Találkozás Istennel

meetgodMiért nem jelenik meg Isten az embereknek? – Tevődött fel a kérdés egy pár nappal ezelőtt a szabad gondolat levelezőlistán. Volt, aki azt állította, hogy már több ízben is megjelent, és folyamatosan megjelenik Isten az emberek előtt, mások meg cáfolni próbálták ezen állítások valódiságát. Vajon, mi az “igazság”? Olyan istenünk lenne, ki valamilyen oknál fogva el akarja rejteni magát gyermekei szeme elől, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy a gyermekeinek még nem elég jó a látásuk ahhoz, hogy felfedezzék életükben az ő jelenlétét? Talán érdemes egy kicsit elidőzgetni ennél a kérdésnél. Azt látom, hogy amikor Istenről, a mindenható, a mindent átható végtelen tudatról van szó, hajlamosak vagyunk arra, hogy beleütközzünk a szavak korlátaiba, és elbeszéljünk egymás mellett. Hermész Triszmegisztosz mondá: Ami kint, az bent, ami fent az lent, a részben az egész, és az egészben a rész. Ilyen értelemben a teremtő kényelmesen “elfér” teremtettjében. Mivel saját mintájára formálta az embert, elmondhatjuk, hogy az emberben, mint részben, benne van ő is, az egész. Mondják is a tanítók, hogy ott lakozik a szívünkben, és a lelkiismeretünk hangján szól hozzánk. Viszont ezt a hangot a mai ezotéria és tudálékosság el akarja csitítani. Vannak emberek, kik írni-olvasni nem tudnak, de mesteri módon tudják követni lelkiismeretük hangját. Ekképp annak ellenére, hogy nem olvasnak bibliát és filozófiát, közelebb vannak hozzá, mint mi, akik a farizeusok nyomdokaiba léptünk. “Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába. (Máté 5:20)” (… tehát meg van írva, hogy tudálékos, eszelős írástudóként nem láthatjuk meg az ő valódi arcát) A munkáját örömmel és lelkesedéssel végző művész és szakember “beleviszi önmagát” alkotásába. Ily módon embertársainak lehetőségük nyílik őt a művén keresztül tisztelni és szeretni. Azt, hogy a teremtő egyben a teremtett világ (is), talán azért (is) érdemes elfogadni, még ha nem (is) értjük teljesen, hogy ez mit jelent, mert csak így tisztelhetjük és szerethetjük őt igazán. Fölöslegesen mondom egy embertársamnak, hogy szeretem őt, ha az ő életművét nem vagyok képes szeretni és tisztelni. Néri Szent Fülöp azt mondja a bíborosnak, hogy Istent a szegényekben látja, nem a templom falaiban. 🙂 És ebben van a lényeg. Talán az a legnagyobb hiányossága a mi tudálékos és ezoterikus világunknak, hogy Istent kihelyeztük a galaxisunk peremére, és nem akarjuk meglátni őt embertársainkban, a koldusokban, a betegekben, a szegényekben, a halk szavú mesterekben. Helyette a káprázat mestereiben, az ő nevét “hiába vevők” hangzatos szónoklataiban, fülnek tetsző ezoterikus elméleteiben keressük őt. És tesszük mindezt a legnagyobb gőggel és büszkeséggel anélkül, hogy elolvasnánk, meghallgatnánk az ő üzeneteit, melyeket használati útmutatóként szánt nekünk ahhoz az élethez, melynek lényege a növekedés, a fizikai tapasztaláson, megélésen és felelősségvállaláson alapuló valós lelki fejlődés. A fenti sorok nem azt akarják mondani, hogy ő csak és kizárólag embertársainkban lakozik, akiket ha megértünk, teljes képet kapunk róla. Meggyőződésem, hogy vannak neki titkai, melyeket az emberi ész nem foghat fel. Viszont abban is biztos vagyok, hogy azért nem fedi fel teljes mértékben magát az emberi szem előtt, mert a korlátaihoz ragaszkodó emberi elme nem bírná befogadni az ő teljes valóságát. Viszont tiszteletre- és dicséretreméltó az ő bölcsessége, miszerint minden egyes személy előtt csak olyan mértékben tárja fel magát, amilyen mértékben az képes őt befogadni. Ebből következik, hogy nem arra kell törekednünk, hogy egyik napról a másikra meglássuk őt teljes fényében, hanem arra, hogy úgy éljünk, és úgy növekedjünk, hogy egy napon meg tudjuk őt látni teljes dicsőségében. Hogy ez megtörténhessen, hatalmas alázatra, türelemre és szolgálatkészségre van szükségünk. A lényeg, hogy előbb elfogadhassuk és megérthessük a jelenleg is rendelkezésünkre álló élethelyzeteket. Amíg képtelenek vagyunk hálát érezni mindenért, amit emberként fizikai testben megélhetünk, amíg képtelenek vagyunk megbékélni mindenkivel és mindennel, ami a jelen pillanatban körülvesz, addig fölöslegesen türelmetlenkedünk, mert, ahogy fián keresztül is üzente: épp elegendő nekünk a ma, tehát a jelen „problémája”. A következőképpen fogalmaz: „Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” (Máté 6:34) Tehát, igaz azon kijelentés (is), hogy most (még) nem láthatjuk, nem tapasztalhatjuk őt a maga teljességében, de ez nem rajta, hanem rajtunk múlik. Egész pontosan azon, hogy mennyire tartjuk be azokat a szabályokat, azokat az útmutatókat, amelyeket ő a rendelkezésünkre bocsátott annak érdekében, hogy mi a lehető leggyorsabban növekedhessünk, a vele való találkozásra megérjünk.
Használati útmutató
Nem tartom kizártnak, hogy a szanatóriumok, az ideggyógyászati központok olyan emberekkel vannak tele, akik ezt a találkozást siettetni, vagy késleltetni próbálták. Fontos belátnunk, hogy létezik a kapzsiságból és telhetetlenségből születő „féktelen” kíváncsiság is, mely többet kér, mint amennyit megbír. Szabad akaratot kaptunk, melyet használhatunk arra is, hogy siettetjük vagy késleltetjük a látást, viszont arra is, hogy bizalommal elfogadjuk az ő üzenetét és útmutatóit annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb és legbiztonságosabb úton haladjunk feléje. Lehetőséget kaptunk arra, hogy tékozoljunk, hogy megtagadjuk az ő létezését, hogy elutasítsuk az ő segítségét. Mivel szabad az akarat, megtapasztalhattuk, milyen segítség nélkül, öntörvényűen, fölényeskedve, hamis hittételeket, önkényes igazságokat vallva élni. Lehetőséget kaptunk rá, hogy megtapasztaljuk, milyen csalódásokkal és fájdalmakkal jár az, hogy részként az egészről önkényes képzeteket (tévképzeteket) vallunk, és terjesztünk. Csalódottságunkban és fájdalmunkban fellázadtunk ellene. A düh és a harag annyira elhomályosította látásunkat, hogy még azt is elfelejtettük, hogy mi voltunk azok, akik úgy döntöttünk, hogy nincs rá szükségük, hogy elutasítjuk az ő segítségét. Azt hittük, és azt hisszük, hogy ő büntet minket. Ezért még inkább fellázadtunk. Ekképp még jobban eltorzult a látásunk, és képtelenek voltunk észrevenni, hogy mi vagyunk, mindig is mi voltunk azok, akik büntettük saját magunkat azzal, hogy szabad akaratunkból elszakítottuk magunkat tőle, az igaz tápláléktól, az éltető forrástól. „Ő pedig felelvén, mondá: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. (Máté 4:4)” Ha nem adunk enni háziállatainknak, melyeknek mi vagyunk a gazdái, megbetegednek és elpusztulnak. Ha nem teszünk üzemanyagot az autónkba, előbb vagy utóbb elfogy az energiaforrás, és megáll a motor. Ugyanígy, ha nem táplálkozunk, vagy pedig helytelenül táplálkozunk, ha nem veszünk magunkhoz üzemanyagot, megáll a testünket működtető motor is. A legtöbb háztartási gép mellé használati útmutatót ad a gyártó annak érdekében, hogy sokáig tartson, sokáig szolgáljon. Ugyanezt tette a teremtő is, amikor testet, azaz járművet adott az emberi léleknek. Adott melléje egy használati útmutatót is, hogy az minél több ideig tartson, szolgáljon minket, utasokat, hogy elérjük a célt. Ezt az útmutatót szabad akaratunkból elfogadhatjuk, vagy elutasíthatjuk. Viszont ha nem fogadjuk el, arcátlanság a teremtőt (a gyártót okolni) a használati útmutatóban rögzített feltételek figyelmen kívül hagyásából adódó működési zavarokért, betegségekért, romlásért. Kedves olvasó, mivel nem vagyok semmilyen vallási felekezetnek tagja, nekem elhiheted, hogy nem célom, és nem érdekem a „térítés”. Egyszerűen csak emlékeztetni szeretnélek téged, és egyben saját magamat is arra, hogy ha már eleget tékozoltunk, eleget szenvedtünk a rossz táplálék miatt, további kellemetlenségek, fájdalmak és csalódások elkerülése végett talán megnézhetnénk, mit mond a használati útmutató. Tudom-tudom! Sokszor átírták, hamisították, „rosszul fordították” – állítják egyesek. Természetesen sokkal kényelmesebb és egyszerűbb ezt elhinni olyan személyeknek, akik soha nem olvasták, vagy ha olvasták is csupán ésszel, és nem pedig szívvel-lélekkel olvasták, mint személyesen meggyőződni a benne foglalt sorok valódiságáról. Én a kezembe vettem, belelapoztam, és érdekes módon azt tapasztaltam, hogy az ott található útmutatások semmiben nem különböznek azoktól az útmutatásoktól, amelyeket a lelkiismeretem hangja súgott, amikor a legőszintébben kértem Teremtőmet, hogy megmutassa, mi az igazság, mely akkor is igazság marad, amikor az ÉN igazságai szerre mind csődöt mondtak, ismételten tévútra tereltek.
Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

Hangosan:

P.S. Ha fel szeretnél iratkozni a szabad gondolat levelezőlistára, küldj egy üzenetet, mely tartalmazza a pontos email címed.

Reklámok
Categories: Minden | 2 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

2 thoughts on “Találkozás Istennel

 1. Anna

  Kedves Szabad Gondolat,
  örömmel olvasom, észlelem és érzékelem, hogy egyre letisztultabbak és bölcseséggel telibbek lettek és lesznek ezek a “Gondolatok”:)Hála az igazi forrásnak és az Őt látó “igéző” szemeknek..
  Az áldása kÍsérjen mindannyiunkat útjainkon..
  Szeretettel, Anna

  • Anna, örvendek, hogy így látod!
   Úgy legyen, ahogy mondod! 🙂
   Legyünk annyira alázatosak, hogy el tudjuk fogadni az áldását…
   Egyre nagyobb szükség van rá
   Derűs napot! 🙂

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.