Itt a Pokol! Hol a Menny? Léteznek-e igazgyöngyök moslék nélkül?

HHSzomorúan tapasztalom, hogy az ember nem csupán anatómiailag áll nagyon közel a disznóhoz, hanem intelligencia szempontjából is.
A disznó a moslékkal együtt megeszi a gyöngyöket is, mert nem tud különbséget tenni a moslék és a gyöngy között. Az ember pedig a gyöngyök miatt zabálja be a moslékot, mert nem tud különbséget tenni a gyöngy és a moslék közt. A különbség csupán annyi, hogy a disznó a moslékban lévő gyöngyöket eszi meg, az ember pedig a gyöngyök, igazi és maradandó értékek körül lévő moslékot (hamis tanításokat) fogyasztja el a gyöngyökkel együtt. Alapjában véve tehát a disznó és az ember egyaránt moslékon él, mert egyik sem tud különbséget tenni a moslék és a gyöngy között.
Felvetődik a kérdés, hogy léteznek-e igazgyöngyök moslék nélkül. Én, gyarló ember, azt mondom, hogy ebben a háromdimenziós világban nem igazán. Jézus, kit bár tisztelek, de követni nincs erőm, azt állítja, hogy létezik egy másik valóság, egy másik dimenzió, egy másik létállapot, ahol már nincs helye a mosléknak. Ezzel a kijelentéssel együtt felvetődik a kérdés, hogy mi oka lett volna neki a Mennyek országáról beszélni, ha nem ugyanúgy látta volna a világot, mint én most. Ha a Mennyek országa már a földön is lehetséges lenne, mi értelme lenne egy olyan Mennyországról beszélni, mely nem a Földön van? Körülbelül semmi.
Tehát Jézus beszédei és eddigi földi tapasztalataim és felfedezéseim szerint kijelentem: idő és energiapazarlás azzal áltatni önmagunkat és másokat, hogy az áhított béke már itt a Földön is lehetséges.
Több alkalommal is utaltam rá, hogy ez a dualitáson alapuló világ, ahol most élünk, egy pokolközeli hely, mely abban különbözik az igazi Pokoltól, hogy mivel állítólag édennek volt tervezve, valamivel jobban néz ki, díszesebb, mint a valódi pokol. Ezen felül itt még van kegyelem, megbocsátás, lehetőség az újjászületésre, és az újrakezdésre. Tehát ismétlem: hatalmas átverés a híveket azzal áltatni és altatni, hogy a halál után van tisztítótűz, ahonnét egy kis protekcióval meg ismeretséggel belophatjuk magunkat a nemtudomhányadik dimenzióba, avagy a Mennyországba. Valóban van tisztítótűz, kedves embertárs, de tudnod kell, hogy most épp ott vagyunk. Most vagyunk abban az állapotban, abban „dimenzióban”, ahol a sorsunkról döntünk.
A Mennyországba, azaz a mennyei létállapotba sokan betekintést nyertünk, amikor megtapasztaltuk, hogy az alkotáshoz, a megújuláshoz nincs szükség a tusakodásra, az őrült versengésre, a megfélemlítésre és megszégyenítésre. Elég, ha szabadjára engedjük képzeletünket, és gyermeki lelkesedéssel játszunk, próbáljuk megismerni lehetőségeinket. Viszont, mint már az előbb is említettem, ez itt még nem az a játszótér, ahol ez meg fog valósulni, hanem a pokol előcsarnoka, a tisztítótűz. A közoktatás itt egyelőre még mindig a versenyeztetésen, (meg)feleltetésen, megszégyenítésen és megfélemlítésen alapul. A gyermekek eddig kényszerből tisztelték a pedagógusoknak nevezett személyeket, most meg nem tisztelik őket, mert nincs akit. Ahogy a kényszer kezd megszűnni, a tisztelet is elmúlik, mivelhogy a hamisított pedagógusok nem hordoznak olyan értékeket magukban, amelyeket a gyermeki lélek tisztelni tud.
Új bor lenne, de a tömlők a régiek. Régi tömlőbe új bort, meg értelmetlen és szinte lehetetlen is tölteni. Így hát maradunk még egy kicsit a pokol előcsarnokában, a tisztítótűzben.
Arról, hogy mi lesz ezután, lehet fantáziálni, de fölösleges. Majd beszélünk odaát. Egyelőre a földi élet iránytűi azt mutatják, hogy a kétezertől errefelé megjelenő hamis világvége riasztások csak arra voltak jók, hogy amikor a vég az ajtóban kopogtat, senki ne vegye azt komolyan. A kopogtatás pedig Jézus szavai és a Jelenések könyve szerint ennél hangosabb már nem is lehetne.

A minap arra gondoltam, hogy:
TISZTELETLENSÉG LENNE A “BÚVALBASZOTTSÁGGAL” SZEMBEN, HA MINDIG CSAK JÓKEDVEMBEN ÍRNÉK. EZÉRT ILLENDŐ ELMONDANOM, hogy:

Ahogy elnézem a szépséges világi színpadunkat, azt látom, hogy ahol te hazudsz, ott én őszinte vagyok, és fordítva: ahol te őszinte vagy, ott én hazudok.
Más szóval: mesteri módon ügyelünk rá, hogy a hazugság el ne kerüljön bennünket.
A vicc azt mondja, hogy mindenki rendőrnek születik, de van, aki továbbtanul.
A valóság pedig azt sugallja, hogy mindenki színésznek, prostituáltnak és politikusnak születik, pontosabban szólva neveltetik, de van, akit elkap egy életfogytiglan tartó undor és hányinger, minek következtében nem megy már sem a színészkedés, sem a kurválkodás, sem a politika.

Azt mondja a világ, hogy ne aggódjunk, mert minden rendbe jön! …és ez a határozott kijelentés egy kicsit megrémiszt, mert arra gondolok, hogy ha egyszer azt fogom látni, hogy rendbe jött minden ebben a világban, az azt fogja jelenteni, hogy mosolyogva beolvadtam én is ebbe a díszes hiábavalóságba, és mint egy hülye gyerek, angolkeringőt járok a kaszással, amíg a testem teljesen el nem rothad.

Azt mondja a Krisztus, az egyetlen, akit őszintén és szívből tisztelni tudok, hogy aki meg nem gyűlöli a világot, nem követheti őt.
Nos, az első lépés megtörtént. A lélekgyötrő hazug hiábavalóságot teljességgel meggyűlöltem. Néha már-már azt is érzem, hogy földi életemről is le tudnék mondani, ha abból egy-két ember megértené, hogy világi kincseit hajszolva a halállal ölelkezik.
Egyre tisztábban látom, hogy boldogabbak a leprások, akiket a Krisztus és Assisi Szent Ferenc ölelget, mint a legtöbben, akik a technika vívmányainak köszönhetően e sorokat olvasták.
A lepra és a kínhalál százszorta szebb annál, amit mi hájas és tokás emberutánzatokként kereszténységnek, azaz krisztuskövetésnek hiszünk, és nevezünk.
A világot szemlélve még a szomorú és gyötrelmes halál is kívánatossá válik, mert annál tragikusabb dolog nincs, mint mikor valaki mosolygó bábuként, gyomorbántalmakkal küszködő ember fingjával egyenértékű lélekként veszíti el az életét. 😦

Jaj nektek, kik látványt és hangot, azaz cirkuszt szolgáltattok a hülye gyerekek kijózanodása ellen, mert nem tudjátok, mit cselekesztek, amikor a műholdra fellövitek a sötétséget, hogy az később az emberek szemeire hulljon.
Meggyőződésem, hogy még a papok is kivágnák nyelveiket, ha hirtelen meglátnák, hogy fáradozásaiknak köszönhetően milyen fényes lett a segge Lucifernek!

Jaj nekünk, kedves, idióta, mosolykényszerben szenvedő felebarátaim, mert lemondtunk az életünkről egy hullócsillag tovatűnő látványáért! :(
A hiábavalóság mocsarában fuldokolva, az utolsó leheletemmel is azt kiáltom, amit Salamon:
“A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vígasságnak házában (a kocsmában).”
…mert bizony az elme formálja a lelket a hiábavalóságra és az elme formálja a lelket az örök életre is.
A kérdés még mindig a régi: Hol van a figyelmed, a te értékes figyelmed? Milyen forrásból táplálkozik az elméd, mely életet ad néked, vagy megöl téged?

Őszinte szeretettel, mely néha meggyötri a lelket,
„egy Szabad Gondolat”

Mennyire fontos az igazság? Meghalnánk érte? 


HANGOSAN:

Letöltés:

https://app.box.com/s/64mtnq21rqeqcw4rcxj7ho2ock0dgsxm

Reklámok
Categories: Minden | 5 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

5 thoughts on “Itt a Pokol! Hol a Menny? Léteznek-e igazgyöngyök moslék nélkül?

 1. Schmidt Károly

  Kedves Szabad Gondolat!
  Én úgy gondolom, hogy az igazgyöngy evésben is és a moslék evésben ott van, ott kell hogy legyen a felelősségvállalás. Az talán igaz, hogy az előbbi esetében könnyebb(nek tűnik) a felelősségvállalás ténye. Az aztán megint egy más kérdés, hogy tudjuk-e, hogy egyáltalán mit eszünk. Aztán meg lehet olyan ember is, aki nem is tudja, hogy eszik. Hogyan is vállalhat(na) felelősséget bármiért is. Jó itt ez a mennyei pokol, vagy ez a pokoli menny. Van és kész, majd átvészeljük, olyan amilyen! Hát, amit eddig írtam, az nem valami rózsás ugye? Ám most: “Megfordítom kocsim rúdját”, és azt mondom, amit érzek, amit – ha közvetve is, de – tapasztalok. Változik a világ, változik a világunk, és pedig a többségnek kedvező(bb) formában. Ám ez nem azt jelenti, hogy nem kellenek már a szemfelnyitogatós írások, sőőőőt…., meg kellenek a tanítások, meg kellenek a tanulások! A legeslegfontosabb, hogy mindenki CSAK ÖNMAGÁÉRT vállaljon felelősséget, önnön akaratából, s ha ez sikerül, akkor…………., lehet, hogy eltűnik a moslék(?)!

  FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

  Felelős csak önmagamért vagyok,
  s a sebeket, melyeket esetleg kapok,
  Te nem szenvedheted el,
  csak magamnak tartozom felelősséggel.

  Felelős csakis önmagadért vagy,
  és a seb, amely rajtad nyomot hagy,
  csak Te szenvedheted el,
  csak magadnak tartozol felelősséggel.

  Felelősség egy van tehát,
  mindketten érezzük súlyát,
  egy az enyém, egy a Tied,
  vállalnunk kell terheinket.
  (2015. 08. 10.)

  Boldog és áldott mindennapokat kívánok, tisztelettel és szeretettel: Schmidt Károly.

 2. Kedves Attila! Rég mondom már, hogy nem árt a kanonizált – Dogmatizált – Evangéliumokon kívül az un. apokrif, vagyis a még gnosztikus (mágikus erejű…) formában levő evangéliumokat is elolvasni. Talán a Tamás – evangéliumban olvastam valamikor, az indulásom elején, hogy: “Jönnek majd hozzátok hamis próféták, akik arra tanítanak, hogy emitt van a mennyország, hogy amott van a mennyország. Hogy kint, a világban van a mennyország, hogy a túlvilágon van a mennyország. De ti ne higgyetek neki, mert a mennyország bennetek van!” – Hamvas úgy írja ezt, hogy a létezés teljessége mindenkiben lehetőségként mindig adott.
  Ami az anyagban való létezésünknek – Hamvas szerint: a “partial objektivációban” (Lásd: Magia Sutra) való létezésben – a minősítéseidet illeti, nos, 23 éves asztrológusi (sorsfigyelői, sors-tanulmányozói) gyakorlatomra – tapasztalatomra alapozva, nyugodtan mondhatom, hogy felesleges ilyen prófétai módon minősíteni, mivel az abszolút semleges, persze, a maga fájdalmas tükör-jelzőrendszerével. De attól, hogy a jelző táblákat utálni vagy imádni kezdjük, nem tanulunk meg jobban (lelket) vezetni. Sőt, tovább megyek és azt mondom, hogy az anyag felszíni (newtoni) fizikai tulajdonságai meg felelnek a az isteni létben tapasztalható tulajdonságoknak – törvényeknek. A különbség csak az, hogy az Isteni lét nem kemény, mind az a sűrített energia, amit mi szilárd anyagnak érzékelünk, és ami éppen azért lett ilyen keményre gyártva, hogy a segítségével a személyi karma csomagjainkat – tudod, azt az életképzeletünket, amely hatására az elején kizárólag világi moslékot zabáltunk gyöngyök nélkül – át tudjuk változtatni az egyetemes törvényekkel, tehát a megváltás logikájával összhangban levő lét- és életképzeletté, majd gondolattá, majd szóvá és cselekedetté.
  Schmidt Károly: Az elidegeníthetetlen és behelyettesíthetetlen személyes (egyéni) felelősségről – A tulajdonképpeni kereszténységről! – szóló eszmefuttatásiddal csak egyet tudok érteni, azzal a kiegészítéssel (És ezen Attilával két évvel ezelőtt nagyot vitáztunk!), hogy a gyermekekért, azoknak minimum 18 éves koráig gyakorlatilag, és a teljes felnőtté válásukig (21) eszmeileg – morálisan, maximálisan felelősek kell, hogy legyünk. Másképp csak szájalás az egész…

 3. Hm… hm… erdekes. Eddig nem olvastam meg el a Bibliat, csak olvastam belole reszeket, meg 2 Evangeliumot. Regota tervezem, hogy nem ossze- vissza olvasom, hanem kezdem az elejen. (az Ujszovetseggel). El is kezdtem, de akkor bevillant, hogy Szabad Gondolat oldalan egy bejegyzest is napok ota el szerettem volna olvasni ( megpedig ezt, ami ala irok).
  Es szembesulok azzal, hogy Attilanak fogy az ereje ( mert kezdi magara venni az emberiseg gyotrelmeit ( ne tedd).. Szilard meg az apokrif iratok olvasasara buzdit…
  hm, hm… erdekes.

 4. Meg par gondolat ehhez, ami foglalkoztat egy ideje. Ittt olvastam azt, amit Attila a Biblarol, illetve a Buddhizmusrol irt. Hogy miert pont a Biblia szemszogebol probalja a letezes, az elet ertelmet, az IGAZSAGOT keresni… egy oka van. Mert ide szuletett.
  Buddhabol a buddhizmus csinalt vallast, a mindenkori dalai lamaval az elen. Neztem vele kapcsolatban jopar dokumentumfilmet eletem soran. Az egyiken igencsak megdobbentem. Kulon szemelyzete van, aki etelt rak ele, a cipot a labara felhuzza, feloltozteti, ha elmegy valahova ilyen nemistudommit tartani ( konkretan akkor Magyarorszagon volt amit lattam), el van szeparalva az emberektol, egy jo magas “tronszeken ul”, kozvetlen hozza nem lehetett szolni ( bar gondolom tud angolul), hanem minden kerdest egy szerzetesnek mondtak el, aki odament hozza es elmondta neki. Ez visszafele nem mukodott ( mert nem mondta el a valaszt elobb a szerzetesnek, hanem valaszolt ra hangosan). Dejavu… mintha a mindenkori Papat lattam volna, csak mas kontosben.

  A lenyeg amit ki akarok ebbol hozni… Buddhat talan ugyanugy Isten kuldte, mint hozzank Jezust.
  Ott ugy ertettek volna meg, amit altala uzenni akart, nekunk meg Jezust kuldte. Csak eppen… mindkettore vallast epitettek es az eredeti uzenet sem a dalai laman alapulo rendszeren, sem az Egyhaz altal nem ert celba… sajnos…

  Meg csavar ebben, hogy a Buddha igaz tanitasait talan egy nem odaszuletett ember sosem fogja megerteni teljes valojaban. Mig Jezus altal egy buddhista, hindu, mohamaed is meg tud terni… es meggyozodesem, hogy Jezus, es a Biblia altal … es csakis az altal nyernek egy europai ember szamara igaz megertest Budda tanitasai is. ( attol fuggetlen, hogy Buddha hamarabb szuletett)
  ( addig csak New Age marad sokaknak, ami most divat)

 5. http://www.everystudent.hu/a/marcia.html

  Ezt meg csak ugy ajanlom olvasasra… egy elismert asztrologus megterese.

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.