Szereti-e Jézus a pornót?

Szereti-e Jézus a pornót? – tevődött fel bennem a kérdés ma reggel egy több napon át tartó elmélkedés után.
– Atyám! Hogy lehet ilyen címmel szabad gondolatot írni?
– Neked kellett a szabad gondolat, te akartad! – jött a sugallat. Hogy honnét? Sokan egyből arra gondolnak, hogy az ördögtől. Mások, kik már régebb óta próbálják beazonosítani a betegségemet, és még mindig kételyek között “vergődnek” azon kérdést illetően, hogy mi akar lenni a szabad gondolatnál ez a Pál fordulat, talán most azt gondolják, hogy várjuk ki a végét, még mielőtt elhamarkodott következtetésre jutnánk.
Kicsit most én is az íráson kívül helyezem magam, és felteszem a kérdést, hogy mi köze Jézusnak a pornóhoz? Fogalmam sincs, miért emlegeti ezt a két fogalmat egy lapon az író, de egy dolog biztos: ha még nem kattant be teljesen, valószínűleg komoly oka van rá, és nem kis baj lehet a világgal, ha már ez a két szó egy oldalra, sőt, egymás mellé kerülhetett.

Szereti-e Jézus a pornót?
A világot elnézve előbb vagy utóbb hivatalosan is be fogják bizonyítani, hogy Jézus odavan a pornóért. Az ufókkal és a homokosokkal, ha jól értettem, az egyház hivatalos tekintélyei szerint már kezet fogott, úgyhogy nagyon is elképzelhető, hogy a pornóipar bárói és hercegnői következnek… és miután ez megtörténik, az új pornófilmek címe mellé majd beszúrják azt, hogy “in Jesus name”, azaz Jézus nevében.

Kedves olvasók, azt sem tudom, hogyan kezdjem, és hogy folytassam, hogy ne rekedjek meg a polgárpukkasztás szintjén. Mindenesetre azt elmondanám, hogy hatalmas teher nyomja a lelkem, és én személyesen is vétkesnek érzem magam abban, hogy az egyik legszentebb nevet a büszke modern társadalom a porig alázta, holtig gyalázta.
Azok kedvéért, akik még nem találkoztak a szabad gondolattal, hogy megértsék, merről jövök, és merre tartok, elmondanám, hogy már gyermekkoromban elkaptam egy feltehetően végzetes betegséget, melyet teljesen talán csak a föld fog meggyógyítani. Egy olyan betegségről beszélek, melyért, annak ellenére, hogy okozott egy jó néhány kellemetlen pillanatot nekem, még most is őszinte hálát érzek, hogy elkaptam. Betegségem neve: igazságszeretet. Több mint valószínű, hogy ez a betegség is halállal fog végződni, mint a legtöbb súlyos betegség, de valamiért mégis azt kell mondanom, hogy nem bánom, megérte! Ennek oka pedig nem más, mint az az egyszerű felismerés, hogy az igazság valóban felszabadít. Bevallom, valamilyen mértékben jómagam is részt vettem a pornóipar felvirágoztatásában, ugyanis sokáig szabadon paráználkodtam, mint a kóbor kutyák. Szabadon motoroztam, csavarogtam, jártam-keltem a világban, de akkora szabadságérzetet, mint az igazság megpillantása, eddig még semmi sem okozott. Pedig nagyon távol vagyok még attól, hogy kezet rázzak, és összeölelkezzek vele.
Serdülőként, lázadóként azt hittem, hogy a rock és a heavy metal a szabadság. Fiatal legényként, meg azt, hogy a motorozás. Amikor rájöttem, hogy a motorozás is csak egy túl jó indulattal a szabadság szóval illetett nyűg, megszabadultam tőle. A motorozásról is kiderült tehát, hogy a szabadsággal épp csak, hogy köszönnek egymásnak, de az, hogy közeli ismerősök lennének, az túlzás. Elfelejtettem mondani, hogy gyermekkoromban a biciklizés és a lovaglás volt a nyerő. Később ebből a kettőből nőtt ki az a hamis elgondolás, hogy a motorozás az igazi szabadság. Ne érts félre, kedves olvasó! Nem akarlak lebeszélni róla, mert engem sem lehetett! Egyszerűen csak közlöm veled, hogy én így jártam. Ha majd téged sem elégítene ki a motoros szabadság, jusson eszedbe, hogy valaki egyszer határozottan állította, hogy ahhoz a szabadsághoz viszonyítva, amit az igazság megpillantása adhat a léleknek, a motorozás élménye igencsak eltörpül.
Rövid ideig kerestem a szabadságot a pénzben is, de nem találtam. Így arra gondoltam, hogy megnézem, mi a helyzet a pénznélküliséggel. Ezért 9 hónapon át zarándokoltam Indiában és Nepálban pénz nélkül, teljesen a gondviselésre bízva magam. Ekkor megpillantottam valami érdekeset a horizonton. Bár akkor még nagyon távol volt tőlem, olyan fénye volt, hogy valósággal megrészegített. Éreztem, hogy nincs semmim, de mégis megvan mindenem. Nem az igazság volt az még. Csupán az igazság távoli fénye. A pénznélküliség önmagában még nem adja meg a szabadságot senkinek, de Isten segítségével elvezethet annak fokozatos megismerésére.
Mint tudjuk, mesterünk sem volt túl jó véleménnyel a pénzről, de tudomásunk van róla, hogy Zákeus története arról tanúskodik, hogy az igazság képes megdönteni még a pénz megdönthetetlennek tűnő hatalmát is. Ezen felül meg azt tapasztaljuk, hogy az Őt szeretőknek Isten még a rosszat is a javukra tudja fordítani. Konklúzióképp elmondhatjuk, hogy Isten ereje által a pénz ördögét igenis kiütheti a szeretet angyala.

Zarándoklataim során, főképp a szorosabb szituációkban gyakran szóba elegyedtem Istennel, minek következtében az ige, melyet akkor még csak nem is ismertem, életre kelt az életem ösvényén. De még mindig távol volt tőlem az igazság, és annak gyümölcse, a szabadság. Éreztem, hogy még több odaadásra, még több átadásra, még több bizalomra van szükség. A hit szóval akkoriban még nagyon óvatosan bántam, mert láttam, hogy a megismerést mellőző hit, azaz a vak hit nagyon durván meg tudja alázni a teremtés koronáját, az embert.
A hit és a remény a terminátor páros! Akkoriban még ez volt a jeligém, mert láttam, hogy a hit, melynek gonosz az irányítása, olyan hazugságokba sodorja az embert, mely az igazság köntösében tetszeleg, és a szabadság látszatát kelti. “Secret”-es azaz “titkos “módon bevonz minden eget rengető hazugságot, és földi kincset, mellyel az ember végzetes rabságba kergeti magát. A pénznélküliség, a Teremtő Isten kegyelmébe vetett bizalommal társítva olyan felismeréseket és megértéseket hozott, melyekről Jézus Krisztus is beszélt.
“Ha mindezt ő már előttem tudta, vajon mi mást tudhatott még?”- tevődött fel bennem a kérdés. A gyermekkoromban elkapott betegségnek, az igazságszeretetnek és egy-két atyai pofonnak köszönhetően, kezembe vettem az Újszövetséget, hogy megismerkedjek az Ő tanításaival. Természetesen ez nem ment épp olyan könnyen, mint amilyen könnyen írok róla, mert van egy jó tulajdonsága ennek a vén patásnak is: Ő sosem alszik, 24 órából 24-et melózik. A legtöbb ember, kit ismerek, minden fontos könyvet kiolvasott már, de valahogy immúnis a bibliára… Hogy miért? Talán azért mert az emberek elméjében Jézus olyan, mint a vallás. A legtöbben nem tudnak különbséget tenni a kettő közt, mert csak egyiket ismerik, és a másikat azonosítják vele.
E meglehetősen hosszas folyamat eredményeképp beláttam, hogy van sokkal fontosabb táplálék, mint amit megveszünk az élelmiszerboltban, mely, ha hiányzik, földi táplálékkal teljesen fölöslegesen tömjük magunkat.
Erről a táplálékról részletesen, mivel határozottan állíthatom, hogy meg lehet érteni a benne rejlő isteni elképzelést, egy későbbi eszmefuttatásban fogok beszélni. Egyelőre csak annyit mondok róla, hogy felszabadít, olyan szabadságot kölcsönöz a léleknek, melyet önerőből, csupán emberi ambíciók és kísérletezés révén teljességgel lehetetlen megismerni.

Ebben az elmélkedésben főképp arra az egyszerű felismerésre szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy az igazságkeresésem útján, minél nagyobb igazságokkal találkoztam, annál nagyobb hazugságokkal kellett megküzdenem. Sőt, talán úgy is fogalmazhatnék, hogy ahhoz, hogy megkaphassak egy nagyobb igazságot, először egy ugyanakkora hazugságot kellett lelepleznem, letepernem. Jelképesen fogalmazva úgy mondanám, hogy egy 90 fokos igazságot, mely 90 fokos szabadságot eredményez a léleknek, csak egy 90 fokos hazugság leleplezése után tudhatunk magunkénak. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy eddigi felfedezéseim szerint azok az emberek, akikre nagy igazságokat bízott a Teremtő, nagy hazugságok próbáin kellett keresztülmenjenek. Az igazságot nem elég megkapni. Meg is kell tudni őrizni azt. Legjobb barátom nem ok nélkül mondta, hogy

Ne adjátok azt, a mi szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván, meg ne szaggassanak titeket.” (Máté 7:6)

Úgy hiszem, nem teljesen logikátlan ez az elképzelés, ugyanis minden nagy igazságot elragadhat az ember kezéből egy nagy hazugság, mellyel korábban még nem szembesült az illető. Tehát még ha meg is kaphatnánk teljesen ingyen a legnagyobb és legfelszabadítóbb igazságokat, „felkészületlenül” nem tarthatnánk meg azokat. Talán erről szól a magvető példázata, és Pál azon intése is, hogy aki nincs kipróbálva, az jobb, ha nem akar főnixként, avagy turulmadárként röpködni, mert könnyen szárnyát szegheti egy baleset, és az életben többé sosem fogja megtapasztalni, hogy milyen a szárnyalás, csak azt, hogy milyen a szárny nyalás.

Sajnos, kedves olvasó, a lényeg csak most kezdődik. Eddig csak melegítettem a terepet annak érdekében, hogy amit írni fogok, ne hideg zuhanyként zúduljon a nyakadba, hanem egy elgondolkodtató, emészthető, használható és építőjellegű intésként.
Amikor megsejtettem, hogy az igazságban erő van és szabadság, azt éreztem, hogy mindenemet odaadnám érte, amiről korábban azt hittem, hogy érték. Nepálban, miután elhagytam az utazó bőröndömet, egy szál gatyában és egy szál ingben fo
lytattam a zarándoklatot, és könnybe lábadtak a szemeim az örömtől, mert éreztem, hogy ilyen gazdag még soha nem voltam. Veszteségem révén olyan fölösleges súlyoktól szabadultam meg, amelyeket a társadalom jóvoltából tudattalanul magamra aggattam annak érdekében, hogy amikor majd egyszerre mindent levetek, megtapasztaljam a súlytalanság állapotát.
Hosszú utakat tettem meg azzal a meggyőződéssel, hogy aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik, de mint már korábban is említettem, minél közelebb voltam az igazsághoz, annál nagyobb hazugságokkal, kísértésekkel és próbatételekkel találkoztam.
Mit szólsz,
kedves olvasó, eddigi életem során hol találkoztam a legnagyobb hazugságokkal? Kitalálod?
Jól van, na! Nem titokzatoskodok. Elárulom neked, hogy buzgó igazságkeresőként sok helyen jártam, sok mindent láttam, de akkora hazugságokkal, mint a vallásban, azon belül pedig a kereszténységben, sehol a világban nem találkoztam. Egész pontosan, hogy miért van ez, talán csak a Teremtő Isten tudja.
Személyes sejtésem szerint az a helyzet, hogy
ahol a legkiélezettebb az igazság, ott a legalattomosabb a hazugság.
Láttam embereket a buddhizmus rabságában, a hinduizmus börtöncelláiban és az iszlám fogságában egyaránt, akik szisztematikusan hajlongnak a mondvacsinált istenképzetek előtt. Viszont akkora rabságot, amekkorát a kereszténynek mondott nyugati világban tapasztaltam, sehol az ég alatt nem láttam.

Indiában, ahol az emberek különböző állatok és emberek képmásai előtt imádkoznak, szinte teljesen nyilvánvaló az átverés. De a mi modern társadalmunkban, ahol a Mammon annyira lekötötte már az emberek figyelmét, hogy már lassan szó sem esik a lélek dolgairól, sokkal súlyosabb a helyzet.
A legdurvább viszont az, hogy amíg keleten főképp tárgy
i bálványok előtt hajlongnak, nálunk eszmei bálványok előtt borulnak le az emberek. Azt hiszik, hogy az üdvösséget, ugyanúgy, mint a téli nyaralást, pénzzel megvásárolhatják a vallásipari szakemberektől. Mivel nagyon elfoglaltak, nincs idejük az elmélkedésre, a teremtő ige megismerésére, a kis közösségekben történő őszinte és meghitt imádkozásokra, az Istenükkel való beszélgetésre. Ennek következtében készen becsomagolt dogmákat és eszméket vásárolnak az Antikrisztus prófétáitól, kik többnyire olyan elméletekkel tömik a fejüket, melyek bár nagyon hangzatosak, fülnek tetszők, igazságtartalmuk igencsak elenyésző.
Isten kegyelméből már kezdő igazságkeresőként megértettem, hogy bárki is volt ez a Jézus, egy dolog biztos: olyan erővel lépett fel a hazugság ellen, hogy szavai még halála után is megrengették a hazugság
földi birodalmát. Szózatai, érdekes módon, halála után még intenzívebben kezdték pusztítani a sötétség hatalmát. A  világ urai miután látták, hogy Ő holtan még veszélyesebb, mint éltében, megértették, hogy csak egy módon győzhetik őt le: ha elhitetik az emberekkel, hogy megbánták bűneiket és behódoltak az ő nevének.
A tervük sikerült! A hívek többsége ujjongva fogadta, hogy a császár meghajolt az igazi király előtt, és örvendeztek és még ma is örvendeznek, hogy még a világ fejedelmei is az Ő dicsőségét hirdetik. Ez persze csak látszólag történik
így, ugyanis a világ urainak az volt a valódi céljuk, hogy az emberek úgy gondolkodjanak, és úgy beszéljenek Jézusról, ahogy ők akarják. A hazugság urai azt remélték, hogy csak és kizárólag úgy végezhetnek végérvényesen a megváltóval, ha ők is belépnek az egyházba és a maguk módján fogják értelmezni és továbbítani Krisztus tanításait a tömegek felé. Terveik kivitelezésének legkiválóbb eszköze a vallási felekezetek és szekták létrehozása volt. Fontos megemlíteni, hogy ezek nagy része jó szándékkal indult, de mivel vezetőik nem értették meg, hogy miért gyűlölte Isten a nikolaitákat, ők is abba a hibába estek, hogy beengedték a pogány vallásokban már ősidők óta jelenlévő piramisszerű hatalmi struktúrákat, melyek tetején a jól ismert mindent látó Hórusz szem helyezkedik el. Mindenki, akinek van egy kis rálátása a hatalmi hierarchiák működésére, megértheti, hogy az uralkodás és a földi hatalom céljából létrehozott piramisrendszereken keresztül kb. annyira lehetséges az igazságról beszélni, mint a húslevest villával kanalazni.
Jézus erre több alkalommal is felhívta a figyelmet:

21 Senki sem varr pedig új posztóból foltot ó ruhára; máskülönben a mi azt kitoldaná, még kiszakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz. 22 És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni.” (Márk 2:21-22)

4 És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.” (Jelenések 18:4-5)

Hogyan jöttem rá, arra hogy a kereszténységben vannak a legnagyobb hazugságok?
Úgy, hogy buzgó igazságkeresőként, nagyon sok tanítással és elmélettel találkoztam, melyek az igazság címszó alatt az emberek szisztematikus butításán szorgoskodtak. Miután megértettem és megvallottam, hogy nincs a földön nagyobb igazság, mint az, amelyről Krisztus is beszélt, visszasiettem a kereszténységhez, azzal a reménnyel, hogy ott ideálisak a körülmények az igazsággal való töltekezésre. Egy időben már szinte bántam is, hogy kihúzattam a nevem a római katolikus egyház nagykönyvéből.
Viszont ez a bánkódás csak addig tartott, amíg észre nem vettem, hogy a kereszténységben is ugyanazokat a Krisztus tanításaival sok esetben szöges ellentétben lévő tanokat hirdetik, mint a „megvilágosult mesterek”. Köpni, nyelni nem tudtam, amikor rájöttem, hogy az évszázad elején megjelenő karizmatikus kereszténységben ugyanazokat a tanokat hirdetik, mint a keleti ezotériában. Rengeteg olyan evangélista és prédikátor van, akik ugyanazt nyomják, mint az indiai guruk, és „A Titok” című könyv, azzal a különbséggel, hogy ők odateszik a végére azt, hogy Jézus nevében. Hangsúlyozandó, hogy a legtöbben ezt nem rosszindulattal, hanem teljes hittel és meggyőződéssel teszik, mivel áldozatul estek az elhitetés szellemeinek, melyek Jézuskát együtt kínálták a géppuskával és a szent suskával. Néha gyűlölöm magam, hogy még mindig képes vagyok viccet csinálni ebből a szomorú dologból, de ha a világra nézek, a szomorúságom oly mértékű, hogy képtelen vagyok mellőzni a szarkazmust. 😦

Megagyülekezetek alakulnak a világ minden táján, melyek pásztorai dollármilliókat csinálnak az emberek nyomorúságából, igazságszomjából, megfeledkezvén Jézus szavairól, miszerint az igazságot nem lehet pénzért eladni és megvásárolni. A legtöbbjüket annyira elvakította a világ káprázata, hogy teljesen figyelmen kívül hagyták Jézus tanításait, melyek egyértelműen arra utalnak, hogy ha az ember nem teszi szabaddá magát világi kincseitől, nincs, ahogy meglássa az igazságot és a mennyek országát.

Kedves olvasó, azt hiszem, egyetértünk abban, hogy minden leleplezetlen hazugság veszélyezteti a lélek egészségét, annak szabadságát. Isten kegyelméből, néha súlyos betegségek és tragédiák árán megszabadulunk bizonyos hamisságoktól. A végzetes tragédia akkor következik be, amikor kényelmi okokból elfogadjuk a Jézus nevében hirdetett hazugságokat ahelyett, hogy konkrét lépéseket tennénk annak érdekében, hogy szabaddá tegyük magunkat az igazság megismerésére és megismertetésére.
Csak érdekességképpen, nézzük csak meg, kik azok, akik az igazságról beszélnek a tömegeknek:
Leghamarabb a papok és a politikusok jutnak eszembe. Tagadhatatlan, hogy a papok és politikusok egyaránt olyan hatalmi piramisokban tevékenykednek, melyekben a hírnévért és a jólétért cserében azt közvetítik a közönségük felé, amit felülről osztanak nekik. Mindkét piramisnak fő mozgatórugója a pénz. A pap és a politikus egyaránt számadással tartozik a feletteseinek, akik számadással tartoznak a feletteseiknek. A sok felettes felett álló legfelsőbb felettes a mindent látó szem, Hórusz szeme, Lucifer szeme, mely nem a felszabadító igazsággal fizet alattvalói szolgálataiért, hanem kényelemmel, anyagi biztonsággal, jóléttel. Erről a fizetőeszközről, mint tudjuk, Jézus egyértelműen kijelenti, hogy a kárhozatba visz. Kihangsúlyozza, hogy egyszerre két urat lehetetlen szolgálni.
Nem kell egyetem annak megértéséhez, hogy az igazság és a szabadság kéz a kézben jár egymással. Az Isten előtt gyűlöletes hatalmi piramisok pedig létezésük kezdete óta a pénz általi szabadság és biztonság illúzióját hirdetik, az igazság helyett. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ha igaz, amit Jézus mond, nem lehet igaz, amit a piramis tetején elhelyezkedő, mindent látó szem mond, és fordítva: ha igaz, amit Hórusz, azaz Lucifer szeme mond, akkor nem lehet igaz, amit Jézus tanított.
Jézus nevében a piramis tanait hirdetni pedig egyenlő az Istenkáromlással és az öngyilkossággal.
Ezért legjobb tudásom szerint, minden érdekeltségtől mentesen kijelentem, hogy a nyugati kereszténység nem más, mint egy öngyilkossági kísérlet, mert álnok módon Isten nevét hiába véve, Jézus nevével ékeskedve a piramis tanításait hirdeti, ezzel az öngyilkosságba kergetve az anyagi biztonságukat és kényelmüket az igazság fölé helyező hívők tömegeit.

Kedves politikus/pap felebarátom! Annak érdekében, hogy enyhítsek soraim mondanivalóján, most írhatnám azt, hogy tisztelet a kivétel, de nem akarom, hogy bárki is azzal ámítsa magát, hogy kivétel. Ha tagja vagy a piramisnak, kb. 99% az esély rá, hogy a vesztedbe rohansz, de még nem késő! Emlékezz Jézus szavaira: fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.” Ha ezeket a sorokat olvasod, azt jelenti, hogy számodra még mindig nem késő, neked még mindig van esélyed arra, hogy megfordulj, megtérj a szakadék pereméről.
Nem várom senkitől, hogy elhiggye, hogy igaz, amit itt leírtam. Helyette arra biztatok mindenkit, hogy keresse az igazságot, mert az tényleg felszabadít.
Keressetek és zörgessetek, mert aki keres, az
mind talál, a zörgetőnek pedig megnyittatik. Ne a sikerevangélisták szavai után alakítsátok az életeteket, mert nem minden arany, ami fénylik. Ne a tömeget kövessétek, mert a tömeg a vesztébe rohan. Olvassátok Jézus tanításait az Újszövetség könyvéből, és ketten vagy hárman elmélkedjetek rajta, hogy megértsétek. „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.” (Jakab 1:5) Tartsatok önvizsgálatot, hogy leleplezhessétek és kitörölhessétek életetekből a piramisrendszerek által beültetett hamis kódokat. És kérjétek a Teremtőt az Ő fia nevében, hogy töltse be a hamisság kigyomlálása után keletkezett űrt az Ő életet adó és életet megtartó igazságával, hogy ha meghaltok is élhessetek. Ne olyan tanítókat kövessetek, akiket legyőzött és maga alá temetett a világ, hanem azt a tanítót kövessétek, aki legyőzte a világot, és fölé emelkedett a világnak.
Tudtommal sehol nem írja a Biblia, hogy több száz,
esetleg több ezer ember kell ahhoz, hogy az imák meghallgatást nyerjenek. Jézus azt mondta, hogy kettő vagy három is elég ahhoz, hogy az Ő szelleme, az Ő szellemisége jelen legyen és segítsen a hamis korlátok levetkőzésében.
Azokról a helyekről, ahol túlsúlyban van a dicsőítés és gyakori a szentszellemmel/szentlélekkel való betöltekezés, meneküljetek. A szentszellemet nem szabad különválasztani Istentől, mert a szentszellem nem más, mint Isten ereje, mely megigazít, és elvezet minden igazságra. Ha külön személyként kezeljük, hívogatjuk és küldözgetjük, elképzelhető, hogy meg fog jelenni valami, de annak semmi köze nem lesz Isten szentségéhez.
Azokról a helyekről, ahol nagyon kérlelik, és nagyon hívogatják a szent
szellemet/ szentlelket, meneküljetek, mert Isten már azelőtt tudja, mire van szükségünk, mielőtt megfogalmazzuk hozzá a kéréseinket. Nem kell kérlelni őt, mint egy kamasz kisgyereket. A kundalinivel és más szellemekkel való betöltekezés igen gyakori a hatalmi piramisok struktúráira épülő egyházakban. Bizonyos helyekre a megtévesztő szellemek által kölcsönzött eksztatikus élményekért járnak vissza az emberek, nem pedig a józanság szellemének ajándékaiért! Az eksztatikus élmények, a csodák és a varázslás helyett keressétek Istennek országát és az ő igazságát, mert megmondotta Jézus, hogy sokan jönnek majd az ő nevében, kik jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a kiválasztottakat is.
Tiszta szívvel tudom ajánlani a Heavenly View (idők jelei), Reveal Hidden Reality, valamint a The Truth Liberates U  youtube csatornákat, melyek hasznos eszközként szolgálhatnak az igazságra való ráhangolódásban. Hál’Istennek egyre többen vannak, akik fáradtságot nem ismerve önzetlen módon szolgálnak a megvezetett tömegek irányába. A hangzatos tanokat pénzért hirdető mesterek és guruk helyett ezeket az embereket keressétek. Közösséget is azokkal vállaljatok, akiknek szívügyük és eltökélt szándékuk a Krisztus igazi megismerése és megcselekvése.

Az Élő Isten szeretetében,
„egy Szabad Gondolat”

P.S. November 5-én, csütörtökön, 7 órai kezdettel sor kerül az indiai és nepáli zarándoklatról készült film levetítésére a székelyudvarhelyi Septimia Hotel nagytermében. Az előadás alkalmával elmesélem egy hosszú, igazságszomj által indított utazás legérdekesebb kalandjait, felfedezéseit, konklúzióit.
Minden igazságszeretettel “megfertőzött” érdeklődőt szeretettel várunk! 🙂

Mai ige (bible.com) “Mert most embereknek engedek-é, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.” (Galata 1:10)

Reklámok
Categories: Minden | 6 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

6 thoughts on “Szereti-e Jézus a pornót?

 1. Drága barátom. Köszönöm az írást.

  Horusz szeméből ezek szerint te valami egészen mást látsz visszacsillani mint jómagam. Érdekes az írás. Köszönöm. Múltkor nekiláttunk megnézni a szent szellem című filmet. Nekem a filmben pontosan az jött le amiről itt írsz mint elkerülendő. Bizonygatás a Jézus es Isten erejét. Hirdetik az igazságot. Duplázódik meg az erőt.. A filmben lehet hogy ez egy szűrő. Hat engem megszűrt. Te mit kaptál attól a filmtől?

  Áldott napot.
  Ádám

  • Szia Ádám!
   Én is hálás vagyok érte, hogy megírhattam. Az energiák duplázásával én sem vagyok megbékélve. Szerintem teljesen rendben van, hogy kritikusan nézed ezeket a filmeket. Nekem az egészben az tetszik, hogy ha az ember ráhangolódik Isten vezetésére, ott kő kövön nem marad. 🙂
   Lefordítottam az Isten Ujja című filmet. Nagyon jó dolgok vannak benne, de az a búzatábla sem mentes a konkolytól. Erre való a Szent Szellem, Istennek az ereje és érintése… az ő ujja… hogy általa kiválogassuk a konkolyt a búzából és a tűzre dobjuk.

   Szívből örvendek neked, Ádám, hogy őszintén keresel, hogy kritikus vagy, és hogy éhezed és szomjúhozod az igazságot. Sok mindent nem tudunk, sok mindent nem értünk még, de abban biztos vagyok, hogy kedves Isten előtt az igazságszeretet és az igazság állhatatos keresése.

 2. Deák Csaba

  Kedves Szabad Gondolat!
  Áldozatos munkádat elismerve, néhány kérdést szeretnék feltenni. Kérlek a válaszokat magadnak add meg ne nekem.
  1. Kik és mióta hívják Jézust Krisztusnak? Találtál-e az Újszövetségben olyan sorokat, ahol Jézus vagy tanítványai szájából elhangzik ez a “név”? Ha nem, ugyan kik ragasztották rá és mikor? (Bónusz kérdés: miért?)
  2. Mi az hogy Biblia? Az Újszövetség, az Ószövetség, meg a sallangok? A XVI. sz. előtt mi volt a Biblia, mit. mely részeit nevezték annak, hol voltak akkor a sallangok?Az isten szavának aposztrofált iromány mikor is lett összerakva jelenlegi formájába?
  3. Ha Jézus tanítványait nevezzük apostoloknak, hogy kerül a Bibliába Lukács (Saul rabbi samesza) és ugyan ki adományozta Saul rabbinak az apostol jelzőt? Tán ugyanazok, akik Jézust átnevezték? Csak kérdezem. Ha mindenki apostol akit valamely ismeretlen annak nevez, akkor persze tárgytalan a kérdésem.
  4. Találtál arra nézve valamit, hogy Jézus keresztényeknek nevezte volna az ő követőit? (tanításainak követőit értem). Netán a valódi apostolok közül mondott volna valaki ilyet? Írnak ilyenről a Bibliában? Ha nem, akkor ki a forrás, kitől származik az elnevezés? Csak nem perverz módon azoktól, akik ezt az ősi szimbólumot évszázadokon keresztül kivégzésre használták és hullákkal dekorálták?
  Folytathatnám, de minek. Nekem nem kellenek a válaszok. Ha Neked kellenek, találd meg őket. Magadnak.
  Üdv,
  egy szabadon gondolkodó

  • Jogosak a kérdéseid, Csaba! Hála az Élő Istennek, nem vagyunk olyan szegények, hogy a szent iratokat kövessük, mert van nékünk Élő Istenünk, ki hajlandó magát kinyilatkozni az őt szeretőknek.

   Egy kérdést én is feltennék neked, ha nem veszed rossz néven. Hallottál még olyan nevet, melyben évezredek múltán is olyan erő van, hogy a betegek meggyógyulnak, a halottak feltámadnak, és a világ káprázatától megvakult szemek megnyílnak?

   • Erika


    Pár éve láttam ezt a filmet, “How Jesus Became a Christ”. Sok mindent segitett nekem megérteni a témában A film érdekessége , hogy egy volt vatikáni biboros rendezte.:-)

 3. Kedves Erika, ezt a filmet én fordítottam le magyarra. Hittem én is a bácsi szavainak. Oszt rájöttem, hogy az egész nem más, mint egy a vallásnál is magasabb fokú átverés.
  Két hétig dolgoztam vele, míg hallás után elkészítettem a feliratot hozzá. Két hetet dolgoztam azért, hogy az emberek, kik nem hisznek a vallásban, egy magasabb fokú átveréssel találkozhassanak. 😦

  Ugyanez a helyzet Joao de Deus-al (Isten Jánosával) is. Kemény munka árán lefordítottam a dokumentumfilmet, mely révén sok magyar ember belépett a spiritizmus útvesztőibe. Csak az vigasztal, hogy ha én nem fordítom le, akkor valaki más megtette volna.
  Súlyos hibákat követtem el igazságkeresésem útján, melyek következtében útvesztett emberek sokasága még inkább eltávolodott az igazságtól. Úgy is fogalmazhatnék, hogy egy szabadlábon lévő közveszélyes bűnöző vagyok, és csak Isten irgalmából vagyok még itt. bízok benne, hogy ahogy sokan meghallották rajtam keresztül a lélekgyilkos hazugságokat, úgy egy néhányan meghallják majd az igazságot is, és irányt váltanak, amíg még megtehetik.

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.