Találkozásaim médiumokkal, test nélküli szellemi vezetőkkel, entitásokkal

Saint-GermainA változás legfőbb ellensége a „Megváltoztam” címet viselő írásban jeleztem, hogy részletesen is kifogok térni a médiumokra, a különböző test nélküli entitásokra, mesterekre, szellemi vezetőkre.
Őszintén bízom benne, hogy sikerül a lehető legtisztábban fogalmaznom annak érdekében, hogy
együtt meglássuk, mi rejlik az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő jelenség hátterében.
Mielőtt belevágnék a közepébe, fontosnak tartom nyilvánosan is megvallani egy súlyos tévedésemet, nevezetesen azt, hogy nem tudván, mit cselekszem, én is engedtem a káprázat hívásának, csábításának.
Még mielőtt bárki azt gondolná, hogy cáfolni szeretném
a szellemi vezetők létezését, előrebocsátom, hogy valójában igazolni szeretném azt. Egy olyan jelenségről szeretnék szólni, mely ma már milliók figyelmét vonja magára.
A kérdés tehát nem az, hogy léteznek-e ezek a test nélküli entitások, kik, mint jó szándékú szellemi vezetők, előszeretettel telepednek rá
a misztikus élményeket kereső személyekre, hanem az, hogy ki küldi őket, honnan jönnek, és milyen szándékkal.
Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy valaki már kétezer évvel ezelőtt tudta, és fel is hívta az emberek figyelmét, hogy ez a jelenség be fog következni. Amikor a második eljövetele felől érdeklődtek a tanítványok, a mester azt válaszolta, hogy eljövetelének
napját és óráját a Teremtő Istenen kívül senki nem tudhatja. Még a fiú sem. Viszont részletesen beszél eljövetelének előzményeiről, melyek közül talán a legfigyelemreméltóbb a hamis próféták, hamis tanítók megjelenése.
Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet – a választottakat is.
A fenti intésben Jézus nemcsak megjövendöli a hamis próféták eljövetelét, hanem még arra is felhívja a figyelmet, hogy azok jeleket és csodákat fognak tenni annak érdekében, hogy megtévesszék az embereket.
Az előző bejegyzésekben ismételten szó esik a szellemvilág dualitásáról, és arról, hogy ha a kísértés és a csábítás erőit alábecsüljük, behunyt szemekkel,
vidáman sétálunk bele az általuk elénk állított csapdákba.

Személyes tapasztalatok
Nem terveztem, hogy nyilvánosan fogok beszélni személyes médiumokkal és „szellemi entitásokkal” megélt tapasztalataimról, de úgy érzem, hogy nem titkolhatok el semmit, mert ami velem megtörtént, az mással is megtörténhet, és ha megtörténik, az súlyos következményekkel, akár helyrehozhatatlan, tragédiába torkolló hibákkal (is) járhat.
1. Több alkalommal is volt „szerencsém” találkozni és beszélni médiumokkal, akik csodával határos módon olyan információkat „hoztak le”, amelyekhez korábban nekem nem volt hozzáférésem. A szóban forgó személyeknek ténylegesen voltak kapcsolataik különböző szellemi lényekkel, akik többet tudtak, mint amennyit mi tudhattunk, mint amennyi a jelenlegi tisztasági szintünknek megfelelően engedélyezve volt számunkra.
A közvetített információk részben előző életekkel kapcsolatos információk voltak, amelyek minden szenzációhajhász személyt könnyen magukkal ragadnak, elkábítanak. Ezen a ponton fontos egy kicsit megállni és egy kis őszinte önkritikát tartani, bevallani és meggyónni, hogy mint ahogy a régi ember éhezte és szomjazta a cirkuszt, úgy a mai ember is éhezi és szomjazza a szenzációt és a csodát, mellyel elterelheti figyelmét a számára aktuális és égetően fontos dolgokról, amelyek az ő közvetlen környezetében mennek végbe, és amelyek megértésre és „tisztításra” várnak.
Egyik médium tudott olyan dolgokat is rólunk, amelyeket egy minket nem ismerő személynek nem volt honnan tudnia. Ezen képességével meggyőzött bennünket arról, hogy ő természetfeletti erővel (kapcsolattal) rendelkezik, amelyről mi akkor még azt hittük, hogy Istentől való.
Ismételten hangsúlyozom, hogy vannak jelek, vannak csodák, és még jósolni is lehet, de nem minden csoda Istentől való! A csodák nagy része elkápráztatás, elbűvölés és figyelemelterelés céljából születik. Ezen csodák célja az, hogy az embert eltereljék a lelki nemesedés legjárhatóbb útjáról.
Ugyanígy vannak próféták, és vannak látnokok, de nem minden próféta Isten prófétája. A
Jézus által megjósolt hamis tanítók és guruk könnyen tévútra terelhetik azokat a személyeket, akik nem ismerik az írást, akiknek nincs tudomásuk arról, hogy nem minden csoda származik Istentől.
Akkoriban nagyon zavart engem a földi lét korlátossága. Ezért valósággal ki voltam éhezve a misztikus tapasztalatokra. Ugyanúgy, mint sokan mások, anélkül, hogy értettem volna az én közvetlen környezetemben végbemenő eseményeket, a természetfelettit, a szenzációs dolgokat kutattam, hajszoltam. Tudattalanul az ilyen csodabogarakkal való találkozás révén oltottam misztikus-spirituális szomjamat.
Általuk sok olyan dologgal találkoztam, ami érdekes, de nem lényeges. Innen visszanézve tisztán látom, hogy minden ilyen spirituális-misztikus tapasztalat csak arra volt jó, hogy elterelje figyelmemet az én személyes életemet érintő, megértésre váró dolgokról, és megfosszon a lényegi látástól.
A fent említett médiumi képességekkel „megáldott” „tanítók” egyike ma egy, a valóság talajáról teljesen elrugaszkodott, életunt személy, kit gyötör az üldözési mánia, ki lassan már a saját árnyékában is ellenséget vél felfedezni, kit „szellemi mesterei” mára teljesen magára hagytak, és mint egy szivarcsikket eltapostak.
Mivel nem hallja már a mesterek hangját, olyan általa kitalált történetekkel kábítja magát, melyek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Ez a pórul járt személy teljesen elvesztette azon képességét, hogy különválassza az általa kitalált meséket és lódításokat a valóságtól. Hangsúlyozom, hogy ezeket a sorokat nem rosszindulattal írom, hanem szánalommal és megbánással. Sajnálom ezeket az embereket, mert miattam és a többi misztikus szenzációhajhász ember miatt eltékozolták az egész életüket ahelyett, hogy a saját (karmikus) hozományaik megértésével és semlegesítésével foglalkoztak volna. Ugyanakkor megbánást is érzek, mert bizonyos értelemben bűnrészes vagyok én is az ő életük megrontásában, mert ámulatommal egy hamis dicsfényt árasztottam rájuk.

jane-roberts-channeling-seth-1974-videoSeth
Jane Roberts egy híres amerikai médium volt, aki éveken keresztül egy magát Seth néven emlegető szellemi lényt közvetített. Szavai alapján több vaskos könyv is született, melyek Seth „tanításait” tartalmazzák.
Jane Roberts testét súlyos betegségek gyötörték, melyek 55 éves korában kiszorították belőle a lelket. A teste valósággal beleaszalódott a hintaszékébe, ahonnét Seth mester tanításait tolmácsolta hallgatóinak.
A Youtube-on meg lehet nézni egy néhány felvételt róla, amikor közvetít. A látványt, a hang tónusát, valamint a tanításokat illetően mindenki m
aga hozzon ítéletet, és gondolkodjon el, hogy mennyire szeretne egy olyan tanítót magának, ki a tanítványát ilyen helyzetbe hozza.
Jane Roberts a hallgatói és követői szeme láttára sorvadt ki a világból. Tehát Seth követői a saját szemükkel láthatták, hogy hova vezetnek az ő tanításai.
(„Gyümölcseikről ismeritek meg őket”)
Mivel nagyon érdekelt a téma, és a vallással együtt a
krisztusi tanításokat is félretettem egy időre, több ilyen szellemi vezetőtől származó tanítást is megvizsgáltam. Az amerikai „szellemi mesterek” közül
Bashar, volt a kedvencem, akit Daryl Anka közvetít, és aki humoros előadásával és hangzatos, fülnek és egónak tetsző szavaival könnyen belophatja magát a hallgatók, a problémáikra megoldást keresők szívébe.

A médiumi „tanítások” általában nagyon hangzatosak, ezért könnyen rabul ejtik az útkeresők figyelmét. Sokat beszélnek a szabadságról, de valójában szabadosságra bátorítják követőiket, elhitetve velük, hogy ők is istennek, és hogy önmaguktól képesek mindent megoldani. A lényeg a spirituális ego növelése, az alázat eltörlése, a lelkiismeret hangjának elcsitítása.
Bár látszólag segíteni és tanítani akarnak, valójában a tanulás, a lélek nemesedésének legfontosabb eszközétől fosztják meg az embert, ami nem más, mint az alázat, a Teremtő Istennel szembeni tisztelet, gyermeki kíváncsiság és szelídség.
Hogy is lehetne alázatos egy olyan ember, akivel elhitették, hogy ő Isten? Tanításaik legsúlyosabb következménye az, hogy a követők erős önámításba, önszuggesztióba kezdenek, melynek következtében teljesen elrugaszkodnak a valóságtól és tönkremegy az életük. Spirituális fejlődésről, felemelkedésről, dimenzióváltásról, megvilágosodásról, az egyén hatalmáról beszélnek, miközben házasságok, baráti kapcsolatok mennek tönkre, gyermekek maradnak árván, és egyre többen válnak a drogok és az alkohol rabjaivá. A legszörnyűbb az egészben az, hogy ezek a tanítások mindenre kínálnak egy nagyon frappáns és megnyugtató magyarázatot annak érdekében, hogy követőik még véletlenül se vegyék észre, hogy a vesztükbe rohannak.
A világunkban végbemenő tragédiák tanításaik természetes következménye, hisz ha már elhittük, hogy istenek vagyunk, és mindent meg tudunk oldani segítség nélkül, nincs szükség sem feleségre, sem férjre, sem társra, sem barátra, sem gyermekre, sem meghittségre, sem őszinteségre. Ezek a test nélküli szellemi megvezetők kiváló munkát végeztek: megtanították, hogy nekünk mindent szabad, hisz Istenek vagyunk. Miután a centralizált vallásokat lezüllesztették, biza nem volt nehéz dolguk, mivel az emberek a vallással együtt eldobták a Bibliát is, melyről elhitték, hogy hamisítva van. Ily módon teljesen magukra maradtak mindenféle segítség nélkül, védtelenül, tudattalanul, misztikus élményekre és csodákra kiéhezetten. Egyre csak szaporodtak a médiumok, a szellemi vezetők, mesterek és guruk, kik azt hirdették, hogy nincs szükségük senkire, mert ők már most is teljesek, már most is istenek. Ezekkel a tanokkal sok kicsi Istent az öngyilkosságba kergettek.
Sai BabaA híres Sai Baba is Istennek képzelte magát, követői is istennek hitték, istenként tisztelték és imádták őt. Amikor láttam, már nagyon rossz állapotban volt, taknya nyála egybefolyt, de még akkor is varázsolt. Hogy az emberek sokaságát elkápráztassa, és elvegye lényegi látásukat, még abban a nyomorúságos, tolószékes állapotban is „materializált” egy nyakláncot. Egy néhány hétre rá meghalt. Hangsúlyozandó, hogy nem az általa megjósolt időpontban!
Meg van írva, hogy sokan jönnek majd az ő nevében. Jeleket és csodákat tesznek, hogy elkábítsanak, és megtévesszenek. Ezért a médiumok, mesterek és guruk mögött álló hatalmakat nem szabad alábecsülni! Sőt, ellenkezőleg: tudomásul vesszük, hogy léteznek ezek az erők, és csodákat is képesek művelni. Ugyanakkor emlékeztetjük magunkat rá, hogy nem minden csoda Istentől való, és kérjük az ő segítségét, hogy különbséget tudjunk tenni a hamis tanítók, mesterek, próféták és az ő küldöttjei között. Erre való a Biblia, az ima, és a nyitott szívű elmélkedés. A pontos iránytűt bárki megkaphatja és használhatja, aki elfogadja, hogy Jézus az ő egyszülött fia, akin keresztül ő üzent, és folyamatosan üzen mindazoknak, akik elfogadják az ő segítségét. Ez szinte lehetetlen azoknak, akiket ezek az ezoterikus tanok már annyira megfertőztek, hogy még azt is elhitték, hogy Istenek.
Nagyon érdekes és egyben elképesztő látvány, amikor ezek az öntelt és mindentudó istenek kicsinyes dolgok miatt összevesznek egymással, gyűlölködnek, a büszkeségük és önhittségük által megteremtett világból pedig irányított meditációkba, alkoholba és drogokba menekülnek.
Az írás a következőket mondja:
„Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.”
A hamis próféták, hamis tanítók, hamis mesterek és guruk juhok ruhájában szelídséget és alázatot színlelve jönnek közénk. Hangzatos szavakat mondanak, hogy megtévesszenek, minél inkább eltérítsenek a helyes útról.
Azt mondják, hogy a patás mond 99 igazságot, hogy utána egy bazi nagy megtévesztő hazugságot elhintsen. Ha egyfolytában hazudna, egyértelmű lenne mindenki számára, hogy hazudik. Tehát ezek a tanítások attól veszélyesek, hogy nagyon sok részigazságot tartalmaznak.
Hogy jobban megértsük ezt a hamis prófétásdit, képzeljünk el egy poharat, melyben tiszta víz van. A tiszta víz önmagában egészséges, szomjat olt, életet ad. Viszont egy cseppentés méregtől az egész pohár tartalma mérgezővé válik. Így működik a luciferi kábítás, ámítás, figyelemelterelés és elkápráztatás is. A tudatlanság erői ily módon fertőzik meg az emberi elmét: adnak egy nagy pohár igazságot, melyben van egy cseppentés méreg, mely az egész pohár tartalmát halálos méreggé változtatja.

Nagyon fontos dolog a médiumokról:
Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.
Tehát a médium, a guru, a „megvilágosodott mester” csupán eszköz ezen szellemi hatalmak kezében. Nem velük van a „baj”. Őszintén bízom benne, hogy ezen írás hatására egyetlen olvasó sem követi el azt a hibát, hogy ellenszenvet és gyűlöletet kezd táplálni azon személyek iránt, akiken keresztül ezek az alattomos szellemi lények munkálkodnak!
ŐK NEM TUDJÁK, HOGY MIT CSELEKSZENEK.
Elképzelhetőnek tartom, hogy a szeretet hiánya, a gyengeség és a dicsvágy vitte őket arra, hogy keressék a csodát, a misztikus káprázatot, és hogy beadják derekukat azoknak a szellemi erőknek, amelyeknek csodatévő képességüket köszönhetik. Miközben ezeket a szellemi entitásokat közvetítik, nagy mennyiségű figyelem, és dicsfény irányul feléjük, ami meglehetősen kényeztető és hízelgő az úgynevezett egónak, a bennünk élő leleplezetlen hamisságnak. Szeretethiányban szenvedő emberek milliói vágynak arra, hogy figyeljenek rájuk. És amikor egy ilyen szellemi vezetőnek köszönhetően végre megmártózhatnak az emberek figyelméből táplálkozó dicsfényben, megvakulnak, elhomályosodik a lényegi látásuk, és e test nélküli entitások rabjaivá válnak. Ezért a legtöbb, mit tehetünk a médiumokért és a magukat megvilágosodott mesternek nevező emberekért az, hogy imádkozunk értük, és teljes szívünkből kívánjuk, hogy egy isteni érintés által megszabaduljanak rabságuktól.

2. Találkozásom egyszellemi entitással”

Íme egy másik személyes tapasztalat, melyről nem szándékoztam nyilvánosan beszélni, és melyet, úgy érzem, mégsem titkolhatok el.
Olthatatlan szomjamnak köszönhetően egyszer velem is megtörtént, hogy a testemet „kölcsönvette” egy entitás, akivel váltogattuk egymást a testemben. Volt annyira kedves, hogy időnként visszaengedett a testembe megpihenni, hogy a huzamosabb testen kívüli állapotnak köszönhetően nehogy végleg elveszítsem
személyes járművemmel a kapcsolatot. Nem tudom, hogy mi volt, ki volt. Nem is kérdeztem. A jelenlévők közül sem kérdezte senki, hogy ki ő, és honnét jön. Több mint egy órán keresztül prédikált, szórta a magasröptű információkat és gondolatokat.
Az illető hatalmas bölcsességgel és tudással rendelkezett. Mindenki láthatta, hogy ég és föld a különbség az én beszédem és az ő beszéde között. Engem is lenyűgözött a határozottsága és a bölcsessége,
de „valamiért” mégis nemet tudtam mondani arra az ajánlatára, hogy ez a találkozás a jövőben is megtörténjen annak céljából, hogy embereket tanítsunk a nagybetűs életre. Bevallom, nagyon hízelgő és csábító volt az ajánlat, mert egyből elképzeltem, amint ülök középen és mindenki csak rám figyel. Mint mondtam, ez az a vágy, ami nagyon sebezhetővé tesz bennünket a bolyongó, köztes síkon megrekedt szellemi lényekkel szemben.
Azt, hogy mégis miért mondtam nemet erre a talán soha vissza nem térő nagyszerű ajánlatra, egész pontosan nem tudom. Most azt mondanám, hogy azért, mert vigyáztak rám. Mindenesetre az ajánlat nagyon hízelgő volt, és meggyőződésem, hogy sokan rávágtak volna egy kövér igent. Nekem akkor olyan gondolatok jöttek, hogy az a figyelem valójában nem egy egészséges és kiérdemelt figyelem, mely az én személyemet illeti, hanem egy olyan figyelem, melynek fölét lenyúlja az a szellemi lény, mely tanítani szeretne, miközben figyelmet és energiát akar lopni az emberektől az én testemen keresztül. Ezen kívül említésre méltó egy másik nagyon fontos tényező, mely meghatározhatta az akkori döntésemet. Ez a tényező nem más, mint a barátaim és a családom felém irányuló figyelme és őszinte szeretete, melyet mindig megkaptam tőlük anélkül, hogy „médium” lettem volna. Tehát nem volt szükségem arra, hogy egy bolyongó lélek okoskodásai által váljak szerethetővé a környezetem számára.
Mindenesetre úgy döntöttem, hogy haladok tovább nélküle, a magam tempójában.
Hiszem, hogy fentről is komoly védelmet és segítséget kaptam döntésem meghozatalához. Tehát meggyőződésem, hogy nem az én érdemem, hogy „nemes” tudtam maradni abban a meglehetősen hízelgő szituációban.
Most még az is
felötlik bennem, hogy az egész talán azért történt, és engedték, hogy megtörténjen, hogy ezt a vallomást, ezt a beszámolót megírhassam és általa felhívjam néhány útkereső embertársam figyelmét, hogy fontos vigyázni, alázatos és istentisztelő maradni, mert nem minden transzcendentális és természetfeletti jelenség Istentől való. Sőt, biztos vagyok benne, hogy a legtöbb a megtévesztés, a figyelemelterelés és a tévútra terelés eszköze.
Már akkor tudatosult bennem, hogy ha váratlanul, felkészületlenül ért volna ez a jelenség, megzavarodtam volna, és talán a mai napig egy szanatóriumban vegetálnék, merthogy ami történt, az kívülről a tudathasadás, tehát a szkizofrénia jeleit mutat
ta. Én akkor tudtam biztosra, hogy nem az, mert előzőleg sokat foglalkoztam ezzel a témával. Megnyugtattam mindenkit, hogy nincs miért aggódni, mert uralom a helyzetet. Legalábbis akkor én még azt hittem, hogy én vagyok felül, én vagyok az, aki irányít. Egyébként fontos hangsúlyozni, hogy az a tévképzet is, hogy uraljuk a helyzetet, része a játszmának, melyet ezek a segítőkész entitások játszanak velünk. Az egónak szüksége van rá, hogy azt higgye, hogy ő az úr. Ez a hit, ez a tévképzet ilyen esetekben biztosítva van ezen szellemi lények által annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen a megtévesztés procedúrája.

Kedves olvasó, mivel már így is túl hosszúra sikeredett ez az írás, tovább nem szaporítom a szót. A személyes tapasztalataimat, mint mondtam, nem szívesen részletezem. Nem szívesen válaszolok a velük kapcsolatos kíváncsiskodó kérdésekre, mert nem szeretnék egy ilyen tudatlanságból elkövetett súlyos hibát a szenzáció tárgyává tenni. Amit leírtam, azért írtam, hogy akit még nem kebelezett be teljesen a szóban forgó jelenség, és olvassa ezen sorokat, fogja meg a korlátot, és amíg nem késő, induljon el visszafelé.
Őszintén bízom benne, hogy mindenki értette, aki érthette.

Egy másik fontos megjegyzés:
Ezzel az írással nem azt akartam üzenni, hogy a krisztusi tanításokon kívül semmi nem igaz, hanem azt, hogy mindenek előtt fontos betartani az élet Teremtője által a rendelkezésünkre bocsátott szabályokat, amelyeket tisztán és érthetően megfogalmaznak az Újszövetség sorai, és melyeket bárki meg tud érteni, akiben van még egy kis gyermeki szelídség és alázat.
Óriási, sok esetben helyrehozhatatlan hibát követünk el az által, hogy felkészületlenül, gőg, büszkeség és dicsvágy által vezérelve olyan vizekre evezünk, amelyek szétzúzzák és használhatatlanná teszik csónakjainkat.
Talán úgy is fogalmazhatunk, hogy Jézus tanításai az első osztályos anyag, az élet ábécéje, amit ha nem sajátítunk el, nem mehetünk második osztályba, és ha valamilyen oknál fogva mégiscsak bekerülnénk oda, nem tudnánk a hasznunkra fordítani, és mindenek felett nem lelnénk örömünket abban a tananyagban, amit a második osztály kínál számunkra.
Sajnos rengeteg
en foglalkoznak a szellemvilággal, a Plejádokkal, a Szíriusszal, az ufókkal és a jó szándékú, test nélküli lények tanaival úgy, hogy közben a krisztusi, tehát a legelemibb tanítások anyagából ismételten elbuknak. A legtöbben az élet kudarcaiból, a csalódásokból menekülnek a misztikus ezotériába, és tévednek el úgy, hogy soha nem találják meg a visszautat. Ezeken a veszélyes vizeken sokan
az öngyilkosságig sodródnak, ahol már hirtelen nem lesznek sem szellemi vezetők, sem család, sem barátok, csak a megtévesztés mesterei által beszuggerált tévképzetek, valamint a büszkeség és a gőg, mely nem engedi, hogy segítségért kiáltsanak.
Meggyőződésem, hogy a Biblia tanításain kívül rengeteg titok van, amelyeket ha türelmesek és alázatosak vagyunk, szépen sorjára feltár előttünk a Teremtő, amikor elérkezik az idő. Viszont
az is meggyőződésem, hogy súlyos hibát követünk el azáltal, hogy a tőlünk távoli dolgokkal foglalkozunk, amikor még csak az élet ábécéjét sem ismerjük.

Fontosnak tartom ismételten hangsúlyozni, hogy a médiumok, a guruk, a szellemi vezetők és a test nélküli lények, akik mint a szellemi világból érkező jó szándékú tanítók megszállnak bizonyos hiszékeny és tudatlan személyeket, megtesznek mindent azért, hogy eltereljék az emberek figyelmét a Bibliáról és a tiszta lelkiismeret hangjáról. A nevetség tárgyává teszik a szentírást, és elhitetik, hogy annyira megvolt hamisítva, hogy már nem érdemes vele foglalkozni. Helyette ott vannak ők, akik közvetlen hozzáférést kínálnak nekünk az élet nagy igazságaihoz, és mindenféle fülnek tetsző teóriát hirdetnek csak, hogy megtévesszék a tudatlanokat. Ők a megtévesztés nagy mesterei. Az emberek megtévesztése és félrevezetése az ő dolguk, az ő feladatuk. Legfőbb ellenségük a négy evangéliumban megtalálható krisztusi tanítások, melyek megjósolták eljövetelüket, és melyeket ha megért az ember, leleplezheti az ő ténykedéseiket. Számukra az a lényeg, hogy az ember mindenütt keressen kivéve két forrást. Nevezetesen a Bibliát és a tiszta lelkiismeretet.
Munkájuknak köszönhetően az emberek ma már mindenhonnan csipegetnek, inspirálódnak, kivéve a Bibliát. A sok ezoterikus tanításnak köszönhetően káosz és zűrzavar van a legtöbb ember fejében, mely lehetetlenné teszi a tisztánlátást. Mindenki egészségesen akar élni. Ennek érdekében kipróbálnak mindenféle ezotériát, kuruzslást, alternatív gyógymódot, de a célt, a miértet már senki nem látja.
(Bűnbeesés = céltévesztés)
Kedves embertárs, ha ezeket a sorokat olvasod, az annak a bizonyítéka, hogy neked még mindig nem késő, hogy neked még mindig van lehetőséged az irányváltoztatásra. Viszont ne az én és
a hozzám hasonló írnokok gondolataitól várd a megoldást, mert jómagam is csak egy útjelző tábla vagyok, melyet bármikor leszerelhetnek.
Csak egy atya van: a Teremtő Isten. És egy igaz tanító, egy igaz mester van: Jézus Krisztus.
Ha őt követed, biztonságban vagy. Ha a magamfajta sebezhető írnokokat, médiumokat, „megvilágosodott mestereket” és csodatévőket választod, óriási az esély arra, hogy eltévedj! Nézz körül, és lásd, hogy az ember mennyire sebezhető, hogy a földi élet bármelyik pillanatban véget érhet. Ezért ne arra fordítsd figyelmed nagy részét, ami ma még van, de holnap már rothadásnak indul, hanem az utasra, kinek jármű nélkül is mennie kell tovább.
Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani.

Egy utolsó gondolat:
Nem kívánom a megmentő és a megváltó szerepét játszani, és arra sem biztatom e sorok olvasóit, hogy holnaptól vallásosok legyenek, gyülekezetbe, templomba járjanak, mert nem a formalitáson, és végképp nem a vallásos hagyományokon és rítusokon van a lényeg. Viszont aki úgy érzi, hogy ott nagyobb biztonságban van, nyugodtan megteheti, hogy csatlakozik egy olyan közösséghez, ahol nyitott szívvel és elmével tanulmányozzák az Újszövetség sorait.
Az én szerepem ebben a földi játékban nem az, hogy fe
lhívjam magamra a figyelmet, híveket és olvasókat toborozzak a szabad gondolatoknak, hanem az, hogy aki felém nyújtja kezét, annak segítsek meghallani a Teremtő hívó szavát, mely benne van a Bibliában is, de megnyilvánulhat minden igaz istenkereső, istenszerető és istentisztelő emberen keresztül, aki olvassa, tanulmányozza és éli Jézus tanításait.
Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

HANGOSAN:

Reklámok
Categories: Minden | 18 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

18 thoughts on “Találkozásaim médiumokkal, test nélküli szellemi vezetőkkel, entitásokkal

 1. Eperjessy

  valahogy így érzem én is.köszi.

 2. Olvastam valahol, hogy ez a Shet egy valoban elo szemely volt, valamikor regen. Megpedig egy gnosztikus. Bar lehet, hogy csak a nev azonos.

  A kerdesem a kovetkezo. Azt nem tudom, hogy Jane Roberts hogyan akadt ossze vele, azt viszont igen, hogy Eszter es Jerry Hicks nagyon sok Jane Roberts- Shet konyvet olvasott es utana lett Eszter is medium. Te is ugyebar azt irod, hogy sok eziranyu tapasztalat, olvasas utan kornyekezett meg ilyen leny. Ezek utan jogosan merul fel az emberben a gondolat, hogy esetleg nem is volt senki, csak annyira azonosultatok az olvasottakkal, tapasztaltakkal, hogy tenyleg skizofrenek lettetek, nem pedig megszaltak.

  Amiert ez felmerul, hogy olyanok miert nem kozvetitienek, akik mondjuk otthon kapalnak a foldeken, eletukben nem hallottak ezoteriarol? Miert csak olyanokat szalhatnak meg, akik tudnak arrol, hogy ez egy letezo valami?
  Vagy pusztan azert, mert ehhez beleegyezes szukseges? De akkor viszont nagyon is tudjak, hogy mit cselekszenek, hiszen nem akaratuk ellenere teszik. Vagy a nem tudjak mit cselekszenek az csak arra vonatkozik, hogy azt hiszik jo celra hasznaljak oket? Bar ha olyan beteg lennek tole mint Jane, akkor eleg hamar elgondolkoznek azon, hogy miert nem gyogyit meg, illetve miert lettem egyaltalan olyan beteg.

  Lehet sokkal “hitelesebb” lenne egy olyan ember, akinek koze nem volt ilyen dolgokhoz, hanem csak “ugy” megtortenik vele. ( bar lehet van ilyen is, csak nem tudok rola)
  Tudom irtad, hogy nem nagyon akarsz errol beszelni, engem megis erdekel ezek utan, hogy honnan tudod, hogy nem csak az elmed jatszott veled? Honnan vagy abban teljesen biztos, hogy tenyleg egy szellemi leny volt az?

  • Kedves embertárs,

   Sok kérdést tettél fel jogosan.
   A Bibliában megvan írva, hogy aki keres, az talál is. Aki keres, találhat igazat is. Aki tiszta szívvel keres, mentesen hamis vágyaktól, igazságot is talál. Aki igazságot talál, az igazságot hoz és közvetít. Az ilyen személyt azt az oldal erősebben kísérti.
   Jézusnak felkínálta az egész világot (Tudjuk, hogy az egész világ felett hatalma van).
   A polgármesteres bejegyzésben írtam, hogy amikor az embernek nagy a felelőssége, nagyobb a kísértés fölötte.
   Aki egy asszonyért két kecskéért, és egy tehénért felelős, és közben szolgálja a Mammont, az nem jelent akkora veszélyt az ő birodalmára, mint z, aki szomjazza az igazságot, mert aki szomjazza, és megtalálja, mint mondtam, tovább is engedi, fényt hoz a sötétségbe.

   Hogy az elme játéka volt-e vagy sem?
   Nos, én nem akartam, hogy megtörténjen, ami megtörtént, visoznt kíváncsi voltam, és szabad utat engedtem neki.
   Amikor visszaengedett megpihenni, akkor teljesen normális voltam, tudatában voltam mindennek, és figyelmeztettem mindenit magam körül, hogy nincs semmi baj, mindjárt vissza fog jönni, most csak pihenni jöttem vissza.
   Korábban egy barátomnak azyt nyilatkoztam, hogy érdekesek ezek a médiumok, de én nem szeretnék ilyen szerepet vállalni. És ki van zárva annak a lehetősége, hogy ez velem megtörténjen, mert más az én sorsom, én másképp működök.
   Mindenesetre többet hittem az ÉNRŐL, mint ami valóságosan volt.

   Nem kételkedem abban, hogy Seth létezett. Sőt, biztos vagyok benne, hogy létezett! Viszont az sem hiábavaló, hogy most test nélkül bolyong és koldul, hogy érvényesülhessen, figyelmet és energiát lophasson.

   Kedves hozzászóló, legjobb tudásom szerint igyekeztem megválaszolni kérdésed. Bízom benne, hogy érthető voltam, de tudom, hogy szavak szintjén nem lehet mindent megérteni, megfogni, megmagyarázni.

 3. Es megvalami. Sok ezoterikus tanito nemhogy a Biblia ellen beszel, hanem siman beleveszi a tanitasaiba. Leginkabb az apokrif iratok miatt. Abban Jezus teljesen mashogy van feltuntetve allitolag.
  Mint egy buddhista. Mivel szerintuk azt az idot ami nincs benne a Bibliaban, keleten toltotte. Es ez alapjan nemhogy elvetik Jezus es Isten letezeset, hanem nagyon is mellette allnak, csak eppen teljesen mashogy ertelmezik Jezus tanitasait es isten (miben)letet sok ertelemben. Bar kerdes, hogy akkor miert nem meditalni tanitott, miert is imadkozott O is, miert szemelyes Atyarol beszel es nem a Nirvananol.

  • Azért, kedves tamarilla, mert az egésznek a célja a részletekkel való figyelemelterelés.
   Én magam is beleestem ebbe a súlyos tévedésbe, ebbe a csapdába.

   A lényegi látást akarják elvenni az embertől ezek az írástudó, okoskodó eszelős emberek, mint én is.
   Heteken keresztül dolgoztam a Michal Ledwith filmmel , mely épp azt osztja és szorozza, hogy Jézus mit csinált keleten és Egyiptomban.
   Láthatjuk jól, kedves tamarilla, hogy az embereknek még ez is sok, ami megmaradt a Bibliából. Még azzal sem foglalkoznak, ami nagyon elemi szinten van megfogalmazva.
   Ufókkal és rejtélyekkel foglalkoznak ahelyet, hogy megértenék, ami a szemük előtt van. Súlyos hiba ez és “bűn”, mely a kárhozat irányába tereli a lelket.
   Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok rejtély van, nagyon sok misztérium és titok, amelyekre előbb utóbb fény fog derülni, de abban biztos vagyok, hogy nem egyszerre fog fény derülni mindenki előtt, mert aki az első osztályos anyagból elbukik, az nincs hogy megértse a második osztályos tananyagot.
   Ahhoz viszont hogy az első osztályos tananyagot megértsük, óriási alázatra, türelemre és szelídségre, valamint az önteltség és az gőg hiányára van szükség.
   Anélkül nem fog menni. Felnőttként meg kell tanulnunk gyermekként viselkedni az Atyával szemben.

   Őszintén bízom benne, hogy nem veszed kioktatásnak, amit írtam, és látod, hogy szándékaim tiszták. Isten áldjon, segítsen, hogy minél tisztábban és minél többet láss, hogy nálamnál is többet láss, és egyszer gyere oda hozzám és fogd meg a kezem, ha elesek és nem tudok felállni!

   őszinte felebaráti szeretettel,

   Attila

   • Oooo… remelem nem esel el. Mindenestre varj meg vagy 2 evet, mert addig meg Amerikaban leszek. Ha sikeresen haza ertem egy eloadasodra elmennek, de remelem nem kell tartani teged. 🙂 Talpon leszel.

    Ui: Amugy Tamarilla alias Timea, csak nem tudom, hogy miert van egyszer ezzel, egyszer azzal a hozzaszolasom. Nem nagyon jellemzo ram, hogy blogokba irogatok, igy nem tudom. 🙂

   • Nem a név, hanem a lényeg a lényeg 🙂
    Kívánom, hogy sikeresen hazaérj az ígéret földjéről! Szeretettel várlak.
    Attila

 4. Jó írás! 🙂 Most éppen a grabojov számsoros hisztéria seper a hiszékenyek soraiban. Biztosan mindig voltak szélhámosok és spekulánsok , akik a spirituális információkkal játszadoztak, de manapság szinte ipara van ennek. Nagyon kell vigyázni! 🙂

  • Egy barátom, már sok ezer euróval támogatta a számsoros mozgalmat. 😦
   Isteneknek nevezi őket.

   • Ajjaj. Pedig lenne jobb helye annak a pénznek. Hiába na. A mocsárból kivezető út a mocsáron át halad és van aki nem akar a kitaposott (pl Jézusi) ösvényen menni. Valami tágabb és aszfaltos útban reménykedik. Elképesztő ez a könnyebbségben való gondolkodás, ami a nyafogás talaján fejlődik és burjánzik el. Jézus pl sosem nyafogott, nem húzta az orrát, nem panaszkodott és nem mutatott soha kívűlre, kenőcsőkre és hókuszpókuszokra, mint helyreállító módszerekre. Mégis, legtöbb ember karosszákben és agyban akarja elintézni a megváltást.

 5. Köszönöm….én is ugyanigy érzek egy ideje ….

 6. Lehet, hogy Jézus különböző helyeken tanult életében, de hogy a tudást végül aztán teljesen magából mondta, abban is látható, hogy amiket ő megfogalmazott, azokat -legalábbis én eddig- sehol (más, pl keleti tanítóknál) nem találtam meg olyan pontosan, lényegbevágóan. Pl : “Akinek van, annak adatik s akinek nincs, attól elvétetik”.

 7. Azt irtad: “…az egyén hatalmáról beszélnek, miközben házasságok, baráti kapcsolatok mennek tönkre, gyermekek maradnak árván, és egyre többen válnak a drogok és az alkohol rabjaivá.” Jezus ezt mondta: „Ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembe állítsam az embert apjával, a lányt anyjával és a menyet anyósával: saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám.” Ez ugyan az amit a tobbi mond. Hogy rogos az ut az igazsag fele, ha egyaltalan letezik ez a terminus, azt nem tudom. En ugy ertelmezem, hogy egyenileg vannak sajatos utjaink az igazsag fele, mindenki maskeppen fedezi fel, vagy eri el. Talan a vegcel ugyanaz, de az ut az nem egyforma, barmennyire eroltetjuk ezt a koncepciot es valojaban nem is relevans. Ha te a hegyre nehezebben akarsz menni vagy konnyebben az a te dolgod, valojaban senkinek semmi koze, mert szabad akarat van. Itt a lenyeg azon van, hogy keresem e igazabol, vagy csak toporgok egy helyben es kritizalok masokat, mert en nem haladok. Valoszinu, hogy ha annyira gonoszak ezek a mediumok, nekik is helyuk van az egeszben, talan ok azok a virusok, amik vagy elpusztittanak vagy megerosodok. Pontosan ugy ahogy az influenza teszi azt. Ha kivarom a betegseg termeszetes lefolyasat, igazabol az elhalt, gyenge sejteket tuszogom ki, fujjom ki magambol. Ergo jot tesznek velem, bar a szenvedes az kellemetlen minden esetben.

  • Ezt mi ketten élőben megbeszéljük, kedves barátom! Szégyellek veled itt lélek nélküli írott szavakban kommunikálni! Ennél azért egy kicsivel többre tartom a baráti kapcsolatunkat 🙂 Viszont úgy érzem, hogy hétfőn az öreg próféta egyszerű és tiszta szavaiból többet kaptál volna, mint amennyit az én agyalós eszmefuttatásaimból, melyet lépten nyomon félre lehet értelmezni. 🙂

 8. Tamás

  Kedves Attila!
  Sokadik irományodat olvasom örömmel és most úgy éreztem én is hozzászólok… vallok ha úgy tetszik. Jó néhány előadását meghallgattam anno Villás Bélának (http://arkadiafenyei.hu/) az előadásait a youtubon (https://www.youtube.com/watch?v=U_aCIRsvGHQ) és mivel ismerősömet is érinti ez az irányzat ezért gondolom megkérdezem hogy hallottál-e már róla.? Személyes találkozásom nem volt. Bátorkodom megkérdezni téged hogy a hitelességet te milyennek látod?

  • Kedves Tamás, köszönöm megtisztelő bizalmadat. Én nem ismerem őt annyira, de ahhoz eléggé, hogy tudjam:
   ő és én nem ugyanabban a csapatban játszunk.
   Bővebben, ha küldesz egy üzenetet a blogról a pontos e-mail címeddel, szívesen.
   A Jóisten áldása kísérjen utadon!

  • Kiss Sándor

   Kedves Tamás….mindenki jó valamire,Villás is,Attila is, Te is Én is,más is…nem kéz pénz egyik sem szerintem, mindenkinek külön útja van,azt kell megélje,ott kell kiteljesedjen.Te csak vedd ki ami neked szükség mindenből,amit a jelen megértési szinted,igaznak vél….kutasd,keresd az igazat és sose állj le. A tutit senki nem tudja..csak a Teremtő….próbálj úgy élni,ahogy a Fény fia tanította : -“tégy olyant mással,amit szeretnéd,hogy veled is megtegyenek”….építsd be a mindennapjaidba és életed megváltozik,egyre több mindent megértsz…. csak keresgélünk,hiszen tanulni jöttünk,minősülni ….

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.