Még a kegyelem sem menthet meg a haláltól

rainbow-gay-mars-men-4714bNem az okozza az emberiség vesztét, hogy a lét, azaz az Isten törvényeit nem ismerjük, és nem tiszteljük, hanem az, hogy már azt a gyermeki magatartást is elvesztettük, mely révén Isten kegyelme megtarthatna bennünket.
A rajzfilmek által még el nem torzított gyermeki lélek kíváncsian, és őszinte lelkesedéssel figyeli Atyja munkálkodását. Így tanulja meg az életet.
Ezzel szemben a modern társadalom eltorzult felnőtt gyermekei figyelmen kívül hagyva a már meglévő, életet adó és életet oltalmazó törvényeket, tudatlanul új törvényeket írnak. Olyan törvényeket, melyek teljességgel ellehetetlenítik, hogy az Örökkévaló fénye megvilágosítsa az emberi elméket.
A tudatlanság törvényei a szellemi sötétség törvényei.
A szellemi sötétségben a lelkek már a test halála előtt elindulnak az örök kárhozat felé.
Vakon, haldokló szellemmel ünnepeljük ma a luciferi világ sokszínűségét, nem tudván, hogy holnap már Sodoma és Gomora átkának jogos örökösei leszünk, mert eldobtuk magunktól a legértékesebb ajándékot.

Életre születtünk, örök életre hívattunk.
Világosságot kaptunk, az Élő Isten bölcsességének világosságát, de mi a sötétséget választottuk.
A döntés mindig is a mi kezünkben volt:
Mi választottuk a sötétséget a világosság helyett,
a bálványokat az Élő Isten helyett,
a halált az örök élet helyett,
Sodomát és Gomorát a Mennyország helyett.

Aki most öntelt és gúnyos mosollyal azt gondolja, hogy hülyeségeket beszélek,
beképzelt igazságok, sátáni programok által irányítva önmagát ítéli örök kárhozatra.
Aki ezt olvassa, és érti, vagy meg szeretné érteni, hogy mi késztetett ezen sorok megírására, annak talán még nem késő, mert:


Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
(Mt 24:35)
Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
(Mt 7:7)


Kezdetben volt az Ige, mely által a világ teremtetett. Ez az az Ige, mely életet lehelt a világba, és ez az az Ige, mely képes azt megtartani. És nincs semmi más, ami által az élet megmaradhatna, mint az élet forrása, az Ige, mely kétezer éve testté lett, hogy megismerhessük az élet képletét.
A testté lett Ige a tökéletesség mintáját mutatta meg, mely által a világ rabjai megismerhetik azt a receptet, mellyel a világi hiábavalóságot és mulandóságot örökkévalóságra cserélhetik.
Légy az Élő Ige szerelmese, kedves olvasó, mert attól, ami most jön, csak és kizárólag ez a szerelem óvhat meg!
Széles ívben kerüld a luciferi tömegszellem minden megnyilvánulási formáját, mely mint egy örvénylő fekete lyuk, magába szippant és megsemmisít mindent, ami él.
Óvakodj a vallásos szellemtől, és a főáramú média tanításaitól, mert a mai vallások, karizmatikus gyülekezetek többsége és a média már rég nem a Krisztus által megmutatott utat járja. Óvakodj azoktól az emberektől, akik Isten áldását, kegyelmi ajándékait anyagi áldásban mérik, és azzal dicsekszenek! Tartsd távol magad az amerikai karizmatikus vallási vezetőket utánozó vallási tekintélyek tanításaitól, és a vatikáni vallási hierarchia zsoldosaitól, akik Isten nevét hiába véve az örök kárhozatba vezetik a Krisztus tanításait nem ismerő embereket. Ne pazarold a figyelmed olyan papokra, akik megszegve Jézus parancsolatait, és mély tanításait, a vallási tekintélyek felszínes üzeneteit és utasításait tolmácsolják. Menekülj az olyan helyekről, ahol monoton, gépies imákkal dicsőítik az Istent! Ne maradj olyan gyülekezetekben, ahol őszinte, szívből jövő ima és a Szentírás tanulmányozása helyett, Jézus anyjához imádkoznak!
Olyan emberekkel légy egy közösségben, akik veled együtt éhezik és szomjúhozzák a Teremtő Ige igazságát. Ha ketten vagy hárman összegyűltök az Ő nevében, ígéretéhez híven Ő is ott lesz. Otthon hagyva saját, világi eszmék által irányított akaratotokat, biztosítsatok szabad utat Isten akaratának. Alázatos szívvel elmélkedjetek az Igéről. Beszéljetek Istenről, beszéljetek Istennel (szabad, szívből jövő, őszinte ima).
Ne köss kompromisszumot a vallásos dogmák szerint élőkkel. Ha látod, hogy jobban ragaszkodnak a vallási szokásokhoz, hagyományokhoz és a vallási vezetőkhöz, mint a Krisztus életet adó tanításaihoz, tartsd magad távol tőlük, mert az elméiket elsötétítő tömegszellemnek van hatalma rá, hogy beszippantson mindenkit, aki nem ismeri és nem éli Jézus tanításait.
Életed idejét és energiáját ne pazarold olyan személyekre, akik nem tudnak és nem is akarnak elszakadni a kárhozatot hozó tömegszellemtől, mely a széles útra tereli a Jézus tanításait nem ismerő hiszékeny vallásos embereket. Rengetegen vannak, akik éhezik az igazságot, de nincs, ki megszólítsa őket.

Az aratni való sok, de a munkás kevés.” (Mt. 9:37)

Isten szelleme által vezetve őket szólítsd meg, velük beszélj.
Ha az idődet és az energiádat olyan emberekre pazarlod, akik elkötelezték magukat a Világ Fejedelme mellett, a vallásos dogmák mellett, ki fogja megszólítani azokat, akik már alig várják, hogy tekintetüket valaki az Élő Krisztusra irányítsa?
Légy résen, hogy meg tudd szólítani azokat, akik ugyanúgy, mint te, érzik, hogy a vallásos tömegszellemet és a főáramú médiát követve a vesztükbe rohannak. Sokan vannak, akik menekülvén a lélekgyilkos vallásos dogmákból, az igazságot szomjazzák. Ők a te testvéreid, ők a te közösséged tagjai. Kérd a teremtő Istent, hogy mutassa meg neked azokat az embereket, akik éppen úgy, mint te, az Élő Igazságot szomjazzák.

Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.” (Mt. 12:50)

6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7 Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; 8 Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. 9(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), 10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. (Efézus 5:6-10)

11 És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; 12 Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. 13 Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság. 14 Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus. (Efézus 5:11-14)

15 Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. 16 Gyümölcseikről ismeritek meg őket. (Máté 7:15-16)

11 Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. 1Korintus 5:11


Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

AMIKOR A DÉMONI TÖMEGSZELLEM IRÁNYÍT:


Reklámok
Categories: Minden | 5 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

5 thoughts on “Még a kegyelem sem menthet meg a haláltól

 1. Schmidt Károly

  Kedves Szabad Gondolat!
  Eme írásod az elhanyagolás “művészetéről” szól. Ugye ezt nem kell bővebben megmagyaráznom senkinek, főleg azoknak, akik “könyvednek” ezt az oldalát olvassák. Azért, hogy ne maradjak ennyire szűk szavú, öt versszakkal megtoldom a hozzászólásomat:

  ELHANYAGOLVA

  Ahány ember, annyi élet,
  mind élünk a magunk módján,
  telik a nap így is, úgy is,
  meggondoltan s kelekótyán.

  Létet élni lehet kívül,
  hol fontos a csili-vili.
  hiányosság az benn csupán,
  vész belőle az isteni.

  Anyaglétben élni könnyebb,
  szemnek, észnek bizonyosság,
  ám aki átlát a szitán,
  tudja, jobb az óvatosság.

  Kívül élni belül nélkül,
  ma ez lőn már tudatlanság,
  ebből nem segít kitörni
  a makacs mozdulatlanság.

  Kén’ már őszintén gondolni,
  belül-t is kéne táplálni
  mert ha szorít az idő, csak
  így tudunk hazatalálni.
  (2015. 06. 24.)

  Kellemesen áldott nyári napokat kívánok, szeretettel: Schmidt Károly.

 2. Ok. Lenne egy kerdesem. Mi a velemyenyed a keresztelkedesrol? Mint tudjuk, Jezus folyoban keresztelt.. Valamiert ugy gondolta, hogy ez fontos. Ha akkor fontos volt, nyilvan most is van jelentosege. Nalam a helyzet a kovetkezo. Jelenleg Amerikaban elek es par nap mulva (44 evesen) meg fognak keresztelni, de nem oltarnal, hanem az oceanba, ahogy szerettem volna mindig is.Nem az oceanhoz ragaszkodom, hanem hogy termeszetes vizben legyen. Viszont… aki meg fog keresztelni, egyhazi ‘tag” . Noi magyar lelkesz egyebkent.
  Kerdes ezzel kapcsolatban… szerinted mennyire lesz ” hiteles” a keresztsegem? Egyaltalan manapsag ki az, akire azt mondanad, hogy igen… o “nyomjon a viz ala”, mert mindent tud… ?

  Emberkent senki nem tokeletes… de akkor senkinek nincs jogosultsaga a keresztelesre? Janos is keresztelt es o is azt mondta magarol, hogy aki utana jon, o a laba nyomaba sem er. Peter is hibazott egy csomot.. de tövabb megyek… mi a fontosabb? Annak a szemelye aki keresztel, vagy maga a ritus, az alamerules? Persze ezt lehet fokozni azzal, hogy amit kozben fogok erezni ) megtisztulas), csak az szamit. De lehet-e ugy ujjaszuletni, hogy ‘neadjisten’ egy olyan szemely vegzi aki maga sem “tiszta” 100%-ig? Es itt jon is a mertek kerdese… mennyire szamit az, hogy valaki csak 50%-ban, 75%- ban stb… all kozel az igazsaghoz?

  Mi szamit igazan egy keresztelesben?

  • Hogy mi számít a keresztelésben?
   Bízva abban, hogy válaszom Istentől való, azt mondom, hogy a te szándékod tisztasága számít a leginkább. Ha valakin keresztül történik a te keresztséged, nyilván jó az, ha az a valaki legalább a te szemedben, de főképp az írások szerint egy tiszta ember, kinek gyümölcsei nem szégyellnivalók.
   Visoznt ha azért keresztel valaki, hogy tagja légy az ő felekezetének, hogy az ő szokásait magadra öltsd az élő Krisztus tanításai helyett, jobb ha meg sem keresztelkedsz, vagy jobb ha egy testvéred által keresztelkedsz, akinek lelki tisztaságáról és Istennel szembeni szerelméről meg vagy győződve.
   Megkeresztelés, alámerülés… mit jelent? Nem azt jelenti-e, hogy alámerülsz azzal a szándékkal, hogy a régi személy, és annak régi ruhái a víz alatt maradjanak, és az új ember jöjjön ki a vízből, aki az élő Krisztus bélyegét hordozva magán szent életet él általa? Tudniillik minden ember szent, akiben Krisztus él, aki balga emberi akaratát feladva az Élő Krisztus szerint gondolkodik, beszél és cselekszik.

   Egyébként lehet-e bárki is Krisztus követője, aki nem ismeri, nem éhezi és nem is keresi az Ő szavait?
   Segíthet-e az olyan személyen a keresztelkedés szertartása, aki nem szomjúhozz az ő evangélium és szellem szerinti igazságát?

 3. A keresztelesem megtortent. Sajat akaratombol, az ocean vizeben amit Isten alkotott, egy olyan ember altal aki ugyan lelkesz es papirforma szerint tagja lettem egy gyulekezetnek, de semmire nem vagyok kotelezve, ami egyhazi elvaras lenne. Nem erdekel a templom onmagaban mint emberi epitmeny, nem erdekel az egyhaz tovabbra sem.
  Hogy jo szemelyt valasztottam-e… igazabol egy 2 gyermekes lelkipasztor-no. Hogy aztan mennyire jarja valojaban a lelke melyen Isten, Jezus utjat azt max. csak akkor tudnam meg, ha egy fedel alatt elnek vele. Ugy gondolom, hogy ebben a kerdesben igazan jo dontes nincs, marmint, hogy ki vegezze el. Valami hibat ugyis talalnek mindenkiben.
  Viszont… mivel tul vagyok rajta, igy el tudom mondani, hogy mi szamitott ott akkor, igazan. Csakis a pillanat szentsege.
  A merules, a vizben let, a felbukkanas pillanata csodalatos erzes volt es tudom hogy a lelkesz is ezt elte meg, mert hatalmas hala, boldogsag es oromkonnyek voltak mindkettonkben. Nem is tudom szavakba foglalni.
  Mindenesetre nekem ez kellett ahhoz, hogy meg kozelebb keruljek ahhoz, hogy Jezus tanitasait megertsem.
  Es fontos dolog… semmifele szertartas nem volt benne. 🙂

  Amugy meg szeretem olvasni amiket irsz… egyre melyebbek es tartalmasabbak. Sokat tanulok, fejlodom altalad is, amiket kozvetitesz,
  Hala es koszonet ezert is, kedves Attila! 🙂

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.