MIKÉNT TESZI A FÉRFI KURVÁVÁ A NŐT?

EGY VOLT SOROZATGYILKOS BEISMERŐ VALLOMÁSA:

Drága embertársaim, előrebocsátom, hogy a következő sorokat nem mint szent, hanem mint gyilkos rovom, kit nemrég felmentettek a gyilkosság vádja alól.
Tisztában vagyok vele, hogy sokan, kik olvassátok, tudjátok, hogy nem csupán egy vallásos képzelgés, amit ide leírok, hanem egy olyan valóság, melyről ha nem veszünk tudomást, elviselhetetlen testi és lelki fájdalmakat okozunk egymásnak.
Amikor először olvastam Jézus beszédeit az evangéliumokból, két olyan kijelentéssel találkoztam, melyet nem teljesen értettem, és melyet akkor talán nem is akartam megérteni.
Egyik azt mondja, hogy ha egy férfi elbocsátja feleségét paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt. A másik pedig arról beszél, hogy van súlyosabb gyilkosság, mint az emberi test meggyilkolása: a lélekgyilkosság. Valamennyire mindkettőt értettem, de teljesen egyiket sem akartam bevenni, talán azért, mert valahol mélyen legbelül azt éreztem, hogy az egyik vádpontban „jómagam” is bűnösnek találtattam. Akkor még csak nem is sejtettem, hogy nem csak a nők kurvává tételében voltam vétkes, hanem az ő kivégzésükben is.
Zarándoklataim és igazságkeresésem során valahogy megértettem, hogy ha nem érem el a teljes őszinteséget, teljesen hiábavaló az igazságkeresés, mert a hazugságok, az önámítások tengerében képtelenség azt megtalálni.
Önerőből sok mindent elkövettem annak érdekében, hogy teljesen őszintévé legyek: hosszú zarándoklatok, elmélkedések, befele figyelés, önvizsgálat, Vipassana meditáció stb stb stb. Sokat vizsgáltam magam a gyarló embertársaim tükrében, és törekedtem arra, hogy elérjem a teljes őszinteséget elsősorban önmagammal szemben. Személyes erőfeszítéseim révén valamennyire el tudtam apasztani a hazugságözönt, melyben az emberiség fuldoklik, de amikor megpróbáltatás elé kerültem, valamiért mégis csak azt éreztem, hogy nem vagyok teljesen őszinte magamhoz. Kínozott egy alattomosan lopakodó gondolat, hogy minden igyekezetem ellenére eddig képtelen voltam elérni a teljes őszinteség állapotát, melyről a Szabad Gondolat időleges kiadvány papíron is megjelent 6. számában írtam.
Ezért elhatároztam, hogy megkérem a Jóistent, a Krisztus Jézus atyját, hogy kicsit segítsen letisztázni nekem a dolgokat, mutassa meg, hogy miért van, hogy annak ellenére hogy évek óta üldözöm az őszinteséget és az igazságot, valamiért mégis hazugnak érzem magam. Hozzá kiáltottam, hogy világítson át, mutassa meg, melyek az én leleplezetlen hazugságaim. Csupán egy dolgot kértem: a szembesítést. De mivel tudta, hogy a szembesítést csak úgy szárazon nem tudnám elviselni, két dolgot adott egyszerre: a szembesítést és kegyelmet. A kegyelem a Tőle jövő vigasztalás formájában jelent meg, és megóvott attól, hogy amikor szembesülök rejtett valóságommal, véget vessek gyilkos életemnek.
Amikor a kérésemet megfogalmaztam, arra gondoltam, hogy ha meghallgat és válaszol, perceken belül letisztázzuk majd azt az egy-két aprócska hazugságot, mely addig elkerülte a figyelmemet. Tévedtem: a szembesítés és a haláltusám körülbelül három hónapig tartott. Isten meghallgatta a kérésemet és úgy döntött, hogy leveszi a pikkelyeket lelki szemeimről, elveszi szellemi vakságom.
Egész addig a pontig csak úgy félig meddig hittem a pokol létezésében. Sejtettem, hogy van valami pokoli létállapot, de annak borzalmaival csak akkor találtam szembe magam, amikor hirtelen másképp láttam.
Amikor találkoztam azzal, hogy ki vagyok én ahhoz képest, hogy mit gondoltam magamról, torkom szakadtából üvöltöttem, hogy meg akarok halni. Talán kényelmesebb lenne ezekről a dolgokról nem beszélni. Még a vagány, mindent tudó srác imidzsemet is megtarthatnám, de érzem, hogy tovább nem hallgathatok. Ha a hangzatos rész-igazságokról oly sokat tudtam regélni, ezt sem rejthetem véka alá.
Egész eddig a pontig nem hoztam nyilvánosságra az ügyet, de ma hajnalban ébresztett egy szelíd hang, hogy elérkezett az óra, hogy nyilvánosan is elmeséljem a történteket. És most meg is teszem azzal a reménnyel, hogy lesz egy-két olvasó, aki ezen gondolatok által motiválva úgy dönt, hogy Isten segítségét kéri, hogy kihozza őt abból a láthatatlan örvényből, mely szó szerint a pokol szájába torkollik.
A személyes kálváriámat mely, mint mondtam kb. 3 hónapig tartott, és rendszeres zokogással volt tarkítva, úgy érzem, nem fontos részleteznem, mivelhogy valamilyen mértékben azt mindenki megfogja tapasztalni, aki úgy dönt, hogy az őszinteséget, és a lelket felszabadító igazságot választja. Ki-ki a rejtett hazugságai mértéknek függvényében. Nem hiszem, hogy ez a három hónapos haláltusa, egy általános szabvány lenne. Lehet, hogy vannak az olvasók között olyan tiszta lelkűek, akik egy néhány perces vívódással elintézik azt, amit nekem három hónap könnyei és lelki gyötrelmei tudtak tisztába tenni.

Mi a valódi gyilkosság?
Jézus szavai szerint, melyek egy részét leírhatatlan lelki gyötrelmek révén sikerült megértenem, az a legdurvább gyilkosság, amikor valamikképp elvesszük embertársunktól azt a lehetőséget, hogy a lelke új ruhát öltsön. Egy olyan ruhát, mellyel bemehet abba a létállapotba, arra a helyre, melyet Megváltónk mennyországnak nevez.
Ő azt mondja, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli, de a lelket nem ölheti meg, hanem attól, aki a lelket is a gyehenna tüzére veti.
Na de ki az, mi az, mely a lelket tönkreteszi, megkárosítja a kárhozatra ítéli?
A világ szelleme, drága barátaim. A világ ura, melyet Sátánnak, Lucifernek, ördögnek, Mammonnak stb. nevezünk.
Az ő jelleme, az ő szellemisége irányítja az egész világot. Isten neki ezt megengedte részben azáltal, hogy szabad akaratot adott nekünk. Még Jézus maga is kijelenti, hogy a Mindenható lehetővé tette számára, hogy uralkodjon itt a Földön.
Tudom, hogy ez a gondolatcsomag most még egy kicsit érthetetlen, ezért megpróbálom a lehető legtisztábban és legérthetőbben kifejteni, hogy miként van jelen az Ő szellemisége világunkban, és hogyan okoz kárt embermilliók lelkében.
Minden egyes ember, ki a világ káprázatának, a hollywoodi színjátékoknak bedőlve elmulasztja a legfontosabbat, –nevezetesen azt, hogy megismerje az Élet Istenét és az Ő rendeléseit–, tudattalanul, legtöbbször jó szándék által vezérelve automatikusan részt vesz a Teremtő tervével szembeni lázadásban. Ekképp bűnöket, azaz életellenes cselekedeteket követ el önmagával, embertársaival és Istenével szemben. Hogy mit jelent ez a párkapcsolatokra nézve, látni fogjuk a következő bekezdésekben:

Hogyan teszi a nőt kurvává (paráznává) a férfi?
Nagyon egyszerű: Isten törvényeit, az élet rendjét nem ismerve, felelőtlenül beleugrik egy szabad(os) párkapcsolatba, melynek alapszabályai közé tartozik, hogy mindent szabad. Elveszi a lány szüzességét, megszerzi a skalpját, és miután megunta, eldobja magától, és továbbáll.
Kedves lányok, vegyétek tudomásul, hogy a legtöbb férfi, miután megszerezte a skalpotokat, meg fog „csalni”, tovább fog állni. Hogy miért? Azért, mert megújuló örömökre van szüksége.
Valamiért így lettünk beállítva. Ez az istenadta természetünk. És az a férfi, kinek nincs személyes kapcsolata Istenével, ahonnét megkaphatná ezeket a megújuló örömöket, előbb vagy utóbb lépni fog, mert unalmassá válik az, amit ti kínáltok számára. Van egy olyan rossz mondás a férfiak között, hogy “Bármilyen hihetetlen, azt a jó nőt is unja már valaki.”
A Jóisten egy végtelen nagy űrt helyezett a szívünkbe, melynek betöltésére végtelen sok öröm szükségeltetik. Azok az emberek, kik nem tudják, hogy ezt a végtelen nagy űrt csak a Teremtő Isten ismeretéből szerzett lelki örömökkel lehet betölteni, mint kiéhezett farkasok, szaladgálnak a világban újabb és újabb örömökre, fizikai élvezetekre vadászva. Sokan még azt is elhitetik a nővel, hogy lelki kötődés az, ami közöttük van. Végül is lehet benne lelkizés, de ha sem a nőnek sem a férfinak nincs kapcsolata az Élő Istennel, a megújuló örömök kiapadhatatlan forrásával, kicsi az esély rá, hogy hosszú távon „finom gyümölcsöző” lesz a kapcsolat. Ha beáll az öregedés, az elhízás, ha felszínre kerülnek a rejtett tulajdonságok, jellemek, ha bejelentkezik egy új személy új ígéretekkel, rögtön fény derül arra, hogy mennyire volt lelki, mennyire volt Istentől való az a valami, amiről azt gondolták, hogy szeretet.
Tudnotok kell, kedves nők, hogy a legtöbb férfi, ki nem ismeri Istenét, és nem is kíváncsi rá, előbb-utóbb olyan örömforrások után néz, melyek mellőznek titeket, ugyanakkor meg irdatlan nagy mennyiségű fájdalmat és szenvedést zúdítanak mindkét félre. Sok esetben végzetes tragédiákat idéznek elő.
Tudnotok kell azt is, hogy bármit csinálhattok, bármilyen jó a sminketek, bármilyen jó a frizurátok, bármilyen jól főztök, bármilyen jók vagytok az ágyban, bármilyen jó a szexuális fantáziátok, bármilyen szépek vagytok, az a férfi, kinek nincs kapcsolata a Mindenhatóval, meg fog unni, meg fog csalni, meg fog bántani, meg fog verni, ki fog hajítani, kurvává fog tenni benneteket.

Amikor a férfi csalódást okoz a nőnek, legtöbbször olyan mély lelki fájdalmat is okoz, melyet csak kétféleképpen viselhet el, orvosolhat ő:
Az első és legnépszerűbb megoldás az, hogy bekeményíti a szívét. A barátnőknek kifecsegi fájdalmát, a piához fordul, vagy valami más instant megoldást választ. Például azt, hogy elmegy egy szórakozóhelyre, ahol egy kis alkoholos ital, kábítószer, sok esetben dübörgő zene kíséretében megnyitja a kapukat egy másik férfinak, aki előbb-utóbb ugyanazt teszi vele, amit az előző. Az elején nagy lesz az egyetértés az új választottal is, mert a pornóipar és Hollywood megtanított minket a szenvedélyes és vad szexre, ami legtöbbször felettébb nagy gyönyöröket okoz. Sokszor ezekbe a gyönyörökbe kapaszkodnak bele a lelki traumával küszködő menekültek, nők és férfiak egyaránt. De egyszer csak elérkezik ez a törvénytelen kapcsolat is a válaszúthoz, ahol a férfi vagy a nő ismételten súlyos lelki sérüléseket szerez, melyek orvoslására a legtöbben ugyanazt a nem működő megoldást választják: újból bekeményítenek a szívek, újból előkerül a pia, és a dübörgő zene. Jön az alkoholmámor, a hiú ábrándok, és jön az instant megoldást és hamis nyugalmat kínáló szex. És kicsivel később a szíveket még jobban bekeményítő csalódás. És ezt a sátáni játszmát addig játsszuk, amíg egyszer csak nem csupán a csalódás jön, hanem a betegség, a szenvedés, és sok esetben az öngyilkossági kísérlet; súlyos, családtagokat megrendítő tragédia és temetés.

A második megoldást nagyon kevesen választják, mert nem is tudják, hogy létezik …mert nem is nagyon volt, ki elmondja nekik, hogy létezik. Sok keresztényt becsaptak a megtévesztett prédikátorok. Elhitették velük, hogy az az istentisztelet, hogy önfeledten tapsolnak Istennek, mint egy felfuvalkodott előadóművésznek, ki megtesz mindent az emberek figyelméért. Nagyon sok keresztény azt hiszi, hogy az az istentisztelet, hogy eljár templomba és gyülekezetbe, hol a hangos zene által hipnotizálva énekel és táncol Istennek. Nagyon sok keresztény elfelejti, hogy Jézus, ki azt mondta, hogy gyere, és kövess, nem tapssal, nem ugrabugrálással és nem énekléssel dicsőítette Istent, hanem azzal, hogy figyelt az Ő hangjára és engedelmes volt neki. Cselekedte a Mindenható akaratát. Nagyon sok keresztény embernek nincs személyes, amolyan hallgatok-felelek-cselekszem kapcsolata Istennel. Ezért nem veszi észre, amikor embertársa egy párkapcsolati vagy családi traumának köszönhetően az öngyilkosság pereméről kiáltozik a segítségért. Mivel nem veszi észre, meg sem szólítja őt. És mivel nem szólítja meg őt, nem mondhatja el neki, hogy van igaz szabadulás, és van igaz vigasztalás. Nem mondhatja el neki, hogy Krisztusban nekünk egy élő és eleven Istenünk van, kivel személyes kapcsolatban lehetünk. Nem imádkozik vele, hogy ezt ő is megtapasztalja, hogy valóságosan megtérjen, Istenhez forduljon, kapcsolatot létesítsen vele, hogy igaz vigasztalása, igaz öröme és igaz békéje legyen.
Ekképp a legtöbb út- és cél-tévesztett lélek, nem is tud róla, hogy létezik egy másik megoldás is, mint amit a televízióból ismer.
Kedves olvasó, én épp csak annyira voltam a hittel, hogy tudtam, hogy van egy másik lehetőség is. Amikor csalódtam, amikor fájdalmak gyötörték a lelkem, egyszerre jött mindkét megoldásjavaslat. Jött a buli, az újabb automatikusan és hidegen széttárulkozó combok ígérete, a felejtés reménye. És jött egy hang, hogy ne csináld ezt többé, mert hazugság. Ez alkalommal az utóbbit választottam, és megkértem a Jóistent, mutassa meg, hol tévedtem, hogy ide kerültem.
Meghallgatta kérésemet, és válaszolt rá. Megmutatta, hol vétettem el az irányt. Ezért most leírom azzal a reménnyel, hogy akinek füle van, meghallja, és akinek szeme van meglássa, hogy ahhoz, hogy életünk legyen, ismernünk kell az élet tervrajzát, melyet Istenünk legegyszerűbben és legérthetőbben az Ő fián keresztül ismertetett velünk, akit feltámasztott a halálból, hogy vele együtt mi is életre keljünk, megszabaduljunk a világ urának szellemiségétől, a hazugságoktól, az életellenes cselekedetektől és annak súlyos következményeitől.

Hogyan ölik meg a férfiak a nőket?
Azt hiszem, hogy a fentiek alapján erre már mindenki rájött.
Az a nő, akit testi élvezkedésre használtak, majd kivetettek és ezáltal kurvává, paráznává tettek, halott. Látszólag még él, és szétteszi lábait a következő férfinak is vigasztalásul, de a szíve már bekeményedett, és a lelke sötétben van, nélkülöz és szenved a nagy látszatbőségben.
Az a szív, mely bekeményedett, már nem alkalmas az igazság, a Krisztus szeretetének és életet adó bölcsességének befogadására. Az a szív, melyet összetörtek, mely lefagyott, mely kővé meredt, képtelen beengedni az igazság felszabadító fényét. Az újjászületés lehetőségének befogadására csak a gyermeki szív alkalmas, melyről Krisztus urunk beszélt. Ezért is mondta, hogy jaj annak, aki egyet is megront e kicsinyek közül.
Drága férfitársam, én sok tiszta szívet megrontottam, kővé dermesztettem. Részt vettem abban a sátáni tervben, mely révén sok lány kőszívű paráznává lett, ki képtelen a normális családi életre, az anyai szerepre. Részt vettem a gyermeki szívek, isten szeretetének megismerésére alkalmatlan robotszívvé való változtatásában. Lehet, hogy te is ezt tetted. Lehet, hogy most is ezt teszed. Ha magadra ismertél az én drámámban és felismeréseimben, tudd, hogy neked még nem késő, még megtérhetsz. Teljes erőddel, elméddel és szíveddel Istenhez fordulhatsz, hogy a Krisztus teljesen újjászüljön, átformálja létedet, életed, hogy megtalálhasd, majd továbbadhasd azt az örömöt és azt a békét, mely a test rothadása után is sértetlen marad. Tudnod kell, hogy hatalmas az Isten ereje, és Jézus nem vallásról, nem vallási felekezetekről és szektákról beszélt, amikor azt mondta, hogy térjetek meg, hanem igazi újjászületésről, ahol a lélek átveszi a test feletti irányítást, és elindul a mennyek országa felé. Ő azt mondta, hogy aki őt látja, az Atyját, a világ teremtőjét látja.
Ő lát téged, és készen áll arra, hogy oda adja ajándékba az új ruhát, melyben megláthatod Isten országát. A kérdés az, hogy Te látod-e őt, hallod-e a hangját, válaszolsz-e rá, vagy visszamész a világba mulandó élvezetekért, röpke örömökért, nőket és gyermekeket gyilkolni.
Még a keleti misztika is elismeri, hogy aki embertársát bántja, az saját magát is bántja. A nagy gondolkodók úgy fogalmaznak, hogy amit adsz, azt kapsz, a rossz cselekedeted visszatér tehozzád. Hogy mi a rossz cselekedet? Isten tudja, őt kérdezd, vagy azt, aki Istent ismeri. Nekem sok keresgélés, kutakodás, vizsgálódás, meditálás, kísérletezés, elmélkedés és imádkozás után teljes meggyőződésem, hogy a Krisztus Jézus ismerte és ismeri a Mindenhatót, és valláson kívül megtapasztalhattam, hogy velünk is megtudja ismertetni őt, ha hozzáfordulunk.

Ezt a kényes témát a végtelenségig lehetne boncolgatni. Lehet, hogy ez az írás most egyértelműen a férfiakat vádolja, de tudni kell, hogy a nők is felelősek sorsuk alakulásáért, és könnyelműségükért sokszor nagy árat kell fizetniük. A felelősséget én most mégis a férfiak vállára helyezem, akik a világtól tanulták meg, mit jelent férfinak lenni, és nem Istentől. És mivel a világ által taníttattak, nem tudják, hogy az Örökkévaló a nőt bízta a férfira, és nem a férfit a nőre. Ezért van ekkora felfordulás a világban. Ezért akarnak a férfiak nők, és a nők férfiak lenni. Innét a sok fajtalankodás, perverzió, és az azzal járó gyötrelem.
Elsősorban a férfiaknak, az apáknak kellene tudni, hogy mi volt a Jóisten elképzelése a párkapcsolatról, a nemiségről és a házasságról. Ha férfiak ismernék azt, aki a saját hasonlatosságára formálta őket, tudnák, hogyan kell szeretni Istent, hogyan kell szeretni a nőt, hogyan kell nevelni a lánygyermeket, a fiúgyermeket, és hogyan kell az élet jól működő képlete szerint élni.
Drága keresztény felebarátok, vegyétek tudomásul, hogy amíg elhitetik veletek, hogy az az Istendicsőítés és Istentisztelet hogy hetente egyszer tapsoltok, és énekeltek neki, és pénzt ajándékoztok az intézménynek, a gyülinek és a templomnak, addig becsapott, kihasznált és lelkileg megsérült embertársaitok haldokolnak és az öngyilkosságot fontolgatják odakinn.
Megtérésről hallani sem akarnak, mert a megtérés szó alatt “valamiért” egy vallási felekezetbe, szektába való beállást értik. Ez számukra az ő állapotukban még a kínhalálnál is rosszabb és megalázóbb. Ezért már egyáltalán nem érdekli őket, hogy mit kínál számukra a felekezet. Arra van szükségük, hogy valaki, aki kijött Babilonból, a hazugságokból és a szellemi vakságból, észrevegye, hogy szenvednek, az öngyilkosságot fontolgatják, testileg lelkileg haldokolnak. Arra van szükségük, hogy valaki önzetlenül és mindenféle hátsó szándék nélkül megmutassa nekik Krisztus élő valóságát, hogy általa nekik is életük legyen.
Az Úr Jézus szeretete és élő valósága legyen úrrá életetek minden területén!

Szeretettel,
“egy gyilkos, kit nemrég felmentettek a gyilkosság vádja alól”

P.S. Hasonló írások:
https://szabadgondolat.wordpress.com/…/09/23/buntet-e-isten/

 

KIEGÉSZÍTÉSKÉPP FOGADJÁTOK SZERETETTEL MÁRIA MAGDOLNA TÖRTÉNETÉT:
MÁRIA MAGDOLNA (TELJES FILM)

Reklámok
Categories: Minden | 2 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

2 thoughts on “MIKÉNT TESZI A FÉRFI KURVÁVÁ A NŐT?

  1. teréz farkas

    bocsánat ! bántás nélkül, kissé zavaros , és nem tiszta ez az írás. Olvasva.- és most konkrét helyre csak emlékezetből : Isten nem ilyennek teremtette az embert- az a bűn eset után lett ilyenné. ami most van az ég alatt -az már meg volt, nincs új a nap alatt.,-csak új generációk. az Isten az Ő szent Fiában – a bűnösökért jött , tehát – mindenkiért elvégezte a megváltást – ezt el lehet utasítani , és ellehet fogadni. amit nagyon hiányolok ebből a számomra kissé magamutogató írásból,- az hogy az élő ISTEN -kegyelméről egy sort sem írt. -???- miért. hiszen minden bűn hit által -kegyelemből -és nem cselekedetből van megbocsátva- Tehát ! a lényeg az ami reánk van bízva : HIRDETNI AZ EVANGÉLIUMOT – amíg tart a kegyelmi idő- mert az egyszer lejár- és a LÉNYEG : a SZERETET – Jézus senkit nem ítélt el , a legnagyobb bűnöshöz is odament – de senkit sem kényszerített az elfogadására.
    ez a lényeges – szeretet-kegyelem, hit – /hiszen a lélekharca -a test ellen – és fordítva is.-ez e földi lét legnagyobb feladata. A TITKOK- az Úréi

    • Kedves Teréz! Hozzászólásaidból arra következtetek, hogy van valamid, ami nekem nincs. Azt mondod, hogy magamutogatás van ebben az írásban. Ezért megkérnélek, hogy csörrents meg az alábbi számon, és hirdesd nekem az evangéliumot Ha tényleg azt érzed, hogy ez a dolgod. Kérlek, segíts rajtam:
      0749-476012

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.