A KISZÁMÍTHATATLAN LÉLEK

windSalamon király prédikátor könyve valóságos gyógyír a léleknek. Teljesen biztos, hogy nem ok nélkül utazott oly sokat a dél királynője, hogy élőben is halhassa az ő nagy bölcsességeit.
Az írás szerint megjelent Salamonnak Isten angyala, és azt mondta neki, hogy megkapja, amit kér. Salamon bölcsességet kért. Mivelhogy jól választott, minden mást megkapott melléje: gazdagságot, több száz feleséget, földi dicsőséget stb.
Megengedte neki a Teremtő, hogy intenzíven megízlelje a világi örömöket is, mert tudta, hogy amikor telítődik a sok földi jóval, meg fogja vallani, hogy az egész hiábavaló, és az igazi értékeket nagy hiábavalóság a külsőségekben keresni.

A bible.com a prédikátor könyvéből választotta a mai igét, mely a következőképpen szól:
“Miképen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképen vannak a csontok a terhes asszony méhében; azonképen nem tudod az Istennek dolgát, a ki mindeneket cselekszik.” (Pred 11:5)
Amikor elolvastam, rögtön az jutott eszembe, hogy az ószövetség népének Salamon ezekkel a szavakkal valamelyest előrehozta Krisztus urunk tanításait, ki amikor Nikodémusz mesterrel beszél, szinte ugyanazt mondja az újjászületésről, amit Salamon Isten dolgairól:
“A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született. ”
A közismert “Isten útjai kifürkészhetetlenek” is ugyanarra utal, mint a fent említett versek.

Azért tartottam fontosnak egy néhány szót szólni erről az igéről, mert teljes meggyőződésem, hogy ha ezt a tanítást nem értjük, jóformán semmit sem értünk abból, amit Salamon és szeretett Mesterünk tanítottak.
Mint sokan tudjátok, Jézus legfontosabb üzenete a világnak az, hogy újjászületés nélkül nem láthatjuk meg a menny csodáit. A bölcs Nikodémusznak részletesen kifejti, hogy kétféle születés van: egyik a testi születés, mely a férfi indulatából származó fogantatással kezdődik. A másik az Isten lelke általi születés, a Krisztus jelleme szerinti átformálódás, mely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy megláthassuk Istenünk arcát.
Urunk határozottan kijelenti, hogy a második születés nélkül lehetetlen megismerni Istent. Jézus kijelentése annyiban több Salamon beszédénél, hogy ő nem csupán arról szól, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, hanem azt is kijelenti, hogy aki Isten lelke által újjászületik és átformálódik, annak az útjai éppolyan kifürkészhetetlenekké válnak, mint Istenünk útjai. Ez egyébként teljesen logikus, mert ha az újjászületés ténylegesen is megtörténik, nem csupán ceremóniában és szavakban, akkor Isten lelke, a Krisztus jelleme és szellemisége fogja irányítani az életünket. Ekképp mi is kiszámíthatatlanokká válunk, mint a szél, mely fú ahová akar.

Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez a lélek által meghatározott kiszámíthatatlanság teszi az embert Isten gyermekévé. Olyan gyermekké, ki nem predesztinálja magát nagy tervekkel, embertársainak tett eskükkel, társadalmi és vallásos programokkal.
Nem tudom, hogy ezekből a sorokból mennyire érződik, hogy a fent említett igerészek által mindenki eldöntheti, hogy mennyire valóságos az ő újjászületése, a lélek általi élete.
Én szomorúan tapasztalom, hogy az intézményesített kereszténységben az újjászületés csupán mint elmélet, mint ceremónia van jelen.
A hitvallás, a dicsőítés a legtöbb helyen túlságosan gépiesen, szisztematikusan történik, és a hívők hétköznapi élete sem arról tesz bizonyságot, hogy a szél ott fú, ahol akar.
Egy korábbi írásban említettem már, hogy egyik legeslegnagyobb átverés, amivel eddig találkoztam az, hogy a keresztény hívők csupán hiszik, hogy hisznek.

Drága embertársam, a szél fú, ahová akar. A szél így is úgy is fú. Veled vagy nélküled. Ha úgy érzed, hogy nem ez a szél határozza meg a hétköznapjaidat és a vasárnapjaidat, elképzelhető, hogy az újjászületés a te életedben is csupán egy megnyugtató elmélet, egy mantra, mely elhiteti veled, hogy újjászülettél, miközben ugyanolyan gépies és kiszámítható vagy, mint a megtérésed előtt.
Nem megvetéssel, hanem fájó szívvel mondom, hogy a mai kereszténységet nagy mértékben az Antikrisztus embert gépiesíteni akaró szellemisége irányítja, és nem a Krisztus lelke, melyről még Salamon is kijelentette, hogy olyan, mint a szél: egyszerűen képtelenség kiszámítani az útját.
A mai keresztények útját szinte másodpercről másodpercre ki lehet számítani, mert nem a szél hangját követve élik az életüket, hanem a vallásos szokásoknak, dogmáknak, a pásztorok beszédeinek, sajátos bibliaértelmezésének engedelmeskedve. Ez az istenkáromlás egyik legsúlyosabb formája, mert miközben a világ szelleme határozza meg minden lépésüket, elhitetik magukkal, hogy a Szentlélek sugallatára cselekednek.

Kedves olvasó, ha netán olyan felekezethez tartozol, ahol a kiszámíthatóság, a gépiesség az uniformizálás és a vallásos szokások szelleme az úr, fogadd meg a Krisztus Jézus tanításait, és fussál ki belőle, amíg nem késő, hogy ne kapjál az ő csapásaiból (Jelenések 18:4). És fordulj teljes erőddel, lelkeddel és szíveddel a mindenható Istenhez, hogy meghallhasd, hogy mi az Ő terve és tökéletes akarata a te életedben.
Ne az én tanácsaimra, és ne a pásztor tanácsaira figyelj, hanem arra, hogy neked személyesen mit mond a Jóisten.
Vedd tudomásul, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy egy intézményesített keresztény felekezeten belül nagyobb hangsúlyt fektessenek Isten kifürkészhetetlen dolgaira, mint az intézmény bővítésére, az intézmény sajátos bibliaértelmezésének népszerűsítésére. Ha eddig még nem tapasztaltad, kérd Isten segítségét, hogy megtapasztalhasd, hogy a spontánul alakuló kis közösségekben, házi csoportokban ezerszer több a lélek és az élet, mint a piramisszerűen szervezkedő vallási felekezetekben, melyekből a szokások, a hagyományok, az emberi elgondolások és a gépies mantrák szó szerint kiűzték Istent.

Határozottan kijelentem, hogy bármennyire is szép és hangzatos a ceremónia, egy olyan közösség, ahol többnyire mindig csak egy ember prédikál, és tanít, már rég nem arról szól, amire Krisztus urunk elhívott.
Pál nagyon szépen leírja, milyen az igazi Istentisztelet:
“Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.”
Ha ez nem így van a te gyülekezetedben, a te vallásodban, akkor nagy a valószínűsége, hogy abban a csoportban nem Isten lelke, hanem a világ szelleme az úr, mely személyi kultuszokat hoz létre az emberek megtévesztésére, tudatlanságban való tartására.

Végezetül még egy hasznos intelem a kedvenc apostoltól, Jánostól:
“1Jn 2:27. És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. ”
A fenti sorok alapján megérthetjük, hogy az embertársainktól jövő tanításokkal is ügyelni kell, mert ha valaki igazán szerelmes Istenünk igazságaiba, személyesen kap kijelentéseket, felismeréseket, tanításokat tőle.
Tehát egyáltalán nem helyénvaló, nem biblikus, és semmi köze nincs Krisztus tanításaihoz annak, hogy mindig egyetlen személy olvassa és magyarázza az írásokat.
Bevallom, drága olvasó, hogy én amikor találkoztam Jézus Krisztus valóságával, egy darabig azt gondoltam, hogy mégiscsak a kereszténység az igaz. Így voltam ezzel, amíg meg nem láttam, hogy Krisztus tanításai és az intézményesített kereszténység tanai és szokásai annyira eltérnek egymástól, hogy nem is lehet egy lapon emlegetni őket.

Az utószóban szeretettel bátorítalak arra, hogy Isten segítségét kérd ahhoz, hogy megvizsgálhasd magad annak érdekében, hogy el tudd dönteni, hogy milyen mértékben határozza meg az életedet a kiszámíthatatlan isteni lélek, és milyen mértékben az elhitetés szelleme, mely a terméketlenségben tart miközben azt gondolod magadról, hogy meg vagy térve, újjá vagy születve.
Elnézést a sok szóért. Nem akartam ilyen hosszúra nyújtani ezt az írást. Ennek ellenére őszintén bízom benne, hogy van vagy lesz egy-két olvasó, kit a fenti sorok arra indítanak, hogy feltegyék maguknak a legeslegfontosabb kérdést:
A szél az én életemben is arra fú, amerre akar, vagy pedig arra, amerre a felekezet, a lelkipásztor, a szokások, és a dogmák próbálják irányítani?

Szeretettel,
“egy szabaduló gondolat”

Kedves embertársam!
Őszintén kívánom, hogy esetleges tévedéseim arra motiváljanak téged, hogy ne emberektől akard megtudni az igazságot, hanem személyesen attól, akinek a Jóisten mindenek felett hatalmat adott: a feltámadt Krisztus Jézustól. Embertársaidat ugyanúgy, mint az én írásaimat csak arra használd, hogy inspirációt, motivációt szerezz arra, hogy állandó ismerkedésben légy az élet tervrajzával, az örökkévaló igével.

HANGOS:

Ajánlott videó:

Reklámok
Categories: Minden | Hozzászólás

Bejegyzés navigáció

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.