Guruinvázió Székelyföldön

the-love-guru-50964a731f761Előrebocsátom, hogy ezzel a bejegyzéssel nem szeretnék senkit sem megsérteni, csupán egy néhány gondolatot osztanék meg egy olyan jelenséggel kapcsolatosan, mely egy néhány éve felütötte fejét Erdélyországban is. Ezt a jelenséget én most a móka kedvéért guruinváziónak nevezem.

Bizonyára a legtöbben már a címből is rájöttek, hogy miről szeretnék beszélni, és meggyőződésem, hogy sokan a szabad gondolatok olvasói közül látják már, amit én látok.

Miről is szól ez a bizonyos guruinvázió?
Röviden arról, hogy bizonyos magyarországi, magukat megvilágosodottaknak nevező „guruk” és „tanítómesterek” kihasználva azt a szomorú tényt, hogy vidékünk hosszú időn keresztül el volt szigetelve a világtól, elárasztották Székelyföldet, és intenzív igehirdetésbe kezdtek. Ha végigkövetjük egyes guruk útvonalát, amíg megérkeztek Székelyföldre, tisztán láthatjuk, hogy Hargita és Kovászna előtt már a nyugati régiókban is próbálkoztak, de mivel nem koronázta nagy siker tevékenységüket, bevonultak Székelyföldre. Emitt alkalmi előadásokért körülbelül 5 eurót kérnek, a hétvégi tanfolyamokért viszont egyesek bátorkodnak 50 eurót, vagy annál többet is bezsebelni. Ez az összeg gurunként változik az arcukon található bőr vastagsága, valamint a tanfolyamon résztvevők hiszékenysége függvényében.

Már most le szeretném szögezni, hogy ezzel a bejegyzéssel nem azt szándékszom sugallni, hogy egyértelműen rossz ez a jelenség. Meggyőződésem, hogy van ennek egy jó és egy rossz oldala is. Mint minden egyéb, a székelyföldi guruinvázió is lehet hasznos bizonyos helyen, bizonyos időben, bizonyos személyek számára. Viszont mint minden egyéb, a székelyföldi guruinvázió is lehet káros bizonyos helyen, bizonyos időben, bizonyos személyek számára. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy van egy jó meg egy rossz hírem, és megkérdezés nélkül kezdem is a jó hírrel, a guruinvázió pozitív aspektusaival:
A székelyföldi guruinvázió azért lehet hasznos, mert mint korábban is mondtam, ez a kis régió meglehetősen elszigetelődött a külvilágtól az idők folyamán. Mondhatni, főképp a spiritualitás területén egy kicsit megrekedt egy bizonyos pontban, melyből a tradícióknak és a bigott katolicizmusnak köszönhetően nem igazán tudott kimozdulni. Tehát ezek a kemény pénzekért osztogatott spirituális tanfolyamok azért jók, hogy elültessék a bogarat a konzervatív ember fejébe, hogy sokkal több minden van, mint gondolnánk, univerzumunkban sokkal több minden történik, mint amennyiről vallási vezetőink szerették volna, hogy tudjunk. Ekképp a Magyarországról Székelyföldre begurult guruk igenis fontos szerepet kaptak az összeszűkült horizontok megnyitásában. Sokan járnak előadásokra, különböző sokeurós „spirikurzusokra”, és habzsolják az igét a pénztárcájuk rovására.
A valóság az, hogy ez egy globális jelenség. Tehát más országokban is működnek a spirikurzusok, de mivelhogy engem pont Székelyföldre helyezett a teremtő, ebben a kis bejegyzésben pont a székelyföldi spirituális (meg-)vezetésről fogok írni.
Bevallom, hogy az elején, amikor még én is csak a jelenség fölét láttam, örültem, hogy itt van, és a kétezer éves oroszlán egy pindurit veszít majd tömegbutító és tömegmanipuláló erejéből. Mint tapasztalhatjuk, a Szent Péter sziklájára épített intézmény elkezdett botladozni. A katolikus egyházat újabban olyan intenzíven kezdték reformálni, hogy ha ez így megy tovább, reformátusabb és liberálisabb lesz a legreformátusabb és a legliberálisabb vallási mozgalomnál. A jelenlegi egyházfő olyan, a szokványostól gyökeresen eltérő, mondhatni, egy pápához méltatlan viselkedést tanúsít, hogy hírneve lassan Michael Jackson legmerészebb álmait is felülmúlja. Próbálkozik az intézmény, amivel csak tud, de a bennfentesei már régóta érzik, hogy az ők napjuk leszentülőben. Ez a felismerés készteti őket arra, hogy egyre engedékenyebbek, rugalmasabbak és elfogadóbbak legyenek, hogy elöljárójukat részükről eddig szokatlan színdarabokban szerepeltessék. Erős volt az oroszlán és bátor, de érzi már, hogy kikezdték az ő csontjait is az idő fogai. Nemsokára elpattannak a rozsdás abroncsok, és a színfalak végleg leomlanak. Ezzel párhuzamosan előre láthatóan új vallási irányzatok bukkannak majd fel. A nagy szürke templomok helyett kicsi, friss festésű, fehér templomok épülnek, melyek abban különböznek az előzőektől, hogy falai kevésbé lesznek időtállóak, és hamarabb az enyészet martalékává válnak, mint testvérbátyáik.
Csak bámulom a nagy vetítővásznat, és figyelemmel kísérem a folyamatot, ahogy a nagy templomok leomlanak, helyettük kis templomok épülnek, majd azok is leomlanak, és még kisebb templomok épülnek. És ez a folyamat addig tart, amíg a templom már olyan kicsi lesz, hogy visszakerül a helyére, az egyén szívébe. Nos, ebben a folyamatban van nagyon fontos szerepük a székelyföldi „importguruknak”.

DE! És ez a legnagyobb DE, amit valaha írtam. Fontos észrevennünk, hogy az új spiri mozgalmak révén fennáll annak is a veszélye, hogy nagyon sokan a spirituális cseberből a spirituális vederbe esnek, ami akár még végzetes is lehet számukra, ha nem veszik észre, hogy a valódi cél maga a végtelen, maga a mindenható, maga az örökkévalóság, az állandó újjászületés, az állandó megújulás. Fontos látnunk, hogy nem gyökerezhetnek le lábaink az újonnan épülő kis templomokban sem, mert azok is összeomlanak, és ha nem lépünk időben, fejünkre hullnak falaik.
Lépésről lépésre attól a naiv elképzelésünktől is meg kell szabadulnunk, hogy egészséget, igazságot, üdvöt, lelki békét és nyugalmat lehet vásárolni havi 50 euróért. Nem, kedves testvérem! Legjobb tudásom szerint azt mondhatom, hogy ez nem lehetséges! Ne haragudjál rám, hogy ilyen ünneprontó vagyok, de muszáj elmondanom, hogy téves az az elképzelésed, hogy most már a luxusautók és az emeletes ház után a fenti dolgokat is megveheted pénzzel. Ezt nálamnál sokkal egyszerűbben, tisztábban és érthetőbben elmondta valaki 2000 évvel ezelőtt. Ha nekem nem hiszel, akkor neki nyugodtan elhiheted, hogy az a stratégia, miszerint több pénzt keresel, hogy az anyagi függőségeid mellett a lelkedre is jusson, teljesen hibás. Ennek valóságosságáról senkit nem szeretnék győzködni. Ezeket a sorokat is csak azoknak ajánlom, akik ezt már tisztán látják, és csupán egy kis megerősítésre, visszaigazolásra, lelki támaszra volt szükségük, hogy merjék is vállalni.
Jelképesen fogalmazva, ha mostantól annyival kevesebb pénzt keresnél, mint amennyit mostanig a spirikurzusra költöttél, és ennek következtében több szabadidőd, csended és figyelmed maradna a téged körülvevő jelenségek megértésére, a családon és baráti körön belüli közös elmélkedésekre, körülbelül ezerszer intenzívebben növekednél emberségedben és Isten szívében egyaránt, mint az ezotanfolyam segítségével.
Rengetegszer utaltam már rá, hogy a tekintélyelvűség a megtévesztés legerősebb eszköze. Ha ezt figyelembe vesszük, máris meg tudjuk különböztetni az igazság poharát a halált hozó méreg poharától. Sajnálatos módon sokan még képtelenek odafigyelni az egyszerűségre, a halk és sokatmondó szavakra, a csend szavára. Szükségük van a különböző titulusokra, hogy valamit igaznak vélhessenek. Ez is rendben volt egy ideig, de most, az emberi kiteljesedés hajnalán, már a teremtővel szembeni illetlenség az igazságot az avatott tekintélyek kinyilatkoztatásaiban keresni.
A tömegembernek még szüksége van arra, hogy hangos ékszólásokkal zsibbasztassa elméjét, de a kiteljesedést szomjazó embernek már nincs. Ébredésünk kezdetén még jól jöhet egy-egy ilyen hangos prédikáció a papok és a jövevényguruk szájából, de akinek kezd helyrekerülni a figyelme, könnyen észreveszi, hogy a legfontosabb tanításokért nem kell egy fillért sem fizetni, mert világunk teremtője annyira kegyes volt velünk, hogy a számunkra legfontosabb tudáscsomagot a közvetlen közelünkbe helyezte. Hogy ehhez hozzájussunk, sok esetben, csupán annyit kell tennünk, hogy meglassulunk, és fokozott figyelmet szentelünk azokra a dolgokra, emberekre és jelenségekre, amelyek a közvetlen környezetünkben vannak.
Nem akarok senkivel sem gúnyolódni, ezért saját magammal példázódok. Régebb én is felfigyeltem a jövevény prédikátorok hangos szavaira, mert az önreklámozás, öndicséret és az állandó marketing mellett olyan gondolatokat is kimondtak, amelyeket akkoriban még nem volt „szabad” kimondani, amelyek már bennem is kezdtek érlelődni. Valamilyen szinten még hálát is érzek érte, mert részben nekik is köszönhető, hogy kimozdultam abból a bizonyos stagnáló, lagymatag állapotból, amelyben mintapolgárként bólogattam a tekintélyek okoskodásaira. Viszont most, amikor próbálom helyére tenni a figyelmem, egyre tisztábban látom, hogy a legfontosabb tanítások mindig teljesen ingyen elérhetőek voltak számomra a barátaim, a családtagjaim, a szomszédjaim és az ellenségeim által. Gondolj bele, hogy hány olyan embert ismersz, aki még mindig a saját kertjén kívül keresi a nagy igazságokat. Ismersz-e olyanokat, akik tanfolyamot tanfolyamra halmoznak, idézik az importguruk, jövevénymessiások ékszólásait, de nem ismerik saját gyerekeiket, saját szüleiket, szomszédjaikat, ellenségeiket? Nem olyan ez egy kicsit, mintha a házat a tetejétől lefele kezdenénk építeni? Kérlek, ne érts félre! Nem gondolom azt, hogy az Einsteinok, az Oshók, a Krisztusok és társai nem mondanak fontos igazságokat. Egyszerűen csak arra a fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden nagy bölcsesség és szent tananyag önismeret nélkül teher, mert az önismeret az alapja minden fontos tudásnak. Az önismeret az élettudás ábécéje, a lelki növekedés szorzótáblája. Önismeret nélkül szent könyveket böngészni, a guruk tanításait fürkészni olyan, mint erős fundamentum nélkül puha talajra emeletes házat építeni. Önismeret nélkül ezoterikus információkat halmozni épp olyan, mint gyomrunkat emészthetetlen műanyaggal tömködni jóllakás céljából.
Az önismeret lehetősége mindig jelen van közvetlen környezetünkben, de mi nem vesszük észre, mert orrvérzésig dolgozunk, hogy kielégítsük a mesterségesen gerjesztett anyagi igényeinket és ezzel párhuzamosan befizethessünk a drágábbnál drágább spirituális kurzusokra.
Kedves olvasó, ha a fenti sorok mondandóját már érted, akkor csak mosolyogj, és légy hálás, hogy te is megláthattad, hogy nem kell méregdrága spiritanfolyamokra járnod, hogy megértsd az életet. Ne próbálj meggyőzni senkit, hogy nincs szüksége ezekre a jövevénygurukra, de légy résen, hogy bátorítani tudd embertársaidat, ha észreveszed, hogy ők is ráéreztek az ezoterikus tanfolyamok hamisságára, korlátosságára. Légy készen minden pillanatban arra, hogy ha meghallod felebarátjaid hívó szavát, önzetlenül a legőszintébb együttérzéssel erőt, lelki támaszt tudj nyújtani számukra, hogy a kinti templomok helyett a szívükben található templomot építsék és szépítsék, mert az az egyedüli templom, mely nem válik az enyészet martalékává.

Szeretettel,
„egy Szabad Gondolat”

P.S. Még csak annyit szeretnék hozzáfűzni a fenti gondolatcsokorhoz, hogy a jövevényguruk istenítése, bálványozása egy olyan fegyver, mely egyszerre két irányba pusztít. Egy időben sebezi meg a bálványozott személyt és a bálványozót egyaránt. Ezt úgy kell érteni, hogy az önismeret nélküli, egyik napról a másikra megvilágosodni vágyó híveknek köszönhetően adja el lelkét „a mester” a pénz, a kapzsiság, a telhetetlenség, a becsvágy és a hatalomvágy „ördögének”.

A hamis próféták a tömegszellemet feltétel nélkül követő, bólogató, félelemben élő emberek szörnyszülöttei. Akik erre rájönnek, azoknak körülbelül annyi időn keresztül kellene „fohászkodniuk” a „mester” lelki üdvéért, amennyi időn keresztül bálványozták őt egykoron.

Reklámok
Categories: Minden | 17 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

17 thoughts on “Guruinvázió Székelyföldön

 1. Igen, es van az a süket beidegződés az emberekben, hogy ha mestert látnak átkapcsolnak egy valamiféle értelmetlen imádatszerűségbe ami a mester személyének szól, ahelyett, hogy a beszéd tartalmára és ami a legfontosabb az önmaga belső világára figyelne. És nem is helyes mesterről beszélni, mondjuk inkább tanító. Namostmár aki járt már iskolában látott már ilyet. Megvan? Na kb ez a helyes hasonlat.

  • Hát igen. Tényleg így működik a dolog. Ezt a Nepáli Rinpoche ittlétekor tapasztaltam először. Szörnyű látvány volt, milyen tömeghipnózist idéztek elő percek alatt…
   Te én még arra is gondolok, hogy ezeket a gurító jelenségeket még támogatják is hátulról. Lehet, hogy épp azok, akik az egyházat is…. lehet, hogy hülyeség… hirtelen kicsit elröppentek a gondolatok 🙂

 2. PS: G. azt mondta, a mesterről soha nem tudod, hogy mester mert annak kiléte mindig rejtve marad.

 3. K.

  En is vettem részt olyan tanfolyamon,amin arra jöttem rá,hogy semmi szükségem nem volt erre. A bökkenő az h jó sok penzembe került 🙂 Amikor arról kezdtek beszélni h mindig mindenért meg kell kérni az árat,mert ha nem,az emberek nem értékelik,nem leszel hiteles…És ezt nagy nagy szeretettel kell tenni 🙂 Pufff.. Na ekkor éreztem h itt semmi keresnivalóm. Fura módon én meg pont azt értékelem mostanság amiért nem kérnek pénzt,mert akkor hiteles számomra,hiszen tudom h a fő motivációja nem a pénz.

  • Hát akkor te is befizetted a tandíjat. 😛
   Nem baj na! Különben, hogy jöttél volna rá, hogy a pénz annyit ér, mint a halott f…án a vizes zsebkendő, ha lelki értékekről van szó 🙂

   Hitelesség? Én már abban is kételkedek, hogy szükség van a hitelességre.
   Már akkor is elbukik az igazság, ha valaki hiteles akar lenni 😛 Miért akarna valaki hiteles lenni? Miért akarna bárki bármit bárkivel elhitetni? 🙂

   Őszintén remélem, nem fogalmazok annyira érthetetlenül, hogy hinni kelljen benne 😛

   Derűs napot! 🙂

   • K.

    Igen, befizettem, hát ez van, mégiscsak szükségem volt rá 🙂
    Hitelesség…Hát most gondolkodom a jelentésén…Igen, értem,amit írtál 🙂

 4. Ez tetszik, Attila : “a nagy templomok leomlanak, helyettük kis templomok épülnek, majd azok is leomlanak, és még kisebb templomok épülnek. És ez a folyamat addig tart, amíg a templom már olyan kicsi lesz, hogy visszakerül a helyére, az egyén szívébe. ” 🙂

  A “mesterről” az jut eszembe, hogy akkor igazi, amikor úgy adja át az információt, hogy a tőle tanuló elkezdi magától látni azt, amit a “mester” mutatott , sőt , idővel még kerekebben, teljesebben látja 🙂 Önismeretétől függően. 🙂

  Linda

 5. Schmidt Károly

  Kedves Szabad Gondolat!
  E cikked olvasása közben eszembe jutott az “…izmus(ok)” c. versem, amely megírása előtt, talán betűről betűre ugyanezek a gondolatok szaladgáltak az agyamban, mint amiről most Te írtál. Nem is szaporítom tovább a szót, leírom most az akkori gondolatsoromnak az eredményét:

  …IZMUS(OK)

  Egy pár izmust hagytunk már
  múltnak világában,
  sok-sok embert éltetett
  naivitásában.

  Izmusok csak arra jók,
  hogy ne légy önmagad,
  meg ne leld, meg ne találd
  melyik a Te utad.

  “Életrevaló” ember
  mindezt kihasználta,
  s aki nem volt tudatos,
  lett a rabszolgája.

  Minden izmus kerekét
  ugyanazok hajtják,
  hajthatják, hisz emberek
  szemüket becsukják.

  Bosszantják csak azokat,
  akik önként hagyják,
  éltető energiát
  rájuk pazarolják.

  Ellene van orvosság,
  bele ne ártsd magad,
  test-lélek és szellemed
  csak így lehet szabad.
  (2013.06.05.)

  Én most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy ez az új izmus után, milyen izmus fog következni?

  Örömteli és izmustalan napokat kívánok, szeretettel: Schmidt Károly.

  • Kedves Schmidt Károly! Megengedi, hogy ezt a versikét osszam a facebook-on? 🙂

   • ezek a mocsok izmos izmusok 🙂

   • Schmidt Károly

    Kedves Linda!
    Igen, nyugodtan lehet terjeszteni bármelyik versemet a szerző megjelölésével. Én eddig sem zárkóztam el, ezután sem fogok, hogy mások is olvashassák, sőt, köszönöm a közkézre adást. Nekem eredetileg is az volt a feltett szándékom, hogyha valakit érdekel, jusson hozzá.
    Köszönöm, boldog napokat kívánok, szeretettel: Schmidt Károly.

  • Kedves Károly!
   Nagyszerű és találó a hozzászólásod, mint mindig.
   Derűs izmustalan napokat! 🙂

 6. Az embereknek valójában egy vagy két igaz barátra van szükségük,akivel megbeszélhetik a gondjaikat,akire minden helyzetben számíthatnak és akkor nem kell sztárpszihológusokhoz járni,vagy ilyen guru mesterekhez,akiknek mindenre van megoldásuk. Csodálkozom,hogy mégis olyan sok boldogtalan ember van körülöttünk,annyi megromlott házasság,tehát nem látszik a munkájuk eredménye.Ez azt jelenti,hogy fölösleges a tevékenységük,a fő céljuk a pénzszerzés.Egy kedvencem volt nekem is,Popper Péter,akit főleg a humoráért szerettem és a tiszta gondolataiért

 7. Bokalaci

  Kedves Attila! a guruktól függetlenül (mert ők azért nem olyan számottevőek!) a minden embernek követendő irányvonal, vagyis az élet lényege a Te megfogalmazásodban, és az én világnézetemben is, a következő lenne: “annyit kell tennünk, hogy meglassulunk, és fokozott figyelmet szentelünk azokra a dolgokra, emberekre és jelenségekre, amelyek a közvetlen környezetünkben vannak”. ez az a mondat, és ez az a kulcsszó (meglassulunk), ami mindent betakar, és ez az a folyamat. ami után gurumentesen is tényleg megviláglik minden! üdvözlettel Mindenkinek, Laci
  u.i.: abban is igazad van, hogy kezdő lökésnek kell valamilyen szinten egy “guru”, de aztán el lehet, és el is kell hagyni

  • Kedves Laci,
   Örvendek, hogy egyre többen dolgoznak saját világuk megváltásán!
   Hamarosan feltöltöm John Lennon-t a youtubera is!
   Derűs napot!

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.