A Humán Operációs Rendszer (HOR) és a Mustármag

Az alábbi sorok által kiváltott esetleges ellenérzések a társadalmilag programozott elmeállapot legtermészetesebb reakciói.

Mi az a Humán Operációs Rendszer?

brainwashAz operációs rendszer fogalma elsősorban a számítógépes világban használatos. Az operációs rendszer a számítógép esetében egy olyan előre megírt külső program, melyet ha rátelepítünk (felinstallálunk, felmásolunk) számítógépünkre, meg fogja határozni, hogy az milyen elvek, törvények szerint fog működni. Legnépszerűbb számítógépes operációs rendszerek a Windows, Linux, DOS, UNIX, MACOS, stb. Ezek közül ha valamelyik nincs feltelepítve számítógépünkre, ha azt bekapcsoljuk, csak egy fekete képet látunk. Tehát az operációs rendszer egy olyan program, mely lehetővé teszi, hogy számítógépünk külső parancsokat, utasításokat fogadjon el tőlünk (zenehallgatás, filmnézés, szövegszerkesztés, másolás, törlés stb). Röviden és tömören számítógépünk, laptopunk, okostelefonunk az operációs rendszer által válik általunk irányíthatóvá.

A fentiek fényében meghatározhatjuk a Humán Operációs Rendszer (HOR) fogalmát: egy olyan programcsomag, mely az emberi elmére van feltelepítve, és lehetővé teszi a felhasználók (az embert termelő-fogyasztó gépként használók) számára, hogy kezükben tarthassák a robottá degradálódott emberek működtetését, irányítását. A  HOR az emberi elmébe való beültetése olyan eszközökkel történik, melyek a mai ember számára teljesen természetessé váltak:  központosított oktatási intézmények, vallás, televízió, rádió, újság, Hollywood, stb. Ezek nélkülözhetetlen eszköze a pszichológia, melyet sok esetben a félelemkeltésre, a fenyegetettségi állapot létrehozására és fokozására használnak.

A programot terjesztők nagy része szintén önismerettel nem rendelkező biorobot, épp úgy, mint az általuk irányított emberek nagy része, azzal a különbséggel, hogy az ők elméjükön egy módosított HOR fut, mely lehetővé teszi számukra az alacsonyabb szintű biorobotok (dolgozók) irányítását. Tehát nem ők a programozók, nem ők azok a személyek, akik a HOR-t megírták, és folyamatosan fejlesztik. A HOR létrehozói, írói, fejlesztői többnyire arc nélküli alakok, akiknek nem fontos, hogy a nevüket emlegesse a világ. A hírnév hajszolása szintén része a programnak, a Humán Operációs Rendszernek, mely csak az irányítandó egyedeken fut. A hírnév hajszolása, a hiúság, nem más mint ennek az operációs rendszernek egy alprogramja, mely arra alkalmas, hogy a biorobot figyelmét lekösse, hogy az ne tudjon időt és energiát szánni az önvaló megismerésére. A programozók többnyire a háttérből figyelik, ellenőrzik, felügyelik a HOR működését.  Amennyiben hibákat vélnek felfedezni benne, kiegészítik, kicsit átírják a programokat, hogy ne legyenek rajta rések, melyeken keresztül az ember, kinek az elméjére fel van installálva megláthatná, hogy valójában nincs is neki szabad akarata, ugyanis, viselkedését, gondolkodását, megnyilvánulását, kérdéseit, válaszait teljes mértékben meghatározza egy társadalmi program, melyet a fentiekben Humán Operációs Rendszernek (HOR) neveztünk.

A HOR-nak köszönhetően azonosul az ember a testtel és az anyaggal, melyben él. Ekképp teljes figyelmét és életenergiáját a test és az őt körülvevő matéria szépítésére, formálására pazarolja, megfosztva önmagát annak lehetőségétől, hogy felfedezze a szellemet, a megfoghatatlan létezőt, melynek kivetülése, és földi eszköze a test.
A HOR tele van törvényekkel, szabályokkal, sémákkal, melyek meghatározzák az ember működését, és amelyek mint megkérdőjelezhetetlen igazságok vannak jelen a társadalomban. Minden egyedet már a születésétől fogva arra idomítanak, hogy feltételek és kérdőjelek nélkül elfogadja és végrehajtsa ezeket. Az idomítók értelemszerűen azok az emberek (szülők, képzett pedagógusok, vallásipari szakemberek, avatott szaktekintélyek, pszichológusok, stb.), akik fejében már örökérvényű igazságokként élnek a HOR tételei, szabályai.

Azok a gyerekek, akik kezdetben nem engedelmeskednek, automatikusan a rossz bélyeget kapják, és ezután elkezdik őket szisztematikusan, sokkal szigorúbb szabályok szerint, a pszichológia és a pszichiátria eszközeivel kondicionálni addig a pontig, ahol már ők is feltétel nélkül elfogadják a társadalmi program igazságait. (A kereszténység nagy tanítója 2000 évvel ezelőtt is felhívta a figyelmet arra, hogy ők azok, akik még valamennyire tiszták, bennük van a mennyek országa.)
Minden egyes egyénben jelen van az isteni szikra, mely képes lángra lobbantani az önismeret iránti vágy tüzét, de a legtöbben félnek ezt táplálni, mert az ahhoz vezetne, hogy megkérdőjelezik a társadalom HOR által előírt sablonjait, szabályait és ez megvetéssel, kiközösítéssel, üldöztetéssel jár.
A HOR legnagyobb ellensége az intuíció, a megérzések, melyet a szív hangjaként, belső hangként is emlegetnek. Egyes helyeken viszont a harmadik szem megnevezést használják, mely bizonyos állítások szerint nem más, mint az ember tobozmirigye, melyet folyamatos szellemi és vegyi támadások érnek kívülről.

Azok az egyedek, akik felnőtt korban egy bizonyos sokk hatására értik meg, hogy egy életen keresztül kondicionálva voltak, sok esetben hirtelen eltávolodnak az anyagi világtól, ösztönösen befelé fordulnak, hogy felfedezzék azt a világot, melyre addig nem fordítottak különösebb figyelmet. A legtöbbjüket viszont a társadalom a beteg, a tudathasadásos bélyegekkel látja el, ezáltal felhatalmazva magát, hogy különböző kémiai szerekkel, a pszichiátria eszközeivel megsemmisítse őket. Fontos viszont megjegyezni, hogy a szakemberek, a végrehajtók nem rosszindulattal, hanem azzal a tudathiányos meggyőződéssel, hogy segítenek a betegen, csinálnak az emberből élő halottat.
A Humán Operációs Rendszer szerves részét képezik a vallási dogmák, a tradíciók, az emberi, tárgyi, eszmei szinten történő bálványozás jelensége, melyek az emberek számára a ragaszkodás tárgyát képezik. Ez a ragaszkodás arra ösztönzi őket, hogy megvédjék a HOR által mesterségesen létrehozott, általuk kérdések nélkül elfogadott értékeket, ami értelemszerűen folytonos harcot, széthúzást, megosztottsági állapotot szül. Ez az a harc, mely lefoglalja az életenergiájuk nagy részét, eltereli figyelmüket az önvaló, az emberi esszencia felfedezéséről, megismeréséről.
A többség számára a HOR szinte száz százalékig meghatározza az életutat a születéstől a sírig: a kötelező védőoltások, a kötelező oktatás, vallásos nevelés, felsőoktatás, divathullámok követése, a test beteges építése, szépítése, a látszat imádata, a ravaszság elsajátítása, az őszinteség kigúnyolása, az érzékiség elfojtása, a társadalmi standardok, színjátékok, viselkedési normák elsajátítása, házasság, gyerekcsinálás, az otthon állandó növelése, díszítése, a test lestrapálása, a lelkiség intézményesített formában történő meghazudtolása, hatalomra törés, az anyagiak bálványozása, a másság ellenségként történő megbélyegezése, a harciasság, az akaratosság, a versenyszellem, a csúcsra törés, a száguldás dicsőítése, a lassúság megvetése, a belső hang elfojtása, a betegségek üzeneteinek figyelmen kívül hagyása, a test energiáinak elpazarlása, öregedés, félelmekkel telített elmúlás.
Az, aki rájön, hogy miként van kondicionálva az emberi elme, választhatja a lassúságot, az önvizsgálatot, a HOR tanulmányozását, megértését, ami után fokozatosan átírhatja saját maga programját, alkimistává válik, megérti a mustármag üzenetét.
Az ilyen embereket a HOR, azon belül a vallás üldözőbe veszi, ellenségnek, sarlatánoknak kiáltja ki őket és a fizikai életükre tör. Ily módon lehetetleníti el az ember számára az önvaló felfedezését, isteni eredetének megértését. Azok számára viszont, akik felfedezték önmagukban a HOR működését, a fizikai megsemmisülés ajándék, egy magasabb szintű létezés kezdetét jelenti.

A megváltónak nevezett tanító két ezer éve arra hívta fel a figyelmet, hogy ne ítélj! Sajnos intézményesített vallások tudatosan vagy tudattalanul ezt félreértelmezték, hogy a követők még véletlenül se értsék meg a valódi üzenetét. A fenti sorok fényében a ne ítélj annyit tesz, hogy ne bélyegezz, hanem egyszerűen csak figyelj, mert ha figyelsz embertársaidra, az őrültre, az anyára, a gyerekre, a gyilkosra, a kurvára, a szentre, a hiúra, az önteltre, a tolvajra, a hatalmasra, a kicsire, megérted, hogyan működik a humán operációs rendszer, mely az egyediséget az emberbe fojtva, elveszi tőle az öntudatra ébredés lehetőségét.

Kedves testvérem, okosabbat, bölcsebbet nem tudok mondani én sem, mint ő: NE ÍTÉLJ! Ezt csak annyival egészíteném ki, hogy figyelj, ne higgy el minden dogmát, tündérmesét, ne ragaszkodj, mert ha ragaszkodsz, birtokolni akarsz, ha birtokolni akarsz, akkor harcolnod kell, ha harcolnod kell, oda az összes figyelmed, és elvész a megértés eszköze, mellyel leplezhetnéd, megérthetnéd a humán operációs rendszert, és felülírhatnád azt isteni eredetű önvalóval, melynek birtokában van a mustármag, mellyel hegyeket mozdíthatsz, ha akarsz.

Szeretettel,

“egy Szabad Gondolat”

Folytatása következik…

Reklámok
Categories: Minden | 22 hozzászólás

Bejegyzés navigáció

22 thoughts on “A Humán Operációs Rendszer (HOR) és a Mustármag

 1. Schmidt Károly

  Köszönöm, hogy ezt is olvashattam. Talán ide illik ez a négy versszak:

  SZABADSÁG?

  Ember szabad? Jó e kérdés!
  Vajon mi a felelet?
  Mit takar a szabadság szó?
  Törjük hát a fejeket.

  A szabadságot megélni
  parancsszóra nem lehet,
  nekünk illene már tudni,
  korlátoznak eleget.

  Égben szabadon szárnyalva
  csakis akkor repülünk,
  ha természetben mint madár,
  Isten ölén létezünk.

  Ember szabad? Mi a válasz?
  Igen! Isten megadta.
  Ember emberként rabszolga,
  hát…, Ő ezért nem tudja.

  Szeretetteljes, boldog napokat kívánok, szeretettel: Schmidt Károly.

 2. Schmidt Károly

  Kedves Szabad Gondolat!
  Köszönöm. Hát…, én így gondolom! Vagy tudom?!
  Szép napokat, s holnapokat kívánok, szeretettel: Schmidt Károly.

  • Károly, arra gondoltam, ha sors hoz egy hetedik számot is a kiadványnak, ha nincs ellenedre, szívesen betennénk rímelő gondolatidból egy párat. Ha van egy honlapod, egy blogod, ahol lehet olvasni még hasonlókat, megjelölnénk azt forrásként. Derűs, felismerésekben gazdag napokat!

   • Schmidt Károly

    Kedves Szabad Gondolat!
    Verseimet a http://www.poet.hu/szerzo/Schmidt_Karoly_Imre, illetve a http://www.versek.eu/szerzo/schmidt_karoly oldalakon lehet megtalálni, természetesen nem mindet, mert a megjelenés ideje – a sok szerző miatt – korlátozva van.
    (Az utóbbi címre mostanában nem küldtem már verset.) Az is megoldás lehet, hogy küldök e-mail-ban, ha ez járható út, akár többet is és el lehet dönteni, hogy érdemes e a megjelentetésre.
    Boldog napokat kívánok, szeretettel: Schmidt Károly.

 3. Dolgozó lévén, ezzel a HOR-el az jutott eszembe, hogy lám az emberek foglalkozása is mennyire meghatározza a szabadságot. Ez a sok embert helyettesítő gép, program, ez az utálattá kifejlesztett munkakedv, ez is mind programszerűen van megírva. Alig látok embert aki szeretné munkáját, lelkesedne szakmájáért. Ez is mind frusztrációt, elkeseredést, beletörődést eredményez. Ha az ember nem teljesedik ki a munkájában, kihat az egész életére.
  Nem elég pénzt szerezni, a munka az, ami szabad emberré formál.

  • mathyas0007@gmail.com

   ‘Dr,Matyi
   Jól látod kedves Attila

   A munka a láthatóvá tett SZERETET…:)
   Jó veletek!

 4. Tisztelt Szabad Gondolat!
  Úgy érzem, hogy sokmindent megéltem a leírtakkal kapcsolatban. 12 éves koromban édesapámat hirtelen halállal elveszítettem, majd két év múlva programba jött az én elmémbe az epilepsziás krízis, amit az orvosok antiepilepsziás szerekkel kezeltek 18 éven át, eredménytelenül. Én kezeltem magamat akupunkturával, kigyógyultam, amire az orvosom azzt mondta, hogy “nagy felelőtlenséget tettél magaddal”. Ez volt az ő programja. Gyógyulásom után, rengeteg támadás ért a gyógyítás miatt, mivel kiléptem az előbbi programból, és megtanultam a Hagyományos Kínai Orvoslást.
  Guzrány Ferenc

 5. Robert

  Örömmel és boldogan olvasom az oldalad! Feltölt,mosolyra gerjeszt,hogy milyen pontosan megfogalmazod a gondolataimat és bővíted az információimat! Köszönöm!
  A szabadságról csak annyit,hogy számomra a szabadság azt jelenti,hogy a belső hangomra hallgatva cselekszem,észrevéve és figyelmen kívül hagyva az EGO választását,latolgatását!

  • Ennek örvendek. Semmi olyant nem tudok írni, ami benned, vagy bárki másban meg ne lenne. Vannak, akinek közel vannak már a felszínhez ezek a dolgok, és vannak, akiknek még valahol a mélyben. 🙂

 6. Simon Ildi

  Kedves Szabad Gondolat!
  Nagyon örülök ezeknek a soroknak, és a magam részéről mindent elkövetek, hogy az embereknek egyre nagyobb többsége ismerje fel ezt a programot magában.
  Sok sok “pofon” után ébredtem rá magam is, hogy ez az egész egy Maya, nem lehet, hogy ez az Ember küldetése, ez legyen az értelme életünknek, így én is megelégeltem és most is azok közé tartozom, akik a mókuskereket maguk mögött hagyva az útkeresést tartják fontosnak.
  Bízom benne, hogy egyre nagyobb az érdeklődés ebben az irányban, egyre több Embernek nyílik fel a szeme és LÉP…
  Sok ilyen Szabad Gondolatot kívánok még Neked és Magunknak!
  Fújjunk már ébresztőt és keltsük fel az Embereket Csipkerózsika álmából!!!
  Szép napot örömteli felismeréseket!
  Üdv
  Simon Ildi

 7. Emőke

  Köszönöm a fenti gondolatokat, még sosem fogalmazódott meg bennem ilyen tömören az életünk és a társadalmi normák kapcsolata, de hasonló megérzéseim sokszor vannak. Örülök, h épp olyan lelki szinten vagyok, hogy értelmezni is tudom-ugyanis van amikor sok számomra az ilyen jellegű információ.

 8. Visszajelzés: A Humán Operációs Rendszer Alappillérei |

 9. Visszajelzés: Kik vezetnek, kiket vezetnek, és hova vezetnek? |

 10. Visszajelzés: A Legjobb Gyógyszer |

 11. Dia

  szeretem azt a kifejezésedet, hogy “vallásipari szakemberek”.
  anno Erich Maria Remarque-nál olvastam egy ehhez hasonló találatot, amikor “lelki konfekciónak” nevezte az oktatást.

  megjegyzem ezt is, mert mindkét megfogalmazás telibe köpi a lényeget. 🙂

 12. Visszajelzés: Élet kaja nélkül |

 13. cd8ae434@opayq.com

  És tessék mondani, úgy mondani valamit, hogy közben a nagy büdös semmit mondjuk, sőt, A Nagy Büdös Semmit, azt hol taníccsák? A Random Bullshitelés Óperenciás programban?

 14. Köszönöm! Jó volt olvasni, ilyen szépen összeszedetten leírva azt, amit én is gondolok!

SZABAD A GONDOLAT! (vélemény/kérdés/üzenet)

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Működteti a WordPress.com.