Pszichológia, az elme börtöne

psychology-101_100313_largeGondolkodtál már azon, hogy mi a pszichológia? Mire jó? Miért van szükség rá? Mi a célja? Mióta létezik? Mi lenne, ha nem lenne? Mi köze van a pszichológiának a vallásokhoz, a politikához, a gazdasági élethez?
Egy kedves személlyel beszélgetve, ki
sokkal mélyebbre ásta magát a pszichológia rejtelmeibe, mint én, érdekes gondolatok jöttek, melyeknek nem feltétlenül az a célja, hogy leírják, és teljes mértékben haszontalannak, akár károsnak nyilvánítsák a pszichológiát, hanem az, hogy elgondolkodtassanak, felismerésre motiváljanak.

Sajnos túl buta vagyok ahhoz, hogy szó szerint idézzem, amit a beszélgetőtársam, ki pszichológia egyetemet végzett, megfogalmazott erről az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő tudományágról, de értelmezésem szerint mondandójának lényege az volt, hogy ha valaki nagyon belemászik a pszichológiába, és szentül meg van győződve róla, hogy annak sémái, képletei, minden egyes élethelyzetre és lélekállapotra ráhúzhatók, egy olyan csapdába csalja magát és “betegét”, melyből később igencsak nehéz lesz kikászálódnia. Más szóval, ha az elme rögeszmésen rá van állva a pszichológia által definiált mintákra, szabványokra, sztereotípiákra, egy idő után már csak azokat fogja látni mindenben. Így minden egyes élethelyzetet, karaktert, jellemet betesz egy már létező fiókocskába, mely nem engedi meg számára, hogy amit tapasztal több, kevesebb, esetleg másmilyen legyen, mint amilyennek a lélek eme igencsak nagy tekintélynek örvendő tudománya leírja. Ezáltal eldobja magától a tökéletes látás lehetőségét, és “normalizálni” akarva páciense állapotát, tőle is megtagadja a megújulás és az újjászületés esélyét.

Ha valaki egy kicsit is a lelki szemeivel próbálja szemlélni ezt a „tudományt”, könnyen rájöhet arra, hogy alapjában véve a pszichológia a kondicionálás, az elmeprogramozás tudománya, mely az élő lélek hordozóját egy jól kiszámítható és idomítható robottá akarja formálni. Ugyanakkor kijelenthető, hogy törekvései szöges ellentétben vannak a lélek dominanciáját hangsúlyozó krisztusi tanokkal.

Ha eddig a pontig követni tudtál, kedves olvasó, valószínűleg nem okoz meglepetést, ha azt mondom, hogy az élet rendjétől való eltávolodás épp a tudományosan pszichológiának nevezett szisztematikus elmeprogramozásnak köszönhető, melynek nem lehet más célja, mint az élő lélek energiájának terv szerű ellopása és annak sok esetben életellenes célokra való átirányítása. Ez a folyamat minden egyes személyben egyre fokozódó deformálódást és fájdalmat okoz, melyet lehetetlen megszüntetni azokkal az eszközökkel, amelyekkel létrehozták azt.
Pontosabban fogalmazva, mint ahogy a vakolatot, melyet a vakolókanállal hordtak fel a falra, szinte lehetetlen vakolókanállal leontani, úgy a pszichológiával is lehetetlen helyreállítani azokat a zavarokat, amelyeket a pszichológiával, az elmeprogramozás tudományával hoztak létre. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a beprogramozott elmét lehetetlen úgy programozni, hogy átadja az irányítást a léleknek. Ebből az következik, hogy az újjászületést, azaz a lélek uralmának „visszaszerzését” lehetetlen az elmén keresztül megtanulni. Meggyőződésem, hogy újjászületést csak és kizárólag újjászületett, azaz lelki személyek képesek „adni” olyan személyeknek, akik már belefáradtak a programozott elme hiábavaló játszmáiba, és készen állnak elengedni azt az én-képzetet, melyet hosszú évek során, különböző társadalmi és vallásos programok segítségével kialakítottak magukról.

Mint a bejegyzés elején is említem, ennek az írásnak nem az a célja, hogy megsemmisítse a pszichológiát, mert meggyőződésem, hogy az a földi élet nélkülözhetetlen eszköze, mely segítségével az ember lépésről lépésre eljut arra a pontra, ahol mindent, amit a szisztematikus elmeprogramozás eszközeivel elsajátított, hiábavalónak ítél, és szó szerint meghal régi, mintapolgári önmagának, egójának.
Talán erről beszél a mester is, amikor azt mondja, hogy aki testtől született, test az; aki lélektől született, lélek az. A testi ember a pszichológia eszközei által irányítva, mulandó dolgokkal táplálkozik, a lelki ember pedig azzal a szerrel, mely lelki embereken keresztül terjed, és megtisztít a mulandóság és a hiábavalóság programjaitól. A testi ember működése a számítógép működéséhez hasonlatos: előre beültetett elmeprogramokat futtatva automatikusan reagál mindenre, és teljes mértékben kiszámítható. A lelki emberben erőtlenné válnak a pszichológia segítségével beültetett társadalmi és vallásos programok, ezért kiszámíthatatlanná, és egyben nem kívánatos személlyé válik a társadalmat energialopás céljából programozni kívánó erők számára.

Ezen a ponton fontos ismételten hangsúlyozni, hogy egy újjászületett ember nem haragszik a programozókra, mert tisztában van vele, hogy ők tudattalanul súlyos terheket cipelnek, melyek őket is megfosztják az újjászületés lehetőségétől, a “szent lélek” által vezetett Új Élet örömétől. A bankárok, a politikusok és a vallási vezetők hibáztatása az egyén problémáiért, szerves része annak a pszichológiának, mely a hiábavalóság mókuskerekében tart minket. A zsarnoknak nem feltétlenül arra van szüksége, hogy az emberek szeressék őt, hanem arra, hogy az emberek szeressék VAGY gyűlöljék őt. Számára szinte teljesen mindegy. A lényeg, hogy figyelmüket feléje fordítsák, mert a figyelemben van az éltető energia. Ezért kérdezgettem anno minden bejegyzés végén, hogy hol van a te értékes, életet adó figyelmed. Teljes meggyőződésem, hogy azon személyek, akik azt hiszik, hogy megváltoztak, mert a világ problémáiért a bankárokat, a politikusokat és a vallási vezetőket okolják, még távol állnak az újjászületéstől, és a bennünk rejlő, felfedezésre várakozó mennyországtól. Az újjászületett ember nem hibáztat, nem keres bűnbakokat.
Egyúttal még arra a tényre is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy bármennyire is szomorú, ez az írás, nem tesz sem engem, sem az olvasót újjászületetté. Ezek a gondolatok maximum csak annyit tehetnek, hogy megkívántatják velünk az “örökkévaló” értékekkel átitatott “lélek állapotot”, és segítenek felismerni azt a momentumot, mely után akár a mulandó fizikai életünk árán is vállaljuk, hogy többé nem élhetünk a pszichológia által létrehozott biorobot társadalom értékrendje szerint.

Úgy gondolom, hogy a fentiek után nem szorul bizonyításra, hogy az, amit ma pszichológiának nevezünk, az már jóval a pszichológia fogalom megszületése előtt is létezett. És mostanra talán már az is nyilvánvalóvá vált, hogy nem beszélhetnénk sem vallásról, sem politikáról, sem közoktatásról, ha nem létezne az a valami, amit ma a lélek tudományának, pszichológiának nevezünk.

Tisztán láthatjuk, hogy ez a „tudomány”, valamilyen köntösben mindig is jelen volt társadalmunkban, de igazán alattomossá, veszélyessé és sok esetben végzetessé akkor vált, amikor a szaktekintélyek elhitették a vakságra hajlamos világgal, hogy a pszichológia a lélek tudománya, leplezve ezáltal, hogy az valójában az elmeprogramozás, a kondicionálás, ennél fogva az energiarablás és -átirányítás tudománya. Tiszta szívből bízom benne, hogy valahol a nagy világban létezik e tudományágnak egy sokkal emberibb változata is, mely az újjászületés reményében képes ténylegesen rávezetni az embert az őszinte önvizsgálatra, az önkritikára és az önismeretre.

Azoknak, akik már régebb óta olvassák a szabaduló gondolatokat, valószínűleg nem mondok újat azzal, hogy a pszichológiának, mely kéz-a-kézben sétál a világvallásokkal, a politikával, a főáramú médiával, a legnagyobb ellensége a krisztusi jellem, a krisztusi szellem, mely ha megérinti a hús vér halandót, többé nem tudja elhinni önvalójáról azt, amit a társadalom tanított neki.
Ez a jellem, ez az erő segítsen és bátorítson minden kedves olvasót, hogy ha lehet, még fizikai testben átlépje a hiábavaló és az örökkévaló közti igencsak magas küszöböt.

Szeretettel,
“egy Szabaduló Gondolat”

Reklámok
Categories: Minden | 5 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

5 thoughts on “Pszichológia, az elme börtöne

 1. Na, ez az!
  Kedves Attila, szeretettel üdvözlöm beszélgetőtársadat és mond meg neki, hogy szívből gratulálok a rendkívüli bátorságáért, amiért ezeket még csak önmagának is, el merte mondani, nem, hogy egy, kívülálló személy számra. Mert hát, a lelkiismeretünkön, tehát a belső, az elemi tisztességünkön kívül (Már akinek van még ilyen…), minden és mindenki kívülálló.
  Több helyen leírtam és talán az esti találkozónkon el is mondtam már, hogy a pszichológiával, úgy, abban a formában, ahogyan azt az alapító mesterek lefektették, tehát mint, azokat a külső, durva eszközökkel való, külső beavatkozási technikákat elkerülő, amiket a pszichiátria használ, tehát, mint szellemi – intellektuális gyógyítási technika, semmi baj nincsen.
  De ami óta, a nyugati típusú civilizációban, mint gyermekpszichológia behatolt a pedagógiába, és a gyermekeket nem is kicsi, hanem rövid felnőttekként, kieszelte a szűklátókörűség, primitív, lineáris logikának megfelelő példaelméletet (Ti. hogy a jövendő felnőttek pszichéje és lelki struktúrája kizárólag a szülők, illetve a nevelők példája, illetve a gyermekekkel szembeni “értelme”, vagy értelmetlen magatartása és viselkedése, agressziója – negatív – vagy toleranciája – s stupid pszichológiai elméletek szerint: pozitív eredményeket hozó, “nem-nevelése” – szerint alakul.), és erre, a primitív spekulációra alapozva, kötelezővé tette – “tudományosan” elvárta! – a több ezer éven át, úgy, ahogy, de valamennyire működő (Depis és öngyilkos kamasz és fiatalemberi – tömegeket nem produkáló!) nevelési eljárások és tradíciók eltüntetését, attól kezdve, ahogy te is írod, jellegzetesen Anti-krisztusi ideológiává, a fasiszta liberalizmus ideológiává (Lásd gender- pszichológia és gender- filozófia, és gender szociológia, stb.) vált! Mert arra, azokra a “sikerekre” amit az agymosási technikáival a programozott gyilkoló – gépekké változtatott katonák gyártásban produkált, vagy a tömegmanipuláló politikában elért, már ki sem akarok térni. A pszichológiai elméletek és módszerek segítségével agy-mosott katonák hosszú idő után felébrednek, vagy meghalnak, vagy mentális betegek maradnak, a manipulált tömegekből az értelmesebb és kritikusabb személyiségek kiemelkednek és el kezdenek önállóan gondolkozni – és a pszichológusokat széles ívben kikerülni.
  A pedagógusok számáéra szinte kötelezővé tett liberális agymosással tönkre tett egyre növekvő gyermek-lelkek seregei viszont felnőnek, és ha nem lesznek idejében depisek, vagy más pszichés betegek (A mestereknek jól tejelő jövendő páciensek!), akkor viszont gátlástalanul rá vetik magukat a poszt-modern technika segítségével könnyen előállítható un. élet-javakra és egyszerű kalibákon: szuper-technologizált hedonisták, a hedonizmust egekbe emelő, hedonista politika-gyártó ideológusok és rafináltan gátlástalan politikusok lesznek. – Éljen a mindenható pszichológia!

 2. Éljen a mindenható pszichológia! – Korunk egyetlen, mindenen áthatoló (átgázoló) globalizáló vallása.

  • éljen az elmeprogramozás, a pokoli létállapotot oly részletesen és oly színesen szemléltető eszköze, melynek leleplezése és megtagadása után igencsak édessé és kívánatossá válik a mennyek országa! 🙂

 3. Visszajelzés: Az élet képlete – A bizalom ereje |

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.