A vallásból az ezotériába, az ezotériából az igazságba

Az ember, a ki eltévelyedik az értelemnek útáról, az élet nélkül valók gyülekezetiben nyugszik.
(Példabeszédek 21:16)

Kedves olvasó, ma szűkszavú leszek, de nem azért, mert nem lenne amiről beszélni, hanem azért, hogy még véletlenül se hitessem el veled, hogy az itt vagy máshol megjelenő írások, tanítások képesek bárkinek is átnyújtani az igazságot.
Ha a szabad gondolat vagy más emberek által leírt eszmefuttatások alkalmasak lennének elvezetni valakit az igazság teljes megismerésére, akkor tényleg semmi szükség nem lenne Istenre és az ő fiára, a bölcsesség kiapadhatatlan forrására.

Egy egyszerű kérdés: Vajon miért menekülnek az emberek a vallásból a keleti ezotériába, a jógába, a metafizikába, a gyógyító tanfolyamokba, és a hangzatos misztikus tanításokba? Hogy ha a vallás olyan jó, és tényleg az igazságról beszél, mely felszabadít, akkor mi értelme elmenni keletre jógázni meg meditálni, és mi értelme gurukat importálni? És ha a jóga meg a meditáció, meg a pozitív gondolkodás, meg az agykontroll és társai képesek lennének szabaddá tenni, akkor miért van az, hogy sokan úgy érzik, hogy amikor átugrottak a vallásból az ezotériába, cseberből vederbe estek?
Az igazság elkötelezettjei miért szaladnak ki az ezotériából épp úgy, mint ahogy azelőtt kiszaladtak a vallásból? Talán azért, mert Isten valóban azt akarja, hogy mindenkinek személyes kapcsolata legyen az igazsággal?
Lehetséges, hogy Istennek tényleg nem kedves, hogy az emberek az ő fia helyett más közbenjárókhoz folyamodnak, kik a dicsőségtől és a bálványozástól szép lassan megrészegülve tévútra terelik követőiket sokszor anélkül, hogy tudatában lennének, hogy mit cselekednek.
Vajon Jézus miért mondta, hogy a mennyei atyán kívül ne nevezzünk senkit se atyának, és rajta kívül senki mást ne nevezzünk mesternek? Önteltségből? Nagyképűségből? Dicsvágyból? Vagy pedig azért, mert pontosan tudta, hogy az ember nem bírja meg a tanításokért és gyógyításokért járó dicséretet, dicsőséget, bálványozást, istenítést, és meghal. (Máté 23:9)
Kedves testvérem, nem volt buta fiú Isten Fia! Ő tényleg azt akarta, hogy távol tartva magunkat a hamis dicséretektől és a világi dicsőség mérgétől örökön éljünk, örökön növekedjünk. Ő tényleg azért halt meg, hogy mi élhessünk. Ha valaki régebb azt mondta volna nekem, hogy én ezt egyszer ki fogom jelenteni, nem csupán kinevettem volna, hanem porig aláztam volna.
Ó Atyám, mennyire vágyom rá, hogy amit én megláthattam, azt mindenki láthassa! De tudatában vagyok annak, hogy Te vagy az, ki megmutatod másoknak is, amit nekem megmutatsz. Ekképp megóvsz engem és azokat, akik most felém fordítják tekintetüket egy olyan csapdától, mely valóban elpusztíthatja a lelket. A legtöbb, mit tehetek tehát, csupán annyi, hogy arra bíztatok mindenkit, hogy fordítsák Feléd tekintetüket, hogy meglássák arcod, meghallják hívásod, mert te elvezetsz minden tiszta szívű keresőt személyesen (nem tömegesen) azokra az igazságokra, melyek felszabadítanak, és bevisznek az örökön tartó megújulás mennyországába.

Kedves olvasó! A vallásosságból kimászni nagyon nehéz. Az ezotériába belecsöppenni nagyon könnyű! Az ezotériából kimászni még nehezebb mint a vallásból, de nem lehetetlen, mert van segítség! Ezt a segítséget nem bölcs dolog emberi személyektől, tanítóktól, karizmatikus vallási vagy ezoterikus vezetőktől várni, mert minél nagyobb tömeg vesz körül egy emberi személyt, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az igazság helyet hangzatos, fülnek tetsző részigazságokat, halált hozó misztikus tanokat tolmácsol.
Ezekkel a sorokkal nem az a célom, hogy bárkit is megrémisszek, hanem az, hogy mindenkit józanságra, az életet adó és megtartó ige szeretetére térítsek, amíg még nem késő.
Tény az, hogy az igazság több irányból is szólongat, már-már szorongat. De sajnos, nem mindenki képes meghallani a hívást. Sokaknak annyira bekebelezte figyelmét a világ káprázata, a misztikus keleti tanok részegítő dallama, hogy alkalmatlanná, szinte immúnissá váltak az életet adó igazság megpillantására, befogadására. Ekképp elvesznek.

Felhívom minden kedves olvasó figyelmét arra, hogy az itt megtekinthető anyagokat, csak és kizárólag inspiráció és bátorítás céljából teszem közzé, és nem azzal a céllal, hogy bárkivel is elhitessem, hogy az élet és az igazság forrásának megtalálásához elég szabad gondolatokat olvasni.
Régebb, amikor még nyakig benne voltam az ezotéria fertőjében, olyan is volt, hogy naponta több ezren olvastak, mert akkor még képes voltam szemrebbenés nélkül, vak meggyőződéssel olyan dolgokat mondani, amelyek bár nagyon hangzatosak, semmi közük nincs az életet adó igazsághoz.
El kell mondanom, hogy minél nagyobb az egy igaz Istennel szembeni szeretetem, annál kevesebben olvassák a szabad gondolatokat. Miért? Meg van írva:

“Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.  14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.”

Tudnék most is sokkal hangzatosabb dolgokról írni, mint amiről épp írok, de már nincs hozzá lelki erőm, mert tudom, hogy azzal örök kárhozatra ítélném saját magamat és az olvasóimat egyaránt.

Lesznek még ezután is ébresztő, inspiráló, bátorító gondolatok, de ha élesebb, teljesebb és “életképesebb” igazságokra szomjaztok, olvassátok Isten szavát (főképp az Új Szövetségbe foglalt krisztusi tanításokat).
Ezen felül imádkozzatok, beszélgessetek az Atyával az ő fia nevében*. Teljes meggyőződésem, hogy ha igazságot kértek tőle, a patással ellentétben nem fogja Ő hazugsággal tömni az elméteket!

“***Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.  8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.  9 Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki?  10 És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki?  11 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?!” (Máté 7:7-11) 

Egy másik nagyon fontos dolog a közösség. Minimum ketten vagy hárman, ahogy Jézus mondta. Nem kell háromszáz. A több száz fős gyülekezetekben, sokszor már nem Isten szava dominál, hanem a karizmatikus vezetők szavai, melyek bár igencsak hangzatosak és elragadóak, sokszor ellentmondásban vannak Isten igéjével, melyről sikeresen elterelik a hívek figyelmét. Ezért történhet meg az, hogy a tapsikoló hívek, Isten igéjét nem ismerve akár meg is halnának a vezetőjükért. A legtöbb vallásban, a legtöbb gyülekezetben ahol jártam, az emberek a vallási szokásokat, hagyományokat sablonokat olyannyira Isten igéje elé helyezik, hogy szinte teljesen ellehetetlenítik az igazság fényének az elméjükbe való bejutását 😦
A kis házi csoportok a legideálisabbak az örök élet titkainak megismerésére. A közös felolvasás, a közös elmélkedések, a közös imák, a meghitt beszélgetések, a virrasztások hamarabb megnyitják a mennyország kapuit, mint a karizmatikus vezetők ékes prédikációi. Isten azért teremtett közösségbe minket, hogy egymás hibáiból tanulva, egymás hitéből táplálkozva keressük az ő igazságait. Ne engedjétek, hogy elhitessék veletek, hogy megvilágosodhattok azáltal, hogy beültök egyedül egy fa alá meditálni, és a csakráitokat, valamint a harmadik szemeteket nyitogatjátok. Ezek démoni elhitetések, melyek célja, hogy elszakítsák az embereket és a családtagokat egymástól. Azok a szellemi hatalmak melyek ezt teszik, teljesen tisztában vannak vele, hogy az emberek külön-külön sokkal sebezhettőbbek, mint együtt, közösségben, szeretetben.

Ismerjétek meg a Bibliából, hogyan működnek az elhitetés szellemei! Kérjétek, és engedjétek, hogy a környezetetekben történő tragédiákat, baleseteket a Mindenható Isten a ti javatokra fordítsa, hogy ne essetek bele azokba a hibákba és csapdákba, amelyek megnehezítették vagy elvették embertársaitok életét.
Tehát ige, ima és közösség. Ezek közül, ha bármelyik hiányzik, könnyen visszaeshet bárki a megtévesztés szellemeinek a csapdáiba.

Imádkozom értetek az Élő Krisztushoz, hogy ő személyesen megérintsen és elhívjon titeket a legszebb és a legizgalmasabb felfedező útra, mely az örök életbe torkollik. Egy darabig azt hittem, hogy én is megtehetem ezt, de rájöttem, hogy tévedtem! Az ő ereje nélkül, az Ő érintése nélkül, egyszerűen nincs hatalmam bárkin is segíteni! Hozzá forduljatok, mert nem ad követ, amikor az élet és az igazság kenyerét kéritek Tőle!
Keressetek és találtok! Zörgessetek és megnyittatik nektek! Legyetek szelídek és alázatosak, és ő elvezet titeket minden igazságra, mely ahhoz szükséges, hogy meglássátok a mennyek országát, ahol már nincs helye semminek, ami fájdalmat okoz, hazugságokat generál.

Imádkozom értetek eddigi legjobb barátom, a ma is Élő Krisztus Jézus nevében*!

Szeretettel,
“egy Szabad Gondolat”

P.S.
* Azért hangsúlyozom ismételten, hogy a Krisztus Jézus nevében kell imádkozni, mert Ő az Isten fia, aki emberré lett, hogy megmutassa nekünk, hogyan kell élnünk ahhoz, hogy legyőzzük a halált, ahogy Ő is legyőzte, és eljussunk az Atya megismerésére. Tisztában vagyok vele, hogy ez teljesen meseszerűen hangzik mindenki számára, aki eddig teljes mértékben csupán az intellektuális képességeire hagyatkozva próbálta megfejteni a lét misztériumait. De teljesen más a helyzet, miután az ember gyermeki alázattal az Atyához fordul segítségért, bölcsességért, tudniillik a világ bölcsessége és a Teremtő Isten bölcsessége között akkora szakadék van, melyet világi gondolkodással teljességgel lehetetlen áthidalni.
Minden igaz keresztény által megtapasztalt tény, hogy a Szent Lélek kit az Atya a Krisztus Jézus nevében küld, segít nekünk a megismerésben. Viszont a legalapvetőbb lépés minden igazságszerető ember számára az, hogy megismerje Jézus tanításait, még mielőtt az atyához fohászkodna az Ő nevében. Különben nincs ahogy eldöntse, hogy a hang, a sugallat, a segítség Istentől jött a Szent Lélek által, vagy pedig a megtévesztés Lelkeitől, kik Lucifer csapatában szorgoskodnak az emberi lelkek megtévesztéséért.
Vannak, akik olyan tanításokat hangoztatnak a Szent Szellem által, melyek ellentmondanak Jézus tanításainak. Ezek a tanítások képesek tévútra terelni mindenkit, akinek nincs személyes kapcsolata az Isten igéjével.

Legyünk hát, kedves embertársaim az igazság szerelmesei,
mert az ténylegesen fel- és kiszabadít minket a programozott elme börtönéből!
Ehhez a szerelemhez az Élő Krisztus érintését kérem a ti életetekre!


Reklámok
Categories: Minden | 8 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

8 thoughts on “A vallásból az ezotériába, az ezotériából az igazságba

 1. KKatalin

  Köszönöm Attila 🙂

 2. Anna

  A Jó Isten áldása és kegyelme kisérjen tovabbra is kedves Attila! 😊

 3. emoke

  Amen

 4. István

  Ámen Ámen. Az Ur neve Áldott drága testvérem.

 5. Drága felebarátok, kik testvéreim vagytok az igazság szeretetében!
  Hozzászólásaitok alapján van okom hinni abban, hogy az Élő Isten kegyelme van felettetek, mely elvezet titeket minden olyan igazságra, mely az élet megtartásához szükséges! 🙂
  “Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon békességet néked.” 4 Mózes 6:24-25,26

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.