A spirituális fejlődés 3 legfontosabb eszköze

5318826945_c2d1025446_bMár egy jó ideje piszkálgatom ezt a kérdést. Szemlélődök, vizsgálódok, elemzek, figyelem magam környezetem tükrében, próbálom megérteni, hogy mi is az a feladat, amelyet e földön végre kell hajtanom. Azzal tisztában vagyok, hogy az út, amelyen járok, végtelen. Épp ezért talán soha nem fogom kijelenteni, hogy megérkeztem. Viszont azt hiszem, hogy ebben a bejegyzésben bátran kijelenthetem, hogy rájöttem, melyek a lelki fejlődés legalapvetőbb eszközei, amelyeket ha nem ismerünk fel, gyakorlatilag esélytelen, hogy lelkileg növekedjünk, nemesedjünk, elinduljunk teremtőnk felé.
Be kell vallanom, hogy amikor jött ez a felismerés, egy darabig hitetlenkedve álltam előtte. Nem tudtam elfogadni, hogy ennyire egyszerű, hogy ennyire elemi az a lépés, amelyet ezen a létsíkon meg kell tennünk annak érdekében, hogy ráébredhessünk isteni eredetű mivoltunkra. Ha megnevezem ezeket az elemi lépéseket, valószínűleg kinevetsz, mert tényleg nevetségesen egyszerűen hangzik, de ha jól körülnézel világodban, hamar rájössz te is, hogy annak ellenére, hogy egyszerű kimondani, a legtöbb ember még fényévekre áll attól, hogy a gyakorlatba ültesse őket.

1. alapeszköz: A teljes elfogadás
Sokan már itt elbukunk, mert robot módjára ismételgetjük a szent tanokat anélkül, hogy valamit értenénk belőlük. Megélésen alapuló megértés nélkül nincs elfogadás. – Mit kell megérteni? – merülhet fel a kérdés. Azt lenne fontos megérteni, hogy én és te egyek vagyunk, hogy te és a legnagyobb ellenséged egyek vagytok. Hangsúlyozom:
megérteni és nem elhinni. Ha elhiszed nekem, vagy egy tekintélynek, bajban vagy: egy újabb kerülőt tettél. Ha csak szimplán elhiszed valamelyik tanítónak vagy vallási tekintélynek, hogy egy vagy te minden felebarátoddal, minden ellenségeddel, nem fogsz egyről a kettőre jutni. Értened és érezned kell, hogy mit jelent az egység. Készítettem valamikor réges-rég egy kis videofelvételt, melynek címe: „Az egység megértése és megélése, mint az egyéni kiteljesedés eszköze” és megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=NuGUw4V-p1w Elnézést, ha valamiért nem tudtam elég érthetően megfogalmazni a lényeget. Bevallom, kissé zavart a kamera.
Meggyőződésem, hogy aki ezeket a gondolatokat érti, annak már nincs gondja az elfogadással, és képes arra, hogy még az ellenségben is az istenhez való közeledés lehetőségét lássa.

2. alapeszköz: A megbocsátás. Ha már nincs hiány a megértésen alapuló elfogadásból, könnyen fog menni a megbocsátás is. Megbocsátani másoknak és megbocsátani önmagunknak. A megbocsátásban annyit tudok segíteni, hogy emlékeztetlek rá, hogy a legtöbb ember nem rosszindulattal bántja meg felebarátját, a legtöbb ember nem rosszindulattal okoz fájdalmat másnak. Egyedüli bűnünk a tudatlanság. Ha valaki fájdalmat okoz neked, az egyrészt azért van, mert szükséged van rá, másrészt meg azért van, mert tudatlan, nem tudja, mit cselekszik. Őt is, ugyanúgy mint téged, egy előre megírt program működteti, mely a feléd áramoltatott elvárásait szüli. A tudatlanság szüli a fájdalmat a párkapcsolatokban, a családokban, a közösségekben, és mindenütt. A szülő tudatlanságának köszönhetően akarja gyermekét saját eltorzult mintájára formálni. Nincs tudatában annak, hogy ő egy mások által megírt ördögi programot hajt végre, melynek lényege a szisztematikus uniformizálás. Ennek a tudattalanul végrehajtott programnak köszönhetően kényszeríti gyermekét, hogy megtagadja önmagát, és előre megírt mintákat kövessen. Ugyanez a helyzet a párkapcsolatokban: egy előre megírt ördögi programot hajtunk végre és követelünk meg a párunktól. Erre ha ráeszmélünk, könnyen fog menni a megbocsátás, és nem fogunk arrogánsan reagálni arra, hogy felebarátunk tudatlanul elvárja, hogy olyanok legyünk, mint ő. Kedvesen közöljük vele, hogy nem haragszunk rá, de nem teljesíthetjük, amit elvár tőlünk, mert legfőbb kötelességünk a szívünk mélyéről megszólaló krisztusi hangot követni. Tapintatosan és szelíden megpróbáljuk rávezetni őt arra, hogy nem az okoz nekünk örömöt, ha azt cselekedjük, amit tőlünk elvárnak, hanem az, hogy követve a belső iránytűnket, saját utunkat járjuk. Ezt a magatartást akár „békés ellenállás”-nak is nevezhetjük. Egyszerűen nem felelünk meg a külső elvárásnak, nem teljesítjük a parancsot, de ellenszenvet sem érzünk felebarátunk iránt, mert emlékszünk mi is, hogy mivel jár az, hogy egy ördögi program irányítja az életünket, tudjuk mit jelent ennek a programnak a rabja lenni. Nagyon fontos látnunk, hogy ha elfelejtjük, hogy honnét jövünk, hogy egykor mi is rabok voltunk, eltűnik a megértés, elvész az empátia, helyére ellenszenv kerül és újra rabok leszünk. Lehet, hogy ezt a bekezdést egy kissé hosszúra nyújtottam, ezért összefoglalásképp csak annyit mondanék, hogy ha képtelen vagy megbocsátani valakinek, azt jelenti, hogy nem érted őt. És ha őt nem érted, nem értheted saját magadat sem, és nem láthatod, hogy ez az ördögi program ugyanúgy uralkodik fölötted is, mint fölötte.

3. alapeszköz: Az önzetlen szolgálat. Kedves barátom, tetszik, vagy nem, el kell mondanom neked, hogy ezen a földi létsíkon a spirituális fejlődés legerőteljesebb eszköze az önzetlen szolgálat. A teljesen őszinte és szívből jövő szolgálat nem csak a lelki nemesedés legerősebb eszköze, hanem egyben a földi lét legfőbb célja is. Én őszintén sajnálom, hogy ezekkel a korlátos emberi szavakkal kell megpróbáljam kifejezni, hogy mi a szolgálat jelentése, de úgy érzem, hogy még sok olyan gyarló ember van, mint én, akiknek szüksége van arra, hogy logikusan összerakja a puzzlet, megértse az élet működését. Meggyőződésem, hogy rengeteg olyan ember van, aki egy ezoterikus tanfolyamnak köszönhetően nekifog adományozni, hogy megnyugtassa lelkiismeretét, de fontos felhívni a figyelmet, hogy ez a cselekedet legtöbb esetben nem más, mint az ego játéka, egy káprázat, egy átverés. Nagyon sok nemzetközi cég, királyi családok, hollywoodi és magyar sztárok reklámozzák magukat különböző jótékonysági cselekedet közben, de ez sok esetben mint mondtam, átverés úgy önmagukkal, mint az őket szemlélőkkel szemben. Sok mamutvállalat honlapján fel van tüntetve, hogy milliókat költenek jótékonysági célokra, de ha az összes jótékonysági cselekedetét és az összes kárt, amit okozott különböző országokban, egymás mellé állítanánk, kiderülne a szomorú igazság.
Na de térjünk vissza a szolgálatra. Vajon miért írom azt, hogy a lelki fejlődés legerőteljesebb eszköze az önzetlen szolgálat? Szerintem erre a kérdésre a legtöbben ki is találták már a választ. Az előző két pont alapján könnyen rá lehet jönni arra, hogy ha másokat szolgálok, önmagamat szolgálom.
És most meghívlak téged, kedves olvasó egy kis elemzésre. Arra kérlek, hogy nézz jól körül a környezetedben, és a környezeted tükrében saját magadban. Hány olyan embert látsz, aki nem meggazdagodni akar, nem a haszonért dolgozik, hanem az élet rendjébe vetett teljes bizalommal önzetlenül felkínálja minden tudását, minden képességét, minden tehetségét felebarátja és az őt befogadó közösség javára? Ha látsz egyetlen ilyen embert is, az már valamilyen szinten rólad is beszél, azt jelenti, hogy van egy kis esélyed rá, hogy sikeresen teljesítsd ezt a földi szintet.
Kedves barátom, a szolgálat a legnagyobb teszt, amit fontos teljes megértéssel és őszinteséggel teljesítenünk ahhoz, hogy továbbléphessünk. A spirituális tanfolyamokat az előző bejegyzésemben nem leírni akartam, hanem egyszerűen felhívni a figyelmet arra, hogy rossz helyen tapogatózunk. Sokan milliókat költenek könyvekre, tanfolyamokra, megvilágosodáskurzusokra abban az illúzióban élve, hogy fejlődnek tőle, de közben egy centit sem nőttek sem emberségükben, sem az Isten szívében, mert a kapzsiság, a hiúság, és a becsvágy „ördöge” elhitette velük, hogy az élet tudását meg lehet vásárolni szaktekintélyektől, tudósoktól, professzoroktól és a jövedelemvadász jövevényguruktól.
Hogy állsz az elfogadással? Hogy állsz a megbocsátással? Tudsz-e haszonvágy nélkül önzetlenül szolgálni? Ezek a legelemibb kérdések, melyekre ha a válaszod nem, tudnod kell, hogy fölöslegesen tömöd a guruk és a könyvkiadók zsebeit, mert a legelemibb lépéseket átugrottad és a sötétben tapogatózol.
Kedves felebarátom, az elfogadás, a megbocsátás és az önzetlen szolgálat az élettudás ábécéje. Ha ezt nem tanultad meg annyira, hogy minden pillanatban gondolkodás, habozás és kétségek nélkül a legtisztább és legőszintébb szívvel tudd teljesíteni, nem léphetsz tovább.
De kérlek, ezt ne úgy fogd fel, mint büntetést. Egyszerűen csak arról van szó, hogy nem léphetsz át a következő létsíkra, nem léphetsz be sem a paradicsomba, sem az édenkertbe sem az Isten országába, amíg az alapokat már zsigerből nem teljesíted. Erre való a földi lét, kedves embertárs. Arra kaptuk ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy az alaptudással megismerkedjünk, és azt földi életünk minden pillanatában alkalmazni tudjuk. Ha ez megvan, készen állunk a dimenzióváltásra, a következő létsíkra, ahol már nincs idő ezekkel az elemi kérdésekkel foglalkozni.
A fenti gondolatok nem azért íródtak, hogy lelkiismeret furdalást keltsenek benned, hogy neheztelj magadra. Tisztában vagyok nagyjából, hogy ki az a személy, aki ezeket a sorokat írja, ekképp arról is van sejtelmem, hogy kik azok a személyek, akiknek ezek a gondolatok szólnak. Kezdésnek elég, ha teljes őszinteséggel szembenézünk valódi önmagunkkal, valódi spirituális fejlettségünkkel, és elkezdünk apró lépéseket tenni annak érdekében, hogy ne kelljen rossz lelkiismerettel elhagynunk lelkünk földi hordozóját.
Azt, hogy mennyire vagy képes önzetlenül szolgálni, úgy mérheted fel, hogy csinálsz egy kis könyvelést, hogy a nap 24 órájából mennyit fordítasz arra, hogy pénzt keress, és mennyit arra, hogy önzetlenül, mindenféle elvárás nélkül szolgáld embertársadat. Ez az arány nagyjából megmondja, hogy eddig milyen mértékben tudtad teljesíteni földi küldetésed, hogy kell-e még „reinkarnálódj” erre a létsíkra vagy sem.

Mivel lehetetlen a szolgálatról beszélni anélkül, hogy az anyagi haszon és a pénz témáját is érintenénk, tisztában vagyok vele, hogy akadnak olyan olvasók is, akikből ellenszenvet vált ki ez a bejegyzés. Főképp azoknak mondanám, hogy állítólag már több ízben is voltak a földön annyira fejlett civilizációk, ahol már nem használtak fizetőeszközt. Személyes meggyőződésem, hogy ha van már egy mustármagnyi, minden időnket és energiánkat felebarátunk önzetlen szolgálatába állíthatjuk. A pénz a földhözragadtságunk, bizalmatlanságunk, a forrásunktól való eltávolodásunk legfőbb bizonyítéka. Azért is írtam, hogy mindenki csinálja meg a saját felmérését, könyvelését, hogy reális képet kapjon arról, hogy hol tart a spirituális fejlődés útján. A kétezer évvel ezelőtti kereskedőknek is megmondta valaki, hogy lehetetlen bejutniuk a mennyek országába, és a mai kereskedőknek is tudomásul kell venniük, hogy messze számukra még a dimenzióváltás és a spirituális felemelkedés. Kérlek, ebből ne azt olvasd, hogy a szegénység garantálja a lelki felemelkedést. 🙂
Minél több a pénze és az anyagi kötődése egy embernek, annál nehezebb elképzelnie, hogyan lehet pénz nélkül élni. Láttam, tudok róla, valamilyen szinten megtapasztaltam, hogy lehetséges, de ez egy következő bejegyzés témája lesz. Ennek az irománynak a küldetése az, hogy segítsen minden olvasónak egy tiszta képet kapni arról, mekkora lenne az esélye, hogy megláthassa a mennyek országát, ha netán a következő percben véget érne a földi élete.
Én egyelőre megköszönöm a fennvalónak, hogy megírhattam ezt a bejegyzést. Továbbá köszönöm édesanyámnak, testvéreimnek, barátaimnak, és az ellenségeimnek, hogy életvitelükkel inspiráltak, kinyitották a szemem, hogy olyan dolgokat is meglássak, amelyek mellett korábban rendszeresen elszáguldottam.
Azok számára, akiket komolyan érdekel, hogy mit jelent önzetlenül szolgálni, melegen ajánlom Patch Adams rövid előadását, valamint a róla készített hollywoodi filmet.
Akiket megérintettek a fenti sorok és Patch Adams története, vessenek egy pillantást a következő oldalra:
Egyéni fejlődés a közösség segítségével
Hamarosan jelentkezem egy rövid bejegyzéssel, melyben részletesen, példákkal alátámasztva bemutatom, hogyan lehet pénz nélkül élni.

Szerettel,
“egy Szabad Gondolat”

P.S. Hamarosan belekezdünk a 2014-es Gyergyói Ajándéknapok szervezésébe. Ha a környéken laksz, és szívesen részt vennél a szervezésben, kérlek jelezd szándékodat egy üzenetben. Köszönjük! 🙂

A feliratot a videó jobb alsó sarkában aktiválhatod

Reklámok
Categories: Minden | 12 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

12 thoughts on “A spirituális fejlődés 3 legfontosabb eszköze

 1. alexandrosz a gonosz

  Ez igen. Maradéktalanul egyetértek. Apróbb episztemológiai kekeckedésekre kapható lennék, de minek ? Olyan lenne mintha azt mondanám, ott két szó közt be lett nézve egy vessző.

  Bravó !

 2. Schmidt Károly

  Kedves Szabad Gondolat!
  Egyetértésemet most is a magadénak tudhatod, mint eddig mindig, gondolataiddal csak azonosulni tudok. A teljes elfogadással kapcsolatban a következő hét versszakom ugyan egyes szám első személyben íródott, de értelmezni másként is lehet, mi több, KELL!:

  ILYEN VAGYOK

  Úgy fogadj el engem,
  amilyen én vagyok,
  hogyha fent szárnyalok,
  az bizony én vagyok.

  Hogyha szeretetet
  senkitől sem kapok,
  én akkor is adok,
  hisz az is én vagyok.

  Ha arcomról tűnnek
  széles mosolygások,
  azt megérted ugye,
  hogy most ilyen vagyok.

  Hogyha horizonton
  kelnek Fényes Napok,
  könny szememből csordul,
  néha ilyen vagyok.

  Ha szívemet töltik
  édes pillanatok,
  Fényükben megfürdök,
  jaj de jó, hogy vagyok.

  Vagyok, mivé lettem,
  így telnek a napok,
  ne feledkezz róla,
  én csak érted vagyok.

  Hála Neked azért,
  mit és Tőled kapok,
  hogy olynak fogadsz el,
  amilyen én vagyok.
  (2013.04.03.)

  A megbocsátás egyik legádázabb kerékkötője a harag:

  HARAGOT TARTANI NEM SZABAD

  Haragot tartani nem szabad,
  mert a húr egyszer csak elszakad.
  s ha elszakad egy húr a hegedűn,
  játszani lesz rajta oly keserű.

  Haragot tartani nem szabad,
  mert eltéved az úton a gondolat,
  s ha eltéved az úton a gondolat,
  az érző szív a bánattól majd meghasad.

  Haragot tartani nem szabad,
  mert az érző szív egyszer csak meghasad,
  s ha a szív már több sebből vérzik,
  gyógyítani kell azt, mielőtt elvérzik.

  Haragot tartani nem szabad,
  mert a húr egyszer csak elszakad,.
  Cseréljük ki hát a hegedűn a húrt,
  s felejtsünk el minden bánatot és bút.

  Haragot tartani nem szabad,
  mert rövid az élet, oly gyorsan elszalad.
  S ha lesz is az életben egy röpke pillanat,
  kevés lesz, hogy azt mondjuk:
  tévedtünk, bocsánat.
  (2007.12.24.)

  A szolgálat fontosságával is maximálisan azonosulni tudok, szerintem is nélkülözhetetlen kelléke a spirituális fejlődésnek:

  IMA A VÁLTOZTATÁSÉRT

  Őrangyalom, Én Istenem,
  én Édes Jézusom,
  szereteteddel ölelő
  Végtelen Hatalom.

  Változás szükségességét
  szívemmel fogadom,
  változtatást segíteni
  lett az akaratom.

  Legjobb tudásotok szerint
  használjatok engem,
  mit Ti kértek, az mint parancs,
  vérré váljon bennem.

  Tettes részese legyek én
  e szent folyamatnak,
  Embert, Földet szeretettel
  hűen szolgálhassak.

  E mennyei változásban
  részem venni öröm,
  a belém vetett bizalmat
  könnyekkel köszönöm.
  (2014.01.17.)

  Érzem és tudom, hogy a világ kereke nagyot fog fordulni, s az anyagias életet egy annál szebb és mindenki számára élhetőbb lét fogja követni:

  A JÖVŐ ÍGÉRETE

  Új világnak új piacán
  mit kívánunk, azt kapunk,
  fizetőeszközként szolgál
  a legszebbik mosolyunk.

  Itt már nincs hiánygazdaság,
  pénz sem kell a zsebünkbe,
  birtoklás és felhalmozás
  tűnik ismeretlenbe.

  A legkeresettebb áru
  lesz szeretet csomagunk,
  csomagolás egy szép mosoly,
  s hozzá pár kedves szavunk.

  Bársonyszékben szeretet ül,
  mint a legfőbb kormányzó,
  ember ajkát nem hagyja el
  könnytől áztatott zokszó.
  (2013.02.02.)

  S hogy e világ minél előbb életünk része legyen, fogjunk hozzá a megteremtéséhez, illetve, aki már elkezdte, folytassa kitartóan, szilárd meggyőződéssel.

  Köszönöm, hogy olvashattam most is a soraidat, szeretettel: Schmidt Károly.

  • Kedves szellemi társam, kedves barátom,

   Köszönet néked minden sorodért!
   Minden megmunkált, tündöklő gyöngyödért.

   Ölelő szavaid, mint hab a tortán,
   Ékeskednek a szabad gondolatok asztalán. :))

   Derűs, új ihletekkel teli napokat! 🙂

 3. Schmidt Károly

  Kedves Szabad Gondolat!
  Egy javítást kell eszközölnöm:
  Az “ILYEN VAGYOK” c. vers utolsó versszakának második sora helyesen:
  “mit én Tőled kapok,”.
  További termékeny napokat kívánok, szeretettel: Schmidt Károly.

 4. Bianka Takács

  Zseniális. Köszönöm, Rég erre volt szükségem. Megint köszönöm.

 5. zsukat

  Hmmmmmm. Valahol az ÚTON járok….e fenti gondolatok útvesztőiben tekergek :o) és hiszem, tudom….minden nap fejlődöm. Köszönöm ezen összeszedett gondolatokat!!! Szabadon….mert élni is csak így lehet. Pont ma 44 éve “gyakorlom” . Ma kellett olvassam. Van tovább ….van hova…van felfele….ÉLNI!!!! Átjön a szeretet….És süt a nap. Nincs bennem harag senki felé. Elérhető állapot. Innen szép tovább…Jó, hogy IDE találtam anno…:o))

 6. zsukat

  köszönöm

 7. Visszajelzés: A szabad oktatás lehetősége, a törvények és a megoldás |

 8. Visszajelzés: Találkozásom az Ördöggel |

 9. Novák Marcsi

  Kedves Szabad Gondolat!

  Gratulálok a cikkedhez, nagyon tetszik!
  Sok ilyen jó adásvevést kívánok Neked!

  Szeretettel: Novák Marcsi

 10. Köszegi Viktor

  Kedves Szabad Gondolat!

  Ezalatt mit értesz pontosan, miért van szükségem erre?

  “Ha valaki fájdalmat okoz neked, az egyrészt azért van, mert szükséged van rá, másrészt meg azért van, mert tudatlan, nem tudja, mit cselekszik.”

  Viktor. A kíváncsi.

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.