Van-e lelke az emberi testnek?

Soul_Meets_Body_by_EricanaHogy van-e lelke az emberi testnek?

Röviden és tömören: Nincs!
Hogy miért? Azért, mert az ember maga a lélek. Tehát a fenti kérdés helytelen, teljességgel értelmetlen, nonszensz. Jelentése: Van-e lelke a léleknek?
Miért is írok erről a jelentéktelennek tűnő kérdésről?
Azért, mert ha egy ember így teszi fel a kérdést, vagy azt állítja, hogy neki van lelke, tudattalanul a lélek helyett a testére helyezi a hangsúlyt.
Fontos tudatosítanunk magunkban, hogy nincs az embernek lelke, mert az ember maga a lélek, azaz az ember lelki és nem pedig testi lény.
Ha helyesen akarunk fogalmazni, azt mondjuk, hogy van testünk, azaz az embernek van teste, járműve, és ezzel visszahelyezzük a hangsúlyt a lényegre, az eszenciára, a lélekre. Ily módon kijavítható egy nagyon súlyos tévedés, egy hamis mantra, mely rányomta fekete bélyegét az emberiség történelmére.
Tehát a léleknek van teste, és nem pedig fordítva: a testnek lelke. A lélek birtokolja és használhatja a testet, és nem pedig fordítva: a test a lelket.
A lélek az, mely kapott egy nagyon hasznos eszközt, egy kiváló járművet, mely elszállíthatja őt a desztinációba.
Itt jön be az ezoterikusok által elvetett és megtagadott bűn fogalma, mely állítólag azt jelenti, hogy céltévesztés (desztináció tévesztés).
A bűnbeesésnek a magja az a téves hit, és a belőle származó mágikus erővel bíró mantra: hogy a testnek lelke van. Céltévesztésből, azaz bűnből ez épp elég.
Nézzük meg, mit okozott ez a helytelen és téves megfogalmazás, mely talán nem véletlenül került be ebben a formában a köztudatba.
Minden egyes személy egy olyan utas, mely kapott egy járművet, egy autót annak okáért, hogy eljusson vele a célba, ahol megtapasztalhatja a teljességet, a teljes igazságot.
Viszont egy súlyos hiba került a rendszerbe, melynek következtében a jármű életre kelt, önálló életbe kezdett, és még azt is elhitette gazdájával, az utassal, hogy az utas a járműve tulajdona. Persze ez így első olvasásra hülyeségnek tűnik, de nézzünk csak körül egy picit. Mit látunk?
Sok-sok olyan járművet, mely egy helyben áll és élvezi, amint az utas állandóan fényezi, javítgatja, tuningolja, díszíti és ápolgatja őt. Sok-sok olyan utast látunk, aki az egész életét az utazás, a cél megtalálása helyett, a járműve kényelmének és egészségének fenntartásával tölti.
Azt látjuk, hogy a jármű egyre többet élvezkedik: szex, pia, rock’n’roll, Hollywood, az ízek halmozása, a látvány állandó fokozása stb. És ez idő alatt a birtokba vett utas halálra van éheztetve. Mit gondoljon ezek után a teremtő, ki járművet adott a léleknek, hogy elérjen hozzá? Te mire gondolnál az ő helyében? Talán valami olyanra, hogy kell is nektek jármű, ha nem tudjátok, hogy mire való. 🙂
És ebben is segítségünkre sietett. Adott használati útmutatót a járműhöz, különböző szent iratok és parancsolatoknak nevezett utasítások formájában, de az önálló életet élő jármű elutasította ezeket. Küldött prófétákat és különböző látnokokat, hogy közöljék az utasokkal, hogy a jármű élete véges, hamar elfogy, és ha nem érünk be a célba, a járművel együtt mi is elveszünk. Erre mi mit tettünk? Gúnyt űztünk belőlük, kivégeztük őket. Ezeket a tényeket figyelembe véve, talán nem nehéz kitalálni, hogy milyen sors vár ránk, melyet szabad akaratunkból mi választottunk saját magunknak.
A keresztények használati útmutatójáról tudom, hogy hasznos tanításokat tartalmaz, melyeket lehetetlen megérteni, ha az utas érzékeit kikapcsoljuk, és csupán a jármű érzékeire hagyatkozunk. Tehát ahhoz, hogy megértsük a használati útmutatót, nem elég csupán hallani és látni. Fontos bekapcsolni és tökélyre fejleszteni a hatodik érzéket is, mely képes kifürkészni, észrevenni és tudatosítani a szavak és sorok közötti lényegi üzeneteket is. Már korábban is volt szó róla, hogy az igazság sosem a szavakban van, hanem az általuk létrehozott szó- és sorközökben, melyeket csak és kizárólag a hatodik érzékkel tudhatunk olvasni és értelmezni. Viszont a hatodik érzéket eltompítja és elnyomja a másik öt érzék intenzív ingerlése:
szex, pia rock’n’roll, ízfokozók, látványfokozók, férfiasság- és nőiességfokozók stb.
És ezen a ponton jön be a használati útmutató fontossága, mely felhívja figyelmünket, hogy fokozott figyelmet kell fordítanunk arra, hogy kordában tartsuk az öt érzék követelőzését, mely a hatodik érzék teljes eltompulását, és ezáltal a teremtő erővel való kapcsolat megszűnését akarja.
Az összes irat, az összes tanács, mely a gyártótól, azaz Istentől származik, próbál figyelmeztetni, hogy a járművünk irányítását, ha nem vagyunk figyelmesek, átveszik tőlünk. Amiért mi nem vállaljuk a sofőr szerepét, attól őt még irányíthatják olyan erők, amelyek nem közelebb, hanem távolabb visznek minket a desztinációnktól, a kölcsönzőtől, ahonnan a járműveinket kaptuk.
Magyarra lefordítva a fenti mesét:
Kellő alázat nélkül, és a minket létrehozó forrással szembeni tiszteletlenség következtében a jármű, tehát a hús és vér rabjaivá váltunk. A lélek mivel elveszítette, azaz megtagadta isteni kapcsolatát, a test rabságában él. Gondolatainkat és szavainkat a húst és vért megfertőző energiák formálják, nem pedig a lélek. Mivel a lélek szabad akaratából elszakította magát az éltető forrástól, elveszítette erejét és hatalmát a hús és a vér felett. A forrásától elszakított lélek elsötétült, mint az a villanykörte, melyről lekapcsolják az elektromos áramot. Összezavarodott, és már arra is képtelen, hogy észrevegye, hogy járművét egy jó ideje valaki más irányítja.
Sajnos, sok esetben csak akkor jön rá, hogy bajok vannak, amikor járművét az a titokzatos, láthatatlan utas halálra hajszolta, használhatatlanná tette. Általában ilyenkor veszi kezdetét a lélek, azaz az utas újraélesztése, melyet a vallások úgy neveznek, hogy a bűnhődés, vezeklés. Ez sajnos, nem egy kellemes folyamat: testi és lelki fájdalmakkal, ágyhoz kötöttséggel, sok esetben börtönnel jár. Viszont ez idő alatt lehetőség nyílik a múltbeli tévedések és hibák meglátására, beismerésére, őszinte megbánására, kitisztítására. Ez a lélek nemesedéséhez vezet. A lélek nemessé válása annyit jelent, hogy mivel átlátta, beismerte és megbánta a múltban elkövetett hibákat, egyértelmű NEM-et tud majd mondani a jövőbeni kísértésekre. Tehát mentes lesz a bűnbeesés, egész pontosan a tévedések lehetőségétől, és alkalmassá válik arra, hogy meglássa azt a dimenziót, azt a létsíkot, melyben már nincs szükség a fizikai korlátokra, melyben a valóságnak csak a képzelet szabhat határt. Az a lélek, mely nem tudott megnemesedni, tehát nem képes NEM-et mondani az önzésre, a versengésre, a gőgre, az irigységre stb, nem léphet be ebbe a dimenzióba. És ez nem büntetés, hanem egy egyszerű óvintézkedés. Ha valaki képtelen levizsgázni az első osztályos tananyagból, az nem mehet második osztályba, mert az első osztályban elsajátítandó alapok nélkül képtelen lenne megérteni a második osztályos tananyagot, és nem érezhetné jól magát abban a környezetben.
A léleknek csupán egy néhány elemi dolgot kellene megértenie a földi létsíkon, de bizonyos ezoterikus tanok és különböző hamis, vagy az egyén számára irreleváns információk elterelik figyelmét ezekről az elemi lépésekről. Ily módon veszíti el a lélek vitalitását, a nemesedés lehetőségét.
Hangsúlyozandó, hogy nem csak a hamis információ lehet káros a lélekre, hanem minden egyes olyan igaz információ is, mely az egyén számára még lényegtelen, nem soron következő.
Rengeteg ember esik abba a súlyos hibába, hogy meg nem értve és elvetve a krisztusi tanításokat, elindul a kozmoszba információkat gyűjtögetni. Ez pont olyan, mint amikor valaki annak ellenére, hogy képtelen levizsgázni az első osztályos tananyagból, be akar iratkozni a tizedik osztályba. Képzeljük csak el, hogy az ilyen diák, mit fog megérteni a tizedik osztályos tananyagból.
Rengeteg embert hallok a Plejádokról, az ufókról, a kozmoszról és a reinkarnációról beszélni, akik élete azt bizonyítja, hogy az elemi, azaz a krisztusi tanokból elbuktak.
A „fél világot” bejártam, sok mindent hallottam és láttam. Sok ezoterikus és filozofikus tannal találkoztam, jómagam is sokat gyártottam. Hazajöttem és a lehető legnagyobb komolysággal és határozottsággal állíthatom, hogy aki elutasítja, nem érti, és nem éli a krisztusi tanokat, fölöslegesen pazarolja élete idejét távoli ezoterikus tanokra, ufókról szóló mesékre, mert azokat sem fogja megérteni.
Bevallom, hogy veled együtt a hatalmaskodó vallásokban jómagam is csalódtam, de tudom, hogy nem követhetem el azt a hibát, hogy a mosdóvízzel kiöntöm a gyermeket is. Bibliát (főképp az Újszövetséget) olvasni nem szégyen! Sőt, nagyon is hasznos lehet. A krisztusi tanítások olyan bölcsességeket tartalmaznak, melyekre minden embernek szüksége van ahhoz, hogy sikeresen levizsgázzon ezen a létsíkon, és továbbmehessen a következőre. Nem mondom azt, hogy ugyanezek a tanítások nem lelhetők fel máshol is. Csupán annyit mondok, hogy amikor az ember elkezd csipegetni innen is, onnan is, mindenhonnan azt, ami az ő önkényeskedő egójának tetszik, hatalmas az esély az önámításra és arra, hogy egész életünket a hazugságok fogják dominálni. Nem ok nélkül születtünk ide. Egy kiváló esélyt kaptunk a szabadulásra, arra, hogy kikerüljünk a mókuskerékből, a szamszarából azáltal, hogy megismerkedhetünk a krisztusi bölcsességekkel.
Nagy tévedésnek tartom, hogy valaki a keleti tanokat habzsolja anélkül, hogy előtte alaposan megismerkedne azzal a lehetőséggel, mely ebben a közegben várt rá, amikor megszületett.
Sokan azon tűnődnek, hogy kik voltak, és kik akarnak lenni a következő inkarnációjukban, és nem akarják észrevenni, hogy már most fel van kínálva az esély számukra a reinkarnáció nyűgétől való szabadulásra. Sokan inkább beszélnek és tanítanak arról, hogy az emberi léleknek hány százszor kell reinkarnálódnia, hogy elnyerje üdvösségét, mintsem hogy észrevegyék, hogy már MOST itt van a lehetőség a monoton ismétlődések poklából való szabadulásra, és hálásak legyenek érte.

Kedves olvasó, sajnálom, hogy ilyen hosszúra nyúlt ez a bejegyzés. Eredetileg sokkal rövidebbre terveztem. 🙂 Bízom benne, hogy a lényeget, melyért ez a gondolatcsomag napvilágot látott, megértetted:
Nem a testnek van lelke, hanem a léleknek teste.
Nem a test a sofőr, hanem a lélek.
Ebből következik, hogy a lélek egészségére sokkalta nagyobb figyelmet kell fordítanunk, mint a test egészségére, mert ha a jármű vezetője egészséges, ő automatikusan gondoskodni fog a jármű egészségéről is. Ha a jármű vezetője nem egészséges, a jármű maga hiába mutat jól. Ha az utas életét veszti, a földnek teljesen mindegy, hogy milyen testet , milyen járművet temetnek belé: egy szépet, jól gondozottat, vagy pedig egy olyant, melynek akadnak szépséghibái.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

P.S. Mivel ez a bejegyzés kicsit hosszúra sikeredett, a Tíz javaslat kibontását, értelmezését a következő bejegyzésben közlöm. Szándékosan nem mondom azt, hogy tízparancsolat, hogy nehogy a spirituális ego fellázadjon, és egy szó miatt szemétre dobja a lényeget. 🙂

Categories: Minden | 7 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

7 thoughts on “Van-e lelke az emberi testnek?

 1. Schmidt Károly

  Kedves Szabad Gondolat!
  Őszintén be kell valljam, hogy a test-lélek kapcsolatának eme megközelítése számomra teljesen új. Ám, azonnal, vagy máris rá kellett jöjjek, mivel a test halandó, fizikai megnyilvánulásából kiindulva, Ő az ideiglenes “vendég”. Oly nagyon nem is kell belegondolni, hogy földi létezésünkben mit, avagy kit is szoktunk temetni, kinek, vagy minek a koporsója mellett áll a gyászoló. Ebből következően már evidens, hogy a léleknek van teste és nem a testnek lelke, és ez nagyon nem ugyanaz. A “Röviden és tömören: Nincs!” mondat első és hirtelen olvasatra, ha még rövid pillanatra is, de “gondolkodóba” ejtett. Tulajdonképpen a lélek addig “öltözködik”, amíg a legmegfelelőbb “ruhát” nem ölti magára, amely leginkább belülről nem fog szorítani, nem lesz nyűgös, elfogadhatatlan, hitetlen vele szemben, stb., tehát Ő az ÖRÖK, a test az ideiglenes, s a lélek kétszer ugyanazt a ruhát nem ölti magára. Mondhatom ugye nagyképűen, hogy e témában azonnal “megvilágosodtam”, s hogy ez nem is lehet másként , a már előzőleg leírt értelmezésem szerint.
  Köszönöm az írást, szeretettel: Schmidt Károly.

  • Kedves Károly,
   Azt hiszem itt is a lényeg a megélés lenne. Ahhoz előbb szükséges a felismerés. Mert mi motiválná az embert, hogy lelke egészségét helyezze előtérbe a teste egészségével szemben, ha nem tudatosul benne az a szomorú tény, hogy egész mostanig a járművet babusgatta.

 2. Anna

  Kedves Szabad Gondolat, ez az istenni bölcsesség a szent es az örök, amit viszont nem értek
  a mai kor emberénél, hogy miért olyan nehéz neki a nagy keresés közepette elfogadni illetve
  megérteni az isteni igazságot, ehelyett “ezoterikus csalamadeval” tömi magát folyton,
  így fényévekre járva a Jó Isten szeretetétől es áldásától…. Pedig mennyire meghitt es szeretettel teli az Ő jelenlétében a mindennapi életünk…:)ilyenkor mindig atérzem Krisztus fájdalmat.. a tehetetlenség es az elutasítás keresztjét…amit tenni tudunk, segiteni a krisztusi kereszthordozasban , ami nem jelent mást mint vállalni es megvallani bátran a mennyei Atyankat az emberek előtt es életünk példájával világítani es segíteni társainkon az Ő segítségével!!

  • A lényeg az, hogy amiért nem követjük, tiszteljük, és ne becsüljük alá az ellenség erejét 🙂 Ő végzi a dolgát. MI végezzük a magunkét 🙂
   Az élet Urának áldása kísérjen minden nap!
   Attila

 3. Anna

  Áldása kisérjen téged is, es köszönöm a visszajelzést, megértettem belőle egyet mást:)
  Szeretettel, Anna

 4. „A krisztusi tanítások olyan bölcsességeket tartalmaznak, melyekre minden embernek szüksége van ahhoz, hogy sikeresen levizsgázzon ezen a létsíkon”

  Igen, mert a krisztusi bölcsesség EGYetemes bölcsesség, nem emberi találmány. Szívből örülök veled EGYütt Testvérem, hogy nem dobtad ki a mosdóvízzel a Gyermeket, ami amúgy is lehetetlen, főleg annak fényében, hogy személyesen győződtem meg arról, hogy őszinte lélekkel kerested, keresed az Örökkévaló Bölcsességet. A Teremtő Bölcsesség és SZER áldjon téged, és növelje benned a bölcsességet és a szeretetet! Szeretettel gondol rád, rátok:

  testvérbátyád

  • Köszönlek drága útitársam! Vettem és viszonozom a szert, mely a látás helyreállításához szükséges! 🙂

   Ölellek!

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.