Miért nem segít az ima az egészség visszaszerzésében, a problémák végleges megoldásában?

Igazságkeresésem útjain sok emberrel találkoztam, kik rendelkeztek valamilyen fokú istenhittel, bizalommal. Kérdésemre sokan azt is megvallották, hogy szoktak templomba járni, esténként imádkozni. Egyesek a csíksomlyói szűzanyához, az “isten anyjához” fordulnak kéréseikkel. Mások pedig az angyalokat is megszólítják, ha szükségük van valamire.
Természetesen, mint kíváncsiskodó gyermeket, az is érdekelt, hogy miért szoktak imádkozni. Megtudtam, hogy a legtöbben imáikban arra kérik az Úristent, hogy adjon nekik és szeretteiknek egészséget, és hogy segítsen megoldani az egyre sűrűsödő hétköznapi problémákat.

Arra a kérdésre, hogy meghallgatja-e a Teremtő az imáikat, a válasz már nem volt annyira egyértelmű. Arra a következtetésre jutottam, hogy az esetek csupán 50 százalékában segít az ima az egészség helyreállításában, a hétköznapi problémák megoldásában. Igen ám, de körülbelül épp ilyen arányban gyógyulnak meg, és találnak ideiglenes megoldásokat problémáikra a nem imádkozók is.

Feltevődik hát a kérdés, hogy akkor mi értelme van az imának?

Még az sem kizárt, hogy a nem imádkozók jobban járnak, mint az imádkozók, ugyanis látszólag és az eredmény szempontjából, időpazarlás az ima meg a templomba járás. Emberi logikával vizsgálva a kérdést, arra jutunk, hogy a nem fohászkodók és a templomba nem járók időt spórolnak, melyet felhasználhatnak a problémák ideiglenes megoldására, valamint az egészség ideiglenes helyreállítására.
Na de miért mondom, hogy látszólag? Azért, mert az imádkozók, még ha nem is gyógyulnak meg hamarabb, mint a nem imádkozók, imájukkal legalább elismerik Isten létezését és hatalmát. Ezáltal pedig gyakorolják az alázatot, mely az igazság megismerésének is nélkülözhetetlen eszköze.
Következtetésképp elmondható, hogy imával és ima nélkül körülbelül ugyanabban az arányban történnek gyógyulások és érkeznek megoldások a hétköznapokban felmerülő problémákra. Deviszont akik a betegségeknek és a problémáknak köszönhetően imádkoznak, alázatosságra nevelik magukat. Ekképp megszerzik azt az eszközt, mely nélkül képtelenség eljutni az igazság megismerésére, a problémák és a betegségek gyökeres felszámolására.

Na de térjünk vissza a címadó kérdésre! Ha meggyőződtünk róla, hogy van egy, az emberi intelligenciát messze meghaladó, felsőbb hatalom, miért van az, hogy az imádkozók is épp úgy megbetegednek, mint a nem imádkozók, és ha megbetegedtek, nem gyógyulnak meg hamarabb, mint azon személyek, kik teljesen figyelmen kívül hagyják Isten létezését?

A válasz szemléltetésére egy rövid történetet hívok segítségül.

Egy fiatal sofőrnek téli időszakban elromlott az autója, és barátjához fordult segítségért. A barátja, mivel egy tehetős ember volt, és értett az autókhoz, ingyen megjavította a járművet. Igen ám, de a megjavított autó nagyon rövid idő után újra elromlott. A tehetős barát ismételten megjavította a kezdő sofőr autóját. Ezúttal is díjmentesen. Történetünk főszereplője nagyon örült, hogy jóságos barátja újból orvosolta járgánya betegségét. Na de nem telt el sok idő, és az autó megint megbetegedett. A tehetős barát ezúttal is megajándékozta főszereplőnket a probléma orvoslásával, de ezúttal már kissé neheztelt is rá azért, hogy barátja nem tudja megkímélni az autóját. Ezért megkérdezte tőle, hogy indulás előtt szokta-e hagyni a motort melegedni. Főszereplőnk azt felelte, hogy ő nem is tudta, hogy indulás előtt fontos melegíteni a motort, ezért még a leghidegebb napokon is teljes gázzal indult útnak rögtön a motor beindítása után. Senki nem mondta neki, hogy télen könnyen tönkre mehet a motor, hogy ha indítás után rögtön padlógázt nyomnak neki. Viszont ő sem tette fel a kérdést, hogy mitől romlik el olyan hamar autója.
Ennek a fiatal sofőrnek, mivel nem igazán értette az autója működését, és feltehetőleg a jogosítványát sem tisztességes módon szerezte meg, folyton azt kellett tapasztalnia, nem megy jól a járműve.

Tudjuk jól, hogy szinte minden technikai cikkhez jár egy használati útmutató, mely megtanítja nekünk az eszköz helyes használatát. A használati utasítás megismerése és betartása a megvásárolt árucikk hosszú élettartamát eredményezheti.
Megtapasztalhattuk, hogy ha egy árucikket nem a rendeltetésének megfelelően használunk, hamar elromlik. A mikrohullámú sütő sem bírja sokáig, ha cicaszárításra használják, és a hajszárító sem szereti ha vizet melegítenek vele.
Valószínűleg a fenti történet után már sokan megértették, hogy miért van az, hogy az ima nagyon sok esetben egyáltalán nem segít az egészség helyreállításában.
Testünkkel, egészségünkkel, életünkkel ugyanaz a helyzet, mint az autóval, és más technikai eszközökkel: ha nem a rendeltetésének megfelelően használjuk, könnyen elromlik.
Ezért az Élet Szerzője adott egy használati útmutatót az egész-séghez és az élethez. Azt hiszem, hogy teljesen logikus, hogy aki nem ismeri az élethez és az egészséghez járó használati útmutatót, könnyen elveszíti egészségét, életét, még akkor is, ha egy darabig sikerül mesterséges módon (gyógyszerekkel, vitaminokkal, természetgyógyászati eszközökkel, gyakorlatokkal) feljavítani azt.

Tapasztalatom szerint sokan úgy fohászkodnak egészségért és a problémák megoldásáért, hogy nem kíváncsiak arra, hogy mi az élet receptje, mit mond az élethez és az egészséghez járó használati útmutató. Ekképp még ha meg is gyógyulnak kisebb nagyobb betegségek után, nemsokára újra elveszítik egészségüket, és egy idő után az életüket is. Ha körülnézünk a minket körülölelő világban, azt látjuk, hogy a legtöbb ember, kemény erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy visszaállítsa egészségét. Vagyonokat költ az orvosokra, a különböző hagyományos és modern gyógymódokra, hogy valamikképp visszaszerezhesse elvesztett egészségét, lelki békéjét. A legtöbben, amikor megtörnek, hirtelen hívőkké válnak és imádkozni kezdenek. De csak nagyon kevesen teszik fel a kérdést maguknak, hogy miért vesztették el az egészséget, és az életörömöt. És csak egy néhányan kezdenek el keresgélni, hogy megszerezzék az élet és az egészség receptjét, hogy azt megismerve igazi testi és lelki békében éljenek.

Amikor az Élet Szerzőjéhez fohászkodnak, már teljesen mértékben az egészség, az élet és a szeretet elvesztésétől való félelem irányítja őket. Ezért nem megértést, és tisztánlátást kérnek tőle, hogy megismerjék az élet hogyanját, annak rendjét, hanem egészséget, melyet az élet rendje ismeretének hiányában ismételten elveszítenek.
Akik folyton csak egészséget és probléma megoldást kérnek imáikban Istentől, olyanok, mint a kezdő sofőr, ki folyton arra kérte barátját, hogy javítsa meg az autóját, de sosem kérdezte meg tőle, hogyan kellene használni az autót, hogy ne romoljon el. Azt hiszem, mindenki számára érthető és következetes, hogy ezek a személyek erőfeszítéseik és imáik ellenére előbb vagy utóbb végleg elveszítik az egészségüket és az életüket egyaránt, mert folyton csak ajándékokat kérnek az Élet Szerzőjétől megértés és tisztánlátás helyett.

Fontos tudnunk, hogy az Örökkévaló sosem hagyta el az embereket. Mindig az emberek voltak, kik szabad akaratukat arra használták, hogy elforduljanak tőle, megtagadják őt. Ő mindig biztosított eszközöket az emberek számára, hogy boldogságban, jó egészségben éljenek. Kétezer évvel ezelőtt megmutatta az élet tökéletes receptjét Krisztus személyében, de az emberek ahelyett hogy megismerjék, megértsék és megtartsák az ő beszédeit, elkezdték bálványozni őt. Sokan hozzá és az ő édesanyjához imádkoznak az egészség és boldogság helyreállításáért, és olyan dolgokat tesznek, amelyek száznyolcvan fokos ellentétben vannak az ő beszédeivel: gyülekezetekbe, templomokba járnak, pásztorokat, papokat, médiumokat, gurukat követnek, és dicsőítenek, ahelyett, hogy megismerjék, és betartsák az Ő, életről szóló tanításait. Kényelem és félelem által vezérelve hagyják magukat a világ avatott tekintélyei által megtéveszteni. Egészségüket és lelki békéjüket a vallások és az emberi tudományok szaktekintélyeire bízzák ahelyett, hogy személyesen megismernék és megcselekednék a Krisztus, életről szóló, tanításait. Egészséget és hosszú életet kérnek Istentől, a csíksomlyói szűzanyától, Jézustól és az angyaloktól, de nem kérnek tisztánlátást, hogy megértve az élet rendjét meg tudják tartani fizikai és szellemi egészségüket. Így minduntalan elveszítik azt.
Tudom, hogy akik megérthették, megértették, hogy miért nem segít a babonás, bölcsességet nélkülöző ima az egészség helyreállításában és a problémák megoldásában. És akik megértették, valószínűleg azt is értik, hogy miért hangsúlyozom oly gyakran, hogy ha van Sátán, Gonosz, Antikrisztus, az a világ vallásaiban honol, melyek babonás isten- és ördögfélelemben, vallásos istenimádatban tartják az embereket ahelyett, hogy az ÉLET RENDJÉNEK megismerésére biztatnák őket. Habár ha jól belegondolunk, nem kizárt, hogy pont azzal ösztönöznek az igazság megismerésére, hogy a szisztematikus butítással akkora szellemi és fizikai rabságot idéznek elő, hogy az ember megutálja őket, és végül még saját magát is, amiért bután, felelőtlenül, kényelemből és félelemből hagyta, hogy megnyomorítsák életét. És egy idő után már mindent megtesz annak érdekében, hogy megszabaduljon tőle: elkezd keresni, zörgetni, kérdéseket feltenni, éhezni és szomjúhozni az igazságot.
Természetesen ezt a gondolatot sem zárhatom le úgy, hogy ne szerezzek egy-két ellenséget a ma legnagyobb népszerűségnek örvendő, a legnagyobb erővel pusztító vallás követői, a tudomány vallásának rabságában élők táborából is. Fontos ismételten hangsúlyozni, hogy amit ma a világ tudománynak nevez, sokkal nagyobb intenzitással károsítja az emberi lelkeket, mint a kereszténység és az iszlám együttvéve. Nagyon vak és elfogult kell legyen az, ki nem látja, hogy a főáramú tudomány fejlődésével, az okosabbnál okosabb telefonok és gépek megjelenésével a tömegszellem, és az azt követő emberek egyre csak butulnak, és száguldanak a teljes eljellemtelenedés, testi és lelki pusztulás irányába.
Azok számára, akik megértették a fenti sorok üzenetét, és feltették a kérdést, hogy mi az élet és az egészség használati útmutatója, ismételten elmondom: hogy a négy „hivatalos” evangéliumban megtalálható krisztusi tanításokban benne van az alap, melyet ha megismerünk, megértünk és megcselekszünk, újabbnál újabb kijelentéseket és felismeréseket kapunk az Élet Szerzőjétől, ki lépésről lépésre elvezet minden igazságra, mely ahhoz szükséges, hogy a lélek visszanyerje teljes szabadságát. Tulajdonképpen épp az az evangélium lényege, hogy aki megismeri a Krisztus beszédeit, megérti és a gyakorlatba ülteti azokat, feleleveníti kapcsolatát az Élet Szerzőjével, ki folyamatosan kijelenti magát számára, és elvezeti őt minden igazságra.
A szomorú helyzet az, hogy a legtöbben ma úgy akarnának isteni bölcsességre szert tenni, hogy nem ismerik, és nem cselekszik azt a szeretetteljes krisztusi lelkületet, melyet Jézus bemutatott… Az isteni hatalom és erő a mai lebutított, megromlott lelkű embereknek azért kellene, hogy csodákat cselekedjenek, gyógyítsanak, varázsolgassanak összevissza. Tűzön és vízen járjanak, hegyeket mozdítsanak, hogy azzal is felhívják magukra a figyelmet és dicsőséget szerezzenek egójuknak. Nincs is veszélyesebb dolog az égadta a világon, mint amikor az emberi tudatlansággal isteni erő és hatalom társul. Szerencsére, mivel látja, mi van az ember szívében, ezt nem is teszi lehetővé a Mindenható.
Ha megértjük az Örökkévaló Tervét, tisztán láthatjuk, mi a különbség a világi hatalommal és az isteni hatalommal rendelkező emberek között. A világi embernek attól van hatalma, hogy csellel, megtévesztéssel, mint tolvaj, megszerzi embertársai figyelmét, életenergiáját. A krisztusi embernek pedig attól van ereje és hatalma, hogy az a krisztusi jellem és lelkület él benne, mely lehetővé tette Jézus számára is, hogy élő kapcsolatban, „egyenes adásban” legyen az Élet Teremtőjével, annak Rendjével.
Másképp fogalmazva: egyik embernek adatik életerő, mert alázatos, mert a krisztusi szellemiség vezérli életét, mert őszinte szeretetet érez az Élet Szerzőjével szemben; a másik pedig csellel, megtévesztéssel, álnoksággal, tolvaj módra szerzi meg embertársaitól.
Tudom, hogy egyre nagyobb erőkkel próbálják ezt a néhány oldalas könyvecskét elhitelteleníteni azzal a kijelentéssel, hogy „már sokszor átírták”, de aki megtapasztalta, tudja, hogy annak ellenére, hogy folyamtatosan próbálkoznak elferdíteni az evangéliumok üzenteit, bennük még mindig megtalálhatók azok az alapvető igazságok, melyek megismerése és megcselekvése nélkül teljességgel lehetetlen visszaszerezni a lélek szabadságát, a test és a szellem egészségét.
Kedves barátom, én nem is szaporítanám tovább a szót. Helyette egy mondatban összefoglalom e bejegyzés lényegét:
Az ima azért nem segíthet az egészség visszaszerzésében, a problémák megoldásában, mert nem a legfontosabbat keresik, és kérik az imádkozó emberek: nem a tisztánlátást, nem a bölcsességet, nem a megértést kérik az Élet Szerzőjétől, hanem egészséget, jólétet és kényelmet, amit minduntalan elveszítenek az előzőek hiányában.
Krisztus barátunk, ki legyőzte a világ hiábavalóságát több alkalommal is felhívta figyelmünket arra, hogy nekünk mindig a legfontosabbat kell kérnünk és keresnünk, és minden más, amire igazán szükségünk van, megadatik nekünk. Máté evangéliumában a következőképpen fogalmaz a mester:

Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mt 6:30-34)

Drága embertárs, te is láthatod, hogy ezt a szabályt manapság mi megfordítjuk: először anyagilag, egészségileg próbáljuk bebiztosítani magunkat, és ha majd jut időnk, a lényeggel is foglalkozzunk. Az eredmény ma már teljesen egyértelmű mindenki számára. Az orvostudomány állítólagos fejlődése ellenére rengetegen halnak meg rákban, szívelégtelenségben, agyvérzésben stb. Sokan félelmükben olyan nagy mennyiségű energiát fordítanak az egészség megőrzésére, és visszaszerzésére, hogy a legeslegfontosabbra, a tisztánlátásra, az élet és az egészség útmutatójának megismerésére már nem is jut idejük.
Őszintén bízom benne, hogy ezek a sorok segítettek elgondolkodni egy picit azon, hogy miképp válhatnának hatékonnyá az egészségért és a bőségért mondott imák, és hogy mi kéne legyen a prioritás amikor kérünk valamit a Teremtőtől ahhoz, hogy testi és lelki épségünket megőrizhessük.

Categories: Minden | 4 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

4 thoughts on “Miért nem segít az ima az egészség visszaszerzésében, a problémák végleges megoldásában?

 1. Az orvoslás jelenleg ateista alapokon gyógyít és elutasítja azokat a gyógyítókat, és azt a módszert melyről Jézus beszélt:
  “Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.”.
  Pedig vannak most is, és voltak “gyógyítók”, pl. Bruno Gröning, aki csodák százait tette, amikről képek, még élő idősek, az orvosok előtt kérésre 5 gyógyíthatatlan beteg gyógyítása… német alapossággal dokumentálva tanúskodik. De mivel nem állt be az orvosok közé, jogi úton eltiltották a gyógyítástól, pedig ő betartotta az “ingyen vegyétek, ingyen adjátok”-at. Kérése volt, hogy ne is köszönjék neki.
  Mára sikerült kiíratni a jézusi elvek szerinti gyógyítást, aminek előfeltétele egy olyan ember, aki “újjászületett” valóban, és akinél nem megjátszott duma csak, hogy “nem én gyógyítok, hanem az Jóisten”, hanem aki ténylegesen tudja, azért nem fogadhat el semmit, mert ezzel “beszennyezné” azt ami Isten műve, ami nem tűri meg pénzt.
  Mi marad? Az ima? Feltétlenül van ereje és ha közösen teszik akkor főleg… és másokért, de jó dolog ilyesmit kunyerálni a Jóistentől, mert lehet, hogy a baj és a betegség éppen isteni rendelésre érkezett. Jól tudjuk, csak szenvedések sokszor jót is hozhatnak később…
  Van egy mondásunk is “segíts magadon és az Isten is megsegít…” – ez se rossz.
  De ezzel meg az a gond, hogy a jézusi tanítás szerint nagy valószínűséggel csak egymást tudjuk gyógyítani, csak már eltűntek az igaz gyógyítók…
  Mi van most, “tüneti kezelés”, találgatás az orvoslásban, fájdalom csillapítás, és az ima is legtöbbször hasonlít e módszerhez, nos szerintem ezért hasonlóak az eredményeik is, mert kevés bennük a tényleges gnózis …

  • Úgy gondolom, a betegség nem érkezik Isten rendelésre. Egyszerűen csak az van, hogy eltávolodunk az ő rendeléseitől , aminek következtében jön a betegség.

   A gyógyítás sosem az elsődleges szempont. Sokan teljesen spontánul gyógyultak meg,miután rájöttek, hol rontották el, és visszatértek a szűk ösvényre.

   …mert jobb nekünk betegen, bénán, sántán, kéz és szem nélkül bemenni az életre, mint egészségesen a halálba.

 2. Egy Kihívott Babilonból

  szia!

  Köszönöm ezt az építő jegyzetet,öröm látni a teremtő Atya munkáját az életedben 🙂

  Remélem nagyon sokan megértik,hogy nem az a fő,hogy a testünk milyen egészségi állapotban van,hanem a lelkünk állapota az igazi lényeg,mert a lelkünk az hallhatatlan,de a testünk viszont halandó.

  2Kor 4:17 Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket felülmúló, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk,
  2Kor 4:18 mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.

  Értelmetlen a testre pazarolni a drága időt magas szinten,a testnek a jobbítására,a testnek a szépítésére,a testi egészségre,a testi dolgokra,mert azok elmúlnak,ahogy a világ is,és az Isten igéje mondja,hogy a világ el múlik és annak kívánsága is,de aki Isten akaratát cselekszi meg marad örökké.

  Pál apostol szabadulni akart ebből a fizikai testből:

  Róm 7:22 Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint,
  Róm 7:23 de látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt.
  Róm 7:24 Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem e halálnak testéből?

  Ami még nagyon szomorú,az,az hogy még a kereszténység híres vezetői is arra programozták becsapva a hallgatóságaikat,hogy Isten akarata,hogy egészséges legyen a tested,meggyógyuljon a tested stb.(a földiekkel törődnek és nem az odafelvalókkal)
  ugyanúgy gondolkodnak mint az Isten nélkül élő emberek a világban, csak Krisztusi színezetet adtak ennek a gondolkodás módnak,az által,hogy elhitették, hogy ez Isten akarata,hogy ép legyen ez a bűnökre erősen hajlamos test.

  Jel 13:11 Azután láttam egy másik fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a Bárányéhoz hasonló, de úgy beszélt, mint a sárkány.

  Máté 7:15 Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.

  amíg a halandó testre figyelünk erőteljesen,meg a világ dolgaira, addig nem figyelünk a lelkünkre,és az Isten dolgaira.

  A célja a vezetésnek,hogy ebben az ördögi rendszerben tartsák az embereket,a testi földi,ördögi gondolkodásmódban,és Istennel ne tudjanak kapcsolatba lépni valóságosan az engedetlenség miatt.

  de ha valóban ez a testi épség lenne az Isten akarata akkor nem mondta volna Megváltó,hogy:

  Máté 18:8 Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha sántán vagy csonkán mégy az életre, mint két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre vettetned.

  Nem a testi egészségünktől függ a lelki egészségünk.

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.