NYUGODJÁL BÉKÉBEN,

SZABAD GONDOLAT!

Drága embertárs!
Örömmel tudatom, hogy a Szabad Gondolat egy huzamosabb ideig eltartó küzdelem következtében hősi halált halt. Gyilkosa a Krisztus. Azok a gondolatok, azok a felismerések, amelyekkel az Örökkévaló az elmúlt időszakban megajándékozott, már nem fértek bele a régi tömlőbe, abba a keretbe, amelyet a szabad gondolat blog biztosíthatott számukra. A régi olvasók közül többen arra számítottak, hogy visszatér majd a régi blue, a vagány srác, a világjáró kalandor, és ismételten megmondja a tutit. Őszintén remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Sőt, az Élő Isten segedelmét kérem, hogy ne történjen meg, mert én már egy tapodtad sem szeretnék lépni az Ő látása, az Ő bölcsessége és az Ő tökéletes akarata nélkül. Ennek ellenére nem ígérhetem, hogy ezentúl sosem fogom elvéteni a célt, és minden utamban szent és feddhetetlen leszek, mert a halál menyasszonyaként szolgának szegődött test engemet is folyton megkísért, mint mindannyiótokat. Hisz Krisztus urunkat is kísértette egészen az utolsó percig.
Mindazonáltal megpróbálom betartani a legeslegfontosabb parancsolatot, atyai tanácsot, hogy szeretni fogom az Élet Szerzőjét és az Ő igazságait teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és teljes erőmből. Mindezt azért, hogy ne rejtethessék el a hegyen épített város.
Minekutána többször is cserben hagyott, saját erőmben, saját intelligenciámban, saját tehetségemben ezentúl nem szándékszom bízni. Helyette megpróbálok teljesen meghalni annak, akinek a világ által megismertettem, hogy egy szép napon határozottan kijelenthessem én is, hogy “Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”.
Tudom, hogy a hús és a vér, épp úgy, mint nálad, a lélek ellen hadakozik, de megpróbálom szem előtt tartani drága Krisztusunk azon kijelentését, hogy az üdvösség az embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Tehát az Élet Szerzője az, aki ki tudja munkálni az üdvösséget bennünk, ha valamikképp alkalmassá tudunk válni arra, hogy teljes mértékben átadjuk neki az életünket.
Érzem, hogy nem lehetek az örökkévalóságig egy olyan edény, amely folyton ellenszegül a fazekas akaratának. Tudatában vagyok, hogy mint edény, csak akkor lehetek tökéletes, ha készen állok minden pillanatban arra, hogy megengedjem a fazekas mesternek, hogy széttörjön, majd újraformáljon saját tetszése, saját bölcsessége, tökéletese elgondolása szerint. És ahhoz, hogy ez a feltétel nélküli átadás teljes egészében megtörténjen, buzgóságosan kérem az Ő közreműködését, mert tudom, hogy a saját erőm nem alkalmas arra, hogy legyőzze a saját erőmet. 🙂
Nem számítok arra, hogy a szabad gondolat (a régi edény) barátai közül sokan útitársak akarnak majd lenni ezen az igencsak keskeny ösvényen, de ha mégis akadna néhány régi barát, aki be tudja látni magáról, hogy lelki szegény, és szüksége van az Úristen könyörületére, a feltámadt Jézus Krisztus szeretetére és bölcsességére, látogasson el az új oldalra, melynek neve Kiáltó Szó a Pusztában.

Ezentúl nem szándékszom senkivel sem vitázni azon nézeteket illetően, amelyeket az evangéliumok megismerése révén a feltámadt Krisztustól örököltem. Ha valaki nem tart igényt arra a kegyelmi ajándékra, amelyet az Úristen Krisztus evangéliuma által kínál neki, nem tehetek mást, mint elfogadom a döntését, és bízom az Örökkévaló kifürkészhetetlen tervében, hogy valamikképp az ő szellemi vakságát is elveszi.
Én személy szerint senki szemeit nem tudom felnyitni. Hisz az én szemeimet sem volt képes felnyitni senki ember fia. Mint ahogy azt már többször is hangsúlyoztam, én csupán egy útjelző tábla lehetek, minden igazságot éhező és szomjúhozó ember számára. A megtörés, a hazugságok miatti szenvedés, a látás, az örökkévaló bölcsesség, a Szent Lélek által való öröm Isten személyes ajándéka minden egyes igazságot éhező ember számára, ki eltökélte, hogy Isten segedelmével “nemessé” válik a világ hazugságaival szemben. Meggyőződésem, hogy ezt az ajándékot csak és kizárólag személyesen Tőle veheti át mindenki, aki nemet mond a világot uraló vallásos szellem hazugságaira, és engedi, hogy testének és lelkének térdei meghajoljanak a Dicsőség Királya előtt, ki testté lett, ártatlanul gyötörtetett, és szenvedett, hogy nekünk, kik megrekedtünk a test rabságában örökön tartó életünk legyen az Ő ismerete, és az Élet Szerzőjének tökéletes jelenléte által.

A szabad gondolat blogot nem fogom letörölni. Otthagyom azok számára, akik még ragaszkodnak ahhoz, hogy a saját kezükben tartsák a gyeplőt. Sok értékes gondolat van itt is, ami végigkísérte egy vakon született gyermek gyötrődéseit, igazságért való kiáltozásait, fuldoklásait, haláltusáját, halálát és feltámadását. És mindenek felett azt, hogy Isten bölcsessége, természetfeletti ereje mikképp tud beavatkozni, egy hazugságoktól meggyötört, megbetegedett, megvakult haldokló ember életébe.
Ezen sorokkal őszinte hálámat szeretném kinyilvánítani elsősorban a Könyörület Istenének, aki visszafogadta tékozló fiát, miután ő a disznók eledelétől megbetegedve visszatért Őhozzá.
Másodsorban azon embertársaimért mondok köszönetet, akik már előttem döntést hoztak, és engedték magukat széttörni Krisztus igazsága által, hogy alkalmas eszközzé váljanak a Mindenható kezében a magamfajta tékozló gyermekek megmentésére. Az ő alázatuk és engedelmességük nélkül nem szerezhettem volna bizonyságot afelől, hogy van egy Isten, ki élő és ható, aki nem ismer lehetetlent, aki még egy gyilkos szemeit is alkalmassá teheti az Ő örök dicsőségének meglátására.
Azokért is hálás vagyok, akik a megváltozott indentitásommal szembeni neheztelésükkel visszaigazolták számomra, hogy miután beengedtem az életembe, a Jóisten egy percig sem tétlenkedett. Azon személyek, akik a szabad gondolkodó világvándort szerették, mutatták meg nekem, hogy miután meghajtott fővel bevallottam Isten és az emberek előtt, hogy egyedül, saját erőmből, saját intelligenciámmal, saját földi okoskodásommal nem megy, és a Mindenhatóhoz kiáltottam, egy olyan átalakulás vette kezdetét az életemben, melyet emberi ésszel képtelenség nyomon követni, és megérteni.
Ezért őszintén bízom benne, hogy minden egyes személyt, ki most még értetlenül, vagy akár ellenszenvvel viszonyul ehhez a sokszor még számomra is érthetetlen átalakuláshoz, megszólít az Úristen, és megmutatja számára azt a keskeny utat, amelyről az mondatott, hogy csak kevesen találják meg, mert a világ csillogása és hízelgő csábítása eltereli az ember figyelmét róla. Hiszem, hogy az az Isten, aki a szent háborút folytató Sault megszólította a damaszkuszi úton, képes kihozni minden egyes igazságot éhező gyermeket abból a káprázatból, amely szellemi vakságot, testi és lelki szenvedést hoz emberek millióira. Ami talán a leginkább csodálatra méltó Őbenne, az, hogy neki hatalmában áll, hogy minden egyes személyt a számára legérthetőbb nyelven szólítson meg. Így hát teljes bizodalmam van abban, hogy előbb vagy utóbb mindenki fog kapni Tőle egy teljesen személyre szóló és félreérthetetlen meghívót, melyet, ha elfogad, eljut a mennyek országának, a Szent Lélek tökéletes birodalmának megismerésére.
Köszönöm mindannyiótoknak, hogy eddig útitársaim voltatok. Őszintén remélem, hogy egyszer majd újra keresztezik egymást az útjaink! Isten áldjon benneteket!
Búcsúzóul fogadjátok tőlem ezt a szerelmes verset:

Gyenge vagyok szeretni téged.
A gőg és a hiúság megvakít, megéget.
Elzsibbad a fül, káprázik a szem,
A világ marcangolja szomorú életem.

Szeretni kellene, mert abban van az élet,
De Nélküled a szeretet csak korhadó ígéret.
Nem tudok szeretni, bárhogy is akarom,
A testem is elfárad, leszakad a karom.

Mit tegyek hát érte? Hogyan lehet enyém?
Keservesen zokogok a Bábel tetején.
Mi közöm hozzá? Hisz erőtlen vagyok.
Semmi nem teljesül, bármit is akarok.

Segíts hát megszűnnöm szüntelen akarni,
S a kegyelem ajándékát türelmesen várni!
Nem akarok többé harcolni hiába!
Hívjál vissza engem a holnapból a mába!

Könyörülj énrajtam, szenvedtem eleget!
Ha Te vagy a szeretet, engedd, lélegezzelek!
Törjél szét teljesen, formáld át életem,
Költözzél belém, te légy szeretetem!

Újítsd fel teljesen a lelkem otthonát,
Hogy a fényed elárassza, tisztítsd meg ablakát!
Maradj mindig velem, hogy ne éljek hiába,
Legyél te énbennem a világ világossága!”

És most azon embertársaimhoz szólok, akiket megérint a következő kérdés:

“Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is,
de az ő lelkében kárt vall?” (Mt 16:26)

Arra indított a lélek, hogy készítsek egy másik blogot, amely talán alkalmasabb azon gondolatok tárolására, melyek Krisztus bölcsességének fényével próbálják megvilágítani, hogy melyek azok a hibás gondolati minták, amelyek kiküszöbölésével és lecserélésével szabadulást nyerhetünk a világ hazugságainak lelket megnyomorító börtönéből.

Az alábbi képre kattintva, megnézheted, hogy mutat a megújuló gondolatok otthona. Ha tetszik, és szeretnél értesítést kapni az ott megjelenő írásokról, hang és videóanyagokról, a Hírlevél menüpontra kattintva kérhetsz értesítést az új bejegyzésekről.
A mielőbbi viszontlátásra!

Szeretettel,
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

kialto header

45 hozzászólás

45 thoughts on “

 1. Hanga

  Sziasztok a blogiró elérhetőségét hol találom? köszi Hanga

  • Szia! Használd az oldalsávban vagy a lap alján található üzenetküldési lehetőséget.

  • Vincze Edit

   Szia Attila!

   Én még mindig olvaslak…Találkoztunk is teázóban Budapesten, az új gondolkodásod is megérint… Vannak bennem kérdések, itt és most megosztok egy idézetet, amit remélem nem ezotérikusok találtak ki… De még mielőtt megteszem felmerült bennem egy kérdés… Ha minden Isten teremtmény, akkor mi lehet e világban, ami megjelenik, ami nem lenne Az…?! Nagyon kíváncsi vagyok véleményedre, mert megérintődtem változásodtól, ami bennem is rezonál…
   IGAZ MESE LUCIFERRŐL

   (Gyökössy Endre írása)

   Egyszer nagyon-nagyon réges-régen, amikor a Föld éppen csak elkészült,
   és úgy ragyogott, mint egy újszülött csillag,
   az Úr végig sétált zöld dombjain és völgyein, és szeretettel nézett teremtményeire.

   Elnézte az állatokat és madarakat, a fákat és a virágokat,
   a tengereket, és a hegyeket, aztán elnézte az embereket…

   És szerette mindegyiküket, és azok is szerették őt.

   De egy rövid idő után elszomorodott az Úr, és az angyalok, akik körülötte voltak, aggodalmasan kérdezték, miért könnyezik.

   Ő pedig mondá:
   „Elnéztem az embert, és láttam az irántam való szeretetét, de ez a szeretet csak azért van, mert én vagyok az egyedüli, akiről tudomása van.
   Azért szeret, mert nincsen más, akit szerethessen.

   Szabad akaratot szándékozok adni neki, hogy szerethessen, amikor akarja,
   és így tudjam, hogyha egy ember azt mondja:
   „Szeretem az Urat!”
   ez azért van, mert úgy döntött, engem szeret.

   Ahhoz pedig, hogy ez így legyen, kell lennie valakinek, aki ellenkezni fog Velem,
   és arra kísérti az embert, hogy megtagadjon Engem,
   azért, hogy mindenki a saját szabad akaratából dönthesse el,
   Hozzám fordul-e.

   Szóljatok ti angyalok, melyikőtök tenné meg ezt az Irántam való szeretetből, ki hagyná el színemet az idők végezetéig?

   Ki tagadna meg Engem, és kísérelné meg az embert Velem szembefordítani azért,
   hogy az a saját szívében dönthesse el, kit akar szolgálni.”

   Az angyalok mind elfordították orcáikat, és könnyeztek, az Úr pedig közéjük lépett, és mindegyiküket megkérdezte:

   „Megtennéd ezt Értem?
   Ki szállna szembe Velem a kedvemért, és űzetne ki a mennyek országából, ki?”

   De azok csak könnyeztek, és mondták:
   „Én nem, óh Uram, én nem! Ne kérd ezt tőlem!” -és elfordultak.

   Az Úr pedig leült a legmagasabb hegy csúcsára, és bánat töltötte el a szívét.

   És akkor odament Hozzá a fény urainak legragyogóbbja,
   szívének legszeretettebbje, Lucifer, az arkangyal, akinek neve:
   „Aki a fényt hozza!”

   A hatalmas arkangyal letérdelt az Úr elé, kezét az Ő kezébe téve könnyezett,
   És könnyein át felajánlotta az Úrnak önnön kiűzetését a mennyek országából, és az emberek megkísértését az idők végezetéig,
   hogy az megismerhesse a szabad akaratot.

   „Hát nincs senki más, aki megtenné ezt Értem?” -kérdezte az Úr.
   „Csak te volnál az, szerettem? El kell, hogy veszítselek örök időkre?”

   És az angyalok egyike sem válaszolt.

   Akkor felállt az Úr, és kihirdette ítéletét: Lucifer űzessék ki a mennyek országából, és legyen száműzve örök időkre azért, hogy elcsábítsa az embert Istentől,
   és így az megismerhesse a szabad akaratot.

   Aztán így szólt Luciferhez:

   „És az ember becsméreljen téged, és vessen árnyat a te ragyogásodra,
   és ne ismerje fel annak valódiságát.
   És neked meg kell kísértened minden férfit és nőt, bizony mondom, még
   Azt az Egyet is, akit a nevemben küldök közéjük.
   Meg kell kísértened, és senki, csak a bölcsek legbölcsebbje tudjon erről az áldozatról!

   De hogy megkönnyítsem szenvedésedet, teljesítem egy kívánságodat.
   Mi legyen az?”

   Akkor Lucifer, a hajnali csillag még egyszer felnézett az Úr
   megismerhetetlen arcára, és azt kérte, hogy valahányszor egy ember elfordul tőle,
   és Istenhez fordul, engedtessék meg neki, hogy egy óra hosszára ott állhasson a mennyek kapuja előtt, és hallgathassa, hogyan énekelnek testvérei az Úr trónja előtt.

   És megkapta az engedélyt.

   Akkor Lucifer búcsút vett testvéreitől.
   A sötét szemű Uriel, az ezüstszárnyú Gabriel,és a gyöngéd Raffael könnyezték és átölelték őt.

   Azután Michael, a harcos angyal feladata feletti kétségbeesésében hangosan felkiáltva megragadta Lucifert, és messzire elhajította őt az Úr színe elől.

   És a Föld akkor legmagasabb hegyéről egy álló nap és éjjel zuhant ő,
   útjában fényesen ragyogott, mint egy hullócsillag.

   És azon ősi nap óta állja az Úrnak adott szavát,
   és kísérti az embert az Úr ellenében.

   De valahányszor azok megtagadják őt, egy kurta órára ott ül, mint egy fekete szikla
   a mennyek kapuja előtt, és testvérei odagyűlnek a kapuhoz, és énekelnek neki…

   • Kedves Edit,
    Örvendek, hogy írtál.
    A történetet ismerem. Szinte megsajnálja az ember Lucifert, annyira meg tud érinteni. Érdekes elgondolás. Bevallom én magam is hajlottam a mese által sugallt elgondolás irányába.

    Valóban minden Istentől való. Viszont nem szabad elfelednünk, hogy a teremtett lények egy része rendelkezik szabad akarattal, a másik része nem rendelkezik szabad akarattal.
    Mindenki, aki rendelkezik szabad akarattal szabadon dönthet afelől, hogy követi-e Isten, azaz az élet “törvényeit” vagy sem.
    Bevallom neked, kedves Edit, hogy nagyon sok mindent nem értek még. Nem akarok mindent minden áron megmagyarázni. Én el tudom fogadni, hogy Lucifer, mint Isten egyik legkedvesebb Teremtett lénye fellázadt Isten ellen, és versenybe szállt vele. Úgy döntött, hogy van már annyira erős és intelligens, hogy önerőből is Istenné válhat. Régebb azt hittem, hogy az egész csupán egy mese, de ma egyre inkább meggyőződésemmé válik, hogy nem az. Érintőlegesen nagyon sok tan foglalkozik ezzel a témával. PL. Az Atlantisz legendája című sorozat is erről szól.
    Állítólag Lucifer az angyalok egy harmadát magával vitte a lázadásba, és az Isten elleni harcba.
    Meggyőződése, hogy ő maga is eltudja érni azt, amit Isten. Ezért folyamatosan utánoz.
    Ennek az utánzásnak az eredménye a földi síkon is megjelenő hamisság, hamisítás.
    Pl. a gombák esetélben elmondható, hogy nagyon sok ehető gombának van egy mérgező hasonmása, mely sokszor nagyon hasonlít az ehető, azaz az életet adó gombához.

    Ugyanez a helyzet a különböző tanításokkal is, melyek az élet rejtelmeit próbálják feltárni és megfejteni:
    A luciferi tanítások sok esetben nagyon hasonlítanak azokhoz a tanításokhoz, melyek az életet adó és fenntartó igéből származnak. Jézus azt mondta, hogy ezen tanítások között sokszor csak úgy tehetünk különbséget, ha megnézzük a gyümölcsöket, mert jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt.
    Tehát van két nagyon hasonló tanítás. Az egyik a halálba visz, a másik az életre. Látszólag nagyon hasonlítanak egymásra, mint a gombák, de egyik életet ad, a másik életet követel.

    Még csak egy dolgot szeretnék elmondani még mielőtt pontot tennék válasozm végére:
    Régebb imádkoztam Istenhez megértésért, mert nagyon kíváncsi voltam, nagyon szerettem volna tudni, hogyan is működik ez az egész… és hát jövögettek is bizonyos megértések. De mivel nem hoztam egy határozott döntést, és mivel nem fogadtam el a hamisság és az igazság különválasztásának az eszközét, Jézus Krisztust, ezért a megértések lassabban jöttek a másik oldalról származó sugallatokkal együtt vegyesen…
    Most pedig néha azért imádkozok, hogy kevesebb megértés jöjjön, mert érzem, hogy ez a fizikai test nem képes elhordozni azt a tudást, ami az Élő Istentől származik… Néha szinte több felismerés, megértés és öröm jön, mint amennyit megbírok.
    Kicsit nehéz ezt szavakba önteni…
    Őszintén bízom benne, hogy majd egy személyes találkozó alkalmával mélyebb beszélgetésre is sort keríthetünk.
    Addig is őszintén kívánom neked és imádkozom érted, hogy az Úr Jézus Krisztus atyja megszólítson téged, és ő maga nyilvánítsa ki neked személyesen is, hogy mi a különbség az igazság és az igazság utánzata között, hogy szabadon tudj dönteni sorsodat illetően.

    Ölellek,

    Attila

   • Aki igazán szereti Lucifert az folytonosan visszautasítja kisértését, mert akkor 1 órán át hallgathatja a társai énekét a mennyek kapujában!

 2. Köszegi Viktor

  Kedves Szabad Gondolat!

  Messze járok a mondanivalód megértésétől, ha én ezt így fogalmazm meg:
  Az igazság a jövőben születik, a mútban szerefoszlik és a jelenben nyeri az értelmét – nekem?

  Viktor

 3. Remek oldal!

 4. Szász Gáspár Attila

  Kicsinek érzem magam, hogy hozzá szóljak de ha szabad a gondolat akkor leírom amit gondolok. Szerintem Lucifer irigy lett Isten pozíciójára, a helyére akart lépni és ezért száműzte Isten. A mai világban sokan nem foglalkoznak e kicsinek tűnő bűnnel és azt mondják “én nem gyilkolok, nem bántok senkit, nem lopok, stb… azt mondva bár csak ennyi bűnöm volna” és elfelejtik, hogy az irigységből indul ki a legtöbb bűn, még az ember szemében a legnagyobb, a gyilkosság is, ezért ölte meg Kain Ábelt. Ez a bűn tudta becsapni a szinte tökéletes angyalt is, és ez tombol a mai világban a legjobban, még a keresztények között is. Ez okozta és okozza a büszkeséget, a gőgöt, a makacskodàst, a megosztottságot, és eredményezte a sok vallást. Ezért a legveszélyesebb bűnnek tartom az irigységet, amit követ egy kis rosszindulatú pletyka, egy kis rosszindulatú feltételezés a másikról, egy kis hazugság aminek fele igaz a többi hozzá van toldva és máris benne van az ember a csapdába ahol aztán mindent fog az ördögre mondván hogy ő a hibás. Csak egy baj van, hogy legbelül ha őszinte magával az ember akkor tudja saját magárol hogy mennyire hibás. Az igazság keresését nem szabad feladni soha, és ha megtalálta valaki akkor ragaszkodjon hozzá és legyen nyitott Isten fele a szíve, hogy újabb igazságra vezesse el az élethez adott útmutatója a BIBLIA segítségével. Köszönöm Istennek hogy használja Attilát ezen az oldalon keresztül, Isten áldjon Attila.

 5. Bodo Imre

  Az Irasokbol ahogy en megertettem, szukseges egy emberi tanuk jelenleteben torteno felkenetes, bemerites annak szemleltetesere, hogy az illeto onatadott kereszteny (itt vagyok, keszen allok Uram a te akaratod cselekvesere). Ezt a lepest Jezus Krisztus is megtette, Keresztelo Janos legnagyobb medlepetesere. (“En kellene hozzad menjek, hogy bemerits s te jossz hozzam?” Az alazatos Jezus valasza: “Ugy illik, hogy engedelmeskedjunk az Atya akaratanak.” Fulop is bemeritette tanuk elott a komornyikot. Saulbol is ugy lett Pal apostol, hogy Ananias ratette a kezet s ezen keresztul visszakapta a latasat es betelt szentszellemmel. “…de mimodon hirdetnek, ha el nem kuldettek…”

 6. Bodo Imre

  Nikodemusz Jan. ev 3:5 Jezus igy valaszolt: “Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem szuletik viztol es szellemtol, nem mehet be az Isten kiralysagaba.” Szabad-e tudnom, milyen egyhazhoz vagy gyulekezethez tartoztok.

 7. Bodo Imre

  “Ugyan mit szamit ez? – akar szinlelesbol, akar igazsagban – ismertte teszik Krisztust, es en ennek orvendezek. (Fil. 1:18)

 8. Kedves Imre, röviden és tömören:
  a világ sötétségéből kihívottak szellemi közösségéhez, Krisztus egyházához, a babonákból és a hiábavaló cselekedetek és ismételgetések rabságából kiszabadult lelkek közösségéhez tartozunk.

 9. Bodo Imre

  Velemenyem szerint, ahhoz, hogy hiteles es elfogadhato legyen egy Szentiras-i/Bibliai elveken nyugvo hit hirdetese, valami folytonossagi kapcsolata kell legyen ennek a hitnek a forrasaval. A harminchat ev tapasztalat szep es ertekelni valo, beleertve az indiai es nepali utakat, a kollegajanak meg a Fenyedi-i kalibaban toltott “pusztai vandorlas vagy inkabb helyesebb ugy, hogy tartozkodas”, de szerintem kell leteznie valami bizonyiteknak, hogy kapcsolatban vannak azzal a vonallal, amely ugy kezdodott, hogy Jezus az apostolok fejere tette a kezet, rajuk lehelt es azt mondta nekik, vegyetek a szent lelket…”. Ez gondolom ismeros kep. Jezusnak van egy olyan kijelentese is, miszerint, mindaz aki nem az ajton jon be a juhok aklaba, tolvaj az es rablo. A tolvaj, ahelyett, hogy az ajton menne be, a keritesen maszik be. Jezus kijelentette:”En vagyok az ajto”. Oszinten mondom, nem akartam ont vagy onoket megserteni. sot tisztelem es csodalom, hogy ebben a szemunk elott porgo vilagban, amelynek annyi fintora, kificamodasa, oszinteseg hianya, amitas, csalas, atveres jellemzoi vannak es sok ember ezeknek esik aldozatul, meg vannak jora torekvo, vilagossagot, oszinte, onzetlen es feltetel nelkuli szeretetet koveto emberek, egyedek is. A Szentirasnak a Jezus szavai alapjan vannak kemeny megfogalmazasai, kijelentesei es utasitasai, amiket probaltam idezni, azok is a kemenyek koze tartoznak; Biztos vagyok benne, hogy onok elott ismertek ezek a kemeny megfogalmazasok. Egy masik kijelentese Krisztus Urunknak: En vagyok a szoloto, ti a szolovesszok; ezt en ugy ertelmezem, hogy azon tul, hogy kapcsolatban vagyunk az Isten altal ihletett igevel, a Szentirassal, meg kapcsolodnunk kell egy foldon letezo tarsasaghoz is, aki bizonyitekat tudja adni, hogy a fent emlitett vonalhoz tartozik. Vegul, de nem utolso sorban kivanom, hogy onok erjenek el elorehaladast a Gamaliel-szabaly szerint: Ap. Csel. 5:38-39.B

 10. Bodo Imrfe

  A Cselekedetek cimu konyvbol az 5. fejezetet mar elobbrol is erdemes olvasni; a 34-es bekezdestol. Amit itt olvasunk, arra emlekeztetnek, amirol a tomegtajekoztato eszkozokon keresztul is ertesulhetunk; van olyan hirforras, amely 33.000 fele csoportot tart szamon, akik azt allitjak magukrol, hogy a Szentirassal, Jezussal, a Jezus tanitasaval, lelkuletevel, emberek iranti szeretetevel allnak kapcsolatban. Kivancsi lennek, e nagy szamu csoport kozul hanyan tudnanak hitelesen hivatkozni arra, hogy kapcsolatban allnak az Ur Jezus altal szentszellemmel felkent vonallal. Mintha ennek az oriasi szamu csoportoknak a letezese is osszhangban volna a Jezus elore bejelentesevel: doSokan jonnek az en nevemben… Barcsak nehogy onok is ezekhez tartoznanak.

 11. Kedves Imre,
  Megértem aggodalmadat, főképp, ha nagyon az írások alapján próbálod megszerezni az üdvösséget.
  Nem kell többes számba fogalmazz, mert ez egy személyes blog, mely olyan felismeréseket és gondolatokat tartalmaz, amelyekkel a Teremtő akarat kegyelméből találkozhattam igazságkeresésem ösvényein.
  Nem vagyok keresztény, és ebben az életemben nem is szándékszom az lenni. Túl sok hazugságot, képmutatást, erőltetett és mesterkélt istentiszteletet láttam keresztény körökben. És túl sok vallásos dogmákra épülő felelősséghárítást.
  A fél világot bejártam, de olyan alattomos hazugságokkal és olyan magas fokú képmutatással, mint a kereszténységben, főképp a Pál levelei szerint megszervezett keresztény vallásokban és gyülekezetekben, sehol nem láttam. A legtöbb helyen az emberek még mindig az Ószövetségben élnek, egész pontosan kínlódnak, különböző szabályokat igyekezve betartani saját erejükből, miközben halott szavakat és passzusokat ismételgetnek a bibliából, melyről azt hiszik, hogy Isten igéje. És teszik ezt oly módon, hogy elolvassák azokat az igeverseket is, melyek egyértelműen azt bizonyítják, hogy nem a Biblia az Isten igéje. Ily módon növelik napról napra üldözési mániával fűszerezett frusztráltságukat.
  Sajnos, eddigi életem során sokkal több pogányt láttam, mint keresztényt, akik életükkel arról tettek bizonyságot, hogy Krisztus bennük él.
  Mivel úgy érzem, hogy nagyon ragaszkodsz az íráshoz, a halott szavakhoz, a halottak szavaihoz, nem is nagyon javaslom, hogy tovább olvasd ezeket az eszement gondolatokat.
  A további félreértések elkerülése érdekében jobb, ha már most elkönyveled, hogy “hamis próféta” vagyok, ki veszélyt jelent a keresztény köntösökben az “üdvösség” felé menetelő keresztény szentekre.

  • Bodo Imre

   Koszonom a valaszt. Az irasokkal (Szentiras) kapcsolatban ugy vettem eszre a valaszodban, mintha nagyon el akarnal kulonulni, ha jol fejezem ki magamat szabadkozol. En reszt vettem volt a Sapientian tartott eloadason, Csikszeredaban, ugy hogy azt mondhatom, konkret tenyekkel allok elo, amikor arra hivatkozom, hogy az Irasbol vett szovegeket lattam kivetitve, mindenki szamara olvashatova teve. A valaszodbol azt kell ertsem, hogy ki kell valogatni az Irasokbol, a nekunk megfeleloket s a tobbi pluszban van?! A valaszodban eleve kijelolod, hogy minek tekintselek, de ugy-e, hogy ettol en meg el is terhetek, nem muszaj pontosan betartsam azt, amire utasitasz; mindenesetre tisztelem a hatarozott hozzaallasodat. Meg ideztem volt Pal levelebol, ahol azt irja, hogy van aki szinbol (szinlelve) es van aki szivbol hirdeti a Krisztust es hozzafuzi “en ennek orulok”. Hat ha Pal azt mondta, hogy orul, ki vagyok en, hogy ennel egyebet mondjak, akkor en is Pallal egyutt orulok; aztan majd a Gamaliel szabaly eldonti a tovabbiakat. Amikor Gamaliel felszolalt a letartoztatott igehirdetok mellett a Fotanacsban, ezt en mindenkepen az Isten szelleme kozremukodesenek veszem. Palrol azt irja az iras, hogy a Gamaliel labanal nevelkedett (torvenyt tanult tole, talan a mai vilag elrendezesenek megfeleltetve, ugy mondhatnank, hogy joghallgato volt Gamalielnel). Nem akarok sokat filozofalni, csak azt akarom lenyegnek kiemelni, hogy Isten a farizeusokat is fel tudja hasznalni az akarata teljesulesere. Pal is az egyik vedo beszedeben farizeusi voltara hivatkozik, beismeri, hogy azokkal egyutt viseli az uldoztetest, a megalaztatast, akiket azelott lihegve uldozott. Jezus Krisztus a szivek es a vesek (az ember legbelso enjenek a vizsgaloja). O odament az eperfugefa alatt arnyekba huzodott Nikodemuszhoz, aki szinten farizeus volt, az arnyekban a Torat olvasta (a Mozes 5 konyvet). Jezus el kezdett vele beszelgetni es beszed kozben a Jezus reszerol olyan felelosseg vonora alakult a beszed fonala: “Te aki tanitod a torvenyt Izrael nepenek…ezt meg ezt nem tudod?!” Nikodemusz nem vette rossz neven Jezustol ezt a felelossegre vono hangnemet. Ezt onnan tudjuk, hogy a tovabbiakban azt olvassuk, Nikodemusz az ejszaka leple alatt fel-fel kereste Jezust, mert ugy latta, erdemes szoba allni ezzel a Tanitomesterrel (rabbival). Kedves Attila gondolom megertetted, hogy mi nekem a nem egyertelmu. Kivetited a Palnak tulajdonitott irast a nagy vetitore s akkor a nekem irt valaszban elutasitod azt, ahogyan Pal es tarsai szerveztek, rendeztek az ugyeket. A valaszodbol azt deritettem ki, mintha nem is keresztenynek tartanad magadat, vagy ezt ugy ertsem, hogy masfajta keresztenynek tartod magadat. Azt olvassuk az Isten szellemetol inspiralt irasokban, hogy legeloszor Anthiochiaban neveztek keresztenyeknek a tanitvanyokat. A kereszteny szo a Krisztus szoval (nevvel) van szoros osszefuggesben, az a jelentese: krisztusi, krisztus koveto. Ne vedd rossz neven, hogy irom ezeket, nem tanitani akarlak, hiszen mar a beszededbol es az irasodbol eszrevettem, hogy mintha reg tul lennel az elemi ismereteken es eppen az ilyenekkel szeretek szoba allni, mert ugy erzem, tanulok toluk. Letezik egy olyan elv, hogy mindenkitol tanul az ember es a rosszat is, jobb ha a mas boren tapasztalja mint a sajatjan. A 2016-os evre Isten aldasat kivanom szamodra, egy uj feltoltodessel indulo ujrakezdest. Udvozol Imre

   • Kedves Imre,
    Örvendek provokatív válaszomra adott válaszodnak!
    Ne haragudjál, de néha azért fogalmazok durvábban, hogy eldönthessem, hogy valaki csak okoskodni, akadékoskodni szeretne-e vagy pedig őszinte kedvelője és keresője az igazságnak.

    Mint mondtam, ha a szó babonákra és dogmákra alapuló értelmét vesszük, én nem nevezem magam kereszténynek. Ha a szó általad is megnevezett “igazi” értelmét vesszük, akkor pedig törekszem rá, hogy az legyek.

    Pál sorait, István kedvéért vetítettük ki a falra. Az már az ő műsora volt. 🙂
    Pált én legalább annyira gyűlölöm, mint amennyire szeretem. Szeretem, mert utazásaim során, amire rájöttem, az egybecseng Pál leveleinek a tartalmával. Gyűlölöm, mert vallást lehet építeni rájuk, mely révén olyan szabályokat próbálnak rákényszeríteni az emberekre, amelyekre ők még nincsenek megérve.

    A szent iratoknak nevezett dokumentumok, eddigi legjobb tudásom szerint csak és kizárólag arra használhatók, hogy az ember visszaigazolást, megerősítést kapjon igazságszeretetéből származó felfedezéseire.

    Egyébként, ha te kedves Imre, összhangban vagy Isten akaratával, ami nem más, mint az egész univerzumot egyben tartó, mindenütt jelenlévő, mindent átható törvény, és elkezdesz írni, folytatod a szentírást.
    Az ige az, ami elhagyja az igazságszerető ember ajkait, amikor őt a mindenható szelleme és szellemisége vezérli, mely Jézus Krisztuson keresztül akadálytalanul megjelenhetett.
    Kicsi vagyok én még. A testem nem bír lépést tartani a lelkem vágyakozásával. Ezért is tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy minden egyes ember személyes kötelessége és felelőssége, hogy földi halandók elképzelései és eszméi helyett az Örökkévalóval ismerkedjen.

    Kívánok neked és szeretteidnek boldog ünnepet, és örömteljes újjászületéseket az Újév minden napjára!

  • Pontosan igy van!
   A tanulás tapasztalás keresgélés figyelés tudáshoz vezet és abból keletkező HIT a valós nem a papok általi duma.
   Mitől szent a biblia mikor emberek irták, előző történeti hagyatékokból összeollózva? Önellentmondásokkal tüzdelve?
   És mit keres a gyilkosságokra való felbujtás vallási fanatizmus egy szentnek nevezett szövegben? Jézusnak van másik információs leirt szövege és az is elferditve de azt helyére lehet visszacsavarni valamelyest.

   Személyes meditációval lehet eljutni a valóságokhoz és nem vallással.

 12. Bodo Imre

  Koszonom a valaszt. Az irasokkal (Szentiras) kapcsolatban ugy vettem eszre a valaszodban, mintha nagyon el akarnal kulonulni, ha jol fejezem ki magamat szabadkozol. En reszt vettem volt a Sapientian tartott eloadason, Csikszeredaban, ugy hogy azt mondhatom, konkret tenyekkel allok elo, amikor arra hivatkozom, hogy az Irasbol vett szovegeket lattam kivetitve, mindenki szamara olvashatova teve. A valaszodbol azt kell ertsem, hogy ki kell valogatni az Irasokbol, a nekunk megfeleloket s a tobbi pluszban van?! A valaszodban eleve kijelolod, hogy minek tekintselek, de ugy-e, hogy ettol en meg el is terhetek, nem muszaj pontosan betartsam azt, amire utasitasz; mindenesetre tisztelem a hatarozott hozzaallasodat. Meg ideztem volt Pal levelebol, ahol azt irja, hogy van aki szinbol (szinlelve) es van aki szivbol hirdeti a Krisztust es hozzafuzi “en ennek orulok”. Hat ha Pal azt mondta, hogy orul, ki vagyok en, hogy ennel egyebet mondjak, akkor en is Pallal egyutt orulok; aztan majd a Gamaliel szabaly eldonti a tovabbiakat. Amikor Gamaliel felszolalt a letartoztatott igehirdetok mellett a Fotanacsban, ezt en mindenkepen az Isten szelleme kozremukodesenek veszem. Palrol azt irja az iras, hogy a Gamaliel labanal nevelkedett (torvenyt tanult tole, talan a mai vilag elrendezesenek megfeleltetve, ugy mondhatnank, hogy joghallgato volt Gamalielnel). Nem akarok sokat filozofalni, csak azt akarom lenyegnek kiemelni, hogy Isten a farizeusokat is fel tudja hasznalni az akarata teljesulesere. Pal is az egyik vedo beszedeben farizeusi voltara hivatkozik, beismeri, hogy azokkal egyutt viseli az uldoztetest, a megalaztatast, akiket azelott lihegve uldozott. Jezus Krisztus a szivek es a vesek (az ember legbelso enjenek a vizsgaloja). O odament az eperfugefa alatt arnyekba huzodott Nikodemuszhoz, aki szinten farizeus volt, az arnyekban a Torat olvasta (a Mozes 5 konyvet). Jezus el kezdett vele beszelgetni es beszed kozben a Jezus reszerol olyan felelosseg vonora alakult a beszed fonala: “Te aki tanitod a torvenyt Izrael nepenek…ezt meg ezt nem tudod?!” Nikodemusz nem vette rossz neven Jezustol ezt a felelossegre vono hangnemet. Ezt onnan tudjuk, hogy a tovabbiakban azt olvassuk, Nikodemusz az ejszaka leple alatt fel-fel kereste Jezust, mert ugy latta, erdemes szoba allni ezzel a Tanitomesterrel (rabbival). Kedves Attila gondolom megertetted, hogy mi nekem a nem egyertelmu. Kivetited a Palnak tulajdonitott irast a nagy vetitore s akkor a nekem irt valaszban elutasitod azt, ahogyan Pal es tarsai szerveztek, rendeztek az ugyeket. A valaszodbol azt deritettem ki, mintha nem is keresztenynek tartanad magadat, vagy ezt ugy ertsem, hogy masfajta keresztenynek tartod magadat. Azt olvassuk az Isten szellemetol inspiralt irasokban, hogy legeloszor Anthiochiaban neveztek keresztenyeknek a tanitvanyokat. A kereszteny szo a Krisztus szoval (nevvel) van szoros osszefuggesben, az a jelentese: krisztusi, krisztus koveto. Ne vedd rossz neven, hogy irom ezeket, nem tanitani akarlak, hiszen mar a beszededbol es az irasodbol eszrevettem, hogy mintha reg tul lennel az elemi ismereteken es eppen az ilyenekkel szeretek szoba allni, mert ugy erzem, tanulok toluk. Letezik egy olyan elv, hogy mindenkitol tanul az ember es a rosszat is, jobb ha a mas boren tapasztalja mint a sajatjan. A 2016-os evre Isten aldasat kivanom szamodra, egy uj feltoltodessel indulo ujrakezdest. Udvozol Imre

 13. Bodo Imre

  El nem kepzeltem volna, hogy ilyen hamar erkezik a valasz. Szerintem ez mas keppen nem tortenhetett meg, minthogy “kezugy”-ben voltal, es nem volt mas elfoglaltsagod. Evvel a legutobbi valaszoddal kapcsolatosan eszembe jutott egy volt ismerosom, egy tanarno, aki arrol beszelt, hogy Jezus megjelent neki s arra utasitotta, hogy irja, amit mond neki. Tobbszor megtortent ez a jelenes s o szepen irta is, addig, hogy mar egy konynek lehetett nevezni a leirt dolgokat. A jelenleg letezo Szentirasnak egy kiegeszitoje lett volna, ahogy magyarazta az iroja. Az irassal amikor elkeszult elhordozta katolikus korokben, a vallas eloljarosagaihoz jovahagyas celjabol. Nem sikerult megkapnia a jovahagyast. Tovabb nem tudom a fejlemenyeket. Visszaemlekezve, azon csodalkoztam, hogy mit is beszel ez a tanarno; en abban a tudatban voltam, hogy a Szentiras le van reg zarva, hat akkor ez most mit akar; ahogy te szoktad mondani: “eszement”. Az amit te most itt legutobb irtal, ez egy erdekes allasfoglalas. Igen, en irhatok, most is avval foglalkozom. Elektromos postan keresztul valakivel tartom a kapcsolatot, jo gondolatokat osztok meg vele. Egyaltalan van-e szukseg arra, hogy amit leirok, konyv formaban jelenjen meg? Ha kepes vagyok ra, akkor jelenjen, de irni igy is irhatok, ahogy most, ide a kepernyore, valaki elolvassa, valaszol, gondolatcsere, egymastol valo tanulas, talan egymas epitese, ez utobbi, tudomasom szerint, mar Szentiras-i, az Isten dolgaival, akarataval osszefuggesben levo dolog. “Egymas terhet hordozzatok”, ‘Ne versengjetek egymassal”. A versengesbol sok baj tud szarmazni. A verseny szellemet el kell felejteni. ‘A tiszteletadasban egymast megelozoek legyetek”, ‘egymas epulesen dolgozzatok.” Semmit sem hoztunk be a vilagba, igy semmit sem viszunk ki sem; ha van elelmunk es ruhazatunk elegedjunk meg vele. Jezus kijelentette: “Ha valamit az en kicsinyeimnek adtok, nekem adjatok”. “Kolcson ad az Urnak, aki a szegenyen segit.” “Nagyobb boldogsag adni, mint kapni” A tarsadalom egy nagy lekuzdhetetlen es megoldhatatlan problemaja, amit egesz eletemen keresztul hallottam, az anyagi javak tisztesseges, igazsagon alapulo elosztasa. Gondolom, azok a felorszagnyi, vagy tobb orszagnyi vagyont felhalmozott bankarok, nem tudnak (nem akarnak tudni) a jobb adni, mint kapni elvrol. Ok talan azt mondjak: Ezt hagyjuk az okolvivokra. Nem sok olyan ember kerul a mai vilagban, amilyennel az Ur Jezus talalkozott; vamos volt, igazsagtalan uton nagy vagyonra tett szert; aztan amikor talalkozott Jezussal, meghivta a lakasara es megigerte neki, hogy vagyona felet szetosztja a szegenyeknek. Ez egy konkret pelda volt, a vam-tisztsegviselo neve is szerepel az evangeliumban, Zakeus neven. Az anyagi javakkal kapcsolatban Jezusnak nagyon kulonos az allaspontja. Egy alkalommal egy gazdag fiu talalkozott Jezussal. Ez a fiatalember azt szerette volna megtudni Jezustol, hogy mit tegyen, ahhoz, hogy az orok eletet elnyerje. “Tartsd meg a parancsolatokat”-volt a Jezus valasza; Tiszteld szuleidet, ne lopj, ne csalj, ne paraznalkodjal. “Mindezt megtettem kora ifjusagom ota; meg mit tehetnek-kerdezte az ifju ember. Ha tokeletes akarsz lenni, add el mindenedet, az arat oszd ki a szegenyeknek, aztan jojj s kovess engem.” Az ifju erre elszomorodott es elment-jegyzi meg az evangelium iro. Jezus pedig a tanitvanyainak azt mondta: Nagyon nehez a gazdagnak az Isten orszagaba jutni. “Konnyebb a tevenek atmenni a tu fokan, mint a gazdagnak bejutni a mennyek orszagaba. Ugye hogy erdekes. Ratalaltam egy erdekes , irom is: TeologiaBlog . Kozol egy cikket, hozza lehet szolni. Felszolit, legy szives kozold az ismeroseiddel; hat en is most kozoltem veled; azt nem tudhatom erdekel-e, vagy nem, en kozoltem, erdekesnek talaltam. Egyik cikk: A szeretet prioritasai. Igaz, hogy neheznek tunik hozzaszolni. Ugy ertettem, hogy kerdeseket is lehet feltenni.

  • Kedves Imre,
   A kedvenc Jézus beszédem mostanában a következő:

   “A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.”

   Tehát mit is tehetek én másért? Jóformán semmit!
   Legfeljebb csak annyit, ha Isten is úgy akarja, és még erőt is ad hozzá, hogy megkívántatom mással is az újjászületést. Ki látná jobban, hogy mire van szüksége egy igazságot éhezőnek, mint a Lélek?
   Lelki emberek vagyunk, mégis majmolunk, egymást utánozzuk, sablonokat és szabályokat próbálunk felállítani mindenre. Ezt a folyamatot minden további filozofálás nélkül nevezhetjük Sátánnak.
   A lélek megfojtása Sátán.
   Jézus a lélek test feletti uralmát hirdette.
   A Sátán a test lélek feletti uralmát hirdeti.
   Kivel tartunk mi?

   Az Örökkévaló és a Jézus Krisztus áldását kérem rád, kedves Imre, hogy szabadon szóld az igét, úgy, ahogy a lélek diktálja. Afelől már teljességgel meggyőződtem, hogy ha az ember az írott igét akarja minden áron tolmácsolni az élő ige helyett, azzal a Teremtőt és a Teremtettet egyaránt megcsúfolja. Az ige testté lett. Az ige él. Az ige a lélek-Isten kapcsolatból fakad. Az élő igére van szükség, mely pontosan tudja, hogy kihez milyen nyelven kell szólni.
   Nem csúfolhatjuk meg az élő igét azzal, hogy mindig mindenkinek a betű szerinti igét prédikáljuk.

 14. Bodo Imre

  Valamelyik bejegyzesedben olvastam, hogy eleg volna olvasni, csak a Janos evangeliumat is s ebbol azt allapitottam meg, hogy vannak egyhuron pendulesek. Valakik konyveket osztogattak ajandekba s egyet elfogadtam s el is olvastam. Az a cime: Jezus a mi sorsunk. Egy lelkesz irja le az elettapasztalatait. A konyvben tobbszor ajanlja, hogy eloszor a Janos evangeliumat olvassa el egy olyan valaki, aki ugy erzi, hogy nem nagyon vannak meg vallasi ismeretei. Egy katolikus hitoktatotol is hallottam, hogy eloszor a Janos evangeliumat olvassa es elmelkedje at az ember. Egy konyvbemutaton ajalta is a Janos evangeliumahoz fuzott ertelmezeseit. Luther Martonrol is olvastam, hogy kijelentette, miszerint ha csak a Jan.3:16 maradt volna meg a Bibliabol, az is eleg lenne az Isten szeretetenek a felismeresere. “Isten ugy szerette a vilagot, hogy egyszulott fiat adta, hogy mindaz aki obenne hisz el ne vesszen, hanem orok elete legyen. Ezt a biblia szoveget a reformacio elinditoja kulcsfontossagunak tartotta. Janos a “szeretett tanitvany”, a Jezus kivegzesenel is egyedul o volt jelen a tanitvanyok kozul. Ugy nez ki o ertette meg legjobban, legmelyrehatobban, mit jelent az Isten szeretete. Eleg nehez osszefuggesekkel kezdi az evangeliumat. A Janos evangeliuma is a “Kezdetben” szoval kezdodik, mint a Mozes elso konyve. “…volt az Ige es az Ige Istennel volt, es Isten volt az Ige. O kezdetben az Istennel volt. Minden o altala lett es nala nelkul semmi sem lett, a mi lett.” A Biblia egyik konyveben ugy mutatkozik be az Ige, hogy “kezmuves voltam mellette”. “O benne volt az elet, es az elet volt az emberek vilagossaga; A Janos evangeliuma tartalmazza Jezusnak az “En vagyok…”kezdetu kijelenteseit. Ezeket en ugy gondoltam, mintha valaszok akarnanak lenni Jezusnak arra a kerdesere, amit feltett a tanitvanyainak, miszerint “kinek tartanak engem az emberek?”. “Egyesek Ilesnek, masok Keresztelo Janosnak, ismet masok egynek a profetak kozul”-erkeztek a valaszok a tanitvanyok reszerol. A poen akkor kovetkezett, amikor Peternek szemelyesen feltette a kerdest: “Es te kinek tartasz engem?” “Te vagy Krisztus, az elo Isten fia”-jott Petertol a valasz. “Nem a test es a ver nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az en Atyam, aki a mennyekben van. Az evangelium folyaman Jezus nevezi magat 1.”jo pasztor”-nak;2. az “elet kenyere”-nek; 3. “az Ut, az Igazsag es az Elet-nek”; 4. “a feltamadas es az elet”-nek; 5. “szoloto”-nek; 6. vilag vilagossaga”-nak; 7. “En vagyok az ajto…”; 8.”En vagyok az Alfa es az Omega, a kezdet es a veg. Van jo boven, amin elelmelkedni. Ezekrol nyilvanos kijelentest is kell tenni. Konnyebb igy lepotyogtetni, foleg egy olyannak, aki mar temaban van, mint elo beszeddel eloadni olyanoknak, akikrol azt sem tudod mit tudnak, mit nem tudnak, erdekli-e oket… A nyilvanos kijelentessel kapcsolatosan pedig ugy-e olvassuk Jezusnak a kijelenteseit; Aki megvall engem az emberek elott, en is megvallom ot Atyam elott; Aki pedig megtagad engem az emberek elott, en is megtagadom ot Atyam elott.” Pal apostol valamelyik leveleben olvassuk: “Vigyetek dicseretnek aldozatat az Isten ele, azaz az O neverol vallast tevo ajkaknak gyumolcset”. “Nem adatott mas nev az eg alatt, amely altal megmentesben reszesulhetunk, mint a Jezus neve, akinek a nevere meghajlik minden terd, mind egieke, mind foldieke es fold alatt levoke.” “Ajkaitok tulkaival aldozzatok neki” “Mert szivvel hiszunk az igazsagra, szajjal teszunk pedig vallast az idvessegre. (Rom.10:10). Jezus a vallast tevoknek azt a tanacsot adja: “Legyen a ti beszedetek kellemes, soval fuszerezett”. “Hittem, azert szoltam; noha igen megalaztatott valek” Zsolt 116:10.

  • És hogyan valljuk meg őt az emberek előtt? Úgy, hogy babonásan ismételgetjük, hogy Jézus Jézus Jézus, vagy úgy, hogy cselekedjük, amit ő cselekedett? Esetleg a C: cselekedjük a cselekedeteit, és közben még hivatkozunk rá, hogy senki ne higgye azt, hogy minket kell kövessen, mert megismerkedhet vele személyesen…

 15. Bodo Imre

  A tegnapi sajtoban/hirlapban (januar6.) olvasom az egyik cikkben, hogy Jezus felvette felnottkent a Janos keresztseget. Elgondolkodtam. Ilyen nincs. Szakembernek tartja magat, egyreszt ujsagiro, masreszt vallasi kikepzest kapott szemely ezt irja. Ki figyel oda? Az evangeliumban azt olvassuk, Janos megkeresztelte Jezust a Jordan folyoban. Mielott megkeresztelte volna Jezust, sorakoztak Janosnal kulonbozo besorolasu ember-csoportok: vamosok, katonak.. Janos tanusagot tett a kileterol: En a pusztaba kialto szo vagyok, egyengessetek az Ur utait es toltsetek fel osvenyeit-mondta Janos. En vizzel keresztelek, de aki utanam jon vizzel es Szentlelekkel/szentszellemmel keresztel. Es egyszercsak egy kulonos megjelenesu, nem mindennapi tartasu szemely jelenik meg Janos elott. Szozat hallatszik az egbol: “Ez az en szerelmes fiam, akiben kedvem telik, ot hallgassatok! Janos fejeben atrohan a gondolat: ez az akirol beszeltem, hittem benne, hogy meg fog jelenni, de hogy tolem kerje, hogy megkereszteljem, ez “nem igaz”. Pedig igaz volt. Jezus kerte, hogy Janos keresztelje meg. Itt valami nincs rendjen. En keresztelem az embereket a mozesi-torvenyszovetseg ellen elkovetett vetkek/bunok eltorlese erdekeben es a sok keresztelesre jelenkezo kozott megjelenik az a szemely, akirol en tanusagot tettem, miszerint arra sem vagyok melto, hogy a saruszijjat megoldjam; annak novekednie kell, nekem pedig kisebbednem-mondta Janos. Es most kovetkezik a vilagtortenelem legmeghatobb jelenete: Az alazatos Janos azt mondja Jezusnak: Nem ezt en nem tehetem, hogy megkereszteljelek teged; “Inkabb nem te kellene-e megkeresztelj engem”. “Ugy illik, hogy engedelmeskedjunk-mondta Jezus. Az alazatos Janos megertette es megkeresztelte Jezust. Janos bemutatta a keresztsegre jelentkezo sokasagnak: Ime itt van, akirol en nektek beszeltem. “Ime az Isten baranya, ime, aki elveszi a vilag buneit. Jezusrol meg van irva, hogy “hozzank hasonlova lett mindenben, kiveve a bunt.” Neki nem volt szuksege arra, hogy “felvegye a Janos keresztseget”, hiszen O nem volt erintett a mozesi-torvenyszovetseg ellen elkovetett bunokben. Jezus a feltetel nelkuli onatadas keresztsegevel keresztelkedett meg: “Itt vagyok Atyam, hogy teljesitsem a te akaratodat”. Jezus Keresztelo Janosrol kulonleges kijelentest tett: “Asszonytol szuletettek kozott nem tamadt nagyobb Janosnal; b. A mennyek orszagaban azonban a legkisebb is nagyobb nala.” Janosrol nincs leiras, hogy valaki ot is megkeresztelte volna. Jezusrol azt talaljuk az Irasokban, hogy Jezus nem keresztelt, csak a tanitvanyok.

 16. Bodo Imre

  Folytatva a Keresztelo Janosrol szolo temat meg szeretem azt a tortenetet, amikor a papok kerdore vonjak Jezust, hogy milyen felhatalmazassal vegzi a tevekenyseget. Jezus, kerdesre kerdessel felel. Azt kerdezi: Janos keresztsege foldi vagy mennyei eredetu. A papok osszebujnak es elkezdenek tanakodni; Ha azt mondjuk foldi, a nep fellazad ellenunk; ha pedig azt mondjuk mennyei, megkerdezi, hogy akkor, miert nem hittetek neki. Megegyeztek, hogy azt mondjak; “Nem tudjuk”. “Akkor en sem mondom meg, milyen hatalommal tanitok.

 17. Bodo Imre

  Kedves Attila ! A halal utani allapotrol mit tudsz? Ugy ertelmeztem a bejegyzeseidbol, hogy a lelek elhagyja a porhuvelyt es fennye valik. Szo sincs rola, hogy gunyolodni akarnek, de eszembe jutott egy tanarnak az eloadas sorozatabol az amikor Einsteinrol beszelt, akit egy rendkivul nagy tudosnak tartanak, akinek az elmelete szerint minden relativ, viszonylagos ezen a vilagon. Egy dolgot viszonyitunk egy masikhoz s kapunk egy eredmenyt, de ha mar egy mas terbeli helyzethez viszonyitjuk, mas eredmenyt kapunk. A feny terjedesi sebessege haromszaz ezer km masodpercenkent; de mihez viszonyitva-tette fel a tanar a kerdest. Azutan azt mondta az eloado, hogy o azert tudja nagyra ertekelni Albert Einsteint, mert a feny sebessegerol ugy gondolkodik, mint aki felul egy fenysugarra s ugy viszonyitja valamihez az adatokat. Hat ez erdekesnek tunt, de keveset ertettem meg belole; csak arra gondoltam, hogy a tudos is ezzel az elmeletevel mintha vagy megsejtett, vagy megertett volna valamit ezzel a fennye valassal kapcsolatosan. A Mate evangelium 5. fejezeteben Jezusnak a “Boldog mondasai” kozott talalunk olyanokat, ahol ugy fejezi ki magat, hogy “ovek a mennyek orszaga”. Az 5. bekezdesben a szelidekrol azt irja az Iras, hogy azert boldogok, mert oroksegul birjak a foldet. Kik a szelidek? Egy helyen azt tanacsolja Jezus: “Legyetek szelidek, mint a galambok. A szelidseget a galambbal hasonlitja ossze. A beket is galambbal szoktak szimbolizalni. A bekessegre igyekezokrol kijelenti Jezus, hogy azert boldogok, mert ok az Isten fiainak mondatnak. A lenyeg az,hogy mennyek orszagat is emlit es foldet is. Gyermekkorunkban a papbacsi ugy tanitott, hogy a mennyorszag az egben van; s akkor felneztunk az egre, nappal szep kek vagy felhos volt, ejszaka, ha tiszta volt az eg, lattuk a csillagokat. Hat ott van a jo Isten, a magassagban; az angyalok is ugy enekeltek a Jezus szuletesenel. Aztan tanitott arrol is a papbacsi, hogy Isten mindenutt jelen van; Errol ir a 139. zsoltar. Aztan kesobb megismerkedtunk a lent es a fent fogalmaival, hogy ezek is annyira viszonylagosak, hogy nem lehet konkretan meghatarozni azt, hogy hol van a fent es hol van a lent. Azt is olvassuk egy helyen, hogy a foldet az embernek alkotta a jo Isten. A Jelenesek konyveben azt irja:”…mindent ujja teszek. Na most, ugy ertsuk-e, hogy amikor mindent ujja tesz, az akkor a foldon elok, azok a szelidek, akik oroksegul birjak a foldet. Jezus, amikor elhagyta a foldet, azt mondta a tanitvanyoknak: “elmegyek, hogy helyet keszitsek nektek, hogy ahol en vagyok, ti is ott legyetek. Atyam hazaban sok lakohely van.” A feltamadassal kapcsolatosan pedig azt a kijelentest tette Jezus, hogy “mindazok akik az emleksirokban vannak feltamadnak; egyesek orok eletre, masok orok iteletre. Ezt ugy kell ertsuk, hogy az ember a halal elotti testehez hasonlo testet kap es azzal tamad fel. Azt is mondta Jezus, hogy senki sem ment fel az Atyahoz, kiveve, aki tole jott le. Akkor ugy ertsuk, hogy Jezushoz hasonloan, ahogy o felemelkedett, a feltamadt ember is ugy fel fog emelkedni? Nem lesz egy olyan lehetoseg, hogy megkapja a testet s itt marad az ujja tett foldon. Vagy errol nincs kinyilatkoztatas?! Na vajon el lehet-e igazodni azon, amit irtam.

  • Kedves Imre,
   nem, nem lehet eligazodni, azon amit írtál 🙂 De ez nem miattad, hanem a Biblia miatt van 🙂
   Kemény kérdést feszegetsz, ami nemsokára soron következővé is válhat.
   A menny épp úgy, mint a pokol, elsősorban egy létállapot, a lélek minőségi állapota, amihez hozzárendelődik egy neki megfelelő környezet, ami nem biztos, hogy fizikai.
   Ahogy nagyon jól rámutattál, a Biblia sorainak értelmében a menny lehet földi és lehet nem földi is. Én most csak arra tudok gondolni, hogy ez számunkra most nem annyira fontos…
   Az erdőn készítettem egy videófelvételt, amelyben erről a kérdésről elmélkedek…
   https://szabadgondolat.wordpress.com/2016/02/05/a-kepzelet-a-valosag-a-pokol-es-a-menny-3/

   Elméletileg az is lehetséges, hogy számunkra nincs semmi a halál után, és az egész spiritualitás csak arról szól, hogy kordában tartsa az embereket, és csak az égiek rendelkeznek az örökkévalóság ajándékával, kik alkalmanként olyan képzeteket és élményeket adnak egyes személyeknek, mely meggyőzi őket arról, hogy van túlvilág számunkra. Ehhez mit szólsz?

 18. Bodo Imre

  Kedves Attila! Az osszes hozzaszolasomat szeretned olvasni-ha jol ertettem – azt irtad. Nem tudom, hogy ertsem, hogy az osszes hozzaszolasomat. Most sok nap utan ide kattintottam s latom, hogy ugy ott vannak, ahogy leirtam volt oket, (a hozzaszolasaimat). Szinte, hogy mar el sem hiszem, hogy ennyit irtam. Le nem torolgeted, s ott “diszelegnek”. A teologiablog tulajdonosa azonnal toroli a moderacios elveknek nem megfelelo, azokkal nem egyezo hozzaszolasokat. Na itt vannak, meg mit szeretnel.!?

  • Engem meggyőztél, kedves Imre, hogy olyan motiváció van a szavaid mögött, ami létfontosságú az Atyával való ismerkedéshez. Örvendek a hozzászólásaidnak.

 19. Bodo Imre

  Megegyszer elolvastam a kedvenc Jezus beszededet s mivel ismerosnek tunt, elgondoltam, hogy ez egy szentirasi szoveg. Eloszor ugy gondoltam, hogy a Pal leveleibol valo, de ujraolvasva arra jottem ra, hogy ez egy valakivel valo parbeszed. Az az erdekes, hogy irod is, “Jezus beszed”, akkor en miert gondoltam, hogy Paltol van. Az is igaz, hogy Palnak is lehettek Jezustol szarmazo beszedei. Amikor olvasom, hogy “Ne csodald, hogy azt mondam neked:…”, akkor megallapitottam, hogy ezt Jezus mondja valakinek. S amikor pedig tovabb olvastam: “Szukseg nektek ujonnan szuletnetek”, akkor kapcsoltam, hogy ez az idezet Jezusnak azzal a farizeussal valo beszedebol van kiveve, amelyikben azt mondja neki Jezus: “Bizony, bizony mondom neked: ha valaki ujonnan nem szuletik, nem lathatja az Isten orszagat.” Nikodemus balgan ertetlenkedik, hogy mit gondol Jezus, az ember vensegere masodszor bemehet-e az anyja mehebe, hogy ujra megszulessen? Jezus eloszor turelmesen megmagyarazza a farizeusnak: “Ha valaki nem szuletik viztol es Lelektol, nem mehet be az Isten orszagaba.” Nikodemusnak igy is idegenul hangzanak Jezus szavai es megkerdezi: “Mimodon lehetnek ezek? Jezus beszede is most mar turelmes magyarazatbol szemrehanyova kezd valni:”Te Izrael tanitoja vagy, es nem tudod ezeket? A sorok kozott azt olvasom, ha te tanito letedre nem tudod, akkor honnan tudhatnak azok, akiket tanitasz. Ha meg melyebben belegondol az ember, ez egy lelkiismeret-ebreszto beszelgetes volt Jezus es Nikodemus kozott, mert ha tovabb olvassuk, kitunik, nem is azzal van baj, hogy nem tudja, hanem, mintha nem is akarna tudomast venni rola, olyan magatartast tanusit. “Ha a foldiekrol szoltam nektek es nem hisztek, mimodon hisztek, ha a mennyeiekrol szolok nektek? Jezus ramutatott a “nem hisztek” kifejezessel arra, hogy nem is a tudassal van baj, hanem a hittel. Ezt tokeletesen parhuzamba tudom allitani Jezusnak a farizeusok es irastudok elleni feddobeszedenek azzal a reszevel, ahol a kovetkezoket mondja: “Jaj nektek kepmutato irastudok es farizeusok, mert a mennyeknek orszagat bezarjatok az emberek elott; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnanak menni, azokat sem bocsatjatok be.” Mt.23:13. Jezus azt is mondta: “Orizkedjetek a farizeusok kovaszatol”. Mt.16:6. Jezus megertette a tanitvanyokkal, hogy ne a kenyernek kovaszara gondoljanak, hanem a farizeusok es szadduceusok tudomanyatol orizkedjenek. Mt.16:12. Jezus nem lazitott a torveny ellen: Annakokaert a mit parancsolnak nektek, mindazt megtartsatok es megcselekedjetek; de az o cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ok mondjak, de nem cselekszik. Amiket a korabelieknek mondott, az a mi idonkre is ervenyes, mintha nekunk mondta volna. A mi idonknek is megvannak a hosszu kontosokbe jaro farizeusai. A hosszu kontos viseles lelektanilag azt jelenti, hogy takargatni valojuk van. Mintha tudtukon kivul tortenne ez az oltozkodesi forma. Gyakran harom-negy rend, vagy reteg kontost is magukra oltenek, mintha anelkul nem tudnanak meglenni. Sok, rengeteg a takargatni valojuk; de akarhanyat szedhetnek magukra, ugy sem kepesek eltakarni. Valamelyik papa bocsanatot kert a Giordano Bruno kivegzeseert, a mostani papa a protestansok ellen elkovetett tetteikert kert bocsanatot; (azoknak is volna amiert bocsanatot kerniuk a katolikusoktol). 1. Elismerte, hogy van amiert bocsanatot kerni; ugyhogy, ha valaki ezekrol emlitest tesz, nem ragalom, nem rafogas, nem hazugsag. 2. Szerintem ezt egy bocsanatkeressel nem lehet elintezni; a bunert buntetes, itelet szokott jarni. Ezt mar hagyjuk a jo Istenre. Azt mondjak, az anyaszentegyhazat kepviselik, azert jarnak noi viseletben. Az anya, a noi nem kepviseloje. Lelektanilag ferfinek noi viseletet hordani nemi identitas zavar. Ket dologert bocsanatot kertek, de meg lehet hogy van legalabb huszonketto s ha ebben az utemben kerik ez az evszazad nem eleg bocsanatkeresre. Gyilkoltak a keresztes haborukban, Amerikaban leoltek az indianokat, a vilaghaborukban megszenteltek a fegyvereket es a tabori lelkeszek buzditottak a katonakat, hogy szent ugy lemeszarolnod a felebaratodat. Egyfelol hirdetik a “Ne olj” tiltast (a tiltas nem parancsolat); a szeresd felebaratodat-ez tobb mint parancsolat (mert ugye valami baj van, ha valakinek kell parancsolni, hogy szeresse a masik embert, akivel egy verbol valo). Azt is olvassak: “Aki fegyvert fog, fegyver altal kell annak elesnie (elpusztulnia); A Jelenesek konyveben, ehhez meg hozza van teve: “Itt van a szentek bekesseges turese es hite. Letezik egy erdekes tarsadalmi torveny. Forrastorvenynek nevezik. Ha pofonvaglak, elobb-utobb visszakapom; de ha szep szot szolok hozzad, azt is visszakapom. Az “aki fegyverrel ol, fegyverrel kell annak megoletnie”, szinten a Forrastorvenyhez tartozik. A Forrastorveny pedig igy szol: “Minden visszater a Forrasahoz”. “Porbol vetettel es visszatersz a porba, ahonnan vetettel.” Ismeros? A ferfiaknal a kontos viselest egy olyan tudatalatti kenyszernek latom, mint az Arany Janos Agnes asszony cimu balladajaban Agnes asszony veres leplet addig mosta, amig cafatokba szakadt, s a cafatokat is mosta. A ferjet megolte s a lelkiismeretet nem tudta megnyugtatni. A Jelenesek konyveben van egy olyan kep, hogy “kontoseik pereme verrel rakva”,” poharuk is tele a szentek verevel.”

 20. Bodo Imre

  Kozben eszembe jutott, hogy a skot ferfiaknak a nepi viselete szoknya. Ez egy erdekes dolog, most hirtelen felotlott, hogy utana kellene jarni a miertjenek, az ertelmenek, mert ugy-e az ilyen hagyomanyoknak van valami kiindulopontjuk. Egyelore maradjunk annyiban, hogy kivetel erositi a szabalyt. Ezzel pedig eljutottunk egy erdekes vilagmeretu jelenseghez; a nok jobban kedvelik a ferfi viseletet mint a sajatjukat. A nadrag az egy dolog. A csizma is valamikor ferfi viselet volt (a nepi oltozet kivetel). S aztan ott van a kalap. Elterjedt a mondas: “Ki viseli a kalapot”. Voltam egy eloadason, amelyet egy Magyarorszagon elo uri ember tartott. Egy klubot alapitott Ferfiak klubja elnevezessel. Azon az eloadason beszelt errol a nok ruhazatanak elferfiasodasarol. Egy nehany no is vett reszt, akik kozul voltak ferfi viseletbe oltozottek is. Ezek elhagytak a termet, valoszinu, a szivukre vettek az elhangzottakat. A Forras torvenyrol, amely szerint minden dolog visszater a forrasahoz szinten eloadasok alkalmaval hallottam; az eloado megjegyezte, hogy szukseg volna ezt tanitani az iskolaban; egyetertek az eloadoval, nevszerint Geczy Gabor. Az interneten meg lehet hallgatni az eloadasait.

  • Ezt úgy is fel lehet fogni, hogy Lucifer, a lázadó arra törekszik, hogy Isten művét meggyalázza… ennek következtében a kisfiúk kislányok, a kislányok pedig folyton kisfiúk akarnak lenni.

 21. Bodo Imre

  Az interneten szoktam nezni olyan videokat, amelyek bibliai profeciak beteljesuleserol szolnak. A biblia-ertelmezok egy resze forgatokonyvkent ertelmezi a szent iratokat. Egy szinpadi dramanak is van forgatokonyve, amely alapjan a szineszek az o alakitasaikkal megjelenitik a forgatokonyvben leirt dramat. Pal apostol egy ilyenszeru hasonlatot hasznal, amikor azt irja: “Szinpadi latvanyossagai lettetek a vilagnak, mind angyaloknak, mind embereknek. A bibliai dramaban kepletes szereplok vannak, akiket szukseges azonositani, mert csak ugy lehet helyesen ertelmezni a dramat. A Jelenesek konyveben leirt latszolag ertelmetlen, osszefuggestelennek tuno dolgok rendbe rakasaval mar reg foglalkoznak a profecia ertelmezoi s az ido elorehaladtaval egyre tobb mostanig a titokzatossag homalyaba burkolt reszekrol rantodik le a lepel es valnak konkret beteljesulesse. Addig amig a vilag megdobbenessel szemleli egy nemreg tortent vilagmeretunek mondhato esemeny koruli kibontakozasokat es tunodik annak okat illetoen, a biblia ertelmezoi feltettek egy videot, amely eleg elfogadhatoan ravilagit arra, hogy a megtortent esemeny nem mas, mint egy bibliai profecia beteljesulese. A nemet papanak, Racingernek a lemondasarol van szo. A Jelenesek konyve a 17. fejezetben, a 10. bekezdesben het kiralyrol ir. Igen am de a kiralyok nem papak, vagy megis!? A papak kozul XI. Pius volt, akit azonkivul, hogy kineveztek papanak, meg kiralyi felkenetesben is reszesult; az elso; utana kovette ot meg hat papa, akiket szinten kiralyoknak is felkentek. XI. Pius kirallya valo felkenetese 1929. februar 13-an tortent s tole a hetedik a nemet papa 2013. februar 13-an mondott le. Napra pontos. Hat nem erdekes? Azt irja az Iras: “keves ideig kell annak megmaradni”. Hat keves ideig is volt, azt hiszem kevesebb mint ket evet. Az utana kovetkezorol, amelyik a jelenlegi lenne, ezt olvassuk: “A fenevad pedig, a mely vala es nincs, az maga a nyolcadik, es a het kozul valo, es a veszedelemre megy.” Az Ap. Csel. 20:29-ben olvassuk: “Mert en tudom azt, hogy az en eltavozasom utan jonnek ti kozetek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyajnak.” “…es megjelenik a bun embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti es folebe emeli magat mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre meltonak mondatik, annyira, hogy maga ul be mint Isten az Isten templomaba, Isten gyanant mutogatvan magat. II. The.2:3,4. Amikor egyik videon vegigneztem, hogy ezzel az emberrel kezet fogott majdnem az osszes vallas kepviseloje es sok orszag vezeto, akkor elgondolkodtam, nem-e hogy erre ervenyes az elobb leirt profecia. Hat mi ez? Sokan azt mondjak, milyen szep; bekeseg, egysegre valo torekves; en semmi jot nem latok ebben s meg lehet azok sem, akik kezet fogtak; de mindezeknek meg kell tortenniuk. Egyseg helyett nem-e, hogy inkabb onkenyuralomra valo torekves es a profecia szavai szerint “a maganak Istenkent valo mutogatasa. S az onkenyuralom elerese utan vadallati megnyilvanulas a “maskeppen gondolkodok”-al szemben, mint ahogy meg volt valamikor.Szerintem Jezus erre mondta: “Ne feljetek, emeljetek fel fejeteket, mert elkozelgett a ti valtsagotok”.

 22. Bodo Imre

  Igen, ezt a Reveal Hidden Reality-t szoktam nezni. Most, hogy megkaptam toled, Attila ennek az ajanlasat, azonnal meg is neztem Az Isten igazsagai a hazugsagokkal szemben cimu videot. Hallgattam, amit az otrol, az otvenrol, az otszazrol es az otezerrol mondott. Ezek nem kaballisztikus, a szammisztikahoz tartozo titokzatos szamok. Ez Isten tokeletes akarata. Eszembe jutott a Romaiakhoz irt level 12. fejezetenek 2. verse: “Es ne szabjatok magatokat e vilaghoz, hanem valtozzatok el a ti elmeteknek megujulasa altal, hogy megvizsgaljatok, mi az Istennek jo, kedves es tokeletes akarata. Az otos szamot osszeegyeztettem az Isten tokeletes akarataval es elgondolkodtam azon, hogy milyen tokeletes akarata volt Istennek az emberi kez megalkotasa, a kezen az ot ujjal. Ezzel az ot ujjal fogja az ember a tollat, amivel ir, vagy rajzol, ezzel fogja a kasza vagy a lapat nyelet, de el is kesziti azzal az ottel (a masik kezen szinten ugyanolyan ot ujj van es pontosan egymassal szemben, tenyer a tenyerrel osszetalalkoztathato) a szerszamnyeleket, megpengeti a harfat vagy a gitart es Isten-t dicsoito dalokat ad elo; ugyanugy azzal a bal es jobb ottel a billentyus hangszereken is zsoltarokat es himnuszokat szolaltat meg. Az otos szam a Bibliaban meg akkor jelenik meg, amikor David ot kovecsket valogat a parittyajahoz, a Goliat legyozesere. A Jezus kivegzesenel miutan atszegeztek a kezeit es a labait, ahhoz, hogy a teljes otos szam kialakuljon, atdoftek az oldalat is, anelkul, hogy akartak volna. Ezt igaz, hogy nem olvastam, de megis ugy tunik, mintha Isten akarata lett volna. A katonak lattak, hogy meghalt, ezert nem tortek ossze a labszar-csontjait. Ezt igy irja az iras. Az o-szovetsegi profetak (Ezsaias) leirja, hogy Jezus csontjai epen kellett maradjanak: “Es megszamlaltak minden csontomat” Zsolt. … A halal bealltanak a felgyorsitasa erdekeben a ket gonosztevonek a labszar-csontjait osszetortek es azokat nem doftek oldalba. El lehet ezen gondolkodni, hogy minden milyen pontosan beteljesedett, amit a profetak megirtak. A pontos beteljesedes jelenti azt, hogy minden, amit leirtak Istentol volt ihletve/sugalmazva. Az utolso vacsora utan az otvenedik napon szallt ra a szent szellem tuzes nyelvek alakjaban az apostolokra; errol a videon is szo van; azutan a masodik vagy a harmadik napon otszaz ember keresztelkedett meg. Az egy elobbi esemeny, amikor Jezus ot arpa cipoval es ket hallal otezer embert lakatott jol. Az Ezsaias konyve 9. fejezeteben van meg az otos szamnak egy erdekes megjelenitese, ahol egy gyermek szuleteset jelenti be, akinek otfele megnevezeset sorolja fel: “… es hivjak nevet: 1. csodalatosnak; 2. tanacsosnak; 3. eros Istennek, 4. orokkevalosag atyjanak, 5. bekesseg fejedelmenek! (Esa. 9:6)

 23. Bodo Imre

  A Reveal Hidden Reality csatorna egyik eloadasan hallgatom, hogy a Hajnalcsillag a bukott angyal, Lucifer, a gonoszsag megtestesitojenek a jele. “Mikent estel ala az egbol fenyes csillag, hajnal fia? Levagattal a foldre, a ki nepeken tapostal!” (Esa. 14:12) “Valal felkent oltalmazo Kerub; es ugy allattalak teged, hogy Isten szent hegyen valal, tuzes kovek kozt jartal.” (Ezek. 28:14). A Biblia utolso versei egyikeben arrol olvasunk, hogy Jezus Krisztus “ama fenyes es hajnali csillag.” (Jel. 22:16). “Es adom annak a hajnalcsillagot” (Jel. 2:28). “Es igen biztos nalunk a profetai beszed is, a melyre jol teszitek, ha figyelmeztek, mint sotet helyen vilagito szovetnekre, mig nappal virrad, es hajnalcsillag kel fel szivetekben; (2 Pt. 1:19). Ebben a bibliai szovegben felreerthetetlen, hogy a hajnalcsillag a vilagossag jele; amikor felvirrad a nappal, meg jelen van a vilagito jelkent szolgalo hajnalcsillag. “Az en labamnak szovetneke a te iged, es osvenyemnek vilagossaga.” (Zsolt.119:105). “Es feltamad nektek, a kik felitek az en nevemet, az igazsag napja, es gyogyulas lesz az o szarnyai alatt, es kimentek es ugrandoztok, mint a hizlalt tulkok.” (Mal. 4:2). Ebben a szovegben konkretan megnevezi, hogy a szoban forgo feltamado nap, az igazsag napja. A Biblia szimbolum-rendszereben gyakori, hogy a sotetseg gonosz eroi ugyanazzal a jellel vannak jelolve, mint a vilagossag, az igazsag, a josag, a szeretet hatalma. Igy az oroszlan jelkepe az 1Pt 5:8-ban a gonoszsag hatalmat jeleniti meg “mint ordito oroszlan-t; a Jel. 5:5 pedig “a Juda torzsebol valo oroszlan” jelkepevel az igazsag diadalat jeleniti meg. Az igazsag gyozelme a gonosz erok felett az oroszlan betu szerinti megjelenitesevel is ervenyesul az Isten Szavanak is nevezett Bibliaban. Az o-szovetsegben Daniel korul megjelennek az angyalok altal a szajukat bezart betu szerinti oroszlanok, amikor a babiloni kiraly Danielt az oroszlanok vermebe vetteti. Az uj-szovetsegben a Zsid. 11:33-ban a hithosokrol olvasunk, akik betu szerinti oroszlanok szajat tomtek be; (nem alkudtak meg a gonosszal meg annak tudataban sem, hogy ilyen borzalmasan aljas megalaztatasban volt reszuk). A “kigyo” szimbolum is megjelenik, mint “osi kigyo”, aki felrevezette az elso ember-part; A Mt. 23:33-ban Jezus “Kigyok, viperafajzatok”-nak nevezi az irastudokat es farizeusokat; A pusztai vandorlas alatt betu szerinti tuzes kigyok martak meg a valasztott nep engedetlenjeit. Ennek emlekere emelte Mozas az Isten utasitasara egy poznara a rezkigyot, hogy mindaz aki feltekint a rezkigyora meggyogyul a kigyo-marasbol. A Mt. 10:16-ban Jezusnak arrol az utasitasarol olvashatunk, amelyben felszolit: “Legyetek okosak, mint a kigyok…”. Ezek szerint a kigyoval szemleltetett gonosz eroknek van olyan tulajdonsaguk, nevezetesen az okossag, amelyet a Tanito-mester utasitasa szerint el kell sajatitanunk. Az “osi kigyo”-nak evezredes tapasztalatai vannak a megtevesztesre, az amitasra, az atveresre, a kisertesre. A Mestertol azert kaptuk a felhivast, hogy elozzuk meg a “regi kigyo” csabitasait az okossag elsajatitasaval, hogy ne essunk ravaszsagainak a csapdajaba, ezaltal veszelyeztetve eletunket. Krisztus Urunk ebben peldat is mutatott a mi tanulsagunkra; nekunk pedig az a kotelessegunk, hogy naprol-napra az irasok kutatasan keresztul tanulmanyozzuk es tegyuk magunkeva azokat a modszereket es vertezzuk fel magunkat azzal a szellemi fegyverzettel, amellyel kepeseknek bizonyulunk a gonosz minden “tuzes nyila”-nak a visszaveresere.

 24. Éva

  Kedves Attila!

  Már egy ideje olvasom soraidat és nagyon tetszik az a látásmódod, amivel megközelíted az evangéliumi szövegeket. Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy, ha nincs reinkarnáció, akkor mivel magyarázod a következő részletet?:

  10A tanítványok megkérdezték: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” 11Így felelt: „Illés ugyan eljön és helyreállít mindent. 12Csakhogy én azt mondom nektek: Illés már eljött, de nem ismerték fel, úgy bántak vele, ahogy akartak. Így szenved majd tőlük az Emberfia is.” 13Ekkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. (Máté Evangéliuma 17, 10-13)

  Sokan, köztük ismert, nagytudású mai magyar művelődéstörténészek is, úgy gondolják, hogy ez a részlet a reinkarnációról szól, ami egyébként a Lehel kürtjéről szóló legendában is megjelenik.
  Továbbá azt szeretném még tudni, hogyha nincs reinkarnáció, akkor miért születik annyi jószándékú ember szegénynek, sok gonosz gazdagnak, illetve miért van annyi értelmetlen szenvedés? Mert a reinkarnáció azért némileg magyarázatot ad a rengeteg ellentétre, igazságtalan jelenségre…
  Egyébként a mennyről és pokolról szóló videók mellett számos videó is van fent a Youtube-on, amely pont a reinkarnációt támasztja alá. Nem lehetséges az, hogy a reinkarnáció, a menny és a pokol csak látszólagos ellentétek és egymás mellett léteznek?

  Várom válaszodat.

  Köszönettel:
  Éva

  • Zoli

   Kedves Éva!

   Ha nem haragszol, én is válaszolnék.
   Merítő János kijelentette, hogy “nem én vagyok Illés”

   Ján 1:21 Ismét megkérdezték tőle: Akkor hát ki vagy? Illés vagy? És azt mondta: Nem vagyok. A próféta vagy? Ő azt felelte: Nem…

   tehát nem benne reinkarnálódott illés lelke:)
   Illéshez hasonló lelkület, természet volt benne, és a feladata is hasonló volt, mint Illésnek.
   Az eltéved fiakat visszavezetni Isten igazságaihoz, a valódi Tórához, amiben majd Krisztus próféciáit olvashatják és felismerik majd a Megváltót és követik.
   Malakiástól kezdve Krisztusig eltelt időben, jöttek létre a hagyományok, bibliai fejtegetések és magyarázatok nagy sokasága, a Misna, a Gemara (ezek képezték a Talmudot), a Midras és a Kabala, amelyeket fölébe helyeztek a törvénynek, úgyhogy végül a törvény megtartásáról a hagyományos magyarázatok megtartására helyezték át a hangsúlyt. Ugyanebben az időben jött létre az a két nagy szekta, a farizeusok és a sadduceusok szektája, amelyeket jól ismerünk az evangéliumokból.
   Tehát igencsak megfertőzték a népet okkultizmussal.

   Jánosnak az előkészítés volt a feladata. A népet vissza a Tórához, az eredetihez és Krisztus felé terelni az embereket.

   A reinkarnáció is csak az önmegváltásról szól és elodázza az emberben a bűnei elleni harcot, elaltatja, kényelembe tartja az embert stb. mondván, hogy “majd a következő életemben megtisztulok belőle, majd akkor javítok”.
   A sátán egyik legnagyobb hitetése ez és becsapása.

   Én is sokáig ebben hittem. Mindenféle könyvet elolvastam, meg voltam reinkarnációs tanfolyamokon, ahol sokan Nérók voltak, meg egyéb régi császárok, királyok 🙂

   De aztán Isten megértette velem, hogy ez mind hazugság.

   Egy dobásunk van.
   Az egyik kedvenc mondatom, már nem tudom kitől van:

   A mondat után pontot teszünk, de az életünk végén Isten kettőspontot tesz: örök élet vagy örök kárhozat…

   “És amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és azután lesz az ítélet,”

   Zoli
   RHR

   • Egy reinkarnációs tanok segítségével megzavarodott varázsló azt mondta nekem annak idején, hogy Szókratész reinkarnációja vagyok. Az volt az érdekes ebben, hogy azokban az időkben épp Szókratészre néztem fel a leginkább, mivel még nem tudtam, hogy ki volt Jézus.
    tehát épp a legérzékenyebb ponton hízelgett be nekem ez a kedves varázsló. Isten adott akkor is annyi józanságot, hogy ne dőljek benne ennek a bóknak.Helyette figyeljem meg jól ezt az érdekes figurát, hogy miként beszélget másokkal, és milyen eszközökkel próbál lenyűgözni bennünket.

    Nagyon sokáig annyira naiv és jóhiszemű voltam, hogy nem akartam elhinni, hogy létezik a megtévesztés “szelleme”.
    Néha most is csak úgy nézek ki a fejemből,amikor látom, hogy bármilyen következetes és magától értetődő Isten igazsága, valami durván akadályozza az embereket, hogy meglássák és felismerjék azt.

  • Kedves Éva. Mivel úgy érzem, hogy a megismerés őszinte szándékával közelíted a témát, szívesen válaszolok legjobb tudásom szerint kérdéseidre. Kérlek, jelölj be skypeon: szabadgondolat
   … és egy rövid hangos beszélgetés során megnézzük, mire jutunk együtt a tanításokat alapul véve. Azért javaslom ezt a formát,mert már fájnak az ujjaim a sok gépeléstől. Köszönöm megértésedet.

   • Simonfi Éva

    Kedves Attila!

    Nem tudom, mikor írtad a választ, de köszönöm, hogy válaszoltál rá. Bejelöltelek Skype-on, kérlek, jelölj vissza. Köszönöm!

    Szia:
    Éva

  • Kedves Éva, úgy gondolom, hogy Zoltán adott egy meglehetősen tiszta és érthető választ a kérdésre. A válaszához még hozzáfűzném a következőket:

   Ma valaki megosztott egy filmet, melyet anno én fordítottam. Letöröltem, de sajnos, már késő volt. Valaki letöltötte és visszatöltötte az internetre. 🙂
   A film címe: És az élet megy tovább. Lehet, te is láttad már. Sokan azt hiszik, hogy “Az Otthonunk (Nosso Lar)”-nak a folytatása. Vakbuzgóságomban, jó szándék által vezérelve súlyos károkat okoztam embertársaimnak. Egyedüli vigaszom az, hogy ha én nem, valaki más biztos lefordította volna ezt a filmet, és feltette volna az internetre, mint a Nosso lar-t.
   Nagyon megható történet, de nem igaz. Azt kellett tapasztalnom, hogy nagyon megtéveszti, félrevezeti, letéríti útjáról az embert az Alan Kardec féle reinkarnációs elméleteken alapuló spiritizmus. 😦
   Erre akkor jön rá az ember, amikor elhiszi ezeket a tanokat, és mégis azt tapasztalja, hogy az élete nem változik, semmi sem változik. Sőt, rosszabbra fordul minden, és amikor meghal, azzal kell szembesülnie, hogy reinkarnáció sincs, bármennyire is szerettük volna, hogy legyen.
   Kérlek, ne higgyél benne vakon. Helyette kérd az Úristent, hogy adjon megértést, és vezetést az élet igazságait illetően… Engemet is becsaptak ezek a tanok. Ezért fordítottam le oly buzgón ezeket a filmeket.
   Sokan megjárták már a spiritizmussal! Egy ismerősöm nyolcadmagával ment ki Brazíliába egy médiumhoz (Joao de Deus), ki a történet írójának, Chico Xaviernek a barátja volt. Addig gyógyultak ott különböző kristályokkal meg egyéb varázseszközzel, hogy hetet közülük már eltemettek. Az ismerősöm kapott csak esélyt arra, hogy megértse, hogy a spiritizmus egy durva átverés!
   Kérlek, ne engedd magad becsapni. Ha nagyon belementél ezekbe a reinkarnációs tanokba és mesékbe, kérj segítséget, bölcsességet, látást Istentől!
   Nem akarlak győzködni semmiről, de az a személyes tapasztalatom, hogy Krisztus tanításait tanulmányozva az Úristen lerombolja azokat a falakat, melyeket felépítettem az évek során az elmém és a szívem köré. Fokozatosan feloldja a szellemi vakságom, és segít megerősödni a Krisztus igazságaiban.
   Kedves Éva!
   “Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
   Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki?
   És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki?
   Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!”

   • Simonfi Éva

    Szia Attila!

    Most láttam csak, hogy decemberben írtál. Bejelöltelek Skype-on, kérlek, jelölj vissza, mert még mindig érdekel a téma és a magyarázatod. Bocsánat a kései válaszért, de elég sok minden történt mostanában és nem tzudtam mostanában Szabadgondolat-ot olvasni.

    Szia:
    Éva

 25. Kedves Attila! Ha én azt mondom egy nőnek, akivel ismerkedem, hogy nekem nem olyan fontos a nemiség megélése, mert fontosabb a lelki-szellemi öröm megélése, az igazság útján járás, az hamar ott fog hagyni. Te azt mondod a 8-ik percnél kb, hogy aki a szellemi örömöket megtapasztalja, és élvezi, annak már nem fog úgy állni a cerka…. És kérdem: ez mire jó? Melyik nőnek kell olyan férfi, aki nem akar szexelni, vagy gyenge az ágyban? Hát nem a házasságot hirdeti az egyház mind?? Nekem az a véleményem hogy az elmélyült szellemi élet a cölibátust önként vállaló szerzeteseknek való és a papoknak. Pál azt írja, hogy jobb élni, mint égni. Tulajdonképpen nem értem, neked mi a bajod a házassággal, ami szerinted törvény alá visz be az ellenkező neművel?? Hát bocsi, nem erre biztat a Biblia? Zsidókhoz írt levél 13, aztán? 1 Mózes 1,28. stb, stb.. Mi lenne szerinted az ideális az embereknek? Minden férfi és nő éljen szerzetesi életet és csak éppen akkor legyenek együtt, ha muszáj a fogyó népességet pótolni? Nekem számos hívő barátom szenved attól, hogy nem találta meg a párját. Én és te sem mondhatod neki: Jobb ha a szellemi örömöket keresed és nem a párod. Mi volt az első parancsolat az első emberpárnkak? 1 mózes, 1,28: Szaporodjatok é sokasodjatok!. Ez bizony közösülésre felszólító parancs és nem arra, hogy Ádám és éva bevonuljon egy 6-8 hónapos Bibliaiskolába szellemi örömökért.

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Köszönjük WordPress.com.

%d blogger ezt szereti: