Miért nem győzhet soha a jó politikus?

Miért nem győzhet a jó politikus?

Egész egyszerűen azért nem győzhet sosem a jó politikus, mert nem létezik, és ami nem létezik, az biza nem is győzedelmeskedhet semmi és senki felett.
Kedves olvasó, fontos szembenézni azzal a meglehetősen egyszerű ténnyel, hogy nem létezik jó politikus, legfeljebb csak „jóra hajló” politikus, aki még nem tagadta meg teljesen a „jóság” forrását. A politika és a jóság körülbelül akkora távolságra vannak egymástól, mint az ég a földtől. A politika közeli emberek, mint ahogy azt korábban is fejtegettem, azok, akik a leginkább rászorulnak a jóságos teremtő könyörületére, irgalmára, mert nehéz terhet vettek magukra azzal, hogy tudattalanul, kapzsiságból és hatalomvágyból vállalták, hogy valósághű tükröt állítanak az őket felhatalmazó sötét tömegszellem elé.
Na de lássuk csak, miért van az, hogy ha egyik politikus rossz, és a másik mutat némi hajlamot a jóra, akkor egyértelműen a rossz fog győzni!

Gyermekként egy Wass Albert könyvben találkoztam egy nagyon érdekes gondolattal, melynek lényege a következő: Ha a jó és a rossz harcolnak egymással, a jó fog győzni. Ha viszont a rossz harcol a „félig jóval”, tehát a nem teljesen jóval,, egyértelműen a rossz fog győztesként kikerülni a csatából. Ezáltal a jóra hajlamot mutató fél esélyt kap arra, hogy kiteljesedjen jóságában. Már kölyök koromban mély igazságot érzékeltem ebben a kijelentésben, de akkor még kicsit távol állt tőlem a megértése. Az évek teltével ismételten visszajött hozzám ez a gondolat, de eddig még sosem írtam róla.
A választások által megjelent a tökéletes provokáció, és egyben a kiváló alkalom, hogy pontosabban is megfogalmazzam, miért van az, hogy a rossz politikus a jóra hajlamos politikussal szemben egyértelműen győzni fog.
Az a politikus, aki a jósággal még csak köszönő viszonyban sincs, abból az emberből lesz, aki szabad akaratából teljes mértékben elutasította magától a mindenható segítségét, ezért a sötétség erői által segítve „jól” halad az úton, politikai karrierje felfele ível. Sikere legfőképp annak köszönhető, hogy száz százalékig tud hinni abban, amit csinál. Nincsenek már kételyei, nem szólal meg a lelkiismeret hangja odabenn.
A jóra hajlamos (a vesztes) politikus abból a személyből lesz, ki ha teljesen nem is fogadta el a szeretet Istenének segítségét, nem is tagadta meg azt. Ezért ő még olyankor is, amikor nem tud róla, kap egy-egy kis segélycsomagot az égiektől, ami legtöbbször abban nyilvánul meg, hogy a jóság jelmezébe öltöztetett gyarló törekvései, nem hoznak számára nagyobb „egós” sikereket, mint amekkorát megbír. (Ha az ember elfogadja a fennvaló kegyelmét, ügyelni fognak rá, hogy ne süllyedjen bele annyira az anyagi világ csapdáiba, hogy az végzetes legyen számára.) Az ilyen politikus még nem hisz teljesen azokban az alattomos eszközökben, amelyeket ellenfele feltétel nélkül elfogad. Lelkiismerete hangján keresztül kap egy kis segítséget, egy kis útmutatást, ezért veszíteni fog a káprázatvilág trónjáért folytatott küzdelemben.

Tehát Poncius Viktóriusz, aki minden szavával meghazudtolja az előzőeket, akinek az ördög felkínálta a hatalmat, mint ahogy annak idején Jézusnak is, aki szabad akaratából elutasítja atyja segítőkezét annak érdekében, hogy hatalmat kapjon a halálra ítélt anyagi világ felett, teljesen biztos, hogy győzedelmeskedni fog azon Gipsz Jakab felett, akiben van egy csöppnyi alázat, aki valamilyen mértékig elfogadja a mindenható segítségét. A győzelemnek köszönhetően Poncius Viktóriusz életében nem sok minden fog megváltozni. Tudattalanul, hiúságból, kapzsiságból és hatalomvágyból továbbra is szolgálni fogja a Mammont egy néhány csillogó garasért cserében.
Ezzel szemben a megmérettetésből vesztesként kikerülő Gipsz Jakab további esélyeket kap az örök létben való növekedésre. A földi hatalom elvesztésének kudarca és a csalódások megélénkítik érzékeit, hogy jobban ráhangolódhasson az igazság lelket nemesítő hullámaira. Természetesen továbbra is szabadon dönthet arról, hogy megtagadja vagy elfogadja a fenti segítséget, de győztesként csak akkor kerülhet a káprázatvilág trónjára, ha határozottan megtagadja azt.
Azzal az emberrel szemben, aki teljesen „szeplőtelen”, aki teljes mértékben éli a mindenható akaratát, a sötétség urának földi helytartói teljesen erőtlenek.
Elméletileg lehetne egy országnak ilyen királya, ilyen vezetője is, de én valamiért úgy gondolom, hogy az igazi szenteknek nem sok keresnivalójuk elnöki, királyi pozíciókban, mert mint ahogy azt már korábban is említettem, a szellemi hierarchiában magas pozíciókban lévők dolga nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Ezzel szemben a hatalmi hierarchiát, amire tudatlan emberként négy évente szavazunk, mint látjuk, nem a szolgálat, hanem az uralkodás és az elnyomás jellemzi. Azt hiszem, már rég kihaltak azok a királyok, azok a mesebeli hősök, akik arra születtek, hogy alattvalóikat szolgálják. Én személyesen a szentnek mondott István király szentségéről sem vagyok meggyőződve.
Az emberek által létrehozott intézményesített vallások gyarlósága miatt nem túl bölcs dolog a vallás dogmáival együtt a Bibliát is a kukába hajítani. Annak ellenére, hogy egyetlen vallásnak sem vagyok a követője, azt kell mondanom, hogy olvastam olyan dolgokat benne, amelyek valóságtartalmáról személyesen is meggyőződhettem. Abban sem kételkedek, hogy az anyagi világot, a sötétség, tehát a tudatlanság erői irányítják. Aki részt vesz ebben az irányításban, annak nyilván nehéz belátni ezt, de ha az ember megpróbál kicsit a dolgok fölé emelkedni, megláthatja, hogy az uralkodás és a sötétség kéz a kézben járnak egymással, és ha kigyúlna az értelem fénye az elmékben, a szeretet fénye a szívekben, hirtelen megszűnne létezni minden, ami a hatalmi hierarchiával kapcsolatos. Enélkül a fény nélkül az ember képtelen meglátni, hogy ő az, aki igent mond, a tömegek manipulálására, a fegyveriparra, a háborúkra, és hogy az ő pénzéből szervezik meg a választások előtti kampánynak nevezett hazugságözönt is. Vajon mi lenne, ha azt az életenergiát, amellyel a választó-adófizetők részt vesznek a sötétség uralmának fenntartásában, mindenki egyéni vagy közös elmélkedésekre, imára, embertársai önzetlen szolgálatára fordítaná? Aki ezt el tudja képzelni, az már nem akar senki felett uralkodni, és nem is hatalmaz fel senkit az uralkodásra.
A politika, mint ahogy az a bejegyzés elején is megfogalmazódott, nem az örök lét felé tartó utas járműve, hanem az uralkodás, a moneypulálás, a megvezetés, a megtévesztés, az elnyomás és a szenvedtetés eszköze, mely létezését, a mennyei hatalmat megtagadó, bizalmatlanságban és félelemben élő embereknek köszönheti.
Ha egy ország lakói ténylegesen és tettlegesen is a keresztény elvek szerint élnének, az önkényesen eltulajdonított anyagi forrásokból megszervezett szavazásokra nem kerülhetne sor. Ha a látszat kereszténység helyét átvenné a szereteten és az isteni bölcsességen alapuló kereszténység, senki nem akarna egy másik gyarló emberi lényt felhatalmazni arra, hogy gondolkodjon, döntsön és felelősséget vállaljon helyette.
Nem könnyű, de nem is lehetetlen felismerni, hogy felelősnek lenni annyit tesz, mint tudni, hogy általunk és értünk történik minden, amit környezetünkben tapasztalunk, és rajtunk kívül soha senki nem lehet hibás (felelős) semmiért, ami velünk történik. Ha én úgy döntöttem, hogy kényelemből áttolom az egyéni felelősség porciómat egy olyan embernek, akit még nálamnál is jobban megrészegített a hatalomvágy és az anyagi jólét ígérete, nem csodálkozhatok azon, hogy becsapnak, átvernek.
Láttam egy érdekes filmet, mely végén az emberek azt kiáltják az ördögnek, hogy átvertél minket. Az ördög mosolyogva megfordul, és azt mondja, hogy ti vertétek át saját magatokat. Tehát az ember szabad akaratából felhatalmazhat egy másik embert arra, hogy átverje őt. És ez az átverés nemcsak, hogy „jogos”, hanem még szükségszerű is, mert általa érti meg a választó, hogy rosszul választott. Más szóval: minden rosszul választó ember önmagában hordozza saját fájdalmait, saját csalódásait, és teljesen mindegy, hogy ki a kivitelező, a jobb vagy a bal oldal.
A politika nem azért van, hogy a jóságról tegyen tanúbizonyságot az emberek világában, de mégis elmondható, hogy egy nagyon fontos szerepet tölt be azzal, hogy szembesíti az embert a felelősség hárításának súlyos következményeivel, azzal, hogy rosszul döntött, rosszul választott, amikor megtagadva istenét, a tudattalanul a sötétség urát szolgáló politikusok ígéreteire bízta önmaga és családja sorsát.
Kedves olvasó, nem rosszindulattal írom, amit írok, és nem is a világmegváltás szándéka vezérel a gondolatok formába öntésében. Meggyőződésem, hogy ezen sorok üzenetét nem sokan fogják (még) megérteni, de tudom, hogy már vannak olyanok is, kiket megerősít az igazságba és a gondviselő erőbe vetett bizalmukban.
Újra itt van a nagy lehetőség. Lehet választani, lehet szavazni. Hogy van-e értelme vagy nincs, te döntöd el. Ha nem értetted meg a fenti sorokat, és úgy gondolod, hogy szavaznod kell, ne hagyd ki! Ha meg úgy érzed, van valami igazság a fent leírtakban, szavazás helyett tehetnél valami igazán hasznosat is. Például meglephetnél valakit egy általad készített finom süteménnyel, segíthetnél a barátodnak fát vágni, önvizsgálatot tarthatnál, vagy ha annyira tisztának érzed magad, akár imádkozhatnál is a szavazókért és a jelöltekért, hogy ne tartson sokáig számukra ez az ördögi játszma.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”
Hangosan:

Reklámok
Categories: Minden | 7 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

7 thoughts on “Miért nem győzhet soha a jó politikus?

 1. KKatalin

  Attila, jól megnevettettél ezzel a Poncius Viktóriusz névvel… 🙂
  A feltett kérdés jó és időszerű, a magyarázatban pedig frappánsan megfogalmaztad, amire sokunknak még csak nyiladozik az értelme. Nem csak a politika rendeltetésére adtál világos és logikus magyarázatot, hanem – úgy érzem – az egész írásod nagyon a helyén van! Muszáj volt egy szakaszát kiollóznom, és az ismerőseimmel megosztanom a fészbukon – utólagos engedelmeddel. Szeretném, ha minél többen vevők lennének az üzenetére, hátha nem csak egy utópikus gondolat lesz ebből a szabad gondolatból… 🙂
  Magamból kiindulva, szembesülni nem könnyű, felelősséget vállalni még nehezebb, de csak ennek van értelme.
  üdv.K.

 2. Kedves Szabad Gondolat!

  Köszönöm ezeket a sorokat és a megerősítést, mivel már kezdtem a sok kampány hatására arrafele hajlani, hogy választanom kell, pedig nem, hisz azzal a játék része lennék és azt tartanám fent továbbra is.

  • Szívesen drága embertárs!
   Tudom, hogy újat nem mondhatok senkinek, viszont a megerősítésre biza nekem is nagy szükségem van! Derűs napot! ❤

 3. Skywinner

  Igen, a “jó” ember nem érzi szükségét a politizálásnak, mert nem akar elvenni senkitől semmit, új és újabb szabályozókkal, rendeletekkel, adókkal. Egyszerüen csak tisztességes.
  De ha a tisztességes emberek nem politizálnak, akkor a helyükre nyomulnak a gazemberek. Vákum nem maradhat.
  Ha a lámpát lekapcsoljuk sötét lesz.

  Sajnos, az egész életét a nemzetnek áldozó “államférfi/nő” már egy szinte teljesen kihalt állatfaj.

  A velejéig korrupt már az egész világot behálózó bürokratikus rendszerek elszabadult Gólemként pusztítanak. Ezeket a parazita rendszereket nem megszüntetni akarják, hanem birtokolni.
  Ha egy tisztességes ember betéved egy ilyen rendszerbe, csak nagyon mély sebek árán tud abból kilépni. De a legtöbbször bedarálja őket is a kíméletlen “lélekfaló” gépezet.

 4. Kiss Sándor

  Kedves Attila,nemrég kezdtem olvasni a megosztásaidat,de csak annyit tudok mondani,hogy köszönöm…sok mindenre szükségem volt.

  • Kedves Sándor, mindannyiunknak szükségünk van sok mindenre folyamatosan. Ez az állandó megújulás az állandó újjászületés, a növekedés, az élet rendje. 🙂
   Derűs napokat!
   Attila

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.