kivétel! Aki valóban kivétel, és őszintén vágyik rá, hogy megismerje Teremtőnk Krisztus által kijelentett igazságait, azáltal ismerszik meg, hogy az igazságszeretete nem fogja hagyni, hogy megmaradjon a mai ezotéria által képviselt részigazságok álnyugalmat kínáló parkolójában, mert lelke éhségét már képtelen monoton, ismétlődő spirituális gyakorlatokkal, okkult információkkal, meditációs technikákkal kielégíteni.
Azon embertársaim, kiket még fogva tart a lelket sanyargató New Age szellemisége, sajnos csupán azokat a fülnek tetsző szólamokat ismerik a megváltónk tanításaiból, amelyek a csodákról szólnak. Viszont a legalapvetőbb bölcsességeket, melyek nélkül lehetetlen megismerni az élet rendjét, rendszeresen figyelmen kívül hagyják.
A legtöbb ezoterikus iskolában tehát NEM hirdetik, a saját hazugságaink, gonoszságaink, bűneink felismerésének, beismerésének és őszinte megbánásnak fontosságát. Sőt, ellenkezőleg: azt tanítják, hogy a bűn nem is létezik. A New Age az újjászületés, a jellembeli átformálódás, átalakulás helyett a mindenek elfogadását és a reinkarnációt hirdeti. A pénz (uralmának) megtagadása, a szegények segítése, az özvegyek és a betegek látogatása helyett a bővölködést, az anyagi jólétet, a fizikai kényelmet népszerűsítik.
Az igazság hirdetéséből és megcselekvéséből származó lelki béke helyett, a spirituális gyakorlatokból származó ideiglenes nyugalmat, a testi jólétet helyezik előtérbe: (wellness, fitnesz, jógagyakorlatok, tengerparti meditációk, masszázs, tantrikus szex, gruppen szex; testápoló szerek, kenőcsök, illóolajak, sminkek használata stb.)
Azon személyek közül, kik belementek ezekbe a gyakorlatokba, csak nagyon kevesen veszik észre, hogy ezek az örömforrások a lelki szabadulás helyett testi függőséget okoznak, és hogy a boldogságuk már rég nem a lélek békéjéből, hanem a testi vágyak ismételt kielégítéséből származik. Így testi függőségeik révén szellemileg is megkötözöttekké válnak.

És most következzen a legkényelmetlenebb rész, melyben név szerint is megemlítek néhány New Age mozgalmat, ezoterikus irányzatot, melyek bár látszólag különböznek egymástól, a mozgatórugójuk ugyanaz, ami nem más, mint az önmegváltás tana. Az az elképzelés, miszerint az ember saját erejéből, különböző spirituális technikák, tudományok által megemelheti a tudatossági szintjét, eljuthat az isteni tudatra, a megvilágosodásra, a mennyek országába.

Székelyföldön a legnagyobb népszerűségnek örvendő New Age mozgalom az úgynevezett
Metafizika, pontos nevén „Metafizikai Szellemtudományi Akadémia”. És lassan már a Jógánál is erőteljesebben hódít. Tudomásom van róla, hogy már az első képzéseken olyan információkkal töltik az emberek fejét, hogy van 12 tudatossági szint, melyből Jézus a nyolcadikon van (ha jól emlékszem). Ez a „tanítás”, nyilván egy nagyon jó marketingfogásnak bizonyul. Ugyanis aki ezt hallja, már startból arra gondolhat, hogy teljesen fölösleges megismernie Jézus tanításait, mert ő épp egy olyan iskolába jár, melynek tudománya messze felülmúlja, a mester, egyszerű, életről szóló beszédeit.
A Romániában legfőképp Greogorian Bivolaru által terjesztett és népszerűsített
Jóga egyik legrégebbi változata a hindu misztikus tanokra épülő New Age mozgalomnak. Ennek csalárdsága abban rejlik, hogy kezdetben a test egészségét helyreállítani és megőrizni hivatott gyakorlatokra fókuszál. Viszont, aki körültekintőbben megvizsgálja az irányzatot, megtudhatja, hogy a jógagyakorlatok nem választhatók el azoktól a hinduizmusra épülő spirituális tanoktól, melyek a legtöbb, ma népszerű New Age mozgalomban fellelhetők. A jógának sok esetben szerves részét képezi a hindu istenek, guruk, “felemelkedett mesterek” előtti tisztelgés, néhol pedig a Gregorian Bivolaru képe előtti imádkozás is.
A Pránanadi mintha egy kicsit háttérbe került volna itt, Székelyföldön csak úgy, mint a Zyrius Nemzetközi Felnöttképző Intézet és Akadémia. Viszont egy időben nagyon hódítottak. Talán elmondható róluk, hogy ők voltak az okkultizmus modernkori úttörői Székelyföldön. Ők hozták be az első ingákat, a szimbólumokat, és más “gyógyító eszközöket”, melyek révén sokan a saját kezükbe vették sorsuk irányítását, egészségük mesterséges eszközökkel történő helyreállítását, fenntartását.
A reiki még mindig igencsak népszerű… kurzusokat, titkos tudományokba történő beavatásokat tartanak a Kárpát-medence különböző pontjain. Tudomásom van olyan esetről, ahol a reiki tanonc olyan „démoni” megszállás alá került, melyet a pszichiátria eszközeivel sem tudtak kezelni.
Szimbólumokkal gyógyítanak, melyeken keresztül “lecsatornáztatik” az energia, a gyógyító erő.
Az okkult szimbólumokról lehetne reggeltől estig beszélni, de fölösleges. Hogy miért? Azért, mert Isten gyermekének NINCS SZÜKSÉGE semmiféle szimbólumra, még keresztre sem! Ugyanis megmondatott, hogy az ő gyógyulása, az ő boldogsága, az ő öröme a Szent Lélektől, azaz a Mindenható Istentől van. Attól az istentől, aki szimbólumok nélkül is, köszöni szépen jól van, és meg tud gyógyítani bárkit. Sőt, saját tetszésére, kedvtelésére még a halottat is fel tudja támasztani szimbólumok nélkül, annak bizonyságául, hogy ÉRDEMES MEGISMERNI ŐT az általa kijelölt úton, Krisztus beszédein keresztül.
A reiki egyik különlegessége, értesüléseim szerint abban rejlik, hogy lehet angyalokkal kommunikálni, tőlük segítséget kérni. Minden emberi, hús-vér kívánságra van egy angyal, akit meg lehet szólítani, és aki „a lélek egy kis részéért” cserében teljesíti a megrendelő kívánságait.
Kérlek, ne haragudjál, kedves olvasó, ha néhol egy kissé szarkasztikusan fogalmazok. Mikor ezeket a sorokat rovom, én nem mosolygok. Sőt, nagyon is szomorú vagyok, mert embertársaim életéről, lelki békéjének és szabadságának elvesztéséről van szó. Egyáltalán nem szándékszom viccet csinálni ezekből a dolgokból, mert az olyan lenne, mint azon nevetni, hogy valakit kettévág a villamos.”
A Theta Healing egy másik igencsak nagy népszerűségnek örvendő ezoterikus irányzat, melynek egyik legfőbb szlogenje, hogy egyenesen a Teremtőhöz fordulnak energiáért és gyógyításért. Azt nem tudom, hogy ők a Krisztus Jézust hányadik szintre helyezik. De abban biztos vagyok, hogy nekik nincs szükségük sem rá, sem az ő tanításaira, mert lemennek thétába, és ott egyenesen a Teremtővel kommunikálnak, aki megrendelésre küldi számukra az energiát, és a gyógyítást.
Ismételten hangsúlyozom, hogy amit ide leírok azt a legnagyobb fájdalommal írom.
De egyszerűen képtelen vagyok figyelmen kívül hagyni, hogy ez az Isten kicsit olyan, mint a rajzfilmek, meg a sci-fi filmek szuperhősei, a „Superman”-ek és a „Batman”-ek fölött álló erő, mely intelligencia és bölcsesség helyett kigyúrt testet, és természetfölötti erőket ad a szolgálóinak, hogy szuperfegyvereikkel megmentsék a világot.
Többek között ez az egyik leglényegesebb különbség a Krisztus Jézus tudománya és a New Age tudományok között: az utóbbiban a hangsúly az energiákon meg a csodákon van. Az előző meg arra szólít, hogy megismerjük Isten bölcsességét, és megcselekedjük azt.
Gondolom, feltűnt, hogy ezeket az ezoterikus iskolákat nem a népszerűség sorrendjében említem, hanem spontánul, ahogy eszembe jutnak. Ha népszerűségi sorrendben akartam volna állítani őket, elképzelhető, hogy a
Villás Béla féle Árkádia Fényeinek Spirituális egyháza -val kellett volna kezdjem a felsorolást, melynek egyik legfőbb jellemzője a sokoldalúság. Ötvözi a Bibliának egy részét, Jézus tanításainak egy parányi töredékét, a reikit, és más okkult tudományokat, melyekbe külön-külön beavatást kínál egy előre meghatározott összegért. Ezen kívül papokat is képeznek és szentelnek fel a megcsonkított, részigazságokat tartalmazó ige hirdetésére. Sokan azért robotolnak napi minimum nyolc órán keresztül, és azért szaladnak a mókuskerékben, hogy meg tudják fizetni Villás Béla kurzusait, “tananyagait” és beavatásait. A marketingszöveg Villás Bélánál az, hogy ő nagyon sok beavatáson ment keresztül, hogy elérje azt a szintet, amelyen most épp van. Állítólag még mérget is ivott. És az a tény, hogy a mérget megitta, és nem halt meg tőle, a legfőbb bizonyítéka annak, hogy ő egy olyan beavatási szinten van, ahonnét egy csekélyke összegért beavatásokat osztogathat azoknak, akik még csak most indultak el az úton.

Drága embertársaim! Fontos tudnod, hogy az élet tudományába való beavatás teljesen ingyen van! Ingyen kapjuk és ingyen is adjuk azok számára, akik őszintén meg szeretnék ismerni Isten tervét! Ez a lényeg! Az élet tudománya, épp úgy, mint az élet maga, Teremtő istenünk kegyelmi ajándéka számunkra! Ha fizetned kell a tudományért a spiritualitásért, száz százalékos, hogy nem az élet tudományát sajátítod el, hanem a test és a lélek rabságának, és romlásának tudományát, melyet egy kis ideig, egészséget megőrző gyakorlatokkal, és ideiglenes megnugvást kínáló meditációkkal leplezhetsz, eltakarhatsz.
Megértem, ha már nagyon megundorodtál a vatikáni kereszténységtől, és már hallani sem akarsz róla, de ne hidd azt, hogy ezek a hangzatos New Age iskolák igazságra visznek téged! Milliószor jobban jársz, ha elmész egy tisztességes, 80-90 év körüli bácsikához vagy nénikéhez, ki becsületesen végighordozta a maga keresztjét, belátta és megbánta tévedéseit; és ragyognak a szemei, mert már közel van a megboldoguláshoz, Isten országához. Tőle nagyon sokat tanulhatsz. Talán még egy szelet házikenyeret is elfogyaszthatsz szalonnával és hagymával.
Tudomásom van róla, hogy a Numerológia (szinte azt írtam, hogy numerolo iga) és a Szcientológia is beköszöntött már Székelyföldre, de a fentiek mellett ők még gyerekcipőben szaladgálnak egyik városról a másikra. Ismerek személyeket, kik már euró ezreket áldoztak a numerológia budapesti oltárán, és akik úgy gondolták, (remélem, már nem), hogy a numerológia „tudományának”oktatói földre szállt istenek.
A családállítás tudományáról és a regresszióról is tudomásom van. Ezek a technikák, ahogy látom, a fent említett New Age tudományok segédeszközei, kísérői.
A Vipassana meditáció még nem annyira elterjedt Székelyföldön. Röviden most csak annyit mondok róla, hogy ha egy katolikus vallásos ember találkozik a Vipassana meditációval, nagy valószínűséggel váltani fog: Vipassanát gyakorló vallásos ember válik belőle. A másik lehetőség az, hogy eljár templomba, és közben a Vipassanát is gyakorolja. A vipassana újraélesztője, Goenka mester köztudottan baráti viszonyt ápolt a világ vallásainak vezetőivel. Ugyanazokban a kitüntetésekben és elismerésekben részesült, mint ők, mivel ugyanazt a szellemiséget szolgálja, és terjeszti mint az összes felekezet és irányzat, mely a vallásos szellem uralma alatt van.
Részletes beszámolót írtam a Vipassanáról évekkel ezelőtt, amikor én magam is részt vettem Nepálban egy tíz napos Vipassana elvonuláson. Ez a meditációs gyakorlat ugyanúgy az önmegváltásra, az önerőből történő felemelkedésre fókuszál, mint megannyi, hinduizmusra és buddhizmusra épülő ezoterikus tudomány. Bár külsőleg különbözik más buddhista irányzatoktól, a lényegét illetően ugyanazt a célt szolgálja, mint a többi.
Minden okkult irányzat közül a legnépszerűbb és a legrégebbi import-tudomány meglátásom szerint
az asztrológia, mely többnyire kéz-a-kézben jár a fent említett irányzatokkal. Az asztrológia szinte mindenütt alap. A szívem összeszorul, amikor az emberek már az ismerkedés első órájában a csillagjegyekkel próbálják beazonosítani, bekategorizálni egymást. Jelenlegi látásom szerint az asztrológia a ráolvasás az ember szellemi megkötözésének egyik legalattomosabb módszere. Miért mondom ezt? Azért, mert valamilyen mértékben bekategorizálja, körülhatárolja, ezáltal predesztinálja az embert. Talán az asztrológiának mond ellent leginkább Krisztus legeslegfontosabb tanítása, az újjászületésről szóló beszéde miszerint, aki nem születik újjá lélektől, NEM LÁTHATJA MEG az igazságot, az isten országát. A következőképpen fogalmaz:

“A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.”
“A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.”

Tehát, aki újjászületett, nem lehet kos, nem lehet szűz, nem lehet mérleg, és a kínai horoszkóp szerint sem lehet semmilyenféle csúszómászó, mert olyanná válik mint a szél, melyet a rendszer nem tud kiszámítani, irányítása alatt tartani. Azt hiszem, hogy Krisztus Urunk ezen tanítása magyarázatot ad arra is, hogy miért kellett őt olyan sürgősen eltenni láb alól. Az Ő tanításai szerint, tehát, egyértelműen kijelenthető, hogy aki jósnőktől, asztrológusoktól és más jelmagyarázóktól, parázson járóktól, ingát, kártyát és más misztikus eszközöket használóktól akarja megtudni, hogy ki ő valójában, az nem méltó az igazságra, mely a Lélek által kijelentetik. Nem lehet annak sem ismerője, sem cselekvője. Ekképp szabaddá sem válhat. Nem szabadulhat meg világi kötelékeitől, mert örömét, lelki békéjét és szellemi érettségét kiszolgáltatta gyarló embertársai tudományainak, jóslatainak, magyarázatainak.
Amennyiben igaz, hogy az ember a teremtés koronája, teljesen egyértelmű, hogy több, mint megalázó számára, hogy az állatokról elnevezett csillagképek szerint próbálja beazonosítani magát, egyedi és megismételhetetlen emberi mivoltát. Ez, az egyszerű józan paraszt fejében, ki egész életében semmit sem olvasott, de lelkiismeretes és tisztességes életet élt, nem kérdés. Csupán számunkra az, mert tele van a fejünk olyan tudományokkal, melyek elszakítanak bennünket az élet legalapvetőbb törvényeitől.
Talán csak egyetlen olyan honfoglaló van, mely még az asztrológiánál is hamarabb beköltözött a Székelyek földjére. És ez nem más, mint
a jóslás, melynek különböző válfajai ismeretesek: kártyavetés, kávéból való jelolvasás, „vízvetés” stb. Úgy érzem, hogy a fentiek után nincs értelme még erre is részletesen kitérni.
Helyette említést tennék az
angyalokhoz való imádkozásról, mely ugyanúgy, mint az asztrológia, a fent említett New Age mozgalmak szerves kísérője.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nincs semmi szükség arra, hogy testi kívánságaink szerint angyaloknak adjunk le rendeléseket, ugyanis megmondatott, hogy a segítő, kit a Krisztus Jézus nevében küld a Teremtőnk, személyesen megtanít minden alázatos szívű isten-gyermeket mindenre, ami számára soron következő. Ezért, ahogy János apostol is írta, nincs szükségük arra, hogy bárki is tanítsa őket, mert az a kenet, melyet Krisztus beszédeinek megismerése és megcselekvése révén kapnak, megtanítja őket mindenre. A Szent Lélek fogalma mindannyiunk számára egy misztérium. Én sem tudnám egyértelműen megmondani, hogy mi az. Azt mondom, hogy Istenünk láthatatlan, de mégis érzékelhető jelenléte, ereje. Pont. Majd megtudom, ha eljön az ideje. Egy biztos: a Krisztus bölcsessége szerint tanítja és segíti azokat, akik Istenhez fordulnak. Aki tapasztalta már, tudja, hogy létezik, és nem tétlenkedik.
Az úgynevezett
sámánok és táltosok sajnos, ugyanazt a szellemiséget szolgálják, amit a fenti irányzatok. Elnézést a szarkasztikus kifejezésért, de úgy lehetne a legegyszerűbben és a legtömörebben bemutatni a tevékenységüket, hogy különböző szimbólumokat, indián-ősmagyar szokásokhoz hasonló rítusokat alkalmazva keverik a Jézuskát a géppuskával. Az a Jézus, akiről ők beszélnek, sajnos szintén emberi elképzelés szüleménye, melyet titkos tanokra és emberi fantáziálásra építenek, és melynek nem sok köze van az evangéliumok Krisztusához. Ezért nem képes gyógyítani, és a lelki békét sem tudja visszaadni senki számára. Ez az irányzat a díszes körítéseknek, parázson járásoknak, és más szertartásoknak köszönhetően hosszan tartó függőséget okozhat a legtöbb keresőnek. A mesébe illő rituálék sokszor csak még jobban elterelik az ember figyelmét azokról a problémákról, melyekről, ha nem vesz tudomást, testi és lelki épségét kockáztatja. Tudok olyan esetről, melyben a sámán által kezelésbe vett és rendszeresen „gyógyítgatott” beteg végül az orvosok szikéje alatt szembesült azzal az egyszerű ténnyel, hogy a sámánnal csak az idejét és élete energiáját vesztegette, szolgáltatta ki ismeretlen erők és hatalmasságok számára. Személyes meggyőződésem, hogy ilyen helyeken az történik, hogy a gyógyulni vágyók, egy kis, külsőségeken alapuló testi vagy misztikus élményért cserében tudatlanul odaadják életerejüknek egy részét annak a szellemi hatalmasságnak, amelyet a sámán, illetve a táltos képvisel. És ezen a ponton eszembe is jutnak egyedüli igaz barátom szavai:
A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” (Jn 10:10)
Utoljára hagytam az összes New Age mozgalom közül a legeslegalattomosabbat,
a pünkösdista karizmatikus kereszténységet, melyről nem szándékszom most sokáig beszélni, mert korábbi írásaimban részletesen beszámoltam róla. Ez az irányzat meglátásom szerint azért a leggonoszabb, mert Krisztus neve mögé bújva hirdeti szinte ugyanazokat a hamis tanokat, amiket a keletről beáramló New Age ezotéria is hirdet. Elhiteti, hogy az emberekbe valamiféle gonosz lények bújnak bele, és gonosz cselekedeteket hajtanak végre. Ugyanakkor olyan tanokat is híresztelnek, melyek szerint a bukott angyalok és démonok emberekkel közösülve újabb démonokat hoznak létre. Ezek a doktrínák Krisztus tanításainak felületes ismeretéből születnek, és sokkal nagyobb károkat okoznak az ember lelkében, mint a kisebb tekintélyek neveihez fűződő „kisebb hazugságok”.
Erről a témáról egy nagyon jó videót készített a Reveal Hidden Reality youtube csatorna, melyet ajánlok minden igazságkereső embertársam figyelmébe. A címe: Démonok az emberekben.
A pünkösdista karizmatikus mozgalom látszólag keresztényi, de valójában a velejéig át van itatva azokkal a hazug spekulációkkal, emberi képzelgésekkel, amelyek a fent említett New Age irányzatokban is megtalálhatók.
TÉVES HIT
Sokan abban a téves hitben élnek, hogy csupán azáltal, hogy már nem járnak ezekre a kurzusokra, tanfolyamokra, már meg is szabadultak az ott szerzett információk romboló hatásaitól. Tudniuk kell, hogy ez nem lehetséges. Az ott elültetett magok, hamis információk valamilyen mértékben még mindig bennük vannak, és a tudatalattiból, mint különböző népi szokások, irányítják őket, és nagyon is meghatározzák életük útját, és annak irányát. Krisztus nem hiába mondta azt, hogy az igazság megszabadít. Az ő beszédei a világ hazugságaival szemben úgy viselkednek, mint a sav a lúggal szemben: semlegesítik azokat. Tehát aki még nem ismerte meg az igazságot, mely életre visz, biztos lehet benne, hogy a new age mozgalmak által megszerzett hazugságokat még nem semlegesítette, és a lúgos elmeprogramok hatása alatt van, melyek apró léptekben, szinte észrevehetetlenül kiviszik őt a temetőbe.

Egyik legfőbb bizonyítéka annak, hogy a New Age mozgalom a megtévesztés szellemétől való, az, hogy, aki benne van, annak ellenére, hogy ki szeretne jönni a rendszerből, még mélyebbre kerül annak labirintusába. Anyagi függőségei nem elapadnak, hanem egyre csak gyarapodnak.
A másik egyszerű bizonyíték az, hogy Krisztust különböző szintekre helyezik. Egyik a 8. szintre, a másik a 11. szintre, és így tovább. Tehát nagyon megoszlanak a vélekedések az ő „tudatossági szintjét” illetően, és szinte minden egyes ezo-suliban beszélnek olyan felemelkedett mesterekről, kik messze fölülmúlták őt.
Ebből látszik, hogy emberi spekuláció, képzelgés az egész. Akik szívében és elméjében bizonyságot tett a Mindenható, tudják, hogy Ő valóban a megütközés köve, melybe ha beleütközik egy hazugság, darabokra hullik, megsemmisül. Minden egyes irányzatban durva spekulációk folynak az ő személyét illetően. Egyesek azt mondják, csak próféta volt, mások azt, hogy megvilágosult mester. Egyesek azt állítják, hogy szkíta származású. Mások pedig azt, hogy zsidó. Egyesek úgy tudják, hogy Indiában járt, és Tibetben tanult. Mások azt állítják, hogy még a Kárpát-medencét is körbe sétálta. Egyesek azt hirdetik, hogy valójában meg sem halt, hanem egy, a tibetiektől tanult meditációval lelassította a légzését és a szívverését. Mások azt, hogy megnősült, megöregedett, és meghalt valahol Japánban. Egyesek azt mondják, hogy a 6. szinten van. Mások a 10. szint fölé, de más, magukat dicsérő mesterek alá helyezik őt.
Egy dolog biztos: akik az övéi, tudják, hogy ő az, akinek mondotta magát: Krisztus, a felkent, akikről a próféták jövendölései szólnak, akit feltámasztott Isten a halálból, hogy azzal bizonyságot tegyen a beszédei mellett, és lehetőséget biztosítson az igazságot éhezőknek a megigazulásra, a világ hazugságaiból való végleges megszabadulásra, az örök életre.

Miért hajlandók az emberek hatalmas összegeket áldozni a New Age tanokra, mikor az élet tudománya teljesen ingyen elérhető mindenki számára?
A legnyomósabb oka annak, hogy az emberek képesek hatalmas összegeket áldozni a részigazságokért, a spirituális tanokért, az, hogy az a tudomány, melyet pénzért lehet adni-venni, megengedi számukra, hogy megmaradjanak dédelgetett hazugságaikban.
A pénzen vásárolt „tudomány” ugyanis NEM közli a tanoncokkal, hogy csak két út van, középút nincsen. És azt sem jelenti ki, hogy a hazugság halált nemz. Ekképp mindenki megmarad az ő féltve őrzött hazugságaiban, és nem szerez tudomást arról, hogy létezik egy olyan igazság, amelyért megéri elhagyni a hazugságokat, amiben olyan élet van, amilyent emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és mely olyan békét kínál, melyet emberi szív nem érzett.

Aki egy picit is ismeri az Ő beszédeit, ismeri az igazság megismerésének módját. Tudja, hogy pénzzel, embertársaitól az égadta világon senki nem veheti meg sem a megvilágosodását, sem a lelki üdvét. Krisztus azt mondja, hogy aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik. Aki éhezi, és szomjúhozza az igazságot, annak az Úristen, ki „a szívek és a vesék vizsgálója”, kijelenti azt. Ezért mondja, hogy a legfőbb parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te istenedet teljes Szíveddel, teljes Elméddel, teljes Erőddel. Ki az Úr, a mi istenünk? Az életet adó igazság, mely tökéletesen megjelentetett Krisztus urunk által, ki még élete árán is vállalta, hogy nem köt kompromisszumot a világ urával, a varázslók és az okoskodó írástudók tudományaival.

Az a közös tehát valamennyi New Age mozgalomban, hogy tudatossági szintekben gondolkodnak. Megfigyeléseim szerint a tudatossági szintek száma, és jellege iskolánként változik… Már olyan „mesterrel” is találkoztam, ki a 32 tudatossági szintből Sai Babat a 36. tudatossági szintre helyezte, Eminescut a 8-ra, Krisztust pedig a 11-re.
Egy ilyen bevezető után nyilván már szinte senki nem érez késztetést, hogy megismerkedjen az evangéliumokkal, mert amit az iskola kínál a pénzéért, sokkal magasabb szintű tudomány, mint, amivel az evangéliumokban találkozhatna. Főképp miután azt is megtanították neki, hogy azokat a pápa már sokszor „átírta”.
Egyszerűen őrültség, ami végbemegy az ezotériában. Az a legszomorúbb benne, hogy annak, aki elkötelezte magát valamelyik irányzat mellett, valamiféle felavatást, beavatást, kitüntetést kapott, nincs egy külső rálátása erre a jelenségre. Nem látja, hogy, ami folyik a szomszédos iskolában, nagyjából ugyanaz a doktrína, mint amit ő is képvisel, egy másik jelmezbe bujtatva.

Drága olvasó, fáj a lelkem, amikor ezeket a sorokat rovom. Sírni és kiáltani tudnék, hogy ne tegyétek, mert az életeteket kockáztatjátok ezzel! Forduljatok meg, amíg még nem késő! Az a tudat vigasztal, hogy az élő Isten látja, kinek mi van a szívében. Megszólítja az övéit, és kivezeti őket abból a lelki útvesztőből, melybe ezen “értékes tudományok” révén bele menekült, a világ hazugságai elől.

Egy másik közös nevezője ezeknek az iskoláknak az, hogy olyan istenséget tisztelnek, mely egyetért a tanoncokkal mindenben, és nem igényli azt, hogy megismerjék és megcselekedjék az ő igazságait, mint ahogy a Krisztus Jézus megismerte és megcselekedte az Ő atyjának az akaratát. Azt állítják, hogy nincsen jó, és nincsen rossz. Ezért a tanoncoknak a saját bőrükön, sokszor kemény fizikai és lelki gyötrelmek révén kell megtapasztalniuk, hogy ez nem igaz.
A legmegtévesztőbb eleme ezeknek a spirituális mozgalmaknak talán az, hogy működnek! Az összes képes arra, hogy ideiglenes örömöt, megnyugvást kölcsönözzön a léleknek. Épp ezért függőséget is okoznak. Követői folyton vissza kell menjenek ugyanarra a helyre, ugyanabba az állapotba, ugyanarra a kurzusra, ugyanabba a meditációs pózba. Folyton ki kell adják azt a bizonyos összeget, hogy “továbbfejlődjenek”. Ekképp a pénzért való robotolást sem hagyhatják abba. A legszomorúbb az, hogy a kurzusokon a szabadság illúzióját veszik magukhoz, melyet sokan életük végéig lízingelnek (részletre fizetnek). Szinte olyan ez számukra, mint a kábeltévé, vagy az internetes előfizetés, mely révén a rendszeresen befizetett összeg fejében megszakítás nélkül megy tovább az öröm-szolgáltatás.
Viszont tényleges szabadságot senki sem szerez. Megmaradnak a banki adósságok, a testápoló szerek, a Lenkei vitaminok és a bioboltos termékek, az ingák, a kristályok, a mágnesek, a szimbólumok, a rózsafüzérek és a babonák. Megmarad az összes tárgyi eszköz, függőséget okozó testi és spirituális gyakorlat, melyek nélkül a legtöbben szinte instant módon elveszítenék boldogságukat. Pál apostol nagyon találó szavaival fejezném be ezt a bekezdést:

Ne áltassátok magatokat, Istent nem lehet becsapni! Amit vet az ember, azt fogja aratni is. (életünk hasonló a föld megműveléséhez. A gazdálkodó is annak a termését aratja le, aminek a magját elvetette.)
Aki azért vet, hogy kielégítse bűnös természetének kívánságait, annak ez a bűnös természet örök halált terem, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent Lélek tetszésére vet, az a Szent Lélekből arat örök életet.”

Az élet, és annak tudománya, drága olvasó, AJÁNDÉK ISTENTŐL, melyet a legtökéletesebben Krisztus jelleme, szellemisége, tanításai és cselekedetei által jelenített meg a Mindenható. Nem lehet sem megvásárolni, sem eladni azt! Az alázatos szívűek, a szelídek, az igazságot éhezők és szomjazók díjmentesen megkapják. Az önteltek, a tudálékosok, a kevélyek, akik elfogadták a világi kitüntetéseket, az emberek dicséretét, elszalasztják azt.
Minden egyes ember valamilyen mértékig szellemi vakságban van, ami azt jelenti, hogy úgy hazudik magának és embertársainak, hogy még ő sem tud róla. A hazugság és a tudatlanság, mint látjuk, halált nemz. A szellemi vakságot hangzatos emberi elméletekkel, spekulációkkal NEM LEHET semlegesíteni, mert épp ezekkel az eszközökkel hoztuk létre azt. Egyedül Isten ereje és Krisztus bölcsessége képes az embert szembesíteni azzal a valósággal, melyről világi vágyait kergetve, képtelen volt tudomást szerezni.
Krisztus az Út, az Igazság és az Élet. De nem a kötelező út, nem a kötelező igazság és nem a kötelező élet, hanem a szabadon választható lehetőség az életre, az örökön tartó megújulásra. Aki ismeri az ő beszédeit, annak beszédeit ismeri, aki őt elküldte. Aki cselekszi az ő beszédeit, annak örök élete van.

Az ő szeretete és bölcsessége világítsa meg az utat minden lépted előtt!

P.S.
Fontosnak tartom ismételten kijelenteni, hogy ezzel az írással nem az volt a célom, hogy megbántsam azokat a személyeket, kik még mindig benne vannak a fent említett iskolákban, szellemiségben, gyakorlatokban. Nem az a lényeg, hogy én megmondjam a tutit bárkinek is, hanem az, az Élő Isten és Krisztus tudománya által minél többen megszabaduljanak fizikai és szellemi betegségeiktől megkötözöttségüktől.

Ha tetszenek az itt megjelenített gondolatok, nyugodtan megoszthatod őket barátaiddal, ismerőseiddel. Főképp azokkal, akikről tudod, hogy sokat szenvedtek már a világ hazugságai miatt.
Ha szeretnél értesítést kapni az ezután következő, Krisztus tanításait ismertető és népszerűsítő bejegyzésekről, feliratkozhatsz a hírlevélre a jobb oldali sávban található lehetőséget használva.
Bár van a blognak egy facebook oldala is, nem szívesen népszerűsítem azt, mert a facebook egyre önkényesebben kezeli azokat a tartalmakat, melyek nem felelnek meg a jelenlegi világ-paradigmának. Tehát nincs semmi garancia arra, hogy a facebook oldalunk sokáig fog működni.
A www.youtube.com/szabadgondolat csatornára olyan videó- és hanganyagokat töltünk fel, melyek ugyanúgy, mint ez a blog, abban segítenek az útkeresőknek, hogy minél jobban megismerjék és a hétköznapokban is alkalmazni tudják Krisztus, életről szóló tanításait.
A következő bejegyzésekben az Írás alapján megvizsgáljuk, hogy mit jelentenek azok a tanítások, melyeket a szövegkörnyezetből kiragadva a New Age ezotériában, mint marketing fogásokat használnak:
– Ti is Istenek vagytok!
– Mustármagnyi hittel hegyeket mozdíthattok!
– Bármit kértek, megadatik!
– Isten bennetek lakik.
– Ne ítélj, hogy ne ítéljenek! Stb.)

 

Categories: Minden | 15 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

15 thoughts on “Okkult iskolák és gyakorlatok Székelyföldön és a Kárpát-medencében

 1. Kedves Atilla!

  Élt egyszer Csomafalván egy, az általad egyedül ismert Jézus-Krisztus által, az ő hegyi beszédében “szellemben koldus”-ként emlegetett ember, vagy ahogy erre felé is, népiesen mondják: félkegyelmű személy aki Ignác nevet nyert az bűnös egyházbéli keresztségben. Utána lehet nézni, a te kánonjaid szerint tehát a bűnösnek ítélendő Bolond-ról szóló regényemben azért említem a jelenséget, mert fiatalon szinte utólagos rokonságba kerültem vele, lévény, hogy amikor az unokahúgába őrült módon szerelmes voltam, már nem élét szegény. Nos ez az Ignác egy szerfölött érdekes félkegyelmű volt – Szerintem ez a félkegyelmű meghatározás sokkal becsületesebb elnevezés (És igen is: spirituális szempontból!), mint a “szellemben koldus”, amely szalonképesített – euefmizált szamárságot a te külön bejáratú Krisztus-urad soha nem ejtett ki a száján, merthogy s0zerintem is: annál intelligensebb volt, és egyenesen és becsületesen Bolondot mondott! – Szóval ez az Ignác bácsi, aki a szegény paraszti családban az udvar körüli teendőket kisajátította magának, tökéletes piramist szokott lapogatni a két kezével az istálló melletti trágyadomb tartalmából. Vagy amennyiben a nagy szerelmem édesapja, tehát családfő, és egyben Ignácnak a bátya, vagy vagy v alaki más, elkövette azt a hibát, hogy elvégezte azt a munkát, amit Ignác magának vindikált, mint pl. az állatok alóli ganénak a kihányása a ganédombra, akkor Ignác fogta magát és azt “vissza csinálta”, így pl. a ganét is vissza hányta az istállóba, ha netalán valaki onnan kihányta volna, amikor ő nem volt éppen beteg.
  Nos, ez az érdekes tulajdonságokkal rendelkező Ignác, akinek az élete legnagyobb élménye valamiért a katonai sorozás volt, amelyen ő természetesen elutasításban részesült és erről valódi egy-ügyű félkegyelmű módjára a végtelenségig tudott beszélni haláláig, amikor valamiért megharagudott – Például a bátyára, amikor az úgy vélte, hogy Ignác már nem jön ki aznap a házból és kihányta a ganét, de Ignác mégis ki ment és meg látta a “nagy szörnyűséget”…, vagy kiskorú unokaöccseire és húgaira, akik különböző ártatlan tréfákat eszeltek ki a rovására.- azt kiabálta, hogy nem csak a szomszédok, de még a házuk előtt a dolgukra iparkodó falústársak is jól halhatták – És még élnek Csoma-falván olyanok, akik erre még emlékeznek! -, hogy “MINDENKI BOLOND, CSAK ÉN VAGYOK EGYEDÜL” – Ha nem hiszed, járj utána, a volt szerelmed családjában, vagy azok család-névrokonai között egészen biztos, hogy él valaki, aki igazolni tudja a történetemet.
  És, ha esetleg nem értenéd meg, hogy miért éreztem fontosnak, hogy neked erről a furcsa emlékezetű Ignácról éppen ez alatt a savanarolai purifikációs szózatod kapcsán írjak, szerintem, szintén megkérdezheted a volt kedvesedet, aki Csomafalvi, amennyiben az emlékezetem nem csal. .

  • Madarász Zsolt

   Inkáb csak Bód’Igná’c-nak emlegették.

  • Mark Illes

   Ha már a hozzászólásában a regényét is reklámozza, jó lenne kicsit figyelni a helyesírásra. Szánalmas.

 2. Mivel bármivel kapcsolatban az igazságot Istennél és Fiánál jobban senki sem tudja, mindenki nevezhető akár Isten bolondjának is, aki Isten igazságaival, dolgaival komolyan foglalkozik, csakhogy ez a megnevezés az ilyen emberek számára egyáltalán nem sértő, még ha ilyen, azaz ártó célzatú is.
  A csomafalvi mesével igen elmésen gyalázó emberről viszont egyenesen az jön le, hogy az ő igazsága és tudománya nem is csak Ignácét és az ő tárgyi tudományát, s révén őt is szerinte megsértő “kedves Attiláét”, hanem még talán a Valóságos Isten valóságos Fiáét is felülmúlja.
  Szóval, magából a “stílusos” hozzászólásból egyáltalán nem kideríthető, hogy az itt és ezzel számba vehető három félből ki is valójában a félkegyelmű, és egy-ügyű, viszont az Igaz Isten nézőpontjából úgy néz ki, hogy kegyelemmel teljes a nagy tudású hozzászóló Úr még semmiképpen nem lehet, mert akkor nem született volna tőle meg ez a hozzászólás. A Jóisten adjon neki az ékesszólása és tudománya mellé békességet is, hogy ilyen megnyilvánulásai többé már ne legyenek, a Mars bolygó negatív hatása inkább csak érvényesüljön nélküle.
  A kommentelő Úrnak Savonarolával társítása pedig remélhetőleg nem azt sugallja, hogy Attilát is fel kellene a vélt ártalmazás végett akasztani, és hogy neki előtte még a volt kedvesét is fel kell majd keresnie Ignácról felvilágosítás végett, merthogy ő itt esetleg nem eleget írt róla. Vagy talán az itt is reklámozott regényében is így tette?

 3. Visszajelzés: Aki meg akarja határozni Istent, biztos lehet abban, hogy nem tartozik hozzá, megtagadta őt |

 4. alybih

  Ha szabad, egy gondolatsort én is hozzáfűznék.

  Az okkult, ezoterikus irányzatokról írottakkal nagyrészt egyetértek (bár inkább felszínes személyes vélemény, mintsem a káros gyökerük leleplezésé).
  De, hogy a pünkösdi-karizmatikus mozgalmat mi alapján soroltad e New Ages irányzatok közé, erre semmiféle magyarázatot nem adtál, csak kikiáltod “legalattomosabbnak” illetve “leggonoszabbnak”, és lazán megállapítod, hogy “ugyanazokat a hamis tanokat hirdeti, amiket a keletről beáramló New Age ezotéria is hirdet” – ami alapjaiból fakadóan egyértelműen nem igaz, (hogy ne mondjam hazug megállapítás), sőt valójában pont, hogy ezen okkult tudományok ellentéte és gyökerük ellensége…

  E mozgalom alapja ugyanis csak(!) a Biblia, és nem fogad el semmilyen szokást, doktrínát, okkult ezotériát, Isten Igéjével ellentétes tanítást. Térnyerésének legfőbb oka, pont az Íráshoz való visszatérés, hogy ami az evangéliumokban, sőt a teljes Bibliában le van írva, mindez ma is igaz, ma is működik és elérhető mindenki számára… – így teljesen valótlant állítasz, mikor azt mondod, hogy “Krisztus tanításainak felületes ismeretéből születnek a doktrínái(?)”.

  Főleg abban a vonatkozásban is furcsa (ordít) a megállapításod, hogy te magad is fentebb őszintén elismered, hogy a “Szent Lélek fogalma mindannyiunk számára egy misztérium. Én sem tudnám egyértelműen megmondani, hogy mi az” – tehát beismered, hogy nem ismered a Szent Lelket. E mozgalomnak pedig egyik legfőbb jellemzője, sőt már a nevében is benne van, hogy “pünkösdi” – tehát elfogadják a Szent Lélek ajándékát. Így kérlek, gondolkozz el: Nem lehet, hogy csak azért furcsa és visszás neked ez a mozgalom, mert nem ismered a Szent Lelket?

  De meg lehet ismerni, hisz Jézus mondta: “én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (Jn.14:16-17), vagy
  “És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.” (Lk.24:49), vagy
  “vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.” (ApCsel.1:8)

  Tehát, neked is jobb lenne, ha először megismernéd (és befogadnád) a Szent Lelket, mert “az elvezérel majd titeket minden igazságra” (Jn.16:13), és
  “Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
  Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
  Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm.8:14-16)

  Te is kérjed bátran bizalommal Krisztustól! “Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt.7:8) 🙂

  • Kedves Albi,
   Az egész karizmatikus, pünkösdista mozgalomban egyetlen dolog van (még), ami meglátásom szerint nem a Sátántól való: Te és még egy néhány jóindulatú ember, aki még nem látta át teljesen annak gonoszságát, ezért (még) benne van.

   Ahogy most láthatom, a pünkösdista k.mozgalom, NEM ellentéte a fent említett okkult szokásoknak,és tudományoknak, csak látszólag.
   Ennek oka lehet épp az, amit írsz: hogy az alapja CSAK a Biblia. Krisztus urunk azt mondta, hogy aki nem születik újjá víztől (az ő beszéde) ÉS lélektől (a mindenható Isten ereje), nem láthatja meg a mennyek országát. A Bibliából valóban meg lehet ismerni az Ő tanításait, és azokat a törvényeket, meg a próféták beszédeit, melyek a vizet adják (a beszédeket), de mint ahogy te is látod, a Bibliát (főképp az ó szövetséget és Pál leveleit kicsavarva), mint ahogy Péter is mondja: fel lehet használni a varázslásokra, az emberi hús vér kívánságok legitimálására. És ahogy látom, ezt teszi a mozgalom maga… ezekkel az öltönyös dúsgazdag vezetőkkel az élen, akik “betöltik” az embereket “szent szellemmel” és azok ugatnak, halandzsáznak, ugrálnak, fetrengenek, állat módjára viselkednek, NEM ÉKESEN, NEM RENDBEN. Egyszer majd készítek egy részletes elemzést, hogy miben tér el ez a mozgalom Krisztus követésétől.Most csupán két fontos dolgot emelnék ki, ami lehet, hogy elég is lesz, hogy megbotránkozzál: a pogány vallásokból átvett szentháromság tanára épülő szent szellemmel való “betöltekezés”. Erre épül az a hazugság is, hogy a démonok belemehetnek az emberekbe, mint ahogy az a bizonyos harmadik személy is ki be bujkálhat. Ugyanez történik a hinduizmusban, csak ott kundalini energiának nevezik… de a szimptómái ugyanazok. amiket Láttam az indiai karizmatikus kereszténységben, a szentgyörgyiben stb.

   Drága Albert, én ezeket a sorokat nem azért írom neked, hogy meggyőzzelek bármiről is, hanem azért, mert én tényleg úgy látom, te őszintén szereted és keresed Istent. Nyilván ezek a sorok így szárazon semmit sem érnek számodra. Ezért őszintén kívánom hogy az Úristen bizonyságot tegyen a te szívedben és a te elmédben ezen kérdést illetően.

   Ezekből a szokásokból a cikkben megtalálható okok miatt (befektetés, azonosulás) nagyon nehezen tudnak kijönni az emberek, de VAN kiút minden egyes igazságszerető ember számára. Ezt bizonyítják azon személyek is, akik a Reveal Hidden Reality youtube csatornát készítik, akik elég sokáig BENNE voltak. Ha érdekel a téma, nézd meg a cikkben is említett videót, mely arról szól, hogy mi a nyelveken szólás, és mi a SZENT SZELLEMMEL való “betöltekezés”. (Címe: Isten nyelvezetén szólás, Démonok az emberekben)

   Krisztus urunk szeretete és bölcsessége legyen velünk ezen az igencsak nehéz útszakaszon!

   P.S. A szent lelket ismerem, de nem tudom meg-határolni. Érzem a jelenlétét a hétköznapjaimban a munkában a szolgálatban, barátaim életében stb. Tehát,amiket az írásból idézel a Szent Lélekről, mind igaz, még egy olyan tökéletlen ember esetében is, aki néha megbotlik és megütközik saját elképzelései után szaladgálva.

   • alybih

    Kedves Attila!
    Kívánságaidat visszautasítom! Köszönöm, de bennem nincs kérdés azok felől, amik benned még kérdések. A sajátos elképzeléseid, ugyanúgy mint a említett csoportod elképzelései is hiteltelen, nyakatekert, értelmetlen, alap nélküli tanítások, amelyek pont, hogy “Krisztus tanításainak felületes ismeretéből születtek”… Csak 3 Igét idézek ezekkel kapcsolatba:
    “Aki hiszen és megkeresztelkedik(bemeritkezik!), üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
    Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek(!); új nyelveken szólnak(!).
    Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket(!), és meggyógyulnak.” (Márk 21:16-18)
    “És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek(!) felett, hogy kiűzzék(!) azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget.” (Máté 10:1) –
    “És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem(!) adatott minden hatalom mennyen és földön. – ha Jézus és a tanitványai is redszeresen üzték, nekünk is muszáj…
    Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén(!) őket az Atyának(!), a Fiúnak(!) és a Szent Léleknek(!) nevében,” (Máté 28:18-19) – itt is három személyről van szó…
    Remélem megnyugszol, tovább nem szeretnék vitázni, semmi értelme. Bocsi, hogy ide pofátlankodtam. Igazad volt: nem nekem való ez a moslék. Minden jót! Jobbulást!

   • Albert, drága barátom! Kérlek, ne haragudjál meg rám, amiért a Krisztus Jézusban nyert szabadságom révén megkérdőjelezek hamis egyházi dogmákat és tanításokat.

    Ezt te most még nem teheted mert alá rendelted magad a Németh Sándor féle piramis hatalomnak.

    Őszintén hiszem, hogy jóravaló ember vagy, és ha kitartasz igazságszeretetedben, teljesen biztos vagyok benne, hogy megigazít téged a Mindenható.

    Nem akarok vitázni veled, sem győzködni téged semmiről. Csupán említést teszek neked arról az egyszerű tényről, hogy az általad említett rész a Márk evangéliumából benne sincs a görög eredetikben. Ha érdekel, nézz utána a dolgoknak. Merj kérdéseket feltenni, még ha tévedsz is, mert az isten a vesék és a szívek vizsgálója. Ha tiszta a motivációd, biztos lehetsz benne,hogy megigazít téged. Egy dologban teljesen biztos vagyok:mindaddig, amíg alárendeled magad ennek az Isten szemében gyűlöletes vallásos hierarchiának, nem fogod tudni meglátni az igazságot. És minduntalan veszekedni fogsz azokkal, akik Isten segedelmével valamennyire kijöttek ezekből a piramisokból,és továbbra is eretneket és sátánt fogsz kiáltani rájuk.

    Imádkozom érted, drága testvérem. Kérlek, tedd ezt te is, mert én magam is rászorulok az Úristen könyörületére!

   • Mihály

    Tisztelt Szabad Gondolat

    Ezúton szeretném kifejezni nagyrabecsülésem az ön munkásságát illetően, és köszönetet mondani azért hogy segítő jobbját nyújtva munkatársként kezeli tevékenységünket Istenünk munkájában.

    További kitartást kívánunk minden segítőtársunk nevében a RevealHiddenReality2 youtube csatornáról.

    Tisztelettel

    Mihály

  • egymeggyőződőtt

   Kedves alybih! Elnézést, hogy bele szólok, de sajnos tényleg azt kell mondjam én is, hogy nincs önnek igaza. Én pontosan abba a karizmatikus gyülekezetbe jártam, amit ön annyira véd. Sok minden történt az életemben, amiért oda suhinthatott volna az Atyánk kegyetlenül és legfőképpen azért, mert egész életemben megvetettem a templomokat, papokat, lelkészeket, evangélistákat és mindent ami kapcsolódott valamilyen formában a Bibliához és az Atyánkhoz. Ezért is hálás vagyok így utólag, mert visszanézve látom, hogy ez is Atyánk kegyelme volt, még ha nem is annak tűnik. Hisz megvédett attól a fertőtől, ami az egyházakban, felekezetekben és gyülekezetekben van. Viszont mindenkinek eljön az idő, hogy elkezdi vonzani az Atyánk magához, mint Sault, akiből Pál lett, mert nehéz nekünk az ösztöke ellen rugódoznunk. No, hát sok minden történt vele, de ami a legfontosabb, az egy baleset volt, ami mint valami kőszikla hullott elém, hogy megállítson az úton, amelyen járok. Ekkor voltam 36 éves, egy 8 és 13 éves gyermek anyukája. És ez a baleset lassan de biztosan elvezetett a felismerésre, hogy ha Atyánk úgy akarja, akkor én semmit, de semmit nem fogok csinálni. Innentől kezdve egyre jobban akartam megismerni Őt. Bár hosszú idő telt el a felismerésig, minimum 3 év, de végre sikerült. Ismertem egy hölgyet aki oda járt és addig zargattam, amíg végül beszéltem vele, és rögtön elmondatta velem a megtérők imáját. Zárójelben megjegyezném, hogy mint ilyen (nincs is a Bibliában.) Ez is csak egy emberek által kreált dolog, mint sok minden más is, de nem erről akarok beszélni. Majd következő alkalommal szombaton elmentünk közösen a gyülibe. Hát érdekes volt, úgy elsőre is, de nem tulajdonítottam neki annyira jelentőséget. A hölgy ugyan kérdezte, hogy na milyen, hogy érzem magamat, ez kicsit fura volt, de hát gondoltam, ez a törődés. Telt, múlt az idő, jártam, jártam és szerettem ott lenni, tehát minden szombat, az én szabatom volt. Képes voltam a családdal is összeveszni, hogyha nem mehettem. Közel egy évet jártam. Imádtam, bezsongtam tőle szinte. Volt minden ami kell, Szentlélek keresztség, vízkeresztség és az úgy nevezett nyelveken szólás, amit, ma már tudom, hogy nem volt helyes, de ahhoz, hogy felismerjek dolgokat ott kellett eltöltsek egy kis időt. Sok minden történt ez idő alatt. Igék valósultak meg a szemem előtt. Kérdések gyötörtek, de a pásztor, csak ilyen hagyjál már szöveggel lekoptatott. Egyre jobban háborgott a lelkem, szemem láttára történtek dolgok, ami érdekes volt, arról nem is beszélve, hogy ugatás, hányás, fetrengés, visítás, vihogás és minden ilyen dolog volt, de mivel a hölgy azt mondta, hogy így távozik a gonosz, arról voltam meggyőződve, hogy így van. A Bibliát csak leporolási szándékkal vittem magammal, mert hát a kivetítőn ott volt minden és a pásztor is okosnak tűnt, így hát olvasni nem olvastam. Elvittem, majd hazaérve polcra tettem és így volt, majd 1 évig, míg nem Atyánk megelégelte, hogy nem teszek semmit és adott egy álmot, ami ma is élesen él bennem. Ez az álom segített abba, hogy soha többé nem mentem. Igen ám, de hiányzott, a társaság, az elvarázsló zene, amit még gyülibe járás nélkül is hallgattam úgy otthon, mint a kocsiban. Hát ez sem igazán jó dolog, de ahogyan az ember közelebb kerül az igazsághoz, egyre jobban megérti, hogy hasztalan és felesleges dolgok tömkelegével vesszük magunkat körbe. És hogy pótoljam az űrt, amit éreztem, szörföztem az interneten, míg végül rátaláltam egy videóra, ami arról szólt, hogy “Belekeresztelkedés az Antikrisztusba”. MI??? És teljesen magam alatt voltam, Úristen, mit tettem? És megnéztem ezt a videót, ami számomra maga volt a pokoli felismerés, hogy ezt aztán most jól megcsináltam. Írtam a videóhoz tartozó csatornának, hogy én ezt megtettem, most mi a teendő? Míg vártam a válaszra nézegettem a csatornát és találtam egy olyat, hogy “Elhívásom története”. No, ezt megnéztem és ott döbbentem rá, hogy az álom, amit kaptam, pont azért volt, mert így hívott ki az Atyánk. Ugyanis maga az Atyánk temploma Krisztus szellemi teste, ami az Eklészia, a (KIHÍVOTTAK KÖZÖSSÉGE). Innentől fogva számomra nem volt kérdés, hogy hol a helyem. Hiszen Atyánk az igéjében leíratta: Jób 33:14 Pedig Isten szól egyszer vagy kétszer is, de nem törődnek vele.
      Jób 33:15 Álomban, éjjeli látomásban, amikor mély álom száll az emberre, és amikor fekvőhelyén szendereg,
      Jób 33:16 akkor nyitja meg az ember fülét, és megpecsételi intelmeit.
      Jób 33:17 Így fordítja el az embert a rossz cselekedettől, és így rejti el a kevélységet az ember elől. És ahogyan az Ószövetségben élő és ható volt az ige, úgy most az Újszövetségben is élő és ható. Nem kell plusz fűszert adni hozzá, hogy ízletes legyen egy kis harabara kukurikúval, meg betöltekezéssel, meg zenével, mert csodálatos mindez nélkül is. Most 46 éves vagyok és ha lehet ezt így mondani nincs csodálatosabb dolog, mint megismerni az Atyát és az Ő akaratát a Megváltó Krisztusunkon keresztül. 🙂
   Higgye el nem az Atyánk akaratából vannak ezek a mozgalmak és nem csak ez, hanem az összes többi sem, hanem az emberek akaratából, akik eladták a lelküket sátánnak egy jobb élet reményében sajnos, hogy emberek millióit vezessék a kárhozatra. És sajnos sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. 100 emberből, 80 világi, 15 keresztyén, 5 Krisztus követő. 😦
   Elég hosszúra sikerült, köszönöm, ha egyáltalán elolvassa. Atyánk áldja önt és adjon világosságot az elméjébe, mert valójában amikor a földön világosság van, akkor is sötét van, ezért ölték meg a Megváltó Krisztust, mert a sötétségbe jött, hogy világosságot hozzon, de nem ismerték fel. Ján 1:4 Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.
      Ján 1:5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Ján 8:12 Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ján 12:46 Én világosságul jöttem e világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben.

   Szeretettel: egymeggyőződött Edit

   • alybih

    Kedves egymeggyőződőtt!

    Örülök, hogy most már boldog, de hogy ha ön nem találta meg a helyét a gyülekezetbe, abból még nem az következik, hogy az a gyülekezet úgy, ahogy van rossz. Emlékeztetem, hogy abba a gyülekezetbe járó emberek 60-70%-a még a vallásos templomokba se járt, sőt legtöbbjüket egyáltalán nem érdekelte se Isten se ember…, de Jézus Krisztussal való megismerkedésük után valóságos fordulat jött az életükbe, és azóta is értékhordozó, gyümölcsöző életet élnek mind a magánéletükben, mind Isten országában, mind a társadalomban…
    Ön is említette, hogy amikor oda járt a Bibliát egyáltalán nem olvasta, csak a benyomásaira figyelt és talán pont itt hibázott, mert mindannyiunknak az Igébe kell gyökereznünk, támaszkodjunk, a Kősziklán álljunk, mert ha álmokra vagy benyomásokra figyelünk, akkor könnyen becsap és meghintáztat az ördög… Egyáltalán nem csodálkozom, hogy önnel ezek történtek, no de a lényeg, hogy most már megtalálta az Atyát és a világosságát, de ezért nem érdemes kárhoztatni mindenki mást.
    Ön is elhiheti, én sem rendszereknek rendeltem alá magamat…, “tudom, kinek hittem”, ahogy mondta Pál is, és nem a homályban tapogatózom, nagyon jól ismerem ezt a gyülekezetet is belülről, közelről minden részletét, ahhoz hogy az alaptalan megbélyegzéseiket tisztelettel, de határozottan visszautasítsam!
    Minden jót önnek is!

 5. Magam sem szeretnék vitázni (és nem is fogok), de tessék már megmondani, hogy ma már az embernek miért is kell testi emberként élő emberi vezetőkhöz, és általuk vezetett emberi csoportosulásokhoz (például pünkösdi vagy karizmatikus mozgalmakhoz, de egyéb más vallási vagy hitszervezethez is) fordulnia Istenről és Fiáról felvilágosításért, ha őt már Isten Szent Lelke vezeti?

  Drága barátom Attila, amikor Isten elkezdett téged vezetni, attól fogva a világ gyűlöl téged, mert kilógsz a sorából, azaz többé már nem a világ szelleme, nem a világnak jelenlegi fejedelme vezet téged bolondítva a szentháromságával is.

  Nekem is nem magamtól származó meglátásom, hogy emberrel ember csak azt a vízkeresztséget teheti meg (és csak akkor, ha őt Isten erre, vagy erre is választotta illetve küldte!), ami keresztség a Krisztus halálával és feltámadásával azonosulásnak (meghalunk a bűnnek, feltámadunk az örök életre) csak szimbolikus kifejezője. Az Atya, Fiú, és Szent Lélek nevében az Újszövetségi vízzel keresztelők egyetlenegyszer sem kereszteltek, hanem a vízzel keresztelni küldött János után minden csak az Úr Jézus Krisztus nevében tették ezt. A három személy nevében keresztelés 3-4. századból származó szövegtorzulás, vagy szándékos torzítás eredménye. Szentlelket ugyanis, mint Isten ajándékát a Jézus Krisztus nevében megkeresztelt emberek kapják a bűneik bocsánatára, ami bocsánatot is a Krisztusnak és egymásnak bűneiket megvallott, és őszintén meg is bánt emberek szintén úgy kapnak meg Istentől, vagy a bűnbocsátásra is jogosulttá tett Fiától. Az Atya, és a „Tűz”-ként szintén ismerhető Szent Lélek nevében ember valóságos keresztelést tehát soha nem végezhet, hanem csak Krisztus az, aki erre (is) jogosult. Az ember Szent Lélekkel embert tehát semmiképpen nem keresztelhet, és persze Atyával keresztelés sem létezhet jogosan a részéről, még bizony akkor sem, ha magát éppen ilyen céllal is „atyának” nevezteti. Ember csakis tehát az Úr Jézus Krisztus nevében illetve nevére hivatkozva keresztelhetne, és ezért pedig a sok magát „atyának”, vagy egyéb más címeken hívató ember, aki Atya és Szent Lélek nevében is keresztel, vagy maga is a gonosz által becsapott (és őt Igaz Istenként elfogadott), vagy pedig egyszerűen csak magától, azaz szándékosan lett a tudatlanságát szintén kihasználó gonosznak a keresztelője, azaz neki híveket gyűjtő tevékenységű. Az Atya, Fiú, és Szent Lélek ugyanis egyáltalán nem név, hanem csak formális cím illetve tisztség, éspedig egyetlenegy név alatt, és ez név pedig a Szent Istennek a Mindenható Istennek ÚR neve, ami név Isten akaratából Jézus a Krisztusnak is neve. (Áldozatáért, és nevének kijelentésért Úrrá tette őt Isten. Jézus a Krisztus a nevén keresztül is tehát a Legfőbb URat hivatott itt megnyilvánítani.) Az Úr Jézus Krisztus nevében kellene tehát az embertársainkat akár csak az Ő Isteni tudományába is belemeríteni, miután azok megvallották és megbánták minden bűnüket, hogy ők is ezzel már Krisztushoz és Istenhez legyenek odavezetve tanítványságra, és nem pedig mindezt a kihez tartozást is kifejezésre juttatást az Atya, Fiú, és Szent Lélek nevében víz alá nyomással, vagy a fejére vizet locsikálással elvégezni többnyire már csecsemőkorában az embernek, amikor is a lélek Krisztus szerint még az Isten országába tartozónak vehető (ilyeneké, vagyis a csecsemővel és kisgyermekkel szimbolizálható bűnteleneké az Isten országa).
  Aki tehát az EGY helyett három Isten-személy szerint hisz, és aszerint merítkezik is be, az bizony, ha jól belegondolunk, nem üdvözülni, hanem jóval inkább elkárhozni fog, merthogy a pogányok hitével él, azaz anyaistent, apaistent, és fiúistent vall, még ha ezt nem is tudatosan teszi.

 6. Visszajelzés: Mit jelent az, hogy “Istenek vagytok”? |

 7. Visszajelzés: Mit jelent, hogy “Istenek vagytok”?

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.