A rák szinonimája: ÖNMEGVÁLTÁS

Cancer-insurance-policy
Minél többet adunk, annál többet kapunk az isteni kegyelemből. Ha megtartjuk magunknak, és útját szegjük annak, ami isteni rendeltetésétől fogva szabadon akar áramolni, elévül, “megrégisedik”, belülről megront, és felemészt. Majd belesulykol a földbe.
A Pokol és a Mennyország létezik. Kísérők és segítségek is vannak mindkét úton. Mi döntjük el, melyik vonatra váltunk jegyet, és milyen kísérőkhöz folyamodunk segítségért.
Egyik ilyen kísérő a következőket mondja:
„Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt. 7:13)
Azt is hozzáteszi, hogy a kíséretért és a segítségért, melyet azért kapunk, hogy az élet felé vezető keskeny ösvényen maradjunk, nem kell fizetnünk:
„Ingyen vettétek, ingyen adjátok” (Mt. 10:8).
Egyik úton tehát a kíséret és a segítség kegyelmi ajándék, mely megnyilvánul mindazon személyeken keresztül, akik azon az úton járnak. A másik úton pedig a segítség és a kíséret sok-sok lejbe, forintba és eurókba kerül.
(Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden tiszta és Istentől való, ami ingyen (ajándékként) kínálja magát.)

“35.
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36.
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37.
Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
38.
És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39.
Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40.
És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.” (Máté 25:31-46)


Mellékelem a holnap esti (csütörtöki) színdarab plakátját, melynek mottója:
“Az öröm mélyebbre hatol,
mint a kétségbeesés.”
Screenshot from 2015-04-21 19:17:04
Úgy érzem, egy lélekemelő színdarab lesz, mely maradandó értéket fog hagyni a nézők szívében.

Nem mondom azt, hogy a belépés ingyenes, mert a mai világban csak annak van értéke, amiért megdolgoztunk, amiért “megfizettünk”.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a színdarab (monodráma) egy ajándék minden nyitott szívű néző számára, aki el tudja fogadni, és a maga hasznára tudja fordítani.
Csütörtök este 7 óra,
T
estvériség sugárút 8 (a Bucsin negyedi katolikus plébánia melletti épület),
Gyergyószentmiklós.

P.S. Előrebocsátom, hogy a következő héten két Szabad Gondolat találkozó is lesz. Az első hétfőn (április 27-én) lesz megrendezve, a második valószínűleg csütörtökön (április 30-án).
Téma: Az elrontott és helyrehozott szexualitás
Mindkét alkalommal lesz egy különleges meghívott is, aki beszámol felfedezőútjáról és felismeréseiről.
A találkozók helyszínét és időpontját hamarosan közöljük.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

Reklámok
Categories: Minden | 10 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

10 thoughts on “A rák szinonimája: ÖNMEGVÁLTÁS

 1. József

  Ez a cikk most mi a szarról szól? Van egy cím (amiért önmagában ütni kéne), aztán egy hablaty, aminek köze nincs a címhez, és egy színdarab ajánló. Gratulálok.

  • Ne haragudjál József, hogy megbántottalak. Így jött, ez jött. Ha igazán meg szeretnéd érteni, küldj egy üzenetet, és elmondom, amit tudok, amit nem tudok, elmondani sem fogom tudni.

  • bogáti Bokor Péter

   Egyetértve Józseffel, még annyit tennék hozzá, a Szabad Gondolat válaszát is értelmezve, hogy sajnos egyre több az ilyen, és ehhez hasonló írás, megzavarva a mit sem sejtő, de sokat remélő érdeklődőt, olvasót a fentihez hasonló, képzavaros címmel. Már megbocsájtson, kedves cikkíró, de ne kelljen külön magyarázatot írni az értetlenkedőnek! Legyen a gondolat szabad, legyen! De befogadható is, kifejezési erején keresztül! Tisztelettel

 2. József

  Nincs harag, csak értelmetlen a cikk. A címhez hogy illenek az alatta lévő Bibliai idézetek, színdarab ajánlás, és az esetleges egyéb véletlenszerűen odaírt szövegek, amiket talán kihagytam, mert képtelenség végig a cikkre figyelni. Egyáltalán mi az, hogy a rák szinonimája az önmegváltás? Azzal, hogy rákom lesz, megbocsájtást nyerek bűneim alól, és mindezt én akartam magamnak vagy mi?

  • Kedves József és Péter!

   Mostanában nem szívesen írok, mert vannak dolgok, vannak eszközök, amelyeknek sokkal nagyobb az erejük, mint a leírt szónak.
   Nem terveztem ezt a bejegyzést sem. Még ahhoz is lusta voltam, hogy a színdarabot a blogon meghirdessem. Helyette személyesen szóltam egy néhány ismerősömnek.
   Jött ez a gondolatsor, és úgy döntöttem, megírom. És gondoltam, hogy ha már tollat ragadtam, itt is meghirdetem a színdarabot, hogy akinek nem tudtam személyesen szólni, de szívesen megnézné, tudomást szerezhessen róla.
   A cikk mondandója:
   Mindenki részesül kegyelmi ajándékokba. Ti is, én is, ő is, mi is, ők is, mindenki!
   Viszont sokan ahelyett, hogy továbbengednék ezeket az ajándékokat, hogy másnak is jusson belőle, ezáltal felszabadítva a helyet az új ajándékoknak, megtartják maguknak mindazt, amit megszereztek, és tovább kutakodnak, keresnek, gyűjtenek anélkül, hogy időt, figyelmet és energiát fordítanának arra, hogy megosszák embertársaikkal mindazt, amijük van.
   A mai ezotéria az önmegváltást, az önmagunkra való figyelés tanait hirdeti, ami azt eredményezi, hogy csak befele gyűjtünk és halmozunk, kifele nem pedig engedünk. (A fészbuk megosztás nem elég!) Ez rákot okoz.
   A ráksejtek jellegzetessége, hogy önálló életbe kezdtek, mint ahogy azt mi is tettük, különböző filozofikus, és ezoterikus elméletekkel magyarázva és legitimálva cselekedeteinket. Elzártuk magunkat Istentől és embertársainktól: “Nincs szükségünk senkire. Mi vagyunk saját magunk megváltói”. A „sok önmagam” a társadalom ráksejtjeivé változtatott bennünket. És nem vettük észre, hogy ez a magatartásforma ellene szegül az isteni akaratnak, a Teremtő elképzeléseinek.
   Amint a ráksejtek önálló életbe kezdtek, önkényes teóriákat vallva, saját istenképeket teremtve és azokat tisztelve, ugyanúgy szakítjuk ki mi is magunkat az egyből az egységből, az isteni szeretet szabad áramlásának folyamatából.
   Na de még van remény mindenki számára, aki ezeket a sorokat olvassa….
   Derűs napokat! A teremtő Isten világosítsa meg elméinket, hogy meglássuk és megismerjük a gondolatainkat rabságban tartó filozofikus és ezoterikus teóriákon túli valóságot!
   Még egyszer elnézést, hogy nem fogalmaztam elég tisztán és világosan, és emiatt úgy éreztétek, hogy valamiféle csapdába akarom csalni az olvasókat!

 3. József

  Aha ok. Tehát az önző ezoterikus izé rákot okoz. Remek. Ne haragudj, de te nagyon hülye vagy.

  • Őszintén sajnálom, hogy nem tudtam elég tisztán fogalmazni. 😦
   A Jóisten áldása kísérjen utadon, kedves József.

   • bogáti Bokor Péter

    Kedves “Szabad Gondolat”, sajnos válaszodat nem tudom továbbra se értelmezni, se elfogadni! Az ezotéria általad értelmezett jelentése téves, belőle levont következtetéseid, -már megbocsáss-, tévútra vezetik az olvasóidat. Magam részéről nem kívánom a veled való vitát (?) folytatni. Tisztelettel BBP.

  • KKatalin

   Kedves József, ez így túl egyszerű lenne… kicsivel többet mond a gondolatsor, még ha nem is minden szava érthető mindenki számára. De ha valamit nem értek, vagy nem fogadok el, attól még nem biztos, hogy a megalkotója hülye 🙂
   Kezdetben számomra sem volt érthető a Szabad Gondolat minden üzenete, de ez nem Attila hibája. Írásai azoknak valók, akik képesek a – hogy úgy mondjam – korlátok nélküli, szabad gondolatok befogadására, értelmezésére. Ezért is tetszik nagyon maga az elnevezése… a gondolat, (gondolkodás) szabadsága… szavakba öntve, leírva… hát nem nagyszerű? 🙂
   Magam részéről örülök, hogy léteznek emberek, akik képesek mások számára érthető nyelvezeten beszélni az élet fontos dolgairól, természeti, társadalmi összefüggésekről, igyekeznek megvilágítani számunkra a bibliai bölcsességeket, útmutatásokat stb.

   Másrészt emlékezzünk arra, hogy amikor iskolába jártunk, mennyi minden nem érdekelt bennünket abból, amit – tetszik nem tetszik – muszáj volt megtanulni!
   Szabad Gondolat írásokat viszont nem kötelező olvasni… 🙂
   Üdv. KKati

 4. Kedves Szabad Gondolat olvasók! MIvel a párom, Kozma Szilárd asztrológus, jó barátságban van Attilával, vagyis a Szabad Gondolat szerzőjével, két éve és magam is jelen voltam, amikor Szilárd a Libán tetőn Attilának elmagyarázta a rákos betegségek kialakulásának a tulajdonképpeni – igazi okait, arra kell gondolnom, hogy Attila, tudván azt, hogy az ő Csíkszeredai asztrológus-metafizikus barátja és eszmetársa honlapjain olvasható betegség-keletkezési kauzális ok-okozati össezfüggések már a nyílvánosság előtt széles körében rég óta el vannak magyarázva, nincs amiéért ezt ő is megismételje. Ezért ő mindössze annyit közölt, ami számára természetessé vált azután, hogy ezeket a legfelsőbb idea-szférákban keletkező betegség-okozó szellemi zavartságok ok-okozati összefüöggését megismerte, és ezekben elmélyült, hogy a számára egyértelmúvé vált ezen ok-okozati lácolatok és analogikus kapcsolatok megosmerése után, hogy a rák valós okainak a megértése ugyanazt a megvilágosodást eredményezi mindenkiben, mint amely megvilágosodás elvezet a megváltáshoz, a megváltódáshoz, tehát az önmegváltáshoz is.
  Ime tehát, nem csak a rák igazi okainak a Szilárd honlapjain és portálján több éve olvasható leírása, de az AIDS igazi okainak a leírása is, amelynek a megértése. szintén a megváltáshoz vezetheti azt, akinek sikerül ezen analogikus logikai összefüggéseket megértenie és ezzel a megváltódás (önmegváltás) szellemi szintjén megvilágosodnia:

  http://kozmaszilard.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=744

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.