A Párhuzamos Valóságok és a Vonzás Törvénye

world-in-his-hands
Már régóta tervezem, hogy megkísérlem szavakba önteni a párhuzamos létsíkok világát, melynek megértése megkönnyítheti, zökkenőmentesebbé teheti a kiteljesedés felé vezető utat. Még mielőtt becsapnék a lovak közé, ismételten felhívom a figyelmet, hogy ezek csak szavak, melyek képtelenek a valóság tökéletes leírására, bemutatására, viszont segíthetnek ráhangolódni a mindent átható rend működésére.
A párhuzamos létsíkok által létrehozott világegyetemet úgy lehet a legegyszerűbben elképzelni, mint egy hatalmas papírtömböt, mely (végtelen) sok egymáson elhelyezkedő papírlapból áll. Ahogy minden egyes papírlap, közvetlen kapcsolatban, érintkezésben van az alatta és fölötte elhelyezkedő lapokkal, úgy minden egyes létsík, minden egyes valóságszint érintkezik az alatta és felette lévő létsíkokkal és valóságszintekkel.
Az „univerzum tudatának” feltételezhetően végtelen sok szintje van. Tehát végtelen sok egymással párhuzamos létsík létezik. (Ezen a ponton megjegyzem, hogy a párhuzamos létsíkok kifejezés helyett nyugodtan használhatunk párhuzamos valóságokat, párhuzamos dimenziókat, párhuzamos univerzumokat, párhuzamos világokat. Teljesen mindegy, mert egyik sem képes kifejezni a teljes valóságot, de ugyanakkor mindegyik fogalmazásmód alkalmas annak egyszerű szemléltetésére.)
Az egyszerűség és az érthetőség kedvéért, kiveszünk a végtelen nagy papírtömbből 10 lapot, és azt mondjuk, hogy a tudatosságnak is 10 szintje van, 10 egymással párhuzamos létsík alkotja a világegyetemet. Legalul van az 1-es szint, utána következik a kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences, majd a legfelső, a tízes szint.
Az egymásra helyezett, megszámozott papírlapok tehát növekvő sorrendben, különböző magasságokban, helyezkednek el. Ugyanígy a létsíkok esetében az egyes szintet nevezzük a tudatosság legalacsonyabb, legelemibb szintjének, amely alatt a tudatlanság, a teljes sötétség van, a tízes szintet pedig a legfelsőbb, a teljesség, az isteni tudat szintjének. Az egyes és a tízes létsíkok között helyezkednek el a kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas és a kilences közbeeső létsíkok, amelyeken az emberi tudat lépked felfele az isteni tudat, a tízes szint irányába.

Míg a papírlapok között magasságbeli különbségek, a tudatszintek, a párhuzamos létsíkok között rezgésbeli különbségek vannak. Tételezzük fel, hogy az egyes számú, legalacsonyabb tudatszint ezres rezgésű, és a tizedik, azaz a legfelső tudatszint tízezres rezgésű. Ha például Pityu a harmadik tudatszinten van, mely rezgése 3000, akkor ő többnyire a harmadik létsíkon található embereket, azaz a háromezres rezgésszintű embereket és jelenségeket fogja tapasztalni, de betekintést nyer a második és negyedik létsíkok világába is ugyanúgy, mint ahogy a harmadik papírlap érintkezik az alatta lévő második, valamint a fölötte lévő negyedik papírlapokkal is.
Igen, valóban létezik a vonzás törvénye, de mint mondtam, nem úgy, ahogy azt a materialista világszemléletet népszerűsítő Titok című könyv bemutatja. A vonzás törvénye a létsíkok esetében úgy működik, hogy ha valaki pl. a hetedik létsíkon időzik, a hetedik létsíkon található emberekkel fog találkozni, azaz a hétezres rezgésszintű emberek társaságát fogja bevonzani, mivelhogy rájuk van szüksége, mint tükörképekre, hogy megismerhesse, beteljesíthesse a hetedik szintet, és átléphessen a nyolcadikra. Ha valaki a hetedik létsíkon van, átlátja és érti az alsó hat szint működését is, de nem tapasztalja az ott végbemenő jelenségeket, mert már nincs szüksége rájuk. Az álmok, a képzelet, a megérzések és az új találkozások révén betekintést nyer a nyolcadik létsík világába is, ami iránt egy állandóan fokozódó „megmagyarázhatatlan” vonzást érez.
A párhuzamos valóságok legegyszerűbb és legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az, hogy két különböző ember, ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben különböző dolgokat tapasztal.
Példa: Jóska és Pista teljesen másképp látja Jánost. Míg Jóska János legnegatívabb oldalait tapasztalja, addig Pista János legpozitívabb jellemvonásait észleli. Ez azért van, mert Jóskának is és Pistának is
törvényszerűen azt kell tapasztalnia, ami az ő jellemében, tudatszintjében dominál. Tehát János gonoszsága a Jóskában még domináns gonoszságáról tesz tanúbizonyságot, a jósága pedig a Pistában túlsúlyban lévő jóságot dicséri. Más szavakkal János a Jóskában lévő gonoszságot és a Pistában lévő jóságot egyaránt tükrözi. János lehet, hogy késztetést érez arra, hogy megbántsa Jóskát, de Pistát nem fogja bántalmazni, mert Pista már nem hordozza magában a megbántást, a fájdalmat.
Igen, kedves barátom, minden egyes ember önmagában hordozza a saját megbántását, a saját fájdalmait, a saját örömeit és a saját elégedettségét, amivel az élete során találkozik.

Jogosan kérdezhetné meg bárki, hogy mi értelme ezeknek a szinteknek, miért fontos erről beszélni, ezt megérteni.
Válasz a kérdésre:
Csak akkor vállalhatunk teljes felelősséget az életünkért, ha megértjük a létsíkok működését, ha tudjuk, hogy mindig azt a valóságot tapasztaljuk, amelyen a tudatunk van, amelyet a tudatunk „kivetít”, amellyel a tudatunk képes együtt rezonálni. Ha képessé válunk teljes felelősséget vállalni az életünkért, igazzá válik, bebizonyosodik, hogy bennünk van a mindenható teremtő erő, mellyel akár hegyeket is mozgathatunk.

A teljes felelősség:
felelősek vagyunk mindenért, amit látunk, amit hallunk, amit tapasztalunk. A teljes felelősségvállalás annak tudatosítása, hogy az általunk érzékelt világ olyan, amilyen a tudatunk, és minőségét csak és kizárólag a tudatszintünk emelésével lehet javítani.
Ha például bennem kettes szintű tudatossága van, akkor többnyire a kettes szinten lévő embereket, jelenségeket fogom „bevonzani”, megtapasztalni. És ha a kettes szintnek része a gyilkolás, lopás, irigység, birtoklás, hatalomvágy, versengés, féltékenység, bizalmatlanság, hitetlenség, szégyenérzet, akkor én törvényszerűen meg fogom tapasztalni ezeket a dolgokat, hogy valós képet kapjak tudatom éberségi állapotáról, „önmagamról”.
Fontos tudomásul vennünk, hogy a világ végtelenségében helye van mindennek. Hely van az egyes, a legalacsonyabb rezgésű embereknek és jelenségeknek, valamint a tízes, a legmagasabb rezgésű jelenségeknek és embereknek egyaránt. És nem az a kérdés, hogy mi van a világban, háború vagy béke, hanem az, hogy a mi tudatszintünk milyen tapasztalásokat tesz lehetővé számunkra. Mindig is volt és mindig is létezni fog minden, amit az emberi elme el tud képzelni. A kérdés csak az, hogy a mi tudatunk milyen szintű valóság befogadására és alkotására képes.
Az előbb azt mondtuk, hogy az általunk tapasztalt jelenségek és emberek tükrében ellenőrizhetjük le, hogy a mi tudatosságunk milyen rezgésszinten, milyen létsíkon van.
Hogy még érthetőbbé és még emészthetőbbé tegyem ezt az igencsak fura gondolatsort, felhozom példának az Ukrajnában és a gázai övezetben végbemenő öldökléseket. Tételezzük fel, hogy a birtoklás, és az abból származó háború kettes létsíkú jelenségek. Ha én a háborút, meg az azt kiváltó emberi minőségeket, a birtoklást, a hatalomvágyat, stb. napi renden tapasztalom azt jelenti, hogy jómagam is a kettes szinten vagyok, hogy az én tudatossági szintem is olyan alacsonyan van, hogy alkalmas az öldöklés kirobbantására, előidézésére. Tudom, hogy ez durván hangzik,, ezért sokak számára meglehetősen kényelmetlen lehet ezeket a sorokat olvasni –azért is fogalmazok első személy egyes számban, hogy csak az vegye magára, aki megbírja, de muszáj kimondani, hogy a háborúért nem csupán azok az emberek felelősek, akik puskát fognak a kezükben és gyilkolnak, hanem azok is, akiket gyilkolnak, és azok is, akik valamilyen közvetett módon tapasztalják a háborút.
Bízom benne, hogy azok számára, akiknek ezidáig nem volt teljesen érthető a „Vedd magadra a világ bűneit” című írás, talán most a párhuzamos létsíkok segítségével értelmet nyer, hogy mit jelentett az, hogy valaki kétezer évvel ezelőtt magára vette a világ bűneit, felelősséget vállalt az általa tapasztalt világ fájdalmaiért. Feltételezhetően ez az ember tudta, mit cselekszik. Az egyházakról és a különböző vallási irányzatokról, akik az ő nevét felhasználva, tudatlanságban tartják az embereket, nem biztos, hogy elmondható ugyanez. Híveik összevissza lövöldöznek, újjal mutogatnak egymásra, másokat hibáztatnak és vonnak felelősségre saját boldogtalanságukért nem tudván, hogy minden jó és minden rossz tőlük indul, és hozzuk tér vissza. Jóhiszemű embernek szeretném tudni magam. Ezért vallom, hogy nem létezik gonoszság csak tudatlanság. A tudatlanság meg nem egy olyan bűn, amit nem lehetne megbocsátani és korrigálni egy kis odafigyeléssel, önvizsgálattal, meditációval és szeretettel.
A múltkor azt mondtam, hogy vedd magadra a világ bűneit. Ezt úgy igazából elsősorban saját magamnak szántam, de ha te is érted, hogy miről szól ez a kis gondolatcsomag, akkor velem együtt te is megteheted, mert az általad tapasztalt világ csak és kizárólag úgy változhat meg, ha te magadra veszed az általad tapasztalt világ fájdalmait, és megvizsgálod, hogy melyek azok a kötések, amelyek ehhez a meglehetősen primitív, versenyzést és harciasságot dicsőítő, játékot és táncot lenéző létsíkhoz láncolnak téged.

Ha mindezt túl nehéznek, túl komplikáltnak érzed, próbálj csak annyit észben tartani, hogy soha nem fogsz semmi olyant tapasztalni ebben az életben, amivel nincs dolgod, aminek a csírája nincs jelen a te bensődben, és az égvilágon semmit nem kerülhetsz el, amivel a jelenlegi tudatossági szinted függvényében találkoznod kell. Azt se feledd, hogy semmit nem lehet megszüntetni vagy megváltoztatni erőlködéssel, kioktatással, harccal, gyilkossággal, mert minden, amit tapasztalsz, a te bensődnek a valós tükörképe, ami ha meg nem változik, a fizikai tapasztalatok sem változhatnak.
Tehát te és csakis te lehetsz felelős mindenért, amit látsz, amit hallasz, amit tapasztalsz. Ezért ne ítéld el a gyilkost, ha látod őt, ne haragudj a politikusokra és más nemzetek gyermekeire. Helyette inkább keresd meg őket saját magadban. Kérdezd meg a gyilkost, miért gyilkolt, kérdezd meg a politikust, miért hazudik, és kérdezd meg a diktátort, miért nyomorgatja népét. Ha választ kapsz a kérdésekre, felszámolod magadban a diktátort, a gyilkost, a politikust, felszámolod a háborút, és továbbléphetsz egy olyan létsíkra, egy olyan rezgésszintre, amelyen ezeket a dolgokat nem fogod már tapasztalni.
Bár első ránézésre nehéznek tűnik a feladat, valójában csak ismeretlen, mert a Humán Operációs Rendszer, az alacsony rezgésű társadalmi programok, amelyek ezt a létsíkot működtetik nem erre kondicionáltak mostanig. Ha mélyen belül érzed, hogy van valami a fent leírtakban, próbáld te is másképp:
vedd magadra az általad tapasztalt világ fájdalmait, soha senkire ne neheztelj semmiért, tudd, hogy te teremtesz mindent, amit tapasztalsz, tedd helyére a figyelmed, tarts önvizsgálatot, indulj el az önismeret útján, mert te vagy a megváltó, benned van a mennyország kulcsa.
A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy hiábavalóság a háború ellen harcolni. A külső harcokat nem lehet fizikai eszközökkel megszüntetni, mert vannak, és mindig is voltak olyan létsíkok, amelyeken az ember nem képes másból tanulni, csak a szenvedésből és a fájdalomból. A harcot tehát nem lehet megszüntetni, csak elengedni.

Elengedés
Csak egy rövid kitérő, mely segíthet magunk mögött hagyni a régit, és befogadni az újat. Soha semmit nem birtokolhatunk. Ha ezt megértjük, minden megadatik amire szükségünk van az életben, és tudni fogjuk, hogy ami menni akar, azt engedni kell, hogy felszabaduljon a hely az új, a szebb, az örömtelibb számára. Nagyon sokan vannak a küszöbön, de képtelenek elengedni a régit, ezért nem tapasztalhatják meg az újat.
A magyar nemzet nagyon válságos helyzetben van most, mert képtelen elengedni a régi eszméket, a régi határokat, a megrészegítő büszkeséget, a harciasságot. Ennek köszönhetően van tele a magyar média erőszakkal, csalással, hazugsággal, és az anyagot bálványozó „sikertörténetekkel”. Nem vesszük észre, hogy az erőszak csírája és a birtoklási vágy, mely a háborút élteti, még mindig él és virul a magyar tömegszellemben, és bármelyik percen kirobbanthatja fizikai síkon is a harcot.
Életbevágóan fontos lenne megszabadulnunk attól a veszélyes téveszmétől, hogy az egész világ olyan, mint a mi világunk. Azzal, hogy nyomorúságunkat rávetítjük az egész bolygóra, csak magunkat vezetjük félre. Fontos tudomásul vennünk, hogy vannak ma is olyan népcsoportok, akik még csak nem is hallottak a zsidókról, és nincsenek semmilyen ellenségképzeteik. Fontos meglátnunk, hogy a világ, amely ellen harcolunk, a saját világunk, saját tudatunk szüleménye.

Hogyan szűnik meg az erőszak nem kívánatos látványa?
Talán valahogy így? „Magamra vállalom” a Palesztinában és Ukrajnában végbemenő szörnyűségeket, mert tudom, hogy azok az alacsony rezgésszintű emberi jellemvonások okozzák és táplálják a harcot, amelyek még bennem is jelen vannak. Sajnos megvan bennem minden, ami a háborúhoz szükséges. A háború, az öldöklés az erőszak, amit tapasztalok, az én szégyenem, mert ha őszintén megnézem, mi van odabenn, láthatom, hogy a mai napig nem tudtam felszámolni teljes mértékben a bennem dúló harcokat. Őszintén sajnálom és bánom, hogy tapasztalnom kell a birtoklási vágyat, a hatalomvágyat, a versengést, a hazugságokat, és az erőszakot. Ugyanakkor hálát is érzek, hogy lehetőséget kaptam a legfelsőbb tudattól, a mindenhatótól arra, hogy ezeket a borzalmakat távolról szemlélve megtisztítsam magam, nemesítsem a tudatom és felkerüljek a következő létsíkra, ahol, már nincs szükségem arra, hogy lássam ezeket az alacsony tudatállapotból születő jelenségeket.
Tudom, hogy ha nem értem meg a távoli harcokat, azok közelebb jönnek hozzám, és ha akkor sem tudom felszámolni a belső háborút, addig közelednek felém, míg én és a harc egyé nem válunk. Hétköznapi nyelven ugyanez: a bölcs ember a más hibájából tanul, a buta ember pedig még a sajátjából sem.

Kedves magyar embertársam, ha hazugságot és erőszakot tapasztalsz, adj te is hálát, hogy nem vagy még a háború kellős közepén, tarts egy kis „bűnbánatot”, mert a te jelenlegi tudatállapotod az, ami létrehozza a „gonoszságot”, amit tapasztalsz, fordulj magadba, tarts önvizsgálatot, hogy értelmét vehesd annak az alacsony rezgésszintnek, amely a fájdalom képeit sorakoztatja szemeid elé. Végül de nem utolsósorban adj hálát még egyszer, és szeresd a mindenható rendet, mely lehetőséget biztosít számodra az általad tapasztalt világ megváltására.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

Kapcsolódó írás: Nincs ellenség

P.S. Ha igény van rá, szervezek egy-két találkozót, ahol élőben is megbeszélhetjük, hogyan működnek ezek a párhuzamos dimenziók, és hogyan lehet kiszállni a mókuskerékből, mely nem engedi, hogy kitáguljon a horizont szemeink előtt. Még nem tudom, mikor és hol…. de útközben majd hátha kiderül.

Paralel_Reality_by_koramae

Reklámok
Categories: Minden | 24 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

24 thoughts on “A Párhuzamos Valóságok és a Vonzás Törvénye

 1. Vincze Edit

  Minden sejtem ujjongott miközben olvastam, jó volt betűben megformálva látni saját gondolataimat. Hálásan köszönöm. Edit

 2. Ferike

  eszed tokja

 3. e

  Jezus milyen rezgesszinten allt, ha gyilkosokkal kellett szembesulnie?

 4. Dienes Erzsébet

  Érdekes és tanulságos gondolatok, de nem találok választ a problémákra. Háborúk, gyilkosságok akkor is vannak, ha elutasítom azokat, vagy nem veszek tudomást róluk. A reakcióim lehetnek eltérőek az eseményektől, de tudatom aligha.

  Nálam is ez a kérdés jött elő azonnal: “Jezus milyen rezgesszinten allt, ha gyilkosokkal kellett szembesulnie?”

  Ismerem a Szentírást, tudom mi volt az érintett válasza erre a kérdésre: “Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”

  De Jézus mégis csak kénytelen volt elviselni a kínhalált, holott ő aztán egyáltalában nem azt “vonzotta” magához. Sőt! Éppen az ellenkezőjét tanította.

  Szóval, nem tudom, mit tehetek ezen a síkon a szitabencék kínhalála ellen azon kívül, hogy felháborítanak, megdöbbentenek és elutasítom az ilyen eseményeket.

  Vonzanám valóban evvel az érzésvilággal is valamennyit? És ha nem veszem tudomásul, már egy magasabb síkon létezek? Vagy a mostohaanya lelki világát kellene boncolgatnom Szita Bence kínjainak és rémületének szinte teljes átélése helyett?

  • Szia Erzsébet!
   Lenne egy kérdésem. Több milliárd Jézus létezik, melyikről beszélsz?
   Mindenki, aki tud róla, kapott egy jézusképet, amelyet egy életen keresztül ápol, fejleszt, szépít. Mindenki a saját tudatosságának megfelelő Jézusképet őrzi. Nincs egy bizonyos általános Jézus. A Jézus, amelyet látunk annál szebb és bölcsebb, minél szebbek és bölcsebbek vagyunk, mi. Vajon nem kellene már elengedni a régit?

 5. Köszegi Viktor

  Sziasztok!

  Én úgy látom, minden bonyolult kérdés egyszerűek sokasága, csak nemtaláljuk a rendező elvet – ami pedig mindig van. Jézus rezgésével a tanítványait vonzotta magához – keresztre feszítésével pedig élet tervének tett eleget. Nálunk, embereknél sincs másként, s most csak két tényezőt vettem figyelembe, ami hatással van és megjelenik az életünkbe – pedig ennél több van. Minden tanítás rész igazságokat boncolgat és tárja elénk. Ennek két oka van:
  Nem akarják, hogy tudatlan birka módjára kövessük azokat, másrészt így tudják biztosítani a szabad akaratból fakadó egyéni látás és értelmezési mód kreatív alkalmazását. A teljes igazság megértéséhez és megéléséhez kellünk mi is – de nagyon! – e nélkül nem létezhet semmi, ami mi vagyunk.

  Viktor

 6. Edit

  Erzsébet hozzászólására szeretnék utalni. Szerintem egy bizonyos helyzetre való reagálásom nagy mértékben függ tudatállapotom milyenségétől.
  Saját élettapasztalatból merítve azt is kijelenthetem, hogy idáig mindenhez, amin eddig felháborodtam, elutasítottam, megdöbbentem, azokhoz az eseményekhez, emberekhez hozzá is láncoltam magam. Közérzetemben neheztelésként, érzés súlyként jelentek meg, mindaddig, amíg rá nem ébredtem azon összefüggésekre, amiről Attila ír a párhuzamos létsíkok vonatkozásában.
  Jézus találkozása alacsonyabb rezgésszámú létezőkkel, nem az ő tudatállapotát tükrözte, hisz a magasabb rezgésszámon működő lények befogadják az alacsonyabbakat, úgy, mint egy egyetemista ért az ovis nyelvén, de fordítva már nem igaz.
  „A Krisztusi Elmének nincs problémája a veréssel, a keresztre feszítéssel vagy például a megkövezéssel. Dobhatod a köveket olyan erősen, ahogy akarod, de a test nem érez. Ha az elmében nincs bűntudat, nincs fájdalom.
  Miért érezne a szeretet fájdalmat? Csak kérdezd meg magadtól, mert ez bizarr. Jézus felülemelkedett a fájdalmon, amikor elfogadta a Jóvátételt. Ami az ego számára vérfürdő, ott valójában nem volt fájdalom.
  Így áldozatról sincs szó. Ezért is mondja azt, hogy a keresztre feszítés jelentése az, hogy “csak szeretetet taníts”. Ez egy szélsőséges példa arra, hogy Krisztust nem lehet megölni, még szenvedést sem lehet okozni Neki. Ez a tanítás.
  Még akkor is igaz ez, ha a külsőségek mást mutatnak. Az olyan egos megjelenési formák, mint a vér, a korbács, a verés, mind az ego rendszerének részei. Jézus messze ezek felett volt. Jézus felülemelkedett a fájdalom, kínzás, büntetés lehetőségén, mindazokon a hamis koncepciókon, melyeket az ego alkotott.”-olvastam kozmaalexandra.hu honlapján.

 7. Kőszegi Viktor

  Szabad akaratot adtam nektek és nem törvényeket.

  Ezért vagytok kiválasztottak – mindannyian.

  Menny és pokol birtokosai.

  A szeretet letéteményesei.

  Forrás: Forrás

 8. nutria

  Kedves Szabad Gondolat!

  Már megint a zsidók és megint a magyarok!!!
  Azért ajánlod a magyaroknak az önvizsgálatot mert a másik csoport erre úgyis képtelen?
  Ha igen, akkor …..ám legyen! Ha nem, akkor gyanús vagy nekem! :-))
  Én értettem rosszul, vagy ellentmondásba keveredtél?
  “A felsőbb szintet elérők tudnak az alsóbbakról. Juss felsőbb szintre, hogy ne tapasztald, ne vonzd be az alsóbbakat!”
  Hogy is van ez????

  Üdvözlettel: János

  • Kedves János,

   Szavak szintjén annyi ellentmondást találunk minden irományban, amennyit csak óhajtunk. De a szavak és a sorok között van az igazság. A szavak csak a rámát képezik hozzá. 🙂
   Tisztelettel,

   sz g

 9. ildi

  Ne csoportokban gondolkodjunk nutria, az nagyon félrevisz. Nem “felsőbb” és “alsóbb” szintekről van szó, már abban az értelemben, hogy minden létező megvan benned is, bennem is, és minden “csoport” minden egyes tagjában. Lényegtelen, hogy zsidókról, magyarokról, ukránokról, izraeliekről, palesztinokról, cigányokról vagy a wodaabékról van szó.
  És talán nem is arról, hogy a “magasabb rezgésszámúak” befogadják az “alacsonyabbakat”, az alacsonyabbak viszont a magasabbakét nem, Edit.
  Lehet, hogy Jézus gyilkosainak tudatállapota eltért az övétől, de a Megváltás nem azt jelenti szerintem, hogy a vérfürdő, a kínzás csak egós maszlag… Lehet, hogy a krisztusi Elmében nincs fájdalom, csak szeretet. De a testben és lélekben nagyon is van.
  Nem az a tanítás, hogy nem lehet Jézusnak szenvedést okozni, hát dehogynem. A tanítás és a megváltás a szabad akarat maga. Hogy választok a bennem meglévőkből. Az “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” nem egy felettünk álló üzenete, hanem egy helyesen választóé.

  Ezt pár napja találtam:

  Köszönetnyilvánítás

  A gyilkos helyettem gyilkol.
  Az énekes helyettem énekel.
  Hála nekik (és a többieknek)
  amiért így épp azt tehetem,
  amit – helyettük -: én.
  (Fodor Ákos)

 10. Visszajelzés: Nincsenek mesterek – A tudatszintek és a szellemi hierarchia |

 11. Tunde

  Amit megfogalmaztal valojaban a Hooponopono egy kicsit mas szemszogbol 🙂

 12. Visszajelzés: KÉRDÉS: Létezik-e primitívebb állat az embernél? |

 13. Visszajelzés: Az angyalok és a szellemi hierarchia |

 14. Áldás rád és munkádra!
  A párhuzamos síkok az esetleges történések kimenetelét mutatják meg számomra,tekintettel a planéták hatásaira életünkben.Tetszik,amiket összefoglalsz,tükrözi jelen minőségem megnyilvánulásait is! 🙂
  Köszönet érte,osztom is… 😉

 15. Köszönöm, ezt az írást!

  • Kedves Zoltán, ez az írás távol áll még attól az igazságtól, mely képes szabaddá tenni a lelket! Keresd az igazat, keresd az igazit, hogy megízlelhesd azt a szabadságot, melyet teremtő Istenünk felkínál minden Őt szerető és Őt kereső ember számára. Olvasd el az evangéliumokat, és kérd Istent, hogy segítsen megérteni azokat, hogy teljes szabadulást nyerj a mulandó világ börtönéből.

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.