Szabad Gondolat Est: THIAOOUBA – KÉRDÉSEK, VÁLASZOK

Ha kedved van, és megteheted, gyere el szerdán este 7 órától a gyergyószentmiklósi Nosztalgia Kávéházba egy közös elmélkedésre. (az emeleten)
A téma: THIAOOUBA – Az arany bolygó Üzenete című könyv végén található kérdések és válaszok, amelyeket bemásolok ide.
Hívd a barátodat is.

nosztalgia

Michel_Desmarquet-THIAOOUBA_-_Az_arany_bolygo_uzenete_GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A KÖNYVRŐL’

Szerkesztette: Dr. Tom J. Chalko (Ausztrália), aki több, mint 50 nyilvános előadást szervezett Michel Desmarquet számára, továbbá elkészítette a könyv hivatalos honlapját, és a Szerző megbízásából 1995 óta ő válaszol az érkező e-mailekre. A kérdéseket az előadások és olvasói levelek anyagából válogattuk. Minden egyes válasz Michellel egyetértésben, az ő hozzájárulásával született.

Kérdés: Hogyan kell kiejteni a „Thiaoouba” szót?

Válasz:    A Thiaoouba a név angol megfelelője; a „T” néma, a „b”

pedig a b és v közötti hang. A héberek a szót „Hyehouva”-nak ejtik. Magyarul Jehova. Érdekes módon, ez a leggyakrabban használt szó a Bibliában, mivel Mózes e névvel illette „Istent”, mikor megírta az Ószövetség első öt könyvét héber nyelven, nagyjából 3250 évvel ezelőtt.

K: Van-e valami tárgyi bizonyíték az események alátámasztására? V: Mármint „technológiai” szempontból? Nincs. Pontosan ez az, ami a barátaink szerint felesleges. Nincs semmi szükségünk további technológiai fejlődésre a Földön. Ha új technológiákat adnának a kezünkbe, az olyan, mintha az óvodás gyerekeknek egy láda géppuskát és gránátot adnánk, hogy azzal játsszanak.

http://www.thiaoouba.com/faq.htm

Nem fogjuk fel, mit is művelünk önmagunkkal és a Természettel. Még a jelenlegi technológiánkat sem vagyunk képesek kézben tartani: egymást és a bolygónkat pusztítjuk vele. Ugyanakkor Thiaoouba népe számos lenyűgöző példáját mutatta a VALÓDI technológiának, amiket egykor mi is ismertünk a Földön, ám évezredekkel ezelőtt elvesztettünk – mint például az antigravitáció, az űrutazás, telepatikus és csillagközi kommunikáció, bioenergia és a tudatosság tudománya, csak hogy egy párat említsek. Úgy fest, a mi „tudományunknak” jó pár évtizedbe is beletelhet, hogy néhányuknak akár a puszta lehetőségét elismerje…

Ellenben, összefüggő magyarázatot kaptam a földi „misztériumok” jelentős részére, hogy írjam le őket a könyvemben. Ezen megfejtések némelyikét csak a jövőbeli tudományos vizsgálatok igazolják majd.

K: Mi a könyv fő üzenete?

V: A thiaooubaiak üzenete a következő: Az anyagi technológia, sprituális tudás nélkül elkerülhetetlenül globális katasztrófához vezet a Földön. A technológiának a szellemi fejlődésünket kellene támogatnia. Ehelyett ma arra szolgál, hogy egyre nagyobb rabságba taszítsa az embereket egy olyan pénz-alapú rendszerben és anyagias világban, amelyek amúgy is mindenképpen időlegesek. „Felszínes”: ez a szó tökéletesen találó jelző a materialista, pénzközpontú világra.

Jelenleg figyelmünk legjavát a fizikai testünkre fordítjuk, ám ez komoly hiba. A fizikai test, mint minden anyagi dolog, valójában múlandó, míg a psziché, mivel része az asztráltestnek, halhatatlan… Ezért hát sokkal inkább elménk és szellemünk fejlődésére kellene koncentrálnunk…

Thiaoouba népe óriási súlyt fektet a szabad akarat fontosságának kihangsúlyozására is. „Mindannyian rendelkezünk szabad akarattal, és rajtunk áll, hogy megfegyelmezzük önmagunkat a szellemi fejlődésünk érdekében. Ha rákényszerítjük valakire az akaratunkat, amivel megfosztjuk őt a saját szabad akaratának gyakorlásától, az egyik legsúlyosabb bűnt követjük el…” Egy ilyen kijelentés fényében az egész földi társadalom hibás alapokon nyugszik. A legtöbb embert arra kényszerítik, hogy „kövesse a nyájat”. A Könyv nemcsak pontos diagnózist nyújt a jelenlegi helyzetünkről, de részletes útmutatással szolgál arról is, mit kell tennünk és hogyan… (Pontosabban arról, hogyan oldották meg egy a miénkhez nagyon hasonló bolygón ugyanezeket a problémákat.) A legfontosabb dolog ennek az információnak a többivel való összefüggése: a létezésünk célja, ahogy azt a mi jelenlegi fejlődési szintünket réges-rég meghaladott, magasan fejlett emberek példája mutatja…

K: Van bármi esély arra, hogy Thiaooubára mehessünk?

V: Thiaoouba-i barátaink körülbelül százévente visznek magukkal a bolygójukra egy földlakót. Ne kívánkozz oda! Michel gyakran igen szomorú, mikor arról a helyről mesél. Képzeld el, hogy megmutatják neked az édent, majd közük, nem lehet a tiéd, haza kell menned. Ő szeretett volna ott maradni, ám nem maradhatott. Mikor visszatért ide, azon kapta magát, hogy szemben áll a legtöbb földi emberrel, beleértve a saját családját; hogy ellene van a tudománynak, a vallásoknak, a szokásainknak, az életvitelünknek… még az UFO-kutatóknak is… Néha nagyon nehéz a dolgod, ha tudod az igazat.

K: Mi a helyzet náluk a mellékhelyiségekkel?

V: Thiaooubán olyasfajta eszközt használnak, ami kinézetre hasonlít a mi toalettjeinkre, ám nem ugyanaz. A berendezés egyszerűen szétszedi – atomjaira bontja – az anyagcsere-termékeket, úgy ahogy vannak. Nincs víz, sem papír, sem szag. Semmi ilyesmi. Michel aggódott, nehogy a készülék esetleg az ő intim részeit is lebontsa…

K: Thiaoouba emberei a szeretet üzenetét hozzák. Mi a helyzet az emberek elpusztításával a párhuzamos univerzumban?

V: Az emberek akár évezredekre is ott rekedhetnek egy ilyen dimenzióban. Az elpusztításuk egyfajta szívesség, mivel így az asztráltestük felszabadul, és újra beléphet az újjászületések körforgásába. Ha nem halnak meg, és nincs meg a kellő tudásuk, hogyan jussanak ki, egészen addig ott kell maradniuk, amíg maga a bolygó létezik (ami nem csekély idő). Nem mintha bármi rossz volna ebben. Az Univerzum összes ideje (kb.

22 /

10 év) a miénk, hogy fejlődjünk, és elérjük a Tudatosság Forrását. Úgy gondolom, ez a néhány gyilkosság kifejezetten a Michelnek szánt lecke része volt.

K: Mi történt a dinoszauruszokkal?

V: Kipusztultak, mikor az egyik kis hold a Földbe csapódott (jó ötmillió éve), ami globális katasztrófát okozott: szökőárakat stb. Korábban ugyanis a mostani egy helyett a Földnek két

FÜGGELÉK holdja volt. Miért a dinoszauruszokról kérdezel? Hiszen minket, embereket is hamarosan a kihalás veszélye fenyeget…!

3Í3

K: Mit tudsz azokról a tűkről, amiket thiaooubai barátaink távolítottak el Föld körüli pályájukról?

V: Van néhány hatalmas, katonai célú berendezés Alaszkában, ami képes mikrohullámú és egyéb sugarakat küldeni az űrbe. Ezeket az eszközöket kommunikációs célokra éppúgy alkalmazhatják, mint fegyverként. A használatukkal létrehozható egy nagy intenzitású neutron-sugárzás, ami hasonlít az atombombáéhoz – ám anélkül, hogy ténylegesen bombát robbantanának. A tűk az űrben arra szolgáltak volna, hogy visszaverjék ezt a sugarat egy meghatározott célpontra. (Olvastam erről valahol, még mielőtt a Könyvet megismertem – Tom).

A Scientific American 1998 augusztusi számában37 N. L. Johnson cikke kifejti:

80 konténernyi acéltűt bocsátottak Föld körüli pályára 1963 májusában az Amerikai Nemzetvédelmi Minisztérium által irányított kísérletben. Állítólag a napfény okozta sugárzás nyomása mozdította ki a tűket – mind a 400 milliót – az orbitális pályájukról…

Mutasson nekem bárki bármit az Univerzumban, amit a „napsugár nyomása” sodor ki a bolygókörüli pályáról! Vajon akkor minek kellenek rakéták? Még ha egyetlen tű tömege csupán 0,1 gramm, akkor is – 400 millió darabé 40 tonna! Felszólítom a földi tudósokat, magyarázzák meg, vajon hogyan mozdíthat el ez a „sugárnyomás” 40 tonna fémet!

A tűk eltávolítása intelligens beavatkozás eredménye volt, ami egyben demonstrálta a páratlan thiaooubai technika korlátlan lehetőségeit. Te vajon mit teszel, ha a gyermekeid gyufával játszanak a szobájukban?

K: A könyv remek. Azonban az anyagi valóság ereje túlságosan nagy, szinte ellenállhatatlan. Tehetetlennek érzem magam.

V: Michel és én osztozunk a frusztrációdban. Azonban végtére is minden dolgot az egyes személyek visznek végbe. A változásnak veled és velem, az egyszerű emberekkel kell kezdődnie, akik nem követik a nyájat.

Szemlátomást mi vagyunk a galaxis mentális „mozgáskorlátozottjai”. Mindenki (beleértve a Földön élő állatokat) használja a telepatikus kommunikációt – kivéve minket. Ám, ha kellő számú ember (a „kritikus tömeg”) rendelkezik megfelelő hozzáállással, sokan mások is „átkapcsolnak”, telepatikus úton.

K: A hetedik fejezetben Thaó kijelenti, hogy a Hold össze fog ütközni a Földdel, megközelítőleg 195 000 év múlva. A mi tudósaink mérései alapján a Hold évi 1 centiméterrel távolodik tőlünk. Nem cáfolja ez a könyvben leírtakat?

V: (Dr. Tom Chalko válasza) A tudományos következtetések csak annyit érnek, mint a feltételezések, hogy megvalósulnak. Éppen ezért legalább akkora fenntartással kell(ene) megvizsgálnod a tudósaink módszereit és következtetéseit, mint ezt a könyvet.

A Föld és Hold közötti távolság meghatározásának módszere a fénynek (lézer-impulzusoknak) a Hold felszínén elhelyezett reflektorokról történő visszaverődésén, illetve a fénynyaláb földi szenzorokhoz való visszajutási idejének mérésén alapszik. A „távolság” definíció alatt a két égitest gravitációs középpontja közötti távolság értendő.

Tudósaink néhány kiinduló feltevése:

1. A Föld és Hold gravitációs középpontjai nem mozognak (fix helyzetűek) a hozzájuk tartozó Föld- illetve Hold-felszínhez képest.

2. A fény sebessége konstans (nem változik az idővel)

3. A Föld és Hold közötti fénynyaláb olyan közegen halad keresztül, ami nem változik az idő múlásával

Mindhárom feltevés alapos vizsgálatra szorul.

1. Sem a Föld, sem a Hold nem szilárd égitest. A belső magjuk részben folyékony, részben félig képlékeny állapotú. Ennél fogva, a szakembereink megfigyelései magyarázhatóak a Föld és/vagy Hold belső tömegeloszlásának enyhe változásaival. Mellesleg, a műholdak helyzetének közismert, ám máig tisztázatlan eltérései is megmagyarázhatók ily módon.

2. A közelmúltban tudósaink felfedezték, hogy a fény sebessége enyhén csökkenni látszik. Mikor a fény lassabb, több időre van szüksége, hogy elérjen a Holdig és vissza. Bárki, aki feltételezi, hogy a fény sebessége állandó, szükségszerűen azt a következtetést kell hogy levonja, hogy a Föld-Hold távolság növekszik.

3. Úgy fest, a Hold körül saját légkör alakul ki. Ha felnézel a Holdra újhold idején, a teljes kontúrját láthatod. A múltban ez nem lett volna lehetséges. A teljes körvonalat csak akkor lehet így megfigyelni, ha a Hold saját légkörrel rendelkezik. Mint tudjuk, a fény lassabban hatol keresztül a légkörön, mint a vákuumon. Ezért hát a lunáris légkör gyarapodása szintén hozzájárulhat egy olyan következtetéshez, hogy a Hold távolodik a Földtől.

Nem a látszat az igazán fontos, hanem ami MÖGÖTTE rejlik.”

K: A tanításaitok szellemében kellene cselekednetek. Akkor hát miért kértek pénzt a könyvért?

V: Megpróbáltuk a nyomdákat, könyvkiadókat és terjesztőket rávenni, hogy ingyen végezzék, vagy legalább szponzorálják ezt a munkát. Nem ment.

Majd megpróbáltuk a Könyvet ingyen osztogatni, csak hogy később a szemétben akadjunk rá újra… Mit teszel, ha valaki ingyenes könyvet akar rád tukmálni a plázában? Rájöttünk: az emberek olyannyira a pénz bűvöletében élnek, hogy semmit nem képesek értékelni, amit ingyen kapnak (például a friss levegőt).

Jelenleg kizárólag azoknak adunk díjmentesen a könyvből, akik kifejezetten kérik ezt, és nem engedhetik meg maguknak, hogy kifizessék. A könyv elektronikus, letölthető változata szintén ingyenes. Azzal, hogy olyanoknak áruljuk a könyvet, akik profitálnak a megvételéből és elolvasásából, képesek vagyunk fenntartani a működésünket, és tovább terjeszteni a könyvet.

K: A Könyv üzenete nagyon hasonló egyes vallásokéhoz. Mi a különbség?

V: A legtöbb vallás a szeretetet hirdeti; mégis, az igazi céljuk az, hogy összezavarják és félreinformálják az embereket, mégpedig két okból – pénzért és a hívek feletti hatalom kedvéért. Az eszközük gyakran a félelemkeltés, amit szándékosan ébresztenek, sőt: fokoznak, hogy fenntartsák az irányítást. Például a Katolikus Egyház eltávolította a reinkarnációra vonatkozó részeket a Bibli-ából, helyette beillesztette a Sátánról szóló tanokat így aztán kedvükre gyilkolhattak és kegyetlenkedhettek Isten és a Szeretet nevében, azt hangoztatván, hogy a „Sátánnal harcolnak”. Pontosan az efféle agymosásnak köszönhető a legtöbb háború.

Mikor az igazi szerelmet keresed, nem az utcalányokhoz mész. Ha igazán meg akarod találni Istent, nem olyan intézményt keresel, ami üzletet csinál abból, hogy magát az Ő képviselőjének hirdeti. Gondolod, hogy Istennek szüksége van közvetítőkre? Olvastad a „Freedom of choice” című könyvet? (Magyarul: „A Választás Szabadsága”, Lunarimpex Kiadó, 2001).

A könyv fő üzenete, hogy a legcsodálatosabb templom benned van, és mindig is ott volt. Hogy ide belépj, csupán meditálnod, majd koncentrálnod kell – ami nem ugyanaz, bár a földi tanítók gyakran összekeverik őket. Feli kell végre nőnünk, el kell vetnünk a nevetséges rítusokat és dogmákat, és abba kell hagyni a csorda követését, aminek a vezetői csak ki akarnak minket használni.

K: Ezerféle információ található a Szürkékről, a Dinókról, a Plejádokról, a Tau-Ceti, az Arkturusz vagy az Androméda-köd lakóiról szinte minden honlapon, amit átböngésztem, azonban Thiaooubáról semmi.

V: Számtalan módja van az igazság elferdítésének. A legtöbb ember a Földön el van foglalva a különféle teóriák, tündérmesék és rémtörténetek kiagyalásával – ők még nem állnak készen az Igazságra… Mellesleg, a Thiaoouba (ill. annak megfelelője) a leggyakrabban használt szó a Bibliában. A héber szöveg fordítói ,Jehova”-nak torzították. Be kell látnunk, hogy ez a szó évezredek óta ismert a Földön.

Pontosabban, „Isten angyala” a Mózessel való első kapcsolat során megparancsolta, hogy Thiaoouba (Jehova) néven hívják „az eljövendő nemzedékek során”. Ezt a parancsot a mai napig jegyzi a Tóra, az Ószövetség eredeti, héber változata. A papok hamarosan elferdítették ezt, és ma a zsidóknak még csak ki sem szabad ejteniük a nevét…!

Isten az Isten, YHWH (JHVH) pedig Thiaoouba – a bolygó neve, ahol mindenki legalább olyan fejlett, mint Mózes, Buddha vagy Jézus.

K: Néhány UFO-s könyv a fejlett idegenek közötti „háborúkról” beszél. Mi az igazság?

V: Az igazán fejlett emberek között nincs harc sem a Földért, sem bármi másért. Nem is lehet. A valóban fejlett lények ugyanis pusztán a gondolataik segítségével minden anyagi dolgot képesek megteremteni, amire csak szükségük van.

Földi elődeink isteneknek hívták őket, jó okkal. Továbbá, minden anyagi dolog, beleértve a napokat, bolygókat, galaxisokat stb., valójában időleges, múlandó. Minden egyes atom csupán vibráció, és végül eloszlik majd a semmiben. Amiigazán örök, az a tudatosság – az intelligencia, humorérzék stb. El kell ismerni, hogy lehetetlenség ezekért „harcolni”. Az Univerzumban mindenkinek saját magának kell a leckéit megtanulni.

K: A Könyv egy csomó olyan információt tartalmaz, ami a Földön is ismert, különféle (néha rejtett) forrásokból. Miért?

V: Michel küldetése, hogy tisztázza az összekeveredett tényeket, és a megfelelő megvilágításba és fontossági sorrendbe helyezze őket.

K: Más UFO-eltérítések áldozatai sok szenzációs történetet mesélnek, némelyikük elég hátborzongató. Mi erről a véleményed?

V: Michel tudja, kik azok az „eltérítettek”, akik egyszerűen koholt történeteket adnak elő, ám nem beszélhet erről. Az emberekre vár a feladat, hogy kiderítsék, ki mond igazat. Ez a mi „házi feladatunk”: hogy mi magunk ébredjünk rá az igazságra. Emlékeztetőül: Thiaoouba népe nem csinálja meg senki helyett a leckéjét. Csupán biztosítják, hogy mindenki elég támpontot kapjon, amit követhet.

Emlékezzetek, a félelmet a legkönnyebb felkelteni. Ez pedig megbénítja a logikát. A papság és a kormányok századokon át félelemkeltéssel tartották kordában és irányították a tömegeket. Ám senki, aki a félelmet erősíti, nincs tudatában az Univerzális Törvénynek.

K: Mi a helyzet a Szürkékkel és a többi idegennel, akiket a Földön láttak?

V: Van néhány olyan emberfaj, amely hasonló szintű mentalitással bír, mint mi, és rendszeresen látogatja a bolygónkat. Michel telepatikus engedélyt kapott Thiaooubáról, hogy a kamerák előtt beszéljen a Szürkékről az USA-ban. A Szürkék szintén egy „bánatbolygóról” jönnek. A szülőbolygójukon teljesen elvesztették az immunrendszerüket, „civilizált” ténykedésük következményeként. Röviden szólva, a kihalás szélén állnak.

A Szürkék rendelkeznek azzal a technológiai háttérrel, hogy ellátogassanak a Földre, ahol a mi immunrendszerünk reakcióit tanulmányozzák, mivel 1948-ban mi magunk is elkezdtük a sajátunkat elveszteni. Azt remélik, ha megfigyelik a mi reakcióinkat, ezzel önmagukon is segíthetnek. Körülbelül 150 emberbe helyeztek el implantátumokat, a megfelelő leolvasó rendszerekkel (nem ötmillióba, ahogyan egyesek hangoztatják…). Thiaoouba népe is figyelemmel kíséri eme ténykedésüket, és egyértelműen kijelentették, hogy ezzel kapcsolatban nem fenyeget veszély minket.

K: Tényleg azt várják, hogy bárki is elhiszi majd, ami a Könyvben áll?? Az egész olyan valószerűtlen.

V: Nem kell hinned semmit. TUDNOD kell. A nyitott hozzáállású kutatók már elég tényt igazoltak a Könyvből ahhoz, hogy minden egyes mondatát nagyon komolyan vegyék. Olvastad erről a cikket?

Nézzünk egy „agymosási tesztet”: némely iparág csak akkor nyereséges, ha te beteg vagy. Ám, ha élsz és virulsz, abból nekik az égvilágon semmi hasznuk. Ezek után tényleg bízol az „egészségmegőrző” tanácsaikban? Márpedig a legtöbb ember hisz nekik!

Vagy egy másik teszt. Tegyük fel, hogy mindenki kap munkát, majd kölcsönt. Mit gondolsz, kinek van a legnagyobb haszna egy efféle rendszerből? Te vajon nem a nyájat követed?

A Föld legjobb fizikusai egyetértenek abban, hogy minden anyagi dolog csupán rezgés, és voltaképpen átmeneti. Az egyetlen valóságos dolog a tudatunk, a tudatosságunk. Sok erőfeszítést igényel, hogy az ember felfogja az Univerzum Törvényét. A bizonyíték mindent elsöprő erejű. Megvan hozzá a szemünk – de vajon látunk-e?

K: Lehetetlen a galaxis túlsó végébe eljutni, ott élni, majd viszsza-jönni, mindössze 10 nap alatt – még ha a fény sebességével haladsz is. Hogyan magyarázod ezt az utazást?

V: Michel a fénysebesség sokszorosával utazott, a „szubsztancia-tranzit” (azaz anyag-áthelyezés) nevű technológia segítségével. Ez a Naprendszeren belül nem alkalmazható, először ki kell lépni a mélyűrbe, máskülönben felrobbannánk. Michel úgy értelmezte az eseményeket, hogy több órát utaztak azért, hogy kijussanak a Naprendszerből, majd szintén több órát, hogy belépjenek Thiaoouba rendszerébe, és eljussanak magára a bolygóra. Az űrhajó belsejében Michel nem tudta megmondani, mikor történt maga a „szubsztancia-tranzit”. Idővel egyszerűen csak megváltozott a kép a belső monitorokon.

K: Milyen az élelem Thiaooubán? Mit esznek ebédre?

V: A Thiaooubaiak fél üveg hidromelnek nevezett folyadékot isznak kétnaponta. Michel ezt nem szerette túlságosan, de elismerte, hogy rendkívül tápláló. A túlzásba vitt étkezés szemlátomást zavart okoz a tudat fejlődésében. Thiaoouba lakossága tisztában van ezzel, és alig veszteget időt az étel elkészítésére.

K: Csapdába estem két világ – az anyagi és a szellemi – között. Mi a helyes magatartás?

V: Az anyagi technológiának SEGÍTENIE kellene a szellemi fejlődésünket. Ha arra használjuk, hogy mindenféle szeméttel és téves információval, erőszakkal és horrorral tömjük meg az elménket (pl. tévé és videó által), vagy a bolygót pusztítsuk vele, akkor visszaélünk vele.

Semmi probléma a kettősséggel: valójában halhatatlan asztrál-lények vagyunk, akik fizikai testben élnek meg különféle leckéket. A fizikai létünk kizárólagos oka és célja az, hogy szellemileg fejlődjünk. MINDEN, ami történik körülöttünk, része ennek a „tananyagnak”.

A tanulási eszközünk pedig a szabad akarat. Arra kellene használnunk, hogy folyamatosan döntések sorozatát hozzuk az életben, és megfigyeljük ezek következményeit. Ha „elrontjuk a leckét” (azaz nem tanulunk a tapasztalatainkból), akkor „osztályt” kell ismételnünk egy következő életben. Ha pedig teljesen csökönyösek és ostobák maradunk, akik továbbra sem hajlandóak tanulni, akkor végül elpusztulunk, és a Természet „újrahasznosít” minket, mint minden mást is.

K: Hol van Thiaoouba?

V: Igen nagy valószínűséggel a Plejádok Csillagképben (sajnos nem voltak menet közben útjelző táblák). A mi napunk szabad szemmel alig látható onnan. A Plejádok egy igen különleges csillaghalmaz, amelyben – a legtöbb egyéb „konstellációval” ellentétben – a csillagok NAGYON KÖZEL vannak egymáshoz. Rendkívül kevés az ilyen csillagcsoport a galaxisunkban.

K: Van rá valami mód, hogy kommunikáljunk Thiaoouba lakosaival?

V: Az egyetlen közvetlen megoldás telepatikus úton, a Nagy Piramis segítségével volna lehetséges, amit mellesleg nemcsak leír-hatatlanul megrongáltak, hanem időközben kismértékben ki is mozdult az eredeti kozmikus tájolásából, és nincs hozzá megfelelő technológiánk, sem tudásunk, hogy helyreigazítsuk. Thiaooubáról természetesen képesek egyirányú telepatikus üzeneteket küldeni nekünk, amikor csak akarnak. Ám a legtöbb földi ember még azt sem tudja, hogyan hallgasson meg egy ilyen üzenetet.

Thiaoouba emberei gyakorta látogatják és folyamatosan szemmel tartják a bolygónkat. Ilyen alkalmakkor lehetséges kétirányú telepatikus kapcsolat velük, amennyiben ők is akarják.

K: Mit mondanak thiaooubai barátaink a földi spiritualitásról és vallásokról?

V: Az összes vallás, kultusz, szekta stb. igen káros és veszélyes, mivel olyan emberek hozták őket létre kiemelkedő személyek (mint Krisztus vagy Buddha) halála után, akiket csupán két dolog foglalkoztatott: a pénz és a hatalom. A legtöbb vallás igazi csapás a Földön, mert mindenféle helytelen spirituális információ forrásai és terjesztői. Olyan mértékben telítenek félelmekkel, propagandával és rítusokkal, hogy az emberek abbahagyják az önálló gondolkodást, és csak követik a csordát. Ismétlem: mikor az igazi szerelmet keresed, nem az utcalányokhoz mész. Ha pedig igazán meg akarod találni Istent, nem olyan intézményt keresel, ami üzletet csinál abból, hogy magát az Ő képviselőjének hirdeti. „Isten királysága bennetek van” -olvasható a Bibliában, ami egykor számos egyéb helyes információt is tartalmazott. Sajnos, azóta sok lényeges dolgot távolítottak el belőle a papok, attól való félelmükben, hogy az emberek esetleg felvilágosulnak, és teljesen függetlenekké válnak az egyháztól. Hiszen így többé már nem lehetne őket irányítani és félrevezetni. Csak képzeld el, mi történne, ha az emberek egyszerre mind ráébrednének, hogy Istennek nincs szüksége közvetítőkre…

K: Mit szólnak a tudósok a könyvhöz?

V: Készült Melbourne-ben egy rádióinterjú Michel és egy csoport fizikus részvételével, akik alaposan tanulmányozták a könyvet, és igen vadul támadták a szavahihetőségét. Michel megkérdezte őket: Olvasták a könyvet? „Igen, többször is” – hangzott a válasz. Majd Michel a következőt kérte tőlük: „Önök a tudósok, nem én. Mutassanak nekem csak egyetlen olyan mondatot, amiről az eszközeikkel és tudásukkal be tudják nekem bizonyítani, hogy hazugság!” Mit gondoltok, mi lett az eredmény? Egyetlen ilyet sem találtak. Mindez élő adásban zajlott, 1994-ben. Azóta is hiába keresik. Olvastad a http://www.thiaoou-ba.com/electronl.html weboldalt?

K: Mi a helyzet a kételkedő, szkeptikus tudósokkal? Ők mit mondanak?

V: Általában az a válaszuk, hogy a Könyv csupán fikció – néha egyenesen azt mondják, hogy baromság – egészen addig, míg igazából végig nem olvassák, és el nem kezdik tanulmányozni.

Az egyik akadémikus hosszú ideig ellenkezett – azt hangoztatva, hogy ő bizony nem olvas ilyen „paranoiás marhaságokat”. Végül csak rászánta magát, és beleegyezett, hogy elolvassa a könyvet – szigorúan csak mint fantasztikus irodalmat. Mikor később megkérdeztük, mi a véleménye, ezt válaszolta:

– Véleményem szerint három eset lehetséges:

1. Az egész hazugság. Ebben az esetben el kell ismernem, hogy a legügyesebb hazugság, amivel valaha is találkoztam, és köny-nyen lehet, hogy az egész évszázad legnagyobb szemfényvesztése.

2. Ez a fickó (Michel) valóságos irodalmi géniusz. Mintha Verne Gyulát megszoroznánk százzal, és hozzáadnánk Einsteint… (Személyes hozzáfűzésem: Michel egyszerű farmer, bármilyen felsőfokú képzettség nélkül, és eddig soha nem írt semmit, leszámítva néhány levelet az édesanyjának – Tom)

3- Minden sora igaz.

Nos, ahhoz, hogy eldönthesd, a fenti feltételezések közül melyik a helytálló, el kell olvasnod a könyvet.

K: Használnak pénzt Thiaooubán? Mit mondanak a vagyonról?

V: Nem, Thiaooubán sem pénzt, sem bármi ehhez hasonlót nem találsz. Véleményük szerint a mi földi pénzügyi rendszerünk valóságos átok ránk nézve.

A legtöbb földi ember teljesen a pénz rabszolgája (például munkavállalás és nagyobb összegű kölcsönök felvételével). Egész életükben a tartozásaikat fizetik (aminek az USA-ban az egy főre eső átlaga az életük során eléri a félmillió dollárt), és soha meg sem fordul a fejükben, hogy ezáltal éppen azt a rendszert erősítik, amely rabszolgává alacsonyítja őket.

A Földön a teljes pénzügyi rendszert néhány ember (mindössze 10-12 család) tartja kézben. A legtöbben még csak nem is tudjuk, hogy kik ők; hiszen elbújnak a bankjaik és ingatlanjaik kerítése mögé. Sikeresen meggyőzték a többséget, hogy az élet végső célja a pénzgyűjtés. Odalöknek pár marék dollárt, az emberek pedig versengenek – ha kell, akár harcolnak, sőt ölnek is – az alamizsnájukért. Még az államoknak is adnak kölcsön, rövidesen pedig mindenki a bankjegyek által irányított, dróton rángatott bábbá válik. Mit gondolsz, ki húzza ebből a legnagyobb hasznot?

K: annak Thiaooubán könyvtárak, iskolák, stb.?

V: Nincsenek. Sőt, még papírt és tollat sem használnak. Közvetlenül telepátia útján tanulnak: az elme-elme közötti gyors kommunikációval. Az információkat a Forrással való telepatikus kapcsolatuk segítségével szerzik – és mindenre emlékeznek. El tudsz képzelni egy olyan bolygót, ahol mindenki olyan fejlett, mint mondjuk Jézus vagy Mózes?

K: Hány évig élnek Thiaooubán?

V: Ameddig csak szeretnének. Akár évmilliókig, ha úgy akarják. A porhüvelyük pedig örökké fiatal marad, mivel képesek akarattal regenerálni a testük sejtjeit – ami ily módon nem öregszik.

K: Léteznek telekommunikációs rendszerek (pl. telefon) Thiaooubán?

V: Nem. Mindenki telepátiát használ: az információszerzéshez, képek, érzelmek cseréjéhez, tanuláshoz, az égvilágon bármihez…

K: A thiaooubaiak nagyon komolynak tűnnek. Hogyan szoktak szórakozni?

V: Gyakorlatilag az idejük nagy része szakadatlan élvezettel telik. Úgy festenek, mint akiket folyamatosan óriási örömhír ér. Ráadásul annyi ideig élnek, ameddig csak akarnak, és végig 20 évesnek látszanak. Csak képzeld el, mennyi mindent megtanulhatnak, és mennyi örömben lehet részük, ha mondjuk egymillió évig élnek egy ilyen bolygón… Rengeteg idejük marad, hogy lazítsanak, meditáljanak, ússzanak az óceánban, napozzanak stb. Azt hiszem, a legfontosabb és legkedvesebb elfoglaltság a számukra az, ha kilépnek a testükből, és egybeolvadnak a Tudatosság Forrásával.

K: Thiaooubán olyan keveset esznek, mikor pedig új ételeket kipróbálva az ízek mindig új élményt és élvezetet jelentenének.

V: Az étkezés valójában csak a mi számunkra szórakozás, és ami azt illeti, annak is igen alacsony szintű. Túlesszük magunkat, azután meg émelygünk… Sőt, bizonyos ételektől még függővé is válunk – anélkül, hogy egyáltalán fogalmunk volna erről.

Az ő örömük sokkal inkább a tudatukban, a mások megsegítése és az Univerzum Rendjének és Törvényeinek tanulmányozása során érzett szakadatlan elégedettségben rejlik.

A fölös mennyiségű táplálék szemlátomást komoly akadályt jelent az elme és a rudat fejlesztésében. Példának okáért, próbálj csak meg koncentrálni egy ötfogásos ebéd után! Ilyenkor nem energikus és éber leszel, hanem álmos és kába.

K: Milyen a thiaooubaiak űrhajója?

V: A mélyűri csillaghajójuk tökéletesen szabályos, megközelítőleg 80 méter átmérőjű, fémesen fénylő gömb. Nincsenek rajta sem ajtók, sem ablakok vagy bármilyen egyéb nyílás, és mikor épp nem repül, a levegőben lebeg. Ugyanígy, levitáivá lehet a fedélzetére felszállni egy speciális eszköz segítségével, egyfajta dugattyúszerű hengerszelepen keresztül, amely közeledésre automatikusan kinyílik. Odabenn hatalmas, 3 dimenziós holografikus képernyők segítségével figyelhető meg a külső környezet, melyek hihetetlen képélességet, színfelbontást, nagyítást stb. tesznek lehetővé.

K: Milyenek Thiaoouba lakosai? Nem féltél tőlük?

V: Ezek az emberek rendkívül kedvesek, szeretetteljesek és megértőek. Michel szellemileg szinte óvodás gyereknek érezte magát közöttük. Thaót, az ottani mentorát folyamatosan ámulatba ejtették és mulattatták a különféle ott látott és tanult dolgokra adott reakciói. Ők annyira bölcsek és intelligensek, hogy szinte hihetetlen. Mikor Michel róluk beszél, mindig könnybe lábad a szeme.

K: Tudott róla bárki, hogy kilenc napig hiányoztál?

V: Michel egész családja nagyon aggódott, mikor egyszer csak eltűnt az éjszaka kellős közepén. Mivel azonban hagyott nekik egy üzenetet (amire az új barátai kérték meg telepatikusán), nem értesítették a rendőrséget. Csak éppen nagyon aggódtak – még azután is, hogy visszatért a Földre.

K: Néhányan azt beszélik, hogy az idegenek meg akarják szállni a Földet. Igaz ez?

V: A rémhír hamis: nincs szó semmilyen invázióról. Nem is lehet. A Föld rendkívül közel jutott egy globális katasztrófához, ezért igen kicsi a valószínűsége, hogy bármilyen értelmes lény ide akarjon költözni. A megfélemlítéssel megint csak manipulálni akarják az embereket. A félelem ugyanis teljesen blokkolja a logikus, józan gondolkodást.

K: Milyen a divat, mit hordanak az emberek Thiaooubán?

V: Minden thiaooubai lakos élénk színű ruházatot visel, amely remekül illik az aurájához. A Földön nemrég kezdtünk mi is kifejleszteni egy úgynevezett biorezonáns ruházatot38, és a monokromatikus szín-mintázatokkal is végzünk kísérleteket…

K: Mit mondanak a thiaooubaiak a szeretkezésről?

V: Azt, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Úgy fest, elszalasztjuk a lényeget.

©Tömj. Chalko 1996

Az utóbbi három év alatt megengedtem néhány földi barátomnak és ismerősömnek, hogy elolvassák a kéziratomat. Ekkor értettem meg igazán, miért akarta Thaó, hogy megírjam ezt a könyvet, és hogy miért vittek el testi, fizikai valómban a bolygójukra. Ragaszkodnom kell a fizikai jelzőhöz, ugyanis a leggyakoribb reakció a következő volt: „bizonyára álmodtál, vagy képzelődtél; az egész csak egy sor álom, annak kell lennie…”

Mindenkit lenyűgözött a tartalma, aki csak elolvasta a kéziratot. A reakciók alapján háromféle olvasó létezik:

Az első csoportbeliek (és ők alkotják a többséget) továbbra sem hiszik, hogy tényleg egy másik bolygón jártam, de elismerik, hogy megérintette őket a könyv. Akárhogyan is, mondták, valójában nem számít, hogy megtörtént-e vagy sem. Ami számít, az a történet mögött rejlő erőteljes üzenet.

A második csoportba a kezdetben szkeptikusak tartoznak, akik egymás után többször (legalább háromszor) elolvasták a könyvet, és meggyőződtek róla, hogy a történetem valós. Igazuk van.

A harmadik csoport, akik spirituálisán érettebbek, és az első pillanattól tudják, hogy amit leírtam, a színtiszta valóság.

Azonban hadd adjak egy jó tanácsot, Kedves Olvasó! Ezt a könyvet többször kell elolvasni egymás után – legalább háromszor.

Thaó elmondta: ennek a könyvnek nem csak az lesz a feladata, hogy felvilágosítsa a Föld lakosait, hanem hogy felnyissa a szemüket – hogy ráébredjenek, mi történik körülöttük.

Michel Desmarquet

 

Reklámok
Categories: Minden, tv | 5 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

5 thoughts on “Szabad Gondolat Est: THIAOOUBA – KÉRDÉSEK, VÁLASZOK

 1. Vajon

  Akkor ez most miért is lesz jó nekünk? Megszabadulunk minden nyomoruságtól? Szerintem a sokat szidott vallások és szekták is hasonlóképpen indultak világhódító útjukra.

 2. papirusz

  Lustaság fél egészség.
  Majd hülye leszek elolvasni olyasmit, amiről el kell döntenem, hogy igaz-e, avagy sem…:-)
  Tessékmondani, mi lesz a következő?
  Anna Frank naplója?

 3. Staudinger Szilvia

  Végig hallgattam az élő közvetítést. Köszönöm. Nagyrészt egyetértek az elhangzottakkal. A könyv érdekes szívesen elolvasnám. Megszeretném kérdezni hogy olvasta valaki közületek Seth könyveit? Örülnék ha lenne valaki aki megosztaná a véleményét. Mindegyik kötet valóságos képet mutat magunkról, és a fő mozgatórugója mindennek a szeretet. http://seth.hu/sethism.php?k=knopr

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.