GYORS BELÉPÉSHEZ KLIKK IDE 

szabad

36 ÉV FÖLDI TAPASZTALATAINAK
LEGFŐBB KONKLÚZIÓJA

Én, ki évek óta buzgón munkálkodom, hogy az igazságért lélekben szabaddá tegyem magam minden mulandóságtól, vallási felekezeten kívüliként azt mondom, hogy a Biblia, főképp az Újszövetségben foglalt krisztusi tanítás a leghasználhatóbb irodalmi alkotás lenne, mely szerint az élet megmaradhat, és az intelligencia növekedhet, még akkor is, ha a Krisztus Jézus nem létezne.

Ez 36 év tapasztalatainak, több mint tíz év zarándoklatainak, elmélkedéseinek, megfigyeléseinek, keresésének a legeslegfontosabb konklúziója.
Úgyis mondhatnám, hogy ezen megértéseken alapuló meggyőződésért éltem egészen mostanig.
Ezt főképp azoknak mondom, akik az anyagi kényelem, káprázat és csábítás, testi függőségek, szenvedélyek és hiú eszmék rabságában élve azt gondolják, hogy a Biblia buta emberek, gyerekek és vénasszonyok számára kitalált történetek könyve.
Anélkül, hogy az ember megpróbálná legalább egy kis mértékben szabaddá tenni magát világi függőségeitől, a fenti kijelentést nem cáfolhatja.
Mindenki, aki rabigában, világi dolgok által irányítva, cáfolni próbálja a fenti állítást, saját lelke felett mond halálos ítéletet, mert bután, hamis ambícióktól fűtve félrevezeti önmagát.

HA IDÁIG ELJUTOTTÁL, TUDNOD KELL

EZT és EZT

BELÉPSZ?

IGEN   NEM

7 hozzászólás

7 thoughts on “

 1. Hanga

  Sziasztok a blogiró elérhetőségét hol találom? köszi Hanga

  • Szia! Használd az oldalsávban vagy a lap alján található üzenetküldési lehetőséget.

  • Vincze Edit

   Szia Attila!

   Én még mindig olvaslak…Találkoztunk is teázóban Budapesten, az új gondolkodásod is megérint… Vannak bennem kérdések, itt és most megosztok egy idézetet, amit remélem nem ezotérikusok találtak ki… De még mielőtt megteszem felmerült bennem egy kérdés… Ha minden Isten teremtmény, akkor mi lehet e világban, ami megjelenik, ami nem lenne Az…?! Nagyon kíváncsi vagyok véleményedre, mert megérintődtem változásodtól, ami bennem is rezonál…
   IGAZ MESE LUCIFERRŐL

   (Gyökössy Endre írása)

   Egyszer nagyon-nagyon réges-régen, amikor a Föld éppen csak elkészült,
   és úgy ragyogott, mint egy újszülött csillag,
   az Úr végig sétált zöld dombjain és völgyein, és szeretettel nézett teremtményeire.

   Elnézte az állatokat és madarakat, a fákat és a virágokat,
   a tengereket, és a hegyeket, aztán elnézte az embereket…

   És szerette mindegyiküket, és azok is szerették őt.

   De egy rövid idő után elszomorodott az Úr, és az angyalok, akik körülötte voltak, aggodalmasan kérdezték, miért könnyezik.

   Ő pedig mondá:
   „Elnéztem az embert, és láttam az irántam való szeretetét, de ez a szeretet csak azért van, mert én vagyok az egyedüli, akiről tudomása van.
   Azért szeret, mert nincsen más, akit szerethessen.

   Szabad akaratot szándékozok adni neki, hogy szerethessen, amikor akarja,
   és így tudjam, hogyha egy ember azt mondja:
   „Szeretem az Urat!”
   ez azért van, mert úgy döntött, engem szeret.

   Ahhoz pedig, hogy ez így legyen, kell lennie valakinek, aki ellenkezni fog Velem,
   és arra kísérti az embert, hogy megtagadjon Engem,
   azért, hogy mindenki a saját szabad akaratából dönthesse el,
   Hozzám fordul-e.

   Szóljatok ti angyalok, melyikőtök tenné meg ezt az Irántam való szeretetből, ki hagyná el színemet az idők végezetéig?

   Ki tagadna meg Engem, és kísérelné meg az embert Velem szembefordítani azért,
   hogy az a saját szívében dönthesse el, kit akar szolgálni.”

   Az angyalok mind elfordították orcáikat, és könnyeztek, az Úr pedig közéjük lépett, és mindegyiküket megkérdezte:

   „Megtennéd ezt Értem?
   Ki szállna szembe Velem a kedvemért, és űzetne ki a mennyek országából, ki?”

   De azok csak könnyeztek, és mondták:
   „Én nem, óh Uram, én nem! Ne kérd ezt tőlem!” -és elfordultak.

   Az Úr pedig leült a legmagasabb hegy csúcsára, és bánat töltötte el a szívét.

   És akkor odament Hozzá a fény urainak legragyogóbbja,
   szívének legszeretettebbje, Lucifer, az arkangyal, akinek neve:
   „Aki a fényt hozza!”

   A hatalmas arkangyal letérdelt az Úr elé, kezét az Ő kezébe téve könnyezett,
   És könnyein át felajánlotta az Úrnak önnön kiűzetését a mennyek országából, és az emberek megkísértését az idők végezetéig,
   hogy az megismerhesse a szabad akaratot.

   „Hát nincs senki más, aki megtenné ezt Értem?” -kérdezte az Úr.
   „Csak te volnál az, szerettem? El kell, hogy veszítselek örök időkre?”

   És az angyalok egyike sem válaszolt.

   Akkor felállt az Úr, és kihirdette ítéletét: Lucifer űzessék ki a mennyek országából, és legyen száműzve örök időkre azért, hogy elcsábítsa az embert Istentől,
   és így az megismerhesse a szabad akaratot.

   Aztán így szólt Luciferhez:

   „És az ember becsméreljen téged, és vessen árnyat a te ragyogásodra,
   és ne ismerje fel annak valódiságát.
   És neked meg kell kísértened minden férfit és nőt, bizony mondom, még
   Azt az Egyet is, akit a nevemben küldök közéjük.
   Meg kell kísértened, és senki, csak a bölcsek legbölcsebbje tudjon erről az áldozatról!

   De hogy megkönnyítsem szenvedésedet, teljesítem egy kívánságodat.
   Mi legyen az?”

   Akkor Lucifer, a hajnali csillag még egyszer felnézett az Úr
   megismerhetetlen arcára, és azt kérte, hogy valahányszor egy ember elfordul tőle,
   és Istenhez fordul, engedtessék meg neki, hogy egy óra hosszára ott állhasson a mennyek kapuja előtt, és hallgathassa, hogyan énekelnek testvérei az Úr trónja előtt.

   És megkapta az engedélyt.

   Akkor Lucifer búcsút vett testvéreitől.
   A sötét szemű Uriel, az ezüstszárnyú Gabriel,és a gyöngéd Raffael könnyezték és átölelték őt.

   Azután Michael, a harcos angyal feladata feletti kétségbeesésében hangosan felkiáltva megragadta Lucifert, és messzire elhajította őt az Úr színe elől.

   És a Föld akkor legmagasabb hegyéről egy álló nap és éjjel zuhant ő,
   útjában fényesen ragyogott, mint egy hullócsillag.

   És azon ősi nap óta állja az Úrnak adott szavát,
   és kísérti az embert az Úr ellenében.

   De valahányszor azok megtagadják őt, egy kurta órára ott ül, mint egy fekete szikla
   a mennyek kapuja előtt, és testvérei odagyűlnek a kapuhoz, és énekelnek neki…

   • Kedves Edit,
    Örvendek, hogy írtál.
    A történetet ismerem. Szinte megsajnálja az ember Lucifert, annyira meg tud érinteni. Érdekes elgondolás. Bevallom én magam is hajlottam a mese által sugallt elgondolás irányába.

    Valóban minden Istentől való. Viszont nem szabad elfelednünk, hogy a teremtett lények egy része rendelkezik szabad akarattal, a másik része nem rendelkezik szabad akarattal.
    Mindenki, aki rendelkezik szabad akarattal szabadon dönthet afelől, hogy követi-e Isten, azaz az élet “törvényeit” vagy sem.
    Bevallom neked, kedves Edit, hogy nagyon sok mindent nem értek még. Nem akarok mindent minden áron megmagyarázni. Én el tudom fogadni, hogy Lucifer, mint Isten egyik legkedvesebb Teremtett lénye fellázadt Isten ellen, és versenybe szállt vele. Úgy döntött, hogy van már annyira erős és intelligens, hogy önerőből is Istenné válhat. Régebb azt hittem, hogy az egész csupán egy mese, de ma egyre inkább meggyőződésemmé válik, hogy nem az. Érintőlegesen nagyon sok tan foglalkozik ezzel a témával. PL. Az Atlantisz legendája című sorozat is erről szól.
    Állítólag Lucifer az angyalok egy harmadát magával vitte a lázadásba, és az Isten elleni harcba.
    Meggyőződése, hogy ő maga is eltudja érni azt, amit Isten. Ezért folyamatosan utánoz.
    Ennek az utánzásnak az eredménye a földi síkon is megjelenő hamisság, hamisítás.
    Pl. a gombák esetélben elmondható, hogy nagyon sok ehető gombának van egy mérgező hasonmása, mely sokszor nagyon hasonlít az ehető, azaz az életet adó gombához.

    Ugyanez a helyzet a különböző tanításokkal is, melyek az élet rejtelmeit próbálják feltárni és megfejteni:
    A luciferi tanítások sok esetben nagyon hasonlítanak azokhoz a tanításokhoz, melyek az életet adó és fenntartó igéből származnak. Jézus azt mondta, hogy ezen tanítások között sokszor csak úgy tehetünk különbséget, ha megnézzük a gyümölcsöket, mert jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt.
    Tehát van két nagyon hasonló tanítás. Az egyik a halálba visz, a másik az életre. Látszólag nagyon hasonlítanak egymásra, mint a gombák, de egyik életet ad, a másik életet követel.

    Még csak egy dolgot szeretnék elmondani még mielőtt pontot tennék válasozm végére:
    Régebb imádkoztam Istenhez megértésért, mert nagyon kíváncsi voltam, nagyon szerettem volna tudni, hogyan is működik ez az egész… és hát jövögettek is bizonyos megértések. De mivel nem hoztam egy határozott döntést, és mivel nem fogadtam el a hamisság és az igazság különválasztásának az eszközét, Jézus Krisztust, ezért a megértések lassabban jöttek a másik oldalról származó sugallatokkal együtt vegyesen…
    Most pedig néha azért imádkozok, hogy kevesebb megértés jöjjön, mert érzem, hogy ez a fizikai test nem képes elhordozni azt a tudást, ami az Élő Istentől származik… Néha szinte több felismerés, megértés és öröm jön, mint amennyit megbírok.
    Kicsit nehéz ezt szavakba önteni…
    Őszintén bízom benne, hogy majd egy személyes találkozó alkalmával mélyebb beszélgetésre is sort keríthetünk.
    Addig is őszintén kívánom neked és imádkozom érted, hogy az Úr Jézus Krisztus atyja megszólítson téged, és ő maga nyilvánítsa ki neked személyesen is, hogy mi a különbség az igazság és az igazság utánzata között, hogy szabadon tudj dönteni sorsodat illetően.

    Ölellek,

    Attila

 2. Köszegi Viktor

  Kedves Szabad Gondolat!

  Messze járok a mondanivalód megértésétől, ha én ezt így fogalmazm meg:
  Az igazság a jövőben születik, a mútban szerefoszlik és a jelenben nyeri az értelmét – nekem?

  Viktor

 3. Szász Gáspár Attila

  Kicsinek érzem magam, hogy hozzá szóljak de ha szabad a gondolat akkor leírom amit gondolok. Szerintem Lucifer irigy lett Isten pozíciójára, a helyére akart lépni és ezért száműzte Isten. A mai világban sokan nem foglalkoznak e kicsinek tűnő bűnnel és azt mondják “én nem gyilkolok, nem bántok senkit, nem lopok, stb… azt mondva bár csak ennyi bűnöm volna” és elfelejtik, hogy az irigységből indul ki a legtöbb bűn, még az ember szemében a legnagyobb, a gyilkosság is, ezért ölte meg Kain Ábelt. Ez a bűn tudta becsapni a szinte tökéletes angyalt is, és ez tombol a mai világban a legjobban, még a keresztények között is. Ez okozta és okozza a büszkeséget, a gőgöt, a makacskodàst, a megosztottságot, és eredményezte a sok vallást. Ezért a legveszélyesebb bűnnek tartom az irigységet, amit követ egy kis rosszindulatú pletyka, egy kis rosszindulatú feltételezés a másikról, egy kis hazugság aminek fele igaz a többi hozzá van toldva és máris benne van az ember a csapdába ahol aztán mindent fog az ördögre mondván hogy ő a hibás. Csak egy baj van, hogy legbelül ha őszinte magával az ember akkor tudja saját magárol hogy mennyire hibás. Az igazság keresését nem szabad feladni soha, és ha megtalálta valaki akkor ragaszkodjon hozzá és legyen nyitott Isten fele a szíve, hogy újabb igazságra vezesse el az élethez adott útmutatója a BIBLIA segítségével. Köszönöm Istennek hogy használja Attilát ezen az oldalon keresztül, Isten áldjon Attila.

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com. A Adventure Journal sablon.

Követem

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 4,045 követőhöz

%d blogger ezt kedveli: